IIS Developers Για Πρόσληψη

 • IIS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 25 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa
Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ώρα
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaTGaPa
 • Πρόσλαβε τον/την   coderPros
Πρόσλαβε τον/την   coderPros

  coderPros coderPros

  United States $75 USD / ώρα
  "Done Right The First Time!"
  United States
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil,...
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil, so to speak. :o) From the moment that I began my career, I've been on the Microsoft stack; from classic ASP, I soon became an evangelist for the then-fledgling .Net Framework for the US Department of Defense back in 2000. Since then, I've tried to remain on the cutting edge until today, even writing on ASP.Net Core 3 on the very day that it came out. Write to me, and I'll be more than happy to share it. I began my consulting career in 1997 and have worked with organizations such as the US Department of Defense, SC Department of Transportation, eBay, State Farm Insurance, Verizon, GTE, and many more. I formed coderPro.net in 2005 and currently reside in Chicago, Ecuador, or Praga, depending on when you catch me. As a globetrotting entrepreneur, I continue to run and expand coderpro.net and travel fairly frequently to meet with clients worldwide because business – even in the digital age – is still about personally building and nurturing relationships. In 2018, I began technical writing and blogging for several prestigious companies and am presently working on my first book. Main Specialties: AJAX, Access, ASP, ASP.net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core, WinForms, WPF, BizTalk, C#, VB.Net, ColdFusion, Excel, HTML, Information Architecture, Javascript, jQuery, jQuery-UI, Kendo, Kentico, Python, PHP, server administration, SignalR, software Architecture, SQL, Tech Writing, Travel Writing, Telerik, VB6, VB, VBA, POP3, SMTP, Umbraco 4 - current, project management. “It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows, in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.” — Theodore Roosevelt λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coderPros
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Server Admin ✔️Linux Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   kmpal
Πρόσλαβε τον/την   kmpal

  kmpal kmpal

  Pakistan $25 USD / ώρα
  .NET | C# | SQL | MVC | WebAPI | Angular | Node
  Pakistan
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the...
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the ability to work as a cross team or as a team. Kindly consider my portfolio for your project. Also worked on PLCs, have experience interfacing/communicating with GSM, GPS and other modules to MCUs My working hours are 06:00 - 18:00 GMT. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kmpal
 • Πρόσλαβε τον/την   mosta2
Πρόσλαβε τον/την   mosta2

  mosta2 mosta2

  Egypt $25 USD / ώρα
  DNN, .NET, SQL, Ionic, Angular, SharePoint,netcore
  Egypt
  Welcome. Over 15 years in the Software development & IT industry, working with Microsoft technologies. I do the jobs by myself, no outsourcing Experience with back-end technologies: - SQL Server, MySQL, SQLite - ASP.NET, C#, MVC, Web APIs, Razor templates - NET CORE Cloud back end solutions - Azure Storage - Azure...
  Welcome. Over 15 years in the Software development & IT industry, working with Microsoft technologies. I do the jobs by myself, no outsourcing Experience with back-end technologies: - SQL Server, MySQL, SQLite - ASP.NET, C#, MVC, Web APIs, Razor templates - NET CORE Cloud back end solutions - Azure Storage - Azure Apps, Power Apps, Power Automate Experience with front-end technologies: - CSS - Bootstrap - Javascript - Typescript - JQuery - KnockoutJS -Angular v1.x to v12.x Experience with CMS Solutions - DNN installation, development and theming. - Sharepoint installation, administration, and development. Experience with Mobile Apps - Hybrid mobile apps Ionic/cordova/Angular as well as PWA. Types of projects completed - Large-scale SharePoint solution for Enterprise military organization. - Few social network mobile apps. - Custom CMS Builder platform, where users can launch PWA (progressive web apps) (buildish.com) - Integrated many third-parties APIs. Thanks Mostafa λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mosta2
 • Πρόσλαβε τον/την   takasoft
Πρόσλαβε τον/την   takasoft

  takasoft takasoft

  India $25 USD / ώρα
  .Net/ReactJS/Vue.js/Angular/Node.js Expert
  India
  Professional summary: 20+ years of experience in N-Tiers and Client/Server architecture application development using ReactJS, Vue.js, Angular, Node.js, Microsoft .NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5/4.0/4.5, .Net Core ASP.NET/C#/VB.NET/Visual Basic 6.0 as the Front-end, MS-SQL Server 7.0/2000/2005/2008/2012, Oracle 8.0/8i,...
  Professional summary: 20+ years of experience in N-Tiers and Client/Server architecture application development using ReactJS, Vue.js, Angular, Node.js, Microsoft .NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5/4.0/4.5, .Net Core ASP.NET/C#/VB.NET/Visual Basic 6.0 as the Front-end, MS-SQL Server 7.0/2000/2005/2008/2012, Oracle 8.0/8i, MS-Access 9X/2000 as the Back-end and experienced in the execution of Technical/Functional Process Design, Implementation activities of small and large projects. Extensive Experience in ActiveX Controls, ActiveX DLLs, ActiveX EXEs, COM, ADO, DAO, ADO.NET, Web Services, WCF, .Net Remoting, Web User Controls and using the Object Oriented Techniques while designing the application program development. Possess strong analytical and problem solving skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την takasoft
 • Πρόσλαβε τον/την   dotnetsqlCoder
Πρόσλαβε τον/την   dotnetsqlCoder

  dotnetsqlCoder dotnetsqlCoder

  Egypt $35 USD / ώρα
  C# .NET SQL Server Azure Big Data BI and Security
  Egypt
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server...
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dotnetsqlCoder
 • Πρόσλαβε τον/την   SkyTechnovation
Πρόσλαβε τον/την   SkyTechnovation

