Geolocation Developers Για Πρόσληψη

 • Γεωτοποθέτηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 89 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   smubeeen
Πρόσλαβε τον/την   smubeeen

  smubeeen smubeeen

  Pakistan $18 USD / ώρα
  GIS, Remote Sensing & Mapping Enthusiast
  Pakistan
  Excellent command over open source as well as commercial GIS and Satellite Image Processing tools, I am versed in spatial analysis, Geodatabases, Web & digital mapping, and Remote Sensing analysis. I am also proficient in Web Development, I am a strong proponent of free and open-source tools. My academic experience...
  Excellent command over open source as well as commercial GIS and Satellite Image Processing tools, I am versed in spatial analysis, Geodatabases, Web & digital mapping, and Remote Sensing analysis. I am also proficient in Web Development, I am a strong proponent of free and open-source tools. My academic experience has given me exposure towards developmental, urban and transport planning issues. I believe GIS as a mean of bridging different fields including but not limited to Urban Planning, Remote Sensing and Climate Sciences. Also a keen Data Science, Machine Learning, Deep Learning and Computer Vision enthusiast. I strive to maintain effective communication and collaboration throughout the project lifecycle Remote sensing data acquisition, processing, and analysis Spatial data analysis and Modeling. Cartography and Map-making. Automating GIS Workflow using Python. Developing interactive web-based GIS maps and applications. Providing GIS consulting and training services. Google Earth Engine (GEE). Dashboard Design using PowerBI. Transportation planning & Route Optimization. Geospatial database design and development (Post-GIS & PostgreSQL). Spatial data infrastructures & Enterprise GIS systems (Geoserver / ArcGIS). Developing custom GIS plugins and extensions. Developing GIS web services and APIs for data sharing and integration. Programming GIS Software Development with QGIS Development Libraries (GDAL/OGR, GEOS, Proj4, ArcPy and OSGeo4W third-party library PyQGIS ,PDAL). FTTH Fiber Optics Planning, HLD, LLD, BOQ. Spatial decision support systems. Geostatistics and spatial statistics. Geo-Marketing. Arduino based GIS projects. Development 3D Web apps. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την smubeeen
 • Πρόσλαβε τον/την   fksedevops
Πρόσλαβε τον/την   fksedevops

  fksedevops fksedevops

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Flutter/Android/IOS/Hybrid App/CrossPlatform App
  Pakistan
  I'm an experienced Flutter and Android App Developer. I have an expertise in development of different type of app categories like utility apps, social media apps, dialer apps, classified apps, cab booking apps, videos apps, informational apps, news apps, and ecommerce apps etc. Also have expertise in hybrid app...
  I'm an experienced Flutter and Android App Developer. I have an expertise in development of different type of app categories like utility apps, social media apps, dialer apps, classified apps, cab booking apps, videos apps, informational apps, news apps, and ecommerce apps etc. Also have expertise in hybrid app development in Flutter. Services I Can Provide:- Mobile app designing Complete Development of the mobile app Google maps integration Firebase complete project setup SQLite database REST API Integration Push Notifications GeoFire Location Services Payment gateways Integration In App Purchases Ads placements(Admob, Fb, Others) Crashlytics integration Social Logins integration 3rd party libraries integration GIT Participated in mobile development phases like Designing, Enhancements, Bug-fixing and maintenance of the Application. Focused on implementing rich user interface per UI/UX and Google's Material Design specifications. Client satisfaction is one of my main priority. Looking forward for working with you guys. Thanks for your interest on me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fksedevops
 • Πρόσλαβε τον/την   akshayloya55
Πρόσλαβε τον/την   akshayloya55

  akshayloya55 akshayloya55

  India $40 USD / ώρα
  Where Maps Usher
  India
  Established as a Geographic Information System (GIS) consulting firm in Feb 2018, GISKernel provides GIS-based products and services to Public and Private sector clients, including Fortune 500 companies. We're a team with great passion and zeal for creatively transforming the way you do your business. At GISKernel,...
  Established as a Geographic Information System (GIS) consulting firm in Feb 2018, GISKernel provides GIS-based products and services to Public and Private sector clients, including Fortune 500 companies. We're a team with great passion and zeal for creatively transforming the way you do your business. At GISKernel, we believe there is always a better way of solving a problem. A more valuable, innovative and Spatially Special way ‘Where maps usher’ to take your business to all new level. My Skills: ArcGIS API for Javascript, Open layers, Mapbox, Google Maps API, Leaflet, GDAL, GeoDjango, Arcpy, Geoserver, ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, Web app Builder ArcGIS, Android app development, Desktop application development, Laravel, ReactJs, React Native, Angular JS, Arcobjects, ArcGIS Run time SDK, OSM, etc Thanks for checking our profile, will love to work together and make a strong relationship. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akshayloya55
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $50 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $75 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   ioswithfaisal
Πρόσλαβε τον/την   ioswithfaisal

