Imaging Engineers Για Πρόσληψη

 • Απεικόνιση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 23 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   bilalmaher053
Πρόσλαβε τον/την   bilalmaher053

  bilalmaher053 bilalmaher053

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Web Scraping & Data Mining Expert
  Pakistan
  Hello, I am a Web Automation and Scripting Expert who consistently wows clients while hitting all specs, timelines, and budgets. I’ve built my business model on consistency, knowledge, and an ability to be available and flexible no matter the ask or schedule. I have expertise in many aspects of Web Automation and...
  Hello, I am a Web Automation and Scripting Expert who consistently wows clients while hitting all specs, timelines, and budgets. I’ve built my business model on consistency, knowledge, and an ability to be available and flexible no matter the ask or schedule. I have expertise in many aspects of Web Automation and Scripting, including (but not limited to): o Web Scraping o Data Mining o Data Extraction o Web Automation o ASP.NET, C Sharp o MS SQL Server o Web Applications o Mobile Applications o JavaScript, jQuery o Magento Product Management o And Much More I am skilled in both Web and App, and have a large tech stack, so I’m more than capable of handling any project you may have for me. Beyond all of that, I believe in honesty. I’ll present you with my plan, I’ll tell you how long things will take, and I’ll listen to any tweaks or questions you may have. I want to create what YOU want, and then exceed the quality expectation. If you have any questions, feel free to message me! I’m available 7 days a week, and can’t wait to hear from you! Thanks, and have a lovely day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bilalmaher053
 • Πρόσλαβε τον/την   freelancerLatino
Πρόσλαβε τον/την   freelancerLatino

  freelancerLatino freelancerLatino

  Venezuela $35 USD / ώρα
  We are enthusiast latin american programmers
  Venezuela
  WHO WE ARE * We are a small team of expert programmers with 4th level degree * Once we accept one project, we finish it! * More than a job, we love to code SKILLS * Programming languages: c/c++, but also Java, C#, javascript, HTML5. * 2D/3D rendering APIs: OpenGL, Glut/freeGlut, webGL (OpenGL for WEB), JoGL...
  WHO WE ARE * We are a small team of expert programmers with 4th level degree * Once we accept one project, we finish it! * More than a job, we love to code SKILLS * Programming languages: c/c++, but also Java, C#, javascript, HTML5. * 2D/3D rendering APIs: OpenGL, Glut/freeGlut, webGL (OpenGL for WEB), JoGL (OpenGL for Java), SDL, SFML, GLUI, GLFW, ThreeJS, DirectX, shaders in GLSL & HLSL. * Digital image processing libraries: OpenCV, CImg * Audio/Video processing: DirectShow for windows * Excellent math and geometry skills * MISC: MFC, windows API, windows screen savers, digital tv, genethic algorithms, neural networks, deep learning, competitive programming, visual basic, fix bugs, review code, photoshop, translate english/spanish, create 2D/3D games, Android games, stop-motion videos, ... we also count with a tiktoker influencer in our team with 2M followers. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την freelancerLatino
 • Πρόσλαβε τον/την   JinNg
Πρόσλαβε τον/την   JinNg

  JinNg JinNg

  Malaysia $45 USD / ώρα
  Web app developer - D3.js Data Visualization
  Malaysia
  I am a Web Developer with solid and real life experience in this field. I have worked as a software publisher and a contract programmer (from C++ through to java servlets) in Australia for 15 years. I am currently based in Malaysia. Now, I develop online applications using JavaScript, D3, , PHP, MySQL, SVG,...
  I am a Web Developer with solid and real life experience in this field. I have worked as a software publisher and a contract programmer (from C++ through to java servlets) in Australia for 15 years. I am currently based in Malaysia. Now, I develop online applications using JavaScript, D3, , PHP, MySQL, SVG, HTML5, CSS3, CodeIgniter, WebGL, Canvas, CSS, Web RTC, and JQuery. I do all the work myself and do not sub contract. I am ready to work on your upcoming jobs or projects. Please contact me to discuss about your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JinNg
 • Πρόσλαβε τον/την   infokader79
Πρόσλαβε τον/την   infokader79