  SkyTechnovation SkyTechnovation

  India $14 USD / ώρα
  ⍟ Top 1% in Preferred Freelancer Community!
  India
  ⭐ Technology Expertise ⚈ C#.NET ⚈ Xamarin ⚈ ASP.NET ⚈ SQL (Microsoft SQL) ⚈ PHP ⚈ WordPress ⚈ Sr. Project Manager ⚈ Agile Expert ⚈ SCRUM Master ⚈ Software Development ⚈ DevExpress ⚈ Telerik ⚈ Syncfusion ⚈ Web Application Development ⚈ Web API ⚈ Android Development ⚈ iPhone Development ⚈ Desktop Development ⚈ Ajax...
  ⭐ Technology Expertise ⚈ C#.NET ⚈ Xamarin ⚈ ASP.NET ⚈ SQL (Microsoft SQL) ⚈ PHP ⚈ WordPress ⚈ Sr. Project Manager ⚈ Agile Expert ⚈ SCRUM Master ⚈ Software Development ⚈ DevExpress ⚈ Telerik ⚈ Syncfusion ⚈ Web Application Development ⚈ Web API ⚈ Android Development ⚈ iPhone Development ⚈ Desktop Development ⚈ Ajax ⚈ PWA (Progressive Web App) ⚈ Web Scraping ⚈ Web Security ⚈ Excel File Processing ⚈ XML ? Reason to Hire me! ⚈ 1 Year Support After Delivery ⚈ 24x7 always Tech Support ⚈ Secure Source code at GitHub ⚈ Get real-time project tracking with JIRA ? Domain Expertise ⚈ Point of Sale (Retail Software, Restaurant POS, Hypermarket POS, Service Sector POS) ⚈ Hospital Management (OPD /IPD /IVF) ⚈ Banking Software ⚈ Logistic Engagement (WHM, TMS, FMS) ⚈ Construction Management ⚈ Hospitality Software (PMS, HMS) ⚈ Web Security Working with us means 100% Privacy/Security of your project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SkyTechnovation
 • Πρόσλαβε τον/την   sherifamgadnabih
Πρόσλαβε τον/την   sherifamgadnabih

  sherifamgadnabih sherifamgadnabih

  Egypt $25 USD / ώρα
  Lead .NET Full Stack Software Engineer
  Egypt
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform, SQL...
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform, SQL Server, PostgreSQL, NoSQL, Firebase, MongoDB, Oracle, MySQL, Crystal Report, RDLC, SSIS, SSRS, HTML, CSS, Javascript, TypeScript, Jquery, AJAX, Angular, React, Redux, TFS, SVN, Github, GitLab, Bitbucket, Azure, AWS, SmarterASP, VPS & Plesk, Angular, Angular2, ReactJS, konckOutJS, Javascript, HTML, CSS, JQUERY Mobile Development XAMARIN FORMS, XAMARIN NATIVE, FLUTTER, IOS AND ANDROID DEVELOPMENT I use the Repository Pattern, Onion Architecture, Domain-Driven Design Architecture & Dependency Injection Design Pattern. I follow the SOLID principle. When working on a project with you, I like to keep in touch so we both have a clear understanding of our needs and vision of the project we are creating together. I deliver a quality product on time and on budget. Client satisfaction is my main goal. Thank you for your time and consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sherifamgadnabih
 • Πρόσλαβε τον/την   salmanaim
Πρόσλαβε τον/την   salmanaim

  salmanaim salmanaim

  United States $45 USD / ώρα
  BRANDING --WEB SOLUTIONS--VIDEO ANIMATION
  United States
  Hi, Salman here, co-founder of VideoExplainers and Startupbug, holding more than 15 years of experience and rated as No.1 Team on Freelancer for website development, Explainer & Whiteboard Animations, Logo, Illustration, Software Solutions and Mobile apps. We have developed 500+ websites and mobile apps and created...
  Hi, Salman here, co-founder of VideoExplainers and Startupbug, holding more than 15 years of experience and rated as No.1 Team on Freelancer for website development, Explainer & Whiteboard Animations, Logo, Illustration, Software Solutions and Mobile apps. We have developed 500+ websites and mobile apps and created 5000+ videos. Why you should hire me? -Client delightment is the highest priority and a balanced long-run relationship. -One of the most sought after team of designers, developers, storytellers, illustrators, and animators to provide a quality product. -24/7 availability. -Works out of the box each day to deliver an extraordinary end-product with a smile. -Provide on-going maintenance. -1000+ jobs completed so rest assured of credibility and reliability. To learn more about Videoexplainers, our process and client testimonials. You may visit Videoexplainers site. Best Regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salmanaim

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""