  ioswithfaisal ioswithfaisal

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Native iOS application, Flutter developer
  Pakistan
  I am an IOS, Android app developer having about 4 years experience in mobile app development. I am developing native IOS and android apps. For cross platform support I develop apps in Flutter. And also I am accompanied by a senior android developer, who is creating android apps since 2014. If you want to have a...
  I am an IOS, Android app developer having about 4 years experience in mobile app development. I am developing native IOS and android apps. For cross platform support I develop apps in Flutter. And also I am accompanied by a senior android developer, who is creating android apps since 2014. If you want to have a fully-featured and user-friendly IOS or Android app, don't hesitate to contact me. I can develop for you: - Native IOS or Android app - Flutter apps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ioswithfaisal
 • Πρόσλαβε τον/την   msig0000
Πρόσλαβε τον/την   msig0000

  msig0000 msig0000

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Geospatial Analyst,GIS,RS,Python,Spatial- Web- dev
  Bangladesh
  I am on vacation right now. Sorry for this temporary inconvenience. I have Masters in Geoinformatics and honors in Geography and Environment. I have experience in Geographic Information Systems, Remote Sensing, Image Processing and Web Application Development that include HTML, CSS, JAVASCRIPT (with some library),...
  I am on vacation right now. Sorry for this temporary inconvenience. I have Masters in Geoinformatics and honors in Geography and Environment. I have experience in Geographic Information Systems, Remote Sensing, Image Processing and Web Application Development that include HTML, CSS, JAVASCRIPT (with some library), C#, Java, and Python. Front-end and back-end SQLServer,Postgre/PostGIS,SQLite,MongoDB,MySQL Database I Landsat,ASTER,MODIS(Terr&Aqua),IKONOS,GeoEye1,Quickbird,RapidEye,Orbview,WorldView-2,Corona,Tandem X,Terra SAR X,SRTM,UAV,RPA, Drone and LIDAR Point Cloud data. GIS ,RS, Image Processing Arc GIS Suite(Map,Server,Engine,Pad etc) ,Exelis ENVI,OSGEO,Opensource /Lib GIS, QGIS. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msig0000
 • Πρόσλαβε τον/την   sweta2317
Πρόσλαβε τον/την   sweta2317

  sweta2317 sweta2317

  India $30 USD / ώρα
  1300+ Jobs Wordpress PHP HTML CSS BOOTSTRAP API
  India
  Hello, I’m Sweta Patel, Coder at and Owner of Cloud Web Labs. At Cloud Web Labs, we offer quality services to our clients, regardless of size or budget, while completing them on affordable budgets and quick timelines. Our team of talented professionals are able to handle projects involving the following aspects: -...
  Hello, I’m Sweta Patel, Coder at and Owner of Cloud Web Labs. At Cloud Web Labs, we offer quality services to our clients, regardless of size or budget, while completing them on affordable budgets and quick timelines. Our team of talented professionals are able to handle projects involving the following aspects: - Responsive multilingual websites with Wordpress, WIX, Squarespace, PSD/XD/Figma to Bootstrap/HTML/CSS/Wordpress - Custom theme and plugin development for wordpress - Online Shop : Woocommerce, WIX and SquareSpace - Payment gateways: Paypal, stripe, 2checkout, Skrill, Payfort, credit/debit card - PHP, AJAX, jQuery, JavaScript - API integrations – Showing live NFT addresses, live prices for metals eg. Gold, silver, Games Match list – Basketball, football - Google API integrations – MAPs, ReCaptcha, REST apis - Responsive Email Template and Signature creation with html/css and different mail engines :Mailchimp, Outlook, Gmail, Yahoo and Hotmail. We have a large tech stack that allows us to be flexible and creative with our solutions, offering you the kind of products that you won’t find with other freelancers or firms. We’re available Monday through Friday, and also Saturday (on reduced hours), and are happy to answer questions, share portfolio samples, or jump straight into planning the execution of your next project. If you want to chat, feel free to message us at any time! We’re happy to discuss your needs and our abilities, and will only pass on your project if we KNOW we can’t handle your project. Thanks, and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sweta2317
 • Πρόσλαβε τον/την   sureshdevi
Πρόσλαβε τον/την   sureshdevi

  sureshdevi sureshdevi

  India $15 USD / ώρα
  Web & Application Developer
  India
  I have 10 years experience in designing websites, standalone applications. I use PHP, Javascript, jQuery, HTML, CSS, C#, Wordpress. I will be available online from 2 am GMT to 5 pm GMT. I will provide 7 days free support that related to my work done and service guaranteed on my work.
  I have 10 years experience in designing websites, standalone applications. I use PHP, Javascript, jQuery, HTML, CSS, C#, Wordpress. I will be available online from 2 am GMT to 5 pm GMT. I will provide 7 days free support that related to my work done and service guaranteed on my work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sureshdevi

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""