Internet Security Experts Για Πρόσληψη

 • Ασφάλεια Διαδικτύου
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 99 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production.
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   evgeny1002
Πρόσλαβε τον/την   evgeny1002

  evgeny1002 evgeny1002

  Russian Federation $40 USD / ώρα
  Senior Software Engineer
  Russian Federation
  I am the top-tier, heavy-hitting expert you bring in to solve the most daunting of challenges where others have failed. If you just need my expertise without the code, I’m very comfortable in the consultant role. I love writing clean code and spend time every day learning up-to-date tech stacks. I pride myself on...
  I am the top-tier, heavy-hitting expert you bring in to solve the most daunting of challenges where others have failed. If you just need my expertise without the code, I’m very comfortable in the consultant role. I love writing clean code and spend time every day learning up-to-date tech stacks. I pride myself on being able to jump into a project quickly and creatively solve problems. I have good intuition when it comes to debugging. ======= FRONTEND DEVELOPER ==== # MERN/MEAN, Vue/Vuex, Angular, D3.js ======= BACKEND & LINUX SYSTEM ADMINISTRATION ======= # Django, Flask, Spring, Express, Laravel, GO-GIN # Server Virtualization (Vsphere ESXI, Veeam Backup & Replication, Vcenter) # AWS EC2, ECS, RDS DB instances, Beanstalk, Lambda, ELB, Auto-Scaling, S3, # Microservices & Containerization (Dockers, Docker-Compose, Swarm) # GCP/GKE/GSuite, Azure, Digital Ocean # CI/CD with Terraform, Jenkins, Ansible, Bitbucket/GitHub/GitLab ======= BIG DATA PROCESSING & SEARCH ENGINE ======= # Bigdata processing with Apache Kafka/Spark & AWS Kinesis, Flink # Solr & Elastic Search ======= PYTHON STACK ========== # Image Processing, OCR with OpenCV with Python # ML with Tensorflow, Keras, Spicy, etc # Blockchain with Hyperledger, Corda, Quorum # Windows & Linux Applications with Python, C#, C++ Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την evgeny1002
 • Πρόσλαβε τον/την   jc887
Πρόσλαβε τον/την   jc887

  jc887 jc887

  France $50 USD / ώρα
  Information Security Consultant, CISSP
  France
  I am a seasoned Information Security Consultant, CISSP, with more than 10 years of experience (with a total of 30 years of experience in various IT roles).
  I am a seasoned Information Security Consultant, CISSP, with more than 10 years of experience (with a total of 30 years of experience in various IT roles). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jc887
 • Πρόσλαβε τον/την   beemf1633
Πρόσλαβε τον/την   beemf1633

  beemf1633 beemf1633

  Pakistan $10 USD / ώρα
  ✅ Technical Writer ✅ Engineering Tasks
  Pakistan
  Besides my education I have completed many online courses to explore my knowledge as well as I installed an IOT based home automation system and many solar modules in my hometown. In parallel to my studies, I have published two research articles in IEEE conferences and recently submitted my journal article as a first...
  Besides my education I have completed many online courses to explore my knowledge as well as I installed an IOT based home automation system and many solar modules in my hometown. In parallel to my studies, I have published two research articles in IEEE conferences and recently submitted my journal article as a first author. ✅ T. Mujahid, W. Aftab, N. Amin, "Efficient Energy Management System integration with Renewable Energy Sources by using Fuzzy Logic Control" in Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, Impact factor: 3.090. [Submitted] ✅ T. Mujahid, A. Tahir, M. Awais, A. Kamal and U. Hayyat, "Design and Implementation of Variable Frequency Drive by Using Scalar Control Technique," IEEE International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET), 2020. ✅ T. Mujahid, T. M. Gondal, H. Bashir, Aisha and S. u. Rehman, "Cost Effective Automated Monitoring System for Induction Motor Faults," IEEE International Conference on Emerging Trends in Smart Technologies (ICETST), 2020 ✅ ✅ ✅ You can check my google scholar file. https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fhSvPBAAAAAJ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την beemf1633
 • Πρόσλαβε τον/την   sdk2788
Πρόσλαβε τον/την   sdk2788

  sdk2788 sdk2788

  India $20 USD / ώρα
  Experienced & Highest Rated Academic Researcher
  India
  Welcome to this Profile! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the number of reviews & ratings we have achieved over the years on this website. Achieving...
  Welcome to this Profile! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the number of reviews & ratings we have achieved over the years on this website. Achieving more than 2200 excellent reviews (the highest for any academic writer on this website) speaks for itself! Our success has been consistent & the testimonials of our clients have always been a motivational factor & proof of our credibility. This has driven us to such an extent that we are confident enough to say that we are here not for now, but forever. The reason behind our success is our continuous hard work, dedication, perseverance & our service guarantee which lasts even after project completion! Our motto has always been to deliver exceptional quality work along with timely submission of the same! We guarantee 100% non plagiarized work! With us, you can relax & let us do what we do in the best possible manner! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sdk2788
 • Πρόσλαβε τον/την   drkamine
Πρόσλαβε τον/την   drkamine

  drkamine drkamine

  Morocco $50 USD / ώρα
  EXPERT IT & system and network engineer
  Morocco
  Hello, i'm an expert IT with more 15 years of experience in IT industry . i'm certified lpi 101, 102 and RHCSA and VCP 5.5 Data Center and MSCA/MSCE from 2003 to 2012 and CCNA and CCNP routing and switching . i offer a very good quality of service /price I can fix any kind of issues on the Linux based server with...
  Hello, i'm an expert IT with more 15 years of experience in IT industry . i'm certified lpi 101, 102 and RHCSA and VCP 5.5 Data Center and MSCA/MSCE from 2003 to 2012 and CCNA and CCNP routing and switching . i offer a very good quality of service /price I can fix any kind of issues on the Linux based server with or without any Control Panel or windows server λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την drkamine
 • Πρόσλαβε τον/την   ShezAhmed
Πρόσλαβε τον/την   ShezAhmed

