Gamification Experts Για Πρόσληψη

 • Παιχνιδοποίηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 6 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   groupdesign111
Πρόσλαβε τον/την   groupdesign111

  groupdesign111 groupdesign111

  India $25 USD / ώρα
  HTML/CSS/JS | UI/UX | Graphic | Shopify | WP
  India
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created...
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created exceptional digital experiences for over 7 years. Our team of expert designers and developers is passionate about crafting custom websites that not only look great but also drive business growth. We combine creativity and technology to build intuitive, user-friendly interfaces that engage and delight users. From startups to established enterprises, we've worked with clients of all sizes across a wide range of industries. Our commitment to excellence and attention to detail has earned us a reputation for delivering exceptional results. Let us bring our 8+ years of expertise to your next project and help you achieve your digital goals. ❤️ Coding : ✔️ Email Template for Mailchimp, Campaign Monitor ✔️ Email Signature for Gmail/Outlook/iOS ✔️ PSD/AI/Figma/Sketch/PNG/PDF/JPG to HTML5, Bootstrap, Tailwind, Mobile Responsive ✔️ PHP Development ✔️ WordPress Development ✔️ Shopify, Shopify 2.0 Development ❤️ Designing ✔️ UI/UX for Web and Mobile applications using Figma, Adobe Xd, Adobe Photoshop ✔️ Logo Designing ✔️ Business Cards ✔️ Brochures ✔️ Product Catalogs ✔️ Flyer/Poster design ✔️ Folder design ✔️ T-shirt design ✔️ Label design ✔️ Package design ✔️ Social Banner ❤️ 100% Customer Satisfaction. ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ Contact us today to learn more about how we can bring our 7+ years of experience to your next project. ❤️ Please Feel Free to Hire us ⭐⭐⭐⭐⭐ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την groupdesign111
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third globally!! Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   gvbn10
Πρόσλαβε τον/την   gvbn10

  gvbn10 gvbn10

  Brazil $40 USD / ώρα
  Game Developer / Graphic Designer
  Brazil
  Gillenew is a creative digital artist who works mainly with the area of digital games, providing creative services and game development for international market since 2012. * Clear communication throughout the project * Continued support after the delivery of the end product * 100% satisfaction guaranteed With over...
  Gillenew is a creative digital artist who works mainly with the area of digital games, providing creative services and game development for international market since 2012. * Clear communication throughout the project * Continued support after the delivery of the end product * 100% satisfaction guaranteed With over 10 years of experience creating graphics for digital market, gillenew is able to get to work fast, with quality and at a fair price. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gvbn10
 • Πρόσλαβε τον/την   innoflops
Πρόσλαβε τον/την   innoflops

  innoflops innoflops

  Venezuela $50 USD / ώρα
  Top %1 | Videogame production without the headache
  Venezuela
  Hey there! ~ Planning to make a cool video game? Or are you looking to test the waters with a quick prototype? Need ideas on how to make money with the video game business? Or maybe you want to integrate games with your business community? Whether you need help planning, producing your video game, or just thinking...
  Hey there! ~ Planning to make a cool video game? Or are you looking to test the waters with a quick prototype? Need ideas on how to make money with the video game business? Or maybe you want to integrate games with your business community? Whether you need help planning, producing your video game, or just thinking up cool ideas, I'm here for you! I'll help you make your game engaging and keep players wanting more!✨ I've been consuming and making video games for about 2 decades, and I can help you make your game dreams come true. We'll use nice tools and tricks to make awesome games right at home which dramatically lower production costs. We'll set goals to make sure everything goes smoothly. Making a video game is like cooking a yummy meal, you need the right ingredients (assets) and time to prepare. My AI-powered method makes sure we use the best things for each project. Game design documents are essential for efficient execution and cost-saving. I start by asking about your game design document, as it's the pillar for success. If you don't have one, I can help you create one - initial costs may vary depending on the length of your game, but pricing starts at $1990, I guarantee it will help you save money and.... time. We offer comprehensive services to help bring your videogame to life, including: ✅ Videogame Consulting ✅ Statistics & Analytics ✅ Project Planning & Design ✅ Concept Art & Illustration ✅ Networking & Infrastructure ✅ Augmented & Virtual Reality ✅ 2D/3D Graphics & Visual Effects ✅ Music Composition & Sound Effects ✅ Artificial Intelligence & Machine Learning ✅ Blockchain Integration & Non-Fungible Tokens (NFTs) ✅ ChatGPT, OpenAI Model Fine-tunning, OpenAI API & Stable Diffusion API I charge by the hour for private consulting only. For project development, I usually go by milestones. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την innoflops
 • Πρόσλαβε τον/την   futivetechnet
Πρόσλαβε τον/την   futivetechnet