  infokader79 infokader79

  Algeria $10 USD / ώρα
  Designer graphics 3d
  Algeria
  I am a 3D Artist with 15 years of experience, specialized in 3D modeling and rendering. I have worked on very big and complex buildings (residential, commercial and government) in my country and abroad. I am available for new work, and I will do it professionally and on time. You will work with a communicative...
  I am a 3D Artist with 15 years of experience, specialized in 3D modeling and rendering. I have worked on very big and complex buildings (residential, commercial and government) in my country and abroad. I am available for new work, and I will do it professionally and on time. You will work with a communicative person, all time available on E-mail. I'm using 3ds max, , V-ray, Adobe Photoshop and other soft. My goal is to use my knowledge to do the job with maximum quality and with fast turnaround time. I am open to interesting projects! I look forward to our cooperation! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την infokader79
 • Πρόσλαβε τον/την   eClickApps
Πρόσλαβε τον/την   eClickApps

  eClickApps eClickApps

  India $20 USD / ώρα
  PHP/Laravel/CI/WordPress/React/Node.js/Angular/SEO
  India
  Welcome to EClick Softwares! We are a leading web development team in the freelance community, dedicated to delivering comprehensive projects. With a team of 52 educated and experienced professionals, we take pride in our ability to meet diverse client needs. Our skilled coders and developers excel in various...
  Welcome to EClick Softwares! We are a leading web development team in the freelance community, dedicated to delivering comprehensive projects. With a team of 52 educated and experienced professionals, we take pride in our ability to meet diverse client needs. Our skilled coders and developers excel in various languages and platforms, including but not limited to: Our team of coders and developers can work with a number of different languages and platforms, including (but not limited to): >> Node.js >> Next.js >> React.js >> Angular js >> vue js >> Custom PHP >> Woocommerce >> Ionic >> WIX >> Magento >> Shopify >> Laravel >> Codeigniter >> Prestashop >> Payment Gateways >> Joomla >> Drupal >> MySQL >> CSS >> HTML At EClick Softwares, we strive to offer our clients a wide range of options. In addition to web development, we provide an array of graphic services, such as creating logos, flyers, business cards, banners, and more. We also specialize in optimizing sites for search engine optimization (SEO) and search engine marketing (SEM), offering content writing services to support those objectives. Our firm understands the importance of flexibility, which is why we offer customizable pricing and payment models tailored to each project's requirements. Furthermore, we provide expert consultations to ensure that you receive the information necessary to make informed decisions about all aspects of your project. Whether you're a new client or an existing one, we are always eager to connect and discuss your needs. Don't hesitate to reach out to us here on Freelancer. Our team is ready to engage with you and help bring your vision to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eClickApps
 • Πρόσλαβε τον/την   einnovention
Πρόσλαβε τον/την   einnovention

  einnovention einnovention

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Expert in all Kind of API integration & Developing
  Pakistan
  Einnovention is a team of 25 developers and designers with an excellent track record and high customer satisfaction rate. WE are innovative, progressive and flexible, our customer like us because we offer. Free consultations before hiring Unlimited repetitions Free service for over 2 weeks Over 248 successfully...
  Einnovention is a team of 25 developers and designers with an excellent track record and high customer satisfaction rate. WE are innovative, progressive and flexible, our customer like us because we offer. Free consultations before hiring Unlimited repetitions Free service for over 2 weeks Over 248 successfully completed Freelancer.com projects. With a 4.9/5 rating Services we offer: ? CMS,ERP, Software & Websites, we deal with all latest Frameworks & Languages ? App Development - IOS and Android both Native and Hybrid, our excellence is Flutter. ? Video Editing & Animation ? Web Design and Development PHP including Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Jquery, HTML, HTML3, HTML5, CSS, Ajax, Bootstrap, WebSocket CMS using WordPress,Web API's, Web to Mobile API, Payment Method Integration API, Google API, Shopify API We provide free consultation for your customized project need assessment. Feel free to contact with our marketing manger for any inquiries. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την einnovention
 • Πρόσλαβε τον/την   flaiti97
Πρόσλαβε τον/την   flaiti97

