Heroku Experts Για Πρόσληψη

 • Heroku
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 45 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   krunalcp
Πρόσλαβε τον/την   krunalcp

  krunalcp krunalcp

  India $25 USD / ώρα
  ROR | Web App | Mobile App | Custom Software | BBB
  India
  ★ Building state-of-the-art, high performance, easy to use websites and applications is truly a PASSION of mine ★ ➤ Our Technology Stack:- ⟶ Web: Ruby, Java, Ruby on Rails, Php, Asp.net, C# ⟶ BigBlueButton, Greenlight ⟶ Mobility: Android, iOS, ReactNative, Flutter ⟶ DB: Oracle, MySQL, PostgreSQL, Mongodb, HANA,...
  ★ Building state-of-the-art, high performance, easy to use websites and applications is truly a PASSION of mine ★ ➤ Our Technology Stack:- ⟶ Web: Ruby, Java, Ruby on Rails, Php, Asp.net, C# ⟶ BigBlueButton, Greenlight ⟶ Mobility: Android, iOS, ReactNative, Flutter ⟶ DB: Oracle, MySQL, PostgreSQL, Mongodb, HANA, Redis ⟶ Frontend: Angular.js, React.js, Bootstrap, jQuery, HTML5, CSS3 ⟶ Design: Photoshop, illustrator ⟶ Server: AWS, Azure, Apache/Ngnix, Passenger, Unicorn, Capistrano, Heroku, Digital Ocean, Linode. ⟶ APIs: SOAP, REST API ⟶ Search Engine: Solr, Elastic, Sphinx ⟶ Payment Gateways: Paypal, Stripe, Apple Pay, Amazon, PayU ⟶ Other: Agile, Social Media Integration, RabbitMQ, Website & Server Maintenance, etc ✅ FREE CONSULTATION: Let's talk about your project to see if we are a good fit for each other. Or at least I may have suggestion(s) that can be helpful to your project. Drop me a line and we shall convert your ideas into a ready-to-use product! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την krunalcp
 • Πρόσλαβε τον/την   arvindvashi
Πρόσλαβε τον/την   arvindvashi

  arvindvashi arvindvashi

  India $15 USD / ώρα
  PHP Laravel & Shopify Expert
  India
  I'm an Expert in PHP CI, Laravel, Shopify, and Django. I'm an expert-level PHP and Intermediate Level Python and Django programmer and specialized in PHP Framework. Currently, I can help you with developing or fixing big projects (PHP, MySQL) and any kind of Web Research I am dynamic, responsible, persevering, and...
  I'm an Expert in PHP CI, Laravel, Shopify, and Django. I'm an expert-level PHP and Intermediate Level Python and Django programmer and specialized in PHP Framework. Currently, I can help you with developing or fixing big projects (PHP, MySQL) and any kind of Web Research I am dynamic, responsible, persevering, and committed to each activity performed with a high commitment to service, both to learn and easy to make decisions even under pressure. I have good experience in CodeIgniter, Shopify, Laravel, and OpenCart and I have also experience in API development for Android, Hybrid, Android App, iPhone app development, etc... My goal is to communicate your service, start-up, or product in the simplest, most beautiful, and most effective manner. I look forward to working with you on a new project! Following is the Expertise that I can Provide You: ✅ Install Laravel and set up the theme to look like the demo ✅ Install the Shopify theme and set up the theme to look like the demo Store. ✅ Shopify Customizations ✅ Convert SCSS to CSS ✅ Website Front-End Changes/ Errors ✅ Back-End Web development ( PHP, Laravel) ✅ Responsive Web Design (HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap) ✅ Website Front-End Development.(HTML5, CSS3, Bootstrap,JQuery) Why you should hire me? ✅ Client satisfaction is the highest priority and a balanced long-run relationship. ✅ 24/7 availability. Available as per your requirements for a smooth flow. ✅ Works out of the box each day to deliver an extraordinary end-product with a smile. ✅ Provide ongoing maintenance. ✅ 95+ jobs completed so rest assured of credibility and reliability. ✅ Fast, Accurate & On-time Delivery it's my commitment. ✅ Give 100% for Work ✅ Your Trust is My Reward ✅ Client Satisfaction is my "MOTTO". Kind Regards Arvind Vashisat λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arvindvashi
 • Πρόσλαβε τον/την   asifghaffar2220
Πρόσλαβε τον/την   asifghaffar2220

