Human Sciences Experts Για Πρόσληψη

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 9 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sanjibsahanew
Πρόσλαβε τον/την   sanjibsahanew

  sanjibsahanew sanjibsahanew

  India $35 USD / ώρα
  Senior Business and Finance Consultant (remote)
  India
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years...
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years in Service Business, and 9 years in Consumer Retail / FMCG. Industry experience: Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. In digital world: Over 30 Continuous outstanding reviews (excepting one). Over 1000 completed projects: Business Plan - 122, Business Analysis - 106, Accounting - 106, Finance - 88, Report writing - 56, Marketing Strategy and Market Research - 62, Business Writing - 32, Technical Writing - 30, Project Management - 12, Contracts - 7, Taxation - 4, and Research writing - 165. Client Testimonials: "I have worked with freelancers in the past and Sanjib has been the best by far. He was open and honest right from the start. He communicated well and worked well on his own, allowing me to focus on my business at home. He clearly held my satisfaction as a client firmly in mind. I will direct hire him through freelancer again 100%. I'm a very happy customer!" - Jason K., Australia [June, 2021] "Very polite and professional, he was very attentive to our project. He worked in the required timelines with availability. Thanks, I could contact him again." - Magna S., Italy [December, 2021] "Sanjib was been very professional and helpful with content matters. Sanjib has been on time and and his work ethics are above reproach! I’m certainly going to seek additional ( on going work) with Sanjib. Well done Sanjib! It’s been a pleasure." - Tonya H., USA [February, 2022] "The best freelance I worked with." - Giuseppe F., UK [Feb, 2023] "Sanjib provided good and detailed data and suggestions for how we could improve our profitability with our shipping. He went above and beyond in terms of the granularity of the data he compiled." - Joshua B., USA [April, 2023] "Sanjib was absolutely fantastic and has completed over 5 projects for me over the last 6 months. I couldn't recommend him highly enough and will be 100% using him for any future work needed." - Scott P, Australia [May, 2023] λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sanjibsahanew
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   OutsourceMan
Πρόσλαβε τον/την   OutsourceMan

  OutsourceMan OutsourceMan

  India $49 USD / ώρα
  CnELIndia provides best Developers!
  India
  CnELIndia is a Top Rated | 18+ years of experience in Web and APP Development Enterprise Hire Me! Choose a Preferred Development Expert! Achieving a task requires immense hard work, and this comes with completing tasks on time and in budget. You can check out reviews from the 712+ satisfied clients. Specialize in...
  CnELIndia is a Top Rated | 18+ years of experience in Web and APP Development Enterprise Hire Me! Choose a Preferred Development Expert! Achieving a task requires immense hard work, and this comes with completing tasks on time and in budget. You can check out reviews from the 712+ satisfied clients. Specialize in PHP, WordPress, WooCommerce, Data Scrapping, Buddypress,React Native. Reviews: Raman and his associates did an excellent job of bringing an entirely new custom feature to my client's WordPress-based membership website. They did this while making sure their new code blended smoothly with our site's pre-existing custom modifications. I know now why Raman and his team are so highly rated, and I can confirm those ratings are well deserved! WooCommerce to Google Merchant Json integration As a customer, I would like to provide a review for a service that I received. I am very satisfied with the service provided and would highly recommend it. The staff were extremely professional and went above and beyond to meet my needs. Communication was always friendly and effective, which gave me a sense of trust and security. Overall, my experience with this company was extremely positive, and I would highly recommend it. I will definitely consider using their services again in the future. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OutsourceMan
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru
Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru

  TopWritingGuru TopWritingGuru

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✪ PhD. Homework/Assignment & Essay Writer ✪
  Pakistan
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services...
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services include; ▶▶Essays, ▶▶Summaries & Blurbs, ▶▶Case Studies, ▶▶Dissertation & Thesis, ▶▶Discussions & Replies, ▶▶Research & Report Writing,and ▶▶Lab Reports Why you should hire me? ▶▶▶Extra Urgent Delivery ▶▶▶Unlimited Revisions ▶▶▶24/7 Available for you ▶▶▶100% Client Satisfaction ▶▶▶Ai and Plagiarism free written I am familiar with citation style, such as MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE, etc. I am waiting for your message :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TopWritingGuru
 • Πρόσλαβε τον/την   carlitanjuguna05
Πρόσλαβε τον/την   carlitanjuguna05