  flaiti97 flaiti97

  India $70 USD / ώρα
  Deep Learning guy
  India
  I am a Deep Learning professional with experience in NLP, Computer Vision and Speech Processing. I am also proficient with creating and deploying models as REST APIs Databases: MySQL, MongoDB Web Development frameworks: Flask, FASTAPI Other skills include : Docker, AWS , Azure, Git, Ansible and Kubernetes
  I am a Deep Learning professional with experience in NLP, Computer Vision and Speech Processing. I am also proficient with creating and deploying models as REST APIs Databases: MySQL, MongoDB Web Development frameworks: Flask, FASTAPI Other skills include : Docker, AWS , Azure, Git, Ansible and Kubernetes λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την flaiti97
 • Πρόσλαβε τον/την   Ashraf714031
Πρόσλαβε τον/την   Ashraf714031

  Ashraf714031 Ashraf714031

  Egypt $60 USD / ώρα
  Machine Learning & Deep Learning Eng.|Data analyst
  Egypt
  I'm a Google and IBM-certified Machine Learning Engineer | Data analyst Professional with 10 Years of Experience in Machine Learning, Deep Learning, Data Analytics, and Visualization. Having an excellent understanding and command of platforms for effective Machine learning, Deep learning, and data analysis including...
  I'm a Google and IBM-certified Machine Learning Engineer | Data analyst Professional with 10 Years of Experience in Machine Learning, Deep Learning, Data Analytics, and Visualization. Having an excellent understanding and command of platforms for effective Machine learning, Deep learning, and data analysis including : I can provide you best quality services in the following ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★ ★ Computer Vision ★ Object Detection ★ Natural Language Processing ★ Deep learning ★ Machine learning ★ Artificial intelligence ★ Classification ★ Regression ★ Image Classification ★ python ★ Data Analysis ★ Data Visualization ★ Tableau ★ Power Bi ★ Excel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ashraf714031
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   GraphicFuture93
Πρόσλαβε τον/την   GraphicFuture93

  GraphicFuture93 GraphicFuture93

  India $20 USD / ώρα
  Logo━Branding━Brochure━pptx━Illustration━etc.
  India
  WELCOME TO MY PROFILE AND THANK YOU FOR STOPPING BY ! We promise you quick turnaround times, unlimited revisions, great customer service and 100% original designs! Our 110% satisfaction guaranteed policy reassures you that your success is our success. NO UPFRONT PAYMENTS || 2-3 CONCEPTS || 2-3 Round of Revisions...
  WELCOME TO MY PROFILE AND THANK YOU FOR STOPPING BY ! We promise you quick turnaround times, unlimited revisions, great customer service and 100% original designs! Our 110% satisfaction guaranteed policy reassures you that your success is our success. NO UPFRONT PAYMENTS || 2-3 CONCEPTS || 2-3 Round of Revisions || RELEASE WHEN YOU ARE 101% SATISFIED Software Expertise : 3D-MAX ANIMATION COREL DRAW PREMIER PRO ADOBE ACROBAT ADOBE IN DESIGN ADOBE PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR WORD & POWER-POINT Highly Skilled in the following areas : * ANIMATION / GIF / INTRO * BUSINESS CARD * BROCHURE / CATALOG * BOOK COVER/CD COVERS * BANNER / SOCIAL MEDIA ADS * BOTTLE / LABEL / PACKAGING / BOX * CERTIFICATES / FORM / RESUME * CARICATURE/ CARTOON / CHARACTER * ICON / STAMP / BADGE * FLYER / PAMPHLET / POSTER * 2D MODELING * HIGH RESO. ILLUSTRATIONS * GREETING-INVITATION CARDS * APP SCREEN * 2D-3D LOGO'S * PHOTO RETOUCHING * PRESENTATION / PREZI SLIDES / INFOGRAPHIC * STATIONARY AND BRAND IDENTITY * T-SHIRT / JERSEY / HOODIE * ZODIAC SIGNS Please contact me if you are looking for to have BEST SERVICES at reasonable prices. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GraphicFuture93

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""