  asifghaffar2220 asifghaffar2220

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Software Developer
  Pakistan
  I am an experienced Full Stack Developer whose expertise is in website development and Mobile Development via Ruby , Ruby on Rails, React and React Native. I have both backend and frontend capabilities, creating full scale sites that are functional, modern, and easy-to-use. While I specialize in Ruby, this is by no...
  I am an experienced Full Stack Developer whose expertise is in website development and Mobile Development via Ruby , Ruby on Rails, React and React Native. I have both backend and frontend capabilities, creating full scale sites that are functional, modern, and easy-to-use. While I specialize in Ruby, this is by no means a limit to my abilities. My technical skills include (but are not limited to): ● Ruby / Ruby on Rails ● HTML4 / HTML5 / HAML / SLIM / JavaScript / jQuery / CoffeeScript ● CSS3 / SASS / LESS / BOOTSTRAP / Foundation ● Database (MySQL / PostgreSQL / MongoDB) ● ReactJS, React Native, AngularJS ● NGINX / Apache ● Capistrano ● AWS / Digital Ocean / Heroku I can handle many different programming languages, and even have the knowledge to develop mobile apps on iOS and Android, and can handle server management and configuration tasks. My software tool chest runs deep, including Ubuntu, Slack, Jira and Trello (to name a few), so feel free to let me know if there are any software specifics you need me to implement. Beyond all that, I’m a professional. Timely, Communicative, and focused on the task at hand at all times, I’m the Developer you need if you want things done right the first time, on time. So, thank you for stopping by, and if you’re interested, don’t hesitate to message me. I can’t wait to work with you in the near future! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifghaffar2220
 • Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3
Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3

  bishnudev3 bishnudev3

  India $18 USD / ώρα
  AWS | Azure | Cloud | Linux | Windows Support
  India
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress,...
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress, Drupal - Shopping Cart Frameworks: Magento, Ebay, ZenCart,Cs Cart, Shopify, BigCommerce - Web Design- Valid HTML/xHTML, PSD to HTML, Logo Design, Web2.0 design, W3C standard, DIV & CSS based table less coding. WEB HOSTING Server Security and Firewall - CSF/maldet. OS Control Panel's - (WHM-Cpanel, CentosWebPanel, VestaCP, Plesk, Virtualmin-webmin) Web Servers - (Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed). Cloud Services: Amazon Web Services/Google Cloud, DigitalOccean I can manage Server Migration, SSL Installation, Server Security and Server Monitoring. SMTP Servers: (Postfix, Dovecot, PowerMTA, Mailgun, AWS-SES, Sendgrid) Mailing Applications: Interspire, Mailwizz, PHPMailer, Sendy λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bishnudev3
 • Πρόσλαβε τον/την   bogdanmil
Πρόσλαβε τον/την   bogdanmil

  bogdanmil bogdanmil

  Serbia $40 USD / ώρα
  Solidity Blockchain Web3, Front-end developer
  Serbia
  Focused on Ethereum, BSC, Polkadot, Solana and Avax. Working with blockchain, cryptocurrencies and the opportunities they create. Talk to me if you want help with: - NFTs (Creation, Marketplace, for ex. like on Rarible, SuperRare, etc.) - ERC20 - Token creation and distribution - DeFi (Yield Farming, for ex. via...
  Focused on Ethereum, BSC, Polkadot, Solana and Avax. Working with blockchain, cryptocurrencies and the opportunities they create. Talk to me if you want help with: - NFTs (Creation, Marketplace, for ex. like on Rarible, SuperRare, etc.) - ERC20 - Token creation and distribution - DeFi (Yield Farming, for ex. via platforms like Yearn, Uniswap, Sushiswap, Compound, Aave) - Flashloans & Arbitrage - Smart Contract Development - dApp and App Development My "weapons": - Solidity, Vyper & Ethereum - Rust, Substrate & Polkadot - Truffle, Brownie, Hardhat ((incl. Unit Testing, Property/Fuzzing Testing) - Metamask - React/Typescript, web3.js/ethers.js [ Core Skills ] ✔️ Frontend: Javascript/typescript, HTML, CSS, Bootstrap, tailwind CSS, Material UI, jQuery and Responsive design. React.js,Next.js, Nuxt.js, Web3.js ✔️ Backend: Node.js, Nest.js, Express.js, PHP, Laravel,WordPress, Python ✔️ Database: SQL, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, GraphQL Contact me soonest! I'm looking forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bogdanmil
 • Πρόσλαβε τον/την   diegodewloper
Πρόσλαβε τον/την   diegodewloper

