Geospatial Experts Για Πρόσληψη

 • Χωροταξία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 18 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mahwishmuzammil
Πρόσλαβε τον/την   mahwishmuzammil

  mahwishmuzammil mahwishmuzammil

  Pakistan $50 USD / ώρα
  GIS | Cartographer | Digitizer | Data Entry
  Pakistan
  I know finding the right freelancer can be difficult, right? I’m confident that I can assist you in your projects in the most effective way with guaranteed results to show for it. I love challenging projects and learning new ways to innovate. I am a GIS and Cartography professional with 12+ years experience in...
  I know finding the right freelancer can be difficult, right? I’m confident that I can assist you in your projects in the most effective way with guaranteed results to show for it. I love challenging projects and learning new ways to innovate. I am a GIS and Cartography professional with 12+ years experience in Cartographic Design, Spatial Analysis and Statistics, Processing of Remotely Sensed Data. Some of the services I offer: ✔ Download DEM 10m/12.5m/30m and analysis ✔ GIS Technical work ✔ Cartographer ✔ Mapping Specialist ✔ Cadastral Mapping ✔ Thematic Mapping ✔ Election Mapping ✔ Fiber (FTTH Mapping) ✔ Georeferencing images, Maps ✔ Digitizing Line Point Polygon, ✔ Digitizing Cadastral Map, Real Estate Mapping ✔ Lead Generation ✔ Virtual Assistant ✔ Internet and Web Research ✔ Data Entry / Data Cleaning / Data Sorting / Data Collection Using Different Software. ✔ ArcGIS, ArcMap, ArcGIS online, ArcGIS Dashboard, Qgis, ✔ Adobe Photoshop ✔ Adobe Illustrator ✔ Microsoft Excel Data Extract ✔ Google Maps Data Entry & Data Extract Using Software I consider myself a highly organized individual with impeccable attention to detail. My goal when working on a project is to make the life of my client easier, be part of the solution, and always give my 101% to get the task done on time and of high quality. Thanks for visiting my profile. If you think I might be the right fit for your project, please feel free to contact me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mahwishmuzammil
 • Πρόσλαβε τον/την   Danlp81
Πρόσλαβε τον/την   Danlp81

  Danlp81 Danlp81

  Venezuela $15 USD / ώρα
  Ingeniero Civil/GIS Consultant/Teledeteccion
  Venezuela
  I am a civil engineer/topographer by profession and I work on a freelance basis. I have one year of experience leading, managing and analyzing geographic information systems projects at AmeriGEO, the Americas regional of the Group on Earth Observations. At AmeriGEO I have been project manager of projects where we use...
  I am a civil engineer/topographer by profession and I work on a freelance basis. I have one year of experience leading, managing and analyzing geographic information systems projects at AmeriGEO, the Americas regional of the Group on Earth Observations. At AmeriGEO I have been project manager of projects where we use satellite imagery to determine exposure levels of buildings to different types of hazards, in addition to preparing cartography for decision making in different countries in the region. In addition to my expedition with AmeriGEO, I have developed skills in the creation of civil works drawings using AutoCAD, I have also performed structural calculations of buildings in Canada using Sap2000 and Etabs software. Below are the services I offer: SERVICES: -TOPOGRAPHIC MAPS, CONTOURS, ELEVATION DATA. The maps will consist of the following features: - Color classification - 2D contour - 3D contour - Georeferencing - Digital elevation model - Topography - Terrain Analysis In case you require to process the topographic data from the field survey and I can prepare the survey site plans, topographic maps, plot boundary demarcation plans and survey reports as I am a qualified Surveyor. I only require a CSV file of your site topography. Software: ArcGIS Pro, Civil 3d, AutoCAD -SPACE ANALYSIS, REMOTE DETECTION, WEB GIS and I create GIS MAPS. Georeferencing digitization Web-GIS Editing of parcels Shapefile updating Data conversion (kml, shapefile, coordinate system, projection) Spatial analysis Data visualization Vector, raster mapping Coordinate extraction (X, Y) Land cover, land use mapping Thematic choropleth mapping Interactive maps Dashboards with interactive maps Hub creation for GIS content storage Software: ArcGIS Pro, ArcGIS Survey 123, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Online, ArcGIS Hub and Qgis. All these services offered can be adjusted to the work proposal you have just let me know your project needs to propose you the best solution. I will be happy to listen to your proposals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Danlp81
 • Πρόσλαβε τον/την   ck89
Πρόσλαβε τον/την   ck89

