IIS Developers Για Πρόσληψη

 • IIS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 27 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   coderPros
Πρόσλαβε τον/την   coderPros

  coderPros coderPros

  Ecuador $75 USD / ώρα
  "Done Right The First Time!"
  Ecuador
  I started my programming journey and launched my first business at the age of 15, offering web and software development services. As the web evolved in the late '90s, I grew alongside it, constantly learning and honing my skills. I later pursued a degree in Law at the University of Michigan while continuing to expand...
  I started my programming journey and launched my first business at the age of 15, offering web and software development services. As the web evolved in the late '90s, I grew alongside it, constantly learning and honing my skills. I later pursued a degree in Law at the University of Michigan while continuing to expand my business and technology knowledge through late-night coding sessions. From the beginning of my career, I have been primarily focused on the Microsoft stack. I started with classic ASP and quickly became an evangelist for the then-emerging .Net Framework for the US Department of Defense in 2000. Since then, I have made it a priority to stay on the cutting edge of technology, with a keen interest in ASP.Net Core 3, which I wrote about on the day of its release. Feel free to contact me, and I'll gladly share my insights. In 1997, I began my consulting career, collaborating with esteemed organizations such as the US Department of Defense, SC Department of Transportation, eBay, State Farm Insurance, Verizon, GTE, Sterilite, and more. In 2005, I established coderPro.net and currently split my time between Chicago, Ecuador, and Prague, depending on the occasion. As a globetrotting entrepreneur, I continue to lead and expand coderPro.net while frequently traveling to meet clients worldwide. Despite the digital age, I firmly believe that business is still about personally building and nurturing relationships. In 2018, I ventured into technical writing and blogging, contributing to the blogs of several renowned companies, and I am currently working on my first book. Main Specialties: AJAX, Access, ASP, ASP.net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core, WinForms, WPF, BizTalk, Blazor, C#, VB.Net, ColdFusion, Excel, HTML, Information Architecture, JavaScript, jQuery, jQuery-UI, Kendo, Kentico, PHP, Python, Server Administration, SignalR, Software Architecture, SQL, Tech Writing, Travel Writing, Telerik, VB6, VB, VBA, POP3, SMTP, Umbraco 4 - current, project management. "It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows, in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat." -- Theodore Roosevelt λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coderPros
 • Πρόσλαβε τον/την   Dutrprt
Πρόσλαβε τον/την   Dutrprt

  Dutrprt Dutrprt

  Spain $30 USD / ώρα
  Systems Engineer | IIS | SQL Server | Certificates
  Spain
  I work daily with web farms with internet information server. Certificate management. Diagnosis of problems with the operation of applications. I don't develop. Analysis and debugging of SSL communication problems in environments with Internet Information Server and F5 BIG IP traffic balancers. Daily experience...
  I work daily with web farms with internet information server. Certificate management. Diagnosis of problems with the operation of applications. I don't develop. Analysis and debugging of SSL communication problems in environments with Internet Information Server and F5 BIG IP traffic balancers. Daily experience developing powershell scripts in windows environments with Active Directory. Why I am the best option you could have: ✅ Extensive experience in systems administration in Windows Server infrastructures. ✅ Supporting startups and enterprise-level clients in EUROPE and the US. ✅ Custom Business Requirements Document ✅ 100% job success, which means satisfied previous clients Strengths: ✔Professional in the entire deal ✔Results and comments driven ✔Mutual agreement of project terms ✔Delivery on time As a systems engineer, I master the following technologies: - Development and automation of all types of processes with PowerShell. - Infrastructure administration with Windows Server 2019. - Installation and administration of database infrastructures with SQL Server - Administration and security of application server farms with Internet Information Services in .NET environments. - Experience managing F5 BIG IP traffic balancers. - PKI infrastructure administration, SSL traffic. - Administration of Clustered environments. - Quality Guarantee and Support λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dutrprt
 • Πρόσλαβε τον/την   gonzamu91
Πρόσλαβε τον/την   gonzamu91