  futivetechnet futivetechnet

  Pakistan $25 USD / ώρα
  3D/2D Design-Animation-Graphic Design-Videos
  Pakistan
  Hello, My name is Usman. We are a Recommended agency here at Freelancer.com with many years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. A team of 70+ skilled & certified professional Graphic designers, illustrators, digital artists, video editors, 3D modelers & animators, project...
  Hello, My name is Usman. We are a Recommended agency here at Freelancer.com with many years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. A team of 70+ skilled & certified professional Graphic designers, illustrators, digital artists, video editors, 3D modelers & animators, project managers, and quality assurance individuals. Our Services: 2D: ✔️2D Arts ( Environment, Characters, UI) ✔️2D Animation ✔️2D Illustrations ✔️2D Vector Art Motion Graphics: ✔️Explainer Videos, Video Editing, and Logo Animations Branding: ✔️Logos, Brochures, Catalogues, Posters, T-shirt Design, etc Social Media Marketing: ✔️Social Media Ad Design and Videos. Others: ✔️PowerPoint Presentations ✔️Product and Packaging Design ✔️App UI Games: ✔️Mobile ( IOS & Android ) | PC Games Design & Development (Unity 3D) ✔️Experienced in Action, Simulation, 2D platformers, kids, educational & arcade games 3D: ✔️3D Modelling ( Environment, Characters, and Hard Surface Objects) ✔️3D Rendering ✔️3D Animation NFT's ✔️2D| 3D We have expertise in the following Software: ✔️Adobe Illustrator ✔️Adobe Photoshop ✔️After Effects ✔️Unity 3D ✔️3ds Max ✔️Blender ✔️Maya Why US? ✔️Premier Member ✔️Among the Top 3% of Freelancers ✔️200+ Projects Completed ✔️24/7 Availability ► Our team is dedicated in providing the work to our clients, meeting the highest quality standards, client specifications & timely delivery of services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την futivetechnet
 • Πρόσλαβε τον/την   akkastech
Πρόσλαβε τον/την   akkastech

  akkastech akkastech

  Pakistan $25 USD / ώρα
  AI | Web3 | Web/Mobile App | VR (Unreal/Unity3D)
  Pakistan
  Renesis Tech has earned its place among the top 10 Blockchain consultancies and ranks among the top 15 AI consultancies globally. With a presence spanning Dubai, Pakistan, Canada, Korea, and Japan, we take pride in our diverse and well-established portfolio. Our dedicated team comprises over 100 seasoned engineers...
  Renesis Tech has earned its place among the top 10 Blockchain consultancies and ranks among the top 15 AI consultancies globally. With a presence spanning Dubai, Pakistan, Canada, Korea, and Japan, we take pride in our diverse and well-established portfolio. Our dedicated team comprises over 100 seasoned engineers with expertise across various domains, including AI, Blockchain, Web development, Mobile development, Game development, Metaverse (AR/VR) development, and Growth Hack Marketing. We are committed to excellent client service, boasting a rapid response time of less than 30 minutes, 24/7, to address client needs and promptly resolve any issues. Our extensive capabilities cover a wide range of IT ambitions, including: 1 - UI/UX Design 2 - AI / ML Development 3 - Prompt Engineering 4 - Sustainable & Environment-Friendly AI Solutions 5 - Blockchain Development 6 - Web/Mobile App Development 7 - Game Development (Unity 3D/Unreal Engine) 9 - Metaverse Development (AR/VR) 10 - Manual & Automated Testing 11 - DevOps / MLOps 12 - Growth Hack Marketing When you partner with us, you'll receive a dedicated team focused on bringing your solutions to fruition, allowing you to concentrate on the business aspects. Through our commitment to growth, innovation, and transformation, we pledge to turn your ideas into reality! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akkastech

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""