  ck89 ck89

  Australia $50 USD / ώρα
  Preferred and Verified Team of Professionals!
  Australia
  We are a team of experienced Engineers, Architects and Quantity Surveyors working in house on delivering construction related services all around the globe for almost 10 years now. I am Chamindu , Civil Engineer (MIEAust,MIET-UK)/Project Manager, I will be assisting you with all types projects along with my team .We...
  We are a team of experienced Engineers, Architects and Quantity Surveyors working in house on delivering construction related services all around the globe for almost 10 years now. I am Chamindu , Civil Engineer (MIEAust,MIET-UK)/Project Manager, I will be assisting you with all types projects along with my team .We work towards the success of our projects with 100% accuracy and accountability guaranteeing the client satisfaction. Look forward to build long term relationships with our clients. OUR SERVICES: 1️⃣ Architectural Designing ✅Schematic Drawings ✅Permit Drawings ✅Construction Drawings ✅Photorealistic 3D/CGI (Sketchup and Lumion, V-Ray) ✅Walkthrough Videos 2️⃣ Structural designing (SAP2000,Etabs)-Familiarized in BS,ACI,Euro,AS Codes/Bar Schedules and Cutting Schedules preparation 3️⃣ Quantity Surveying/Cost Consultancy ✅Measurement/Takeoffs (Softwares-PlanSwift, CostX ) ✅BOQ/BOM Preparation (ASMM/POMI/NRM2/SMM7/CESMM4 Standards) ✅Cost estimates 4️⃣ Project management/Scheduling (MS Project, Primavera P6) / PM Dashboards /Performance Analysis So, what are you waiting for we are available here 24/7 :) ? Let's begin the glorious journey of working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ck89
 • Πρόσλαβε τον/την   Arez1122
Πρόσλαβε τον/την   Arez1122

  Arez1122 Arez1122

  Italy $20 USD / ώρα
  AI || ML || NLP || Computer Vision || Data Science
  Italy
  I am the founder of an agency specializing in artificial intelligence and machine learning. Our team consists of highly-skilled experts who are passionate about leveraging cutting-edge technology to solve complex problems. With years of experience in the field, we provide a wide range of AI and ML services to our...
  I am the founder of an agency specializing in artificial intelligence and machine learning. Our team consists of highly-skilled experts who are passionate about leveraging cutting-edge technology to solve complex problems. With years of experience in the field, we provide a wide range of AI and ML services to our clients. Our expertise includes: ☑️Machine Learning Covering all 'supervised learning', 'unsupervised learning', and 'reinforcement learning' models and discovering complex mathematical equations that best-fit data. ☑️Neural Network Using different architectures such as 'feed-forward', 'ResNet', 'RNN', 'CNN', 'LSTM', etc. ☑️Natural Language Processing (NLP) Machine Translation, Text to Speech, Content Categorization, Sentiment analysis, and speech recognition ☑️Computer Vision Image processing, Video processing, face and identity detection, crop type mapping ☑️Timeserie Analytics Time-series prediction, time-series staging, stock price analysis We are committed to providing high-quality work that meets and exceeds our clients' expectations. Our team is responsive, reliable, and transparent, and we are always eager to take on new challenges. Please feel free to reach out to us if you're interested in our services. We would be delighted to work with you and help you achieve your AI and ML goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Arez1122
 • Πρόσλαβε τον/την   shravanrajbhar
Πρόσλαβε τον/την   shravanrajbhar