  ShezAhmed ShezAhmed

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wordpress Developer
  Pakistan
  I specialize in creating user friendly web architectures with focus on Simple, Clean & Effective Design Philosophy. My Skills: *Wordpress *Search Engine Optimization *Shopping & Cart Systems *Graphic Design
  I specialize in creating user friendly web architectures with focus on Simple, Clean & Effective Design Philosophy. My Skills: *Wordpress *Search Engine Optimization *Shopping & Cart Systems *Graphic Design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShezAhmed
 • Πρόσλαβε τον/την   Engrusman877
Πρόσλαβε τον/την   Engrusman877

  Engrusman877 Engrusman877

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Pro Engineer | Programming Expert | Writer |
  Pakistan
  Hello I am Professional with a specialization in Electrical/ Electronics , Programming, Embedded System, Cryptography, Machine learning, SPSS Data Analysis and Writing. I will provide - Professional solution - 100 % Satisfaction - on time and in Reasonable Budget - Professional Agreements Kindly check my portfolio...
  Hello I am Professional with a specialization in Electrical/ Electronics , Programming, Embedded System, Cryptography, Machine learning, SPSS Data Analysis and Writing. I will provide - Professional solution - 100 % Satisfaction - on time and in Reasonable Budget - Professional Agreements Kindly check my portfolio and inbox me to discuss it further. My major Expertise are ? Engineering: 1. Electrical and Electronics 2. Embedded system 3.Power Electronics 4.Opto-Electronics 5. Electrical Machine 6. Industrial 7. Microcontroller and Microprocessor 8. DLD and VLSI 9. Robotics 10. Microwave, EMT and Antenna ?Programming Languages: 1. C# 2. C/C++ 3. Python 4. JAVA 5. Assembly Language Hardware Design: 1. Arduino 2. Raspberry Pi 3. ESP series (ESP32 and ESP8266) 4. Microcontrollers ( 8051, PIC, AVR, ARM and Atmega ---- MATLAB, SIMULINK modeling, Image Processing, Machine Learning, MATLAB App Designer and simulation ---- Antenna design Software (HFSS, CST and ADS) ---- PCB Design Software (Altium, EAGLE and Proteus) ---- Circuit schematic design (Proteus, Multisim, Logisim, LTSpice, PsPice) ---- Cryptography (penetration testing, Brute force, ALgorithms (AES, DES, RSA, SHA, Ceaser Cipher, public and private key) ---- VHDL/Verilog HDL (Xilinx, ViVad0 Design suite, MODELSIM and QUARTUS) ---- Machine learning, deep learning (CNN, LSTM, RNN, GANs (Caffe, PyTorch, Tensor Flow, Keras) , Computer vision (Statistical and deep learning), Text processing (Deep learning) ---- ANFIS Controller, ANSYS and FUZZY Logic ---- Networking (OSPF, Packet Tracer, gns3, WireShark and Visio flow diagram, openVPN) ----SPSS and SAS Expert ---- YOLO4 and YOLO5 Expert Science : 1. Biology 2. Chemistry 3. Physics Mathematics: 1. Linear and Complex 2. Applied Mathematics 3. Discrete Mathematics 4. Trigonometry 5. Differential and Integration 6. Calculus (1, 2 and 3) 7. Numerical method 8. Probability and Random Variables 9. Graph Theory Economics Statistics Finance and Business Accounting Amazon Virtual Assistant and product hunting λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Engrusman877
 • Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder
Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder

  arfharwinder arfharwinder

  India $25 USD / ώρα
  Malware Removal, WordPress, Site Migration Expert
  India
  I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 8 years, I have worked on 3000+ sites security (cleaning from malicious code),...
  I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 8 years, I have worked on 3000+ sites security (cleaning from malicious code), 500+ sites transfer, 200+ WordPress sites optimization & 200+ SSL Installs. Service Description: 1. Malware / Virus Removal from Sites (Cleaning Hacked Sites) & Computers. 2. Website Security & Maintenance (Implementing future security measures). 3. Site Transfer to New Host / Domain (Any PHP based CMS/custom site). 4. Optimize & Increasing Speed of WordPress Sites (As per PageSpeed, GTmetrix). 5. HTTP to HTTPS migration, SSL Install. 6. WordPress (Sites development & troubleshooting). 7. Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. 8. Linux Server Administrator. 9. Optimize & Increasing Speed of Windows OS Computers (Win 7, 8, 10). 10. Penetration Testing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arfharwinder

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""