GPS Experts Για Πρόσληψη

 • GPS
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmadkhoiron
Πρόσλαβε τον/την   ahmadkhoiron

  ahmadkhoiron ahmadkhoiron

  Indonesia $30 USD / ώρα
  iOS | Android | React Native |Full Stack Developer
  Indonesia
  I'm Ahmad Khoiron. Work is my passion - Applications programming. I am an inquisitive, collaborative developer with a knack for problem-solving. Invigorated by a good challenge and the chance to make things work better, and then, better than that. I have created many mobile apps and websites, most of which required...
  I'm Ahmad Khoiron. Work is my passion - Applications programming. I am an inquisitive, collaborative developer with a knack for problem-solving. Invigorated by a good challenge and the chance to make things work better, and then, better than that. I have created many mobile apps and websites, most of which required custom designed plugins, extensions, and themes. I do test-drive development by using unit-test tools. My strong sides are Mobile Apps and Web technologies. iOS / Android / React Native / PHP / Node.Js / MVC / Applications / API / Javascript ✅ Apps Location Tracking Apps (Gps & Map) / Shopping apps / Puzzle Apps / Stock & Financial Apps / E-Commerce Apps / Social Apps / Multimedia Apps, Fitness Apps ✅ Build tool xCode / Android Studio / eclipse / Visual Studio ✅ Web Development: • JavaScript: React, Redux, TypeScript, Node.js • HTML5, CSS3, CSS Modules, PostCSS, Responsive design (reliable and cross-browser compatible layout for websites of different complexity) • Bootstrap 3-4, MaterialUI, Materialize, JQuery, Lodash, Axios • Elasticsearch, Logstash, Kibana ✅ Databases: • Databases: Oracle, PostgreSQL, MySQL Interbase, Firebird, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB • SQL Flavors: SQL, PL-SQL, T-SQL ✅ QA & Testing: • Test Tool: JMeter, SOAP UI, Karma, Mocha, Chai, Enzyme ✅ Version control Git (GitHub / Gitlab / BitBucket / Azure) / SVN / Mercury (2.5|5) ✅ Task Manager Jira / Zendesk/Trello / Pivotal Tracker You can find me online throughout the week even Sundays. Please feel free to send me a message or click on "hire me" to say hello! Sending my All Love to you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmadkhoiron
 • Πρόσλαβε τον/την   XcodePro492
Πρόσλαβε τον/την   XcodePro492

  XcodePro492 XcodePro492

  India $25 USD / ώρα
  iPhone, iPad, iOS, Android, PHP, MySQL.
  India
  Hi, I am an experienced developer with 10 years of experience in mobile apps. I have created more than 100 apps so far. Expertise : Objective C, Swift, Java, Xcode, droid Studio, Php Please also check my reviews and profile to know more about me. Thanks & Regards, Abdurrashid Khatri
  Hi, I am an experienced developer with 10 years of experience in mobile apps. I have created more than 100 apps so far. Expertise : Objective C, Swift, Java, Xcode, droid Studio, Php Please also check my reviews and profile to know more about me. Thanks & Regards, Abdurrashid Khatri λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την XcodePro492
 • Πρόσλαβε τον/την   d1master
Πρόσλαβε τον/την   d1master

  d1master d1master

  Macedonia $30 USD / ώρα
  Senior Web/App Developer
  Macedonia
  Top Rated Full Stack Developer | Senior AWS DevOps WordPress/Shopify/React | Vue.JS | Angular | Node | Laravel | MongoDB/ PrestaShop/bootstrap/Joomla/GPS/Python/ML Mobile App developer/iOS/Android/ As a senior full-stack developer with 10+ years of Web/APP development experience, I provide you high-quality...
  Top Rated Full Stack Developer | Senior AWS DevOps WordPress/Shopify/React | Vue.JS | Angular | Node | Laravel | MongoDB/ PrestaShop/bootstrap/Joomla/GPS/Python/ML Mobile App developer/iOS/Android/ As a senior full-stack developer with 10+ years of Web/APP development experience, I provide you high-quality services. I have an eye for great design, extreme attention to detail, creative development, strong communication skills, and efficient workflow. I have a technical background - Engineer's degree in Computer Science and strong software development experience, so I can effectively communicate with both experts and non-technical people. I always strive to have all my clients satisfied with my working methodology and solutions. My results-oriented nature does not allow me to stop work on your project until completion. Technologies: - React/React Native/Redux - Vue.js/RxJS/Webpack - Next.js/Nuxt.js/Gatsby.js - GraphQL - Angular.js - Javascript/jQuery/Bootstrap - Backend development (Laravel/Node.js/Django/Flask) Experiences: - Component based frontend development - CRM(Perfix, Salesforce, Sugar) - MV* architecture based development - Test driven development - Agile workflow - Rapid clear wireframe generation - Backend development - Server management (linux, nginx, Docker, PM2, GIT) - Cloud hosting tools, specialized in AWS I am a full-time freelancer and always available for you. I strive to provide the highest quality of products and achieve their 100% satisfaction through my work. Thank you for your consideration! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την d1master
 • Πρόσλαβε τον/την   anytime108
Πρόσλαβε τον/την   anytime108