  shravanrajbhar shravanrajbhar

  India $16 USD / ώρα
  CAD Engineer-Solidworks,Creo,Fusion,ACAD,Onshape
  India
  I can provide all types of Computer Aided Design services. Primarily using SolidWorks, Creo, AutoCAD. I believe in honesty and complete devotion towards work. Build long term relationship where possible. I am not just out for what I can get! Services include, but are not limited to: ———————————————————————————— 3D...
  I can provide all types of Computer Aided Design services. Primarily using SolidWorks, Creo, AutoCAD. I believe in honesty and complete devotion towards work. Build long term relationship where possible. I am not just out for what I can get! Services include, but are not limited to: ———————————————————————————— 3D Modeling, Design, Technical Drawings, 3D CAD ———————————————————————————— →_→Softwares←_← Solidworks, Creo, Autocad, Fusion 360, SketchUp, MicroStation, MS Visio Mozaik Desing ( Cabinets & Kitchenette Softwares) →_→Skills←_← • 3D Modelling, 3D Design, Technical Drawings • Innovative electronic enclosure Design • Plastic product design • Mechanical product design • Cabinets, kitchenette and wardrobe design, optimization, cnc dxf, gcodes, Multiprints • Concept ideas sketch to Prototype 3D model • 3d print ready design modelling • CAD sheet metal design • 3D CAD modelling and assemblies • Product Development • manufacturing drawings • fabrication drawings • GD&T drawings • 3D CAD • 2D CAD • 3D Printable product/Industrial Parts • Enclosure Design (Electronic PCB) • Robotics Parts Design • New product ideas design • Sheet metal design • Weldment design • Mechanical Parts/Machine Design • Configurable design • Product catalogue animation by Solidworks composer • Engineering Drawings • Flow Simulation & Stress Analysis ——————————————————————————————————————————— 2D CAD, Floor Plans, Evacuation Plans, Drafting, scan/pdf sketch to AutoCAD ——————————————————————————————————————————— →_→ Softwares ←_← Autocad, MS Visio, SketchUp, MicroStation, Solidworks, Creo, Fusion 360 →_→ Skills ←_← • Converting Pdf to AutocAD • Floor plan drawings • Isometric P&ID Drawings • Evacuation Fire plans • Engineering Drawings • Electrical schematics drafting • manufacturing drawings • fabrication drawings • Creating Dynamic Blocks in AutoCAD • Evacuation emergency plan • Architectural Drafting • CAD/CAM • PDF to DWG • Paper to Cad • image to CAD →_→ Experience: 10+ yrs, covering range of industries/ideas. →_→ Area Covered: Working remotely for throughout world. →_→ Education Summary: Bachelor in Mechanical Engineering, AMIE, Chartered Eng. Certified Solidworks Professional and AutoCAD λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shravanrajbhar
 • Πρόσλαβε τον/την   salesmindcrewtec
Πρόσλαβε τον/την   salesmindcrewtec

  salesmindcrewtec salesmindcrewtec

  India $25 USD / ώρα
  Web & Mobile App Development | iBeacon| BLE app
  India
  Namaste ? Welcome to Mindcrew Technologies, With deep technology expertise, an innovative approach, and clear focus on leveraging unique and agile services, we have been delivering the best of services over the last 8-10 years. We have created and executed 100+ web and mobile application projects on different...
  Namaste ? Welcome to Mindcrew Technologies, With deep technology expertise, an innovative approach, and clear focus on leveraging unique and agile services, we have been delivering the best of services over the last 8-10 years. We have created and executed 100+ web and mobile application projects on different cutting-edge technology. We are an expert development team with an average experience of 8+ years (range 2 years - 10 years). Domains: -------------------- ✓ Social Networks (Dating, Event, Chat, Photo & Video Sharing, Audio/Video Calling) ✓ Fin-tech ( Payments, Wallet, POS ) ✓ Delivery/ Logistics ( Food ordering, Parcel tracking, Salesman tracking, Inventory) ✓ Ridesharing ( Taxi booking ) ✓ Location-based ( Map view, Real-time location tracking ) ✓ Travel & Hotel Booking ✓ Healthcare & Fitness ✓ Data Analytics & Visualization ✓ E-Commerce Marketplace ✓ CRM | HRM | ERP ✓ IOT Systems ✓ GIS ( Urban development, City planning, Public data sharing) ✓ NFC, RFID ✓ In-app purchases ✓ Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) ✓ Classified website Lets connect to discuss your requirements. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salesmindcrewtec
 • Πρόσλαβε τον/την   daviddoumeche
Πρόσλαβε τον/την   daviddoumeche