  diegodewloper diegodewloper

  Spain $25 USD / ώρα
  Senior Software Developer (Multi Skills Developer)
  Spain
  Hello Everybody. Welcome to visit my profile page. I am Python and Full Stack specialist , 2D cartoonist and I have 6 years of experiences. I have immense capability in skills like "Django and Flask", "Image Processing", "Deep Learning", "Web scraping and Automation" and "Data analysis and visualize". I have a lot...
  Hello Everybody. Welcome to visit my profile page. I am Python and Full Stack specialist , 2D cartoonist and I have 6 years of experiences. I have immense capability in skills like "Django and Flask", "Image Processing", "Deep Learning", "Web scraping and Automation" and "Data analysis and visualize". I have a lot of experiences in HTML/CSS/BootStrap/TailWind CSS/Vue/React. My specialist skill is to solve problem in a short time and have a powerful researching power. I am a keen learner and quite excited about learning new things As well as, I also have deep background and experience in several programming skills such as C++, Java, Go, Solidity etc. I will provide high quality result to everyone and I will meet the deadline. Thank you for having a glance of my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την diegodewloper
 • Πρόσλαβε τον/την   yarickbez
Πρόσλαβε τον/την   yarickbez

  yarickbez yarickbez

  Ukraine $50 USD / ώρα
  BlockChain & Web developer
  Ukraine
  I am a Senior Blockchain&Web Developer with five years of experience. I can show you some of my past and current blockchain projects during the interview. Here are my skills; * Blockchain / NFT/ Smart Contracts / Solidity / Truffle / Web3.js / ERC20 Tokens / ERC721 Tokens / ERC23 Tokens / DApp *...
  I am a Senior Blockchain&Web Developer with five years of experience. I can show you some of my past and current blockchain projects during the interview. Here are my skills; * Blockchain / NFT/ Smart Contracts / Solidity / Truffle / Web3.js / ERC20 Tokens / ERC721 Tokens / ERC23 Tokens / DApp * Ethereum/bsc/polygon/tron/solana/polcadot ... * Python/Node.js / Express.js / Vue.js * PHP / Laravel / CodeIgniter/Django/Flask * React.JS / Redux / Mobx * Vue.js * Angular.JS / Backbone.JS / Javascript / jQuery * Flutter / Ionic / React Native mobile apps * Html5 / CSS3 / Bootstrap / Foundation *MySQL / SQLite / MongoDB / PostgreSQL I would be happy to have an interview with you, and I am currently available to work for you. Best regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yarickbez
 • Πρόσλαβε τον/την   volodprogko
Πρόσλαβε τον/την   volodprogko

  volodprogko volodprogko

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Blockchain | Web Developer
  Ukraine
  I deliver full-cycle projects from idea to market entry on time within the budget. ✔ Front -end, Back -end development ✔ Figma, Ethers.js, Solidity, Rust, MERN ✔ ERC20, ERC721, ERC1155 Smart Contract ✔ NFT Marketplace / NFT game / NFT Minting / IPFS ✔ Defi / DEX development Contact me to find a reliable partner for...
  I deliver full-cycle projects from idea to market entry on time within the budget. ✔ Front -end, Back -end development ✔ Figma, Ethers.js, Solidity, Rust, MERN ✔ ERC20, ERC721, ERC1155 Smart Contract ✔ NFT Marketplace / NFT game / NFT Minting / IPFS ✔ Defi / DEX development Contact me to find a reliable partner for your project. Regards, Volodymyr λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την volodprogko
 • Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains
Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains

  sparkbrains sparkbrains

  India $20 USD / ώρα
  Python | Django | PHP | Web Design | ML | SEO
  India
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development -...
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development - Development of e-commerce stores on various platforms like Shopify, Magento, and Woo-commerce. - Artificial Intelligence, Machine Learning and Chatbots. - Digital marketing solutions to introduce your brand to a large number of audiences. - We work on Python(Django & Flask frameworks), PHP(Codeigniter, Laravel, wordpress & Joomla) & React.js, Angular, Vue.js for frontend. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sparkbrains
 • Πρόσλαβε τον/την   MaksimVasilev
Πρόσλαβε τον/την   MaksimVasilev

  MaksimVasilev MaksimVasilev

  Russian Federation $55 USD / ώρα
  Senior Blockchain | Web developer
  Russian Federation
  Hello! I am working as a blockchain developer for 3+ years and have 7+ years experience of web develoment. My top skills are: - Solidity/Rust, Smart Contract, NFT, Cryptocurrency, Crypto exchage, Web3.js - JavaScript/TypeScript React, React Native, Vue, Node, Express, Angular... - PHP Laravel, CodeIgniter,...
  Hello! I am working as a blockchain developer for 3+ years and have 7+ years experience of web develoment. My top skills are: - Solidity/Rust, Smart Contract, NFT, Cryptocurrency, Crypto exchage, Web3.js - JavaScript/TypeScript React, React Native, Vue, Node, Express, Angular... - PHP Laravel, CodeIgniter, WordPress... - Python Django, Flask, FastAPI, Web Scrapping... With the above skills, I will always provide clean and maintainable code. I am looking forward to working with you in a long-term relationship. Thank you for reading my page carefully. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaksimVasilev

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""