  anytime108 anytime108

  Russian Federation $35 USD / ώρα
  Professional Skilled iOS & Android App Developer
  Russian Federation
  I am providing a complete Native Android and iOS app which synchronized data from your server and display according to your design using web services. I have 4 year+ experience in mobile app development and I will be happy to make your awesome idea into a great product. My relevant experience in major fetures of...
  I am providing a complete Native Android and iOS app which synchronized data from your server and display according to your design using web services. I have 4 year+ experience in mobile app development and I will be happy to make your awesome idea into a great product. My relevant experience in major fetures of mobile app development! - Google Map, Geofence, Geolocation SDKs - Camera API - Audio/Video Streaming - Facebook. Twitter, Linkedin, Instagram SDK - REST API - Firebase Cloud Messaging(FCM, GCM), push notification integration - Parse, Firebase SDK integration - Barcode, QR scanners, especially on Zebra device and synch to MS SQL server - NFC/RFID tag writing and reading - In-App purchases - Bluetooth, Bluetooth low energy(BLE) -hybrid app development(react native, flutter) Any other personal or business related application, contact me and I will guide you completely. Thanks Egor λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anytime108
 • Πρόσλαβε τον/την   Muhammadaqibdutt
Πρόσλαβε τον/την   Muhammadaqibdutt

  Muhammadaqibdutt Muhammadaqibdutt

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Raspberry Pi, Arduino, iOS/Android , OpenCV
  Pakistan
  I am an embedded programmer with the expertise in Arduino and Raspberry Pi. I am the founder and innovator at electronicshobbyists.com, and I am doing different projects there. My profile on other websites 1- https://maker.pro/profile/muhammad.aqib.1 2- https://www.hackster.io/muhammad-aqib
  I am an embedded programmer with the expertise in Arduino and Raspberry Pi. I am the founder and innovator at electronicshobbyists.com, and I am doing different projects there. My profile on other websites 1- https://maker.pro/profile/muhammad.aqib.1 2- https://www.hackster.io/muhammad-aqib λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Muhammadaqibdutt
 • Πρόσλαβε τον/την   ditsallinfo
Πρόσλαβε τον/την   ditsallinfo

  ditsallinfo ditsallinfo

  India $7 USD / ώρα
  GPS tracking software
  India
  iOS/Android/PHP Developer/.net/Graphic Design,GPS track If anyone is looking for a long term collaboration and a web developer to handle all the developmental needs, i am always ready to work for you. Trust on me for a perfect and technically bug free work I have 10 years of rich industrial experience in the...
  iOS/Android/PHP Developer/.net/Graphic Design,GPS track If anyone is looking for a long term collaboration and a web developer to handle all the developmental needs, i am always ready to work for you. Trust on me for a perfect and technically bug free work I have 10 years of rich industrial experience in the varied technical field of Software Architecture, Product Development, Algorithm Trading, Threading, iOS, Android, PHP, .Net My skills -PHP,CSS,JavaScript,JQuery -Wordpress,CodeIgnitor -UI/UX/Template/Logo Design -Backend,Web service,JSON,XML,RSS,SOAP -Background Service,Broadcast Receiver -Authorize,Paypal,Stripe,Payu,payumoney,ccavenue -MySQL,SQLite,Core Data,MSSQL,Access, -Social integraion -In App purchase -Push/local notification,Calendar,Alarm,GCM,GSON,analytic -Core graphics,Core image,OpenCV,OpenGL,Animation -Google Map,Geo Location,skyhook -Barcode,QR scanner -Dynamic PDF Generation,beacon/ZXing library,hellochart -Admob,StarApps I'll be happy to serve u with our work λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ditsallinfo
 • Πρόσλαβε τον/την   unstopablevikas
Πρόσλαβε τον/την   unstopablevikas