  daviddoumeche daviddoumeche

  France $10 USD / ώρα
  Java/C# Developer - Excel Specialist
  France
  I am an senior Java programmer, and have been working for many years on various projects, from small to large (20+ programmers ones). I have also experience in project management and quality control, in various conditions and environments. If you hire me, I will be responsible to complete the task within the...
  I am an senior Java programmer, and have been working for many years on various projects, from small to large (20+ programmers ones). I have also experience in project management and quality control, in various conditions and environments. If you hire me, I will be responsible to complete the task within the stipulated time frame and with the required quality. Outsource me for your project and I promise to bring in the best output. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daviddoumeche
 • Πρόσλαβε τον/την   Vatche19
Πρόσλαβε τον/την   Vatche19

  Vatche19 Vatche19

  United States $40 USD / ώρα
  GIS Developer
  United States
  Over 5 years of Professional experience in software design, development and implementation of various desktop and client/server applications. 5 years of experience in developing ESRI GIS desktop and 3 years in web applications using ArcGIS, Mapbox, APS.NET and geoprocessing tools. Map Service development, Database...
  Over 5 years of Professional experience in software design, development and implementation of various desktop and client/server applications. 5 years of experience in developing ESRI GIS desktop and 3 years in web applications using ArcGIS, Mapbox, APS.NET and geoprocessing tools. Map Service development, Database design of GeoServer and GUI design. Geoprocessing and Spatial analysis with Toolbox of ArcGIS and QGIS. Programming Languages:  C++(3+ years)  Java(3+ years)  JavaScript(3+ years)  Python(2+ years)  C#, .NET/WPF(1+ years)  HTML, CSS(3+ years) Frameworks and Libaries:  React.js(2+ years)  ArcPy(1+ years)  Tensorflow(1+ years) Tools:  ArcGIS(5+ years)  QGIS(3+ years)  Mapbox(1+ years)  Google Map API(1 year)  Leaflet Map(1 year)  ThinkGeo(1 year) Databases:  MySQL  PostgreSQL  MS SQL Server λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Vatche19
 • Πρόσλαβε τον/την   Zahi31
Πρόσλαβε τον/την   Zahi31

  Zahi31 Zahi31

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Civil Engineer
  Pakistan
  As a Civil Engineer, I am working for more than 12 years. I have worked for five years with Pakistan's leading consultancy firm "National Engineering Services Pakistan (Pvt.) Ltd. My specialties include geotechnical analysis, design, reports, tenders, PC-Is, seepage analysis of barrages and dams, teaching and research.
  As a Civil Engineer, I am working for more than 12 years. I have worked for five years with Pakistan's leading consultancy firm "National Engineering Services Pakistan (Pvt.) Ltd. My specialties include geotechnical analysis, design, reports, tenders, PC-Is, seepage analysis of barrages and dams, teaching and research. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Zahi31
 • Πρόσλαβε τον/την   sorinacho88
Πρόσλαβε τον/την   sorinacho88

  sorinacho88 sorinacho88

  Romania $20 USD / ώρα
  Excel Specialist | Advanced VBA Coding | Formulas
  Romania
  ⭐ Excel Specialist ❗ ➥ Dashboards ➥ Complex formulas ➥ Macro development (VBA) ➥ API Integration ➥ User Forms ⭐ Betfair Exchange API integration (Excel and Google Sheets) ⭐ NASDAQ and NYSE stock prices in Excel with data provided for free using API ⭐ Data manipulation ➥ File...
  ⭐ Excel Specialist ❗ ➥ Dashboards ➥ Complex formulas ➥ Macro development (VBA) ➥ API Integration ➥ User Forms ⭐ Betfair Exchange API integration (Excel and Google Sheets) ⭐ NASDAQ and NYSE stock prices in Excel with data provided for free using API ⭐ Data manipulation ➥ File format conversion (csv, xml, json, etc) ➥ Data extracts ➥ Transform data according to defined rules ⭐ General Ms Office work ⭐ English ⬌ Romanian translations My top skills are: ✅ Attention to details ✅ Logic ✅ Focus on quality and client satisfaction ✅ English ✍ If you need anything it's always free to chat. I can provide guidance and my advice with no commitment of any kind on your part. ✋ I never take projects that I am not 100% sure I can deliver within required quality standards and deadline. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sorinacho88

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""