  carlitanjuguna05 carlitanjuguna05

  Kenya $20 USD / ώρα
  DATA ANALYSIS /EXCEL/SPSS/R/RESEARCH WRITER
  Kenya
  I am a seasoned freelancer with a proven track record of delivering exceptional results across a diverse range of skills. As a top-rated professional, I specialize in data analysis (,Microsoft Excel, R programming, python, Tableau, Power BI, SQL, MATLAB, SAS, SPSS),research writing, Wikipedia, PowerPoint...
  I am a seasoned freelancer with a proven track record of delivering exceptional results across a diverse range of skills. As a top-rated professional, I specialize in data analysis (,Microsoft Excel, R programming, python, Tableau, Power BI, SQL, MATLAB, SAS, SPSS),research writing, Wikipedia, PowerPoint presentations, translation, copywriting, proofreading, website design, editing, ghostwriting, advanced academic writing (Dissertation, Thesis), business plans, and technical writing. In accounting, I am adept at preparing balance sheets, income statements, cash flow statements, and other financial reports with great utilization of latest accounting software such as Xero, MYOB, and QuickBooks Skills Overview: DATA ANALYSIS: ⭐Proficient in extracting meaningful insights from complex datasets. ⭐Expertise in using tools : Microsoft Excel, R programming, python, Tableau, Power BI, SQL, MATLAB, SAS, SPSS RESEARCH WRITING: ⭐ Experienced in conducting in-depth research across various domains. ⭐Adept at synthesizing information into clear and concise reports. ACCOUNTING ⭐utilizing industry-leading software platforms such as Xero, MYOB, and QuickBooks. ⭐ I am adept at preparing balance sheets, income statements, cash flow statements, and other financial reports WIKIPEDIA SKILLS: ⭐Familiarity with Wikipedia's formatting and markup language ⭐Writing and editing as per the Wikipedia rigorous guideline POWERPOINT: ⭐Skilled in creating visually appealing and impactful presentations. ⭐Able to translate complex ideas into compelling slides. COPYWRITING AND PROOFREADING: ⭐Creative copywriting for engaging content. ⭐Thorough proofreading for flawless documents. WEBSITE DESIGN: ⭐Proficient in designing user-friendly and visually appealing websites. ⭐Responsive design for optimal user experience. EDITING AND COPYWRITING: ⭐Meticulous editing for clarity and coherence. ⭐Ghostwriting services for captivating content without compromising your voice. ACADEMIC WRITING: ⭐ Specialized in advanced academic writing, including dissertations and theses. ⭐ Familiarity with academic formatting and citation styles. BUSINESS PLAN: ⭐Comprehensive business plans tailored to your goals. ⭐ Financial projections and market analysis for informed decision-making. TECHNICAL WRITING: ⭐Clear and concise technical documentation. ⭐Manuals, guides, and documentation for diverse audiences. Why Choose Me: • Expertise: With extensive experience in each of my listed skills, I bring a wealth of expertise to every project. • Detail-Oriented: My meticulous attention to detail ensures error-free and polished deliverables. • Innovation: I approach each task with creativity, providing unique solutions tailored to your specific needs. • Deadline Driven: Time is of the essence, and I am committed to delivering high-quality work within agreed-upon timelines. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την carlitanjuguna05
 • Πρόσλαβε τον/την   gstij
Πρόσλαβε τον/την   gstij

  gstij gstij

  Mexico $50 USD / ώρα
  Articles Writers - Data Entry Worker - Copy Typing Typists
  Mexico
  My native language is Spanish. I have experience doing translations, using educational platforms , being a key user for software implementation and testing, data entry....
  My native language is Spanish. I have experience doing translations, using educational platforms , being a key user for software implementation and testing, data entry.... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gstij
 • Πρόσλαβε τον/την   assignsolver
Πρόσλαβε τον/την   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Business Plan|SEO Content| CV/Resume|Top 1% Expert
  Pakistan
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would...
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would love to help your business reach new heights by optimizing your business for opportunities. My business plans are investors friendly and as such includes; ✹✹Executive Summary ✹✹Company Summary ✹✹Products Services ✹✹Market Analysis Summary (Industrial Analysis, Market Needs and Trends, and Target Market Description) ✹✹Competitive Analysis ✹✹Strategy and Implementation Summary (Competitive Edge) ✹✹Marketing Plan ✹✹SWOT Analysis ✹✹Important Charts and Graphs A complete financial plan will include: ✹✹Start-up Summary ✹✹Sales Forecasts ✹✹Projected Profit and Loss ✹✹Balance Sheet ✹✹Cash Flow ✹✹Break-even Analysis ✹✹Charts and Tables ⭐⭐ Pitch Deck ⭐⭐ I am a Professional Business PowerPoint Presentation Specialist and Pitch deck designer with over 10+ years of experience. I offer a classy, creative, professional type of presentation with custom graphics. My services include: ✹✹Pitch Deck Presentations. ✹✹Corporate Presentations. ✹✹Google Slides Presentation. ✹✹Branded Templates. ✹✹Professional design of your idea. ✹✹Corporate PowerPoint presentation templates. ✹✹Redesign your existing deck to the new standards. Why to choose me: ⭐ I Have prepared more than 1300 investor-ready business plans and about 60% of them got funded. ⭐ I do not offer templates. Our team works on each business plan from start and prepares a document 100% relevant to the business. ⭐ I offer 3 documents – An editable word file, a professional PDF file (if needed) and an automated and editable excel file for financials. ⭐ My plans are professionally-formatted and ready to be presented to anyone. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την assignsolver
 • Πρόσλαβε τον/την   DevBenchHQ
Πρόσλαβε τον/την   DevBenchHQ

  DevBenchHQ DevBenchHQ

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Professional Technical Writer | Researcher | SPSS
  Pakistan
  Are you looking for a proficient, experienced writer who can deliver high-quality and timely work? I deliver my work on time and I am available for any explanation or clarification . I specialize in strategic management, sociology , finance , law ,social sciences ,geography, biology and environment sciences. I...
  Are you looking for a proficient, experienced writer who can deliver high-quality and timely work? I deliver my work on time and I am available for any explanation or clarification . I specialize in strategic management, sociology , finance , law ,social sciences ,geography, biology and environment sciences. I offer writing services in the following styles: APA, MLA, ASA, CHICAGO, and HARVARD. Writing is my passion, I research deeply and I am not afraid to go way beyond the questions. you will not regret working with me. Thank you in advance. I will make assignments of various disciplines such as; Finance ✔️History✔️Religion✔️Management Marketing✔️Social sciences ✔️world history Health Sciences✔️Marketing✔️Microbiology Molecular genetics ✔️Biotechnology ✔️Anatomy Biochemistry Business management and many more. So drop me a message and let's get started. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DevBenchHQ

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""