  unstopablevikas unstopablevikas

  India $20 USD / ώρα
  I am android developer having 6 year experience.
  India
  Software Engineer IT services in website Mobile App development Android in native and made app In Flutter also for both platfom android and ios
  Software Engineer IT services in website Mobile App development Android in native and made app In Flutter also for both platfom android and ios λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την unstopablevikas
 • Πρόσλαβε τον/την   syfaldeen
Πρόσλαβε τον/την   syfaldeen

  syfaldeen syfaldeen

  Egypt $50 USD / ώρα
  Smart code that unleashes computer power!
  Egypt
  We employ science, technology, engineering, and mathematics (STEM) to develop smart, efficient, lightweight, and reliable solutions. We have more than 25 years of experience in software development using more than 30 programming/scripting language. We are experienced in: - Programming with (C/C++, Python, Java, C#,...
  We employ science, technology, engineering, and mathematics (STEM) to develop smart, efficient, lightweight, and reliable solutions. We have more than 25 years of experience in software development using more than 30 programming/scripting language. We are experienced in: - Programming with (C/C++, Python, Java, C#, JavaScript, VBA, ... ) - Database (Oracle, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS Access, ... ) - Automation (Autodesk AutoCAD, Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ... ) - GIS (ArcGIS, ThinkGeo, Oracle Spatial, PostGIS, GeoServer, QGIS, ... ) - Maps (Google Maps API, OSM API, Mapbox, Leaflet, ... ) - Routing (pgRouting, OSRM, ... ) - Image Processing/Machine Vision (MATLAB, OpenCV, ... ) - Computational Intelligence (Neural Networks, Evolutionary Algorithms, ... ) - Computational Geometry - Machine Learning - Data Mining - Optimization - Algorithms Design, Analysis, and Implementation - Simulation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την syfaldeen
 • Πρόσλαβε τον/την   akshayloya55
Πρόσλαβε τον/την   akshayloya55

  akshayloya55 akshayloya55

  India $30 USD / ώρα
  Hi I'm Akshay! GIS Developer by profession.
  India
  "Smart and talented expert. I am really happy with his work. Highly recommended. Thank you very much." This is what my employers more frequently talk about me. I'm Pro GIS developer with knowledge not only limited to development. I've professional skills in GIS, Web development, desktop tool development, Image...
  "Smart and talented expert. I am really happy with his work. Highly recommended. Thank you very much." This is what my employers more frequently talk about me. I'm Pro GIS developer with knowledge not only limited to development. I've professional skills in GIS, Web development, desktop tool development, Image Processing, GIS data creation, Maschine learning and Artifical Intelligence. My Goal: To apply the knowledge of Geospatial Studies to real life problems and help in the development of decision making theories and tools to deal with the same. My Skills: ArcGIS API for Javascript, Open layers, Mapbox, Google Maps API, Leaflet, GDAL, GeoDjango, Arcpy, Geoserver, ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, Web app Builder ArcGIS, Android app development, Desktop application development, Laravel, ReactJs, React Native, Angular JS, Arcobjects, ArcGIS Run time SDK, OSM, etc Thanks for reading my profile, will love to work together and make a strong relationship. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akshayloya55
 • Πρόσλαβε τον/την   kmpal
Πρόσλαβε τον/την   kmpal

  kmpal kmpal

  Pakistan $25 USD / ώρα
  .NET | C# | SQL | MVC | WebAPI | Angular | Node
  Pakistan
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the...
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the ability to work as a cross team or as a team. Kindly consider my portfolio for your project. Also worked on PLCs, have experience interfacing/communicating with GSM, GPS and other modules to MCUs My working hours are 06:00 - 18:00 GMT. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kmpal

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""