  gonzamu91 gonzamu91

  Argentina $50 USD / ώρα
  IT Consultant Cloud
  Argentina
  Especialista en tecnologías Microsoft con certificaciones en Windows Server, Azure, Office 365 & Exchange Server. Constantemente me encuentro certificando actualizaciones de los productos que administro y sumando nuevos conocimientos. Mi desempeño diario consiste en relevar la infraestructura de clientes para diseñar...
  Especialista en tecnologías Microsoft con certificaciones en Windows Server, Azure, Office 365 & Exchange Server. Constantemente me encuentro certificando actualizaciones de los productos que administro y sumando nuevos conocimientos. Mi desempeño diario consiste en relevar la infraestructura de clientes para diseñar la arquitectura y cronograma de tareas de los servicios a migrar de plataformas y la ejecución de los proyectos. Dictado de Workshops y capacitaciones sobre Office 365, Azure & Exchange Server Resolución de incidente de severidad 1 Productos administrados: Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 & 2019 Exchange Server 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 & 2019 Active Directory, DNS, DHCP, WINS Office 365 Microsoft Azure (ARM Templates, Extension, DSC, Automation, Powershell, CLI, Iaas, Paas, Sql Server, Networking VPN S2S, P2S, Peering, Express route, Route Table, Network Security Group, Firewall, Application Gateway, Azure AD, Key Vault, App Services, Web App, Backup and site recovery, DNS, Virtual Machine, Scale Set, Load Balancer, Storage, File Share) Wsus, RDS, Azure Virtual Desktop VMware Esxi Hyper V Certificaciones Microsoft: Transcript Microsoft: https://mcp.microsoft.com/Anonymous//Transcript/Validate Transcript ID: 1136415 | Access Code: gonza666 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gonzamu91
 • Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa
Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ώρα
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaTGaPa
 • Πρόσλαβε τον/την   arifnafees
Πρόσλαβε τον/την   arifnafees

  arifnafees arifnafees

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Solution Archt.| DevOps | Cloud | Infra. Engineer
  Pakistan
  After getting nine years of experience in System and IT administration along with multiple certifications, I am confident enough for providing you a perfect solution to your technical issues and projects from starting to the completion. I would be available on daily basis as required and full time available on...
  After getting nine years of experience in System and IT administration along with multiple certifications, I am confident enough for providing you a perfect solution to your technical issues and projects from starting to the completion. I would be available on daily basis as required and full time available on weekends. Having a flexible and friendly nature, you would find me very cooperative and dedicated to your work. I am proficient in the following areas: Cloud Computing ---> AWS (EC2, RDS, VPC, ECS, EKS, S3, EFS, Cloudfront, Elastibeanstalk, etc) Cloud Computing ---> Azure (VM's, Vnet, Scaleset, Function Apps, App Services, CosmosDB, FlexibleDB, AKS, Blob Storage, etc..) Containerization ---> Docker, Docker-compose, Kubernetes DevOps ---> Jenkins, Bitbucket, Github, Terraform, Ansible, Python Virtualization ---> Vmware Vsphere High Availability & Disaster Recovery ---> Veeam Backup & Replication Windows Server ---> Active Directory, File Services, WDS Mail Server, Database Server ---> Exchange, Mdaemon VOIP ---> Elastix, Freepbx Website Development ---> Wordpress, PHP, HTML, CSS, Javascript λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arifnafees
 • Πρόσλαβε τον/την   mandavcon
Πρόσλαβε τον/την   mandavcon

  mandavcon mandavcon

  India $20 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  India
  With 10 years of hands-on experience efficiently coding web sites and applications using modern HTML, CSS, and JavaScript, I am confident I will be an excellent addition to your team. Building state-of-the-art, easy to use, user friendly web sites and applications is truly a passion of mine. I actively seek out new...
  With 10 years of hands-on experience efficiently coding web sites and applications using modern HTML, CSS, and JavaScript, I am confident I will be an excellent addition to your team. Building state-of-the-art, easy to use, user friendly web sites and applications is truly a passion of mine. I actively seek out new technologies, and stay up-to-date on industry trends and advancements. Continued education has allowed me to stay ahead of the curve and deliver exceptional work to each employer I’ve worked for - both full-time and contract. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mandavcon
 • Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510
Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510

  yashaswini510 yashaswini510

  India $25 USD / ώρα
  PHP | DevOps & Cloud | React and NodeJS | NoSQL
  India
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email...
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email migrations (imap to imap, office365 to Gsuite etc.) - Installation of all panels (cpanel, centoswp, vestacp, cyberpanel, plesk, openlitespeed etc.) - Advanced AWS Architecture consultation/implementation and Google Cloud , Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Digital Ocean and Linode server deployments - Troubleshooting Websites/servers (linux) - Git implementation / integration with existing software flow - Python GUI Applications/ Web Scraping Our completed projects speak of our skills and feedback from the employers showcase our ability to deliver on time, every time. "Never Hire for Skills. Hire for Passion. Skills are cheap, Passion is hard to come by" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yashaswini510
 • Πρόσλαβε τον/την   hasansarif2
Πρόσλαβε τον/την   hasansarif2

  hasansarif2 hasansarif2

  Saudi Arabia $30 USD / ώρα
  Sr. Cloud Engineer / DevOps
  Saudi Arabia
  A Sr. Devops engineer with 14 years experience. Having Bachelor Degree in Computer Science. Expert in Linux administration, Windows server Administration, CICD, Jenkins, Gitlab, Github, bitbucket, AWS, GCP, Azure, STC Cloud, Cloud computing, Virtualization, VPN, Firewalls administration, ProxySQL, MsSQL, MySQL,...
  A Sr. Devops engineer with 14 years experience. Having Bachelor Degree in Computer Science. Expert in Linux administration, Windows server Administration, CICD, Jenkins, Gitlab, Github, bitbucket, AWS, GCP, Azure, STC Cloud, Cloud computing, Virtualization, VPN, Firewalls administration, ProxySQL, MsSQL, MySQL, MongoDB, LoadBalancer, Nginx, Apache, IIS, Reverse Proxy, Docker, Kubernetes, DB Clustering, Grafana, and VOIP(Asterisk PBX, FreePBX, IssabelPBX, SIP/IAX, SIP Circuti, FXO, Analog to digital, Callcenter System). GSuite, offie 365, Microsoft exchange, WebRTC, TURN/STUN. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hasansarif2
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Top 3% in the Freelancer.com Community
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 1.2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 1.2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 1.3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask 2) MOBILE DEVELOPMENT: 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C, React Native, Ionic, Flutter 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES We provide a full range of managed services, including system administration, 24/7 technical support of web servers and network equipment. Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS (Amazon Web Services), MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates selling and supporting SSL certificates for banks, cell phone service operators and other companies. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   lpwlee
Πρόσλαβε τον/την   lpwlee

  lpwlee lpwlee

  Hong Kong $50 USD / ώρα
  Certified Solutions Architect MS Azure/AWS, PMP
  Hong Kong
  30 years IT experience.  Plan and Design infrastructure for Email (Exchange online), Web (Azure, Aliyun), Database server(Azure, Aliyun), Sharepoint, Teams, Azure Information Protection and D365 ERP migration  Migration to O365 and deploy Microsoft Team Collaboration Platform, OneDrive storage and Sharepoint...
  30 years IT experience.  Plan and Design infrastructure for Email (Exchange online), Web (Azure, Aliyun), Database server(Azure, Aliyun), Sharepoint, Teams, Azure Information Protection and D365 ERP migration  Migration to O365 and deploy Microsoft Team Collaboration Platform, OneDrive storage and Sharepoint Online  Administrate Azure, AWS, Aliyun cloud platform  Project Management on D365 Sales and Customer Service migration  Office Automation with PowerApps  Gather User Requirement Specifications and translate to System Requirement Specifications with enhanced business flow λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lpwlee

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""