FileMaker Developers Για Πρόσληψη

 • FileMaker
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 19 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sarthakdhonchak
Πρόσλαβε τον/την   sarthakdhonchak

  sarthakdhonchak sarthakdhonchak

  India $50 USD / ώρα
  WordPress & Shopify | Brand designer | SEO Expert
  India
  When you hire me you get the best of TWO worlds! I started my career as a Graphics designer, but my curiosity led me to Learning to coding and found my place in the Web Development world as well. I am a professional Web Developer with Specializations in MERN stack, WordPress, Ecommerce and brand designing. I've 6+...
  When you hire me you get the best of TWO worlds! I started my career as a Graphics designer, but my curiosity led me to Learning to coding and found my place in the Web Development world as well. I am a professional Web Developer with Specializations in MERN stack, WordPress, Ecommerce and brand designing. I've 6+ years of experience in WordPress, Ecommerce, Shopify, Wix, Squarespace, HTML/HTML5/CSS, Node.Js, React.Js, Brand designing, Logo designing, and have designed and developed 100+ websites. I work hard and focus on providing great customer service and quality work. I'm a stickler for detail, and I ensure the work I produce is always consistent of a high technical and aesthetic standard. I tackle new coding and design challenges and solve them while having fun at the same time. Services: ☑️ Brand designing ☑️ Logo designing ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js ☑️ WordPress, Wix & Squarespace development ☑️ Shopify development ☑️ SEO Rankmath ☑️ Digital Marketing ☑️ Illustrations and Photoshop λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sarthakdhonchak
 • Πρόσλαβε τον/την   yoyopriyam
Πρόσλαβε τον/την   yoyopriyam

  yoyopriyam yoyopriyam

  India $30 USD / ώρα
  AI | ML | Web Scraping | Automation | Pentesting
  India
  Namaste! I'm Priyam, a dedicated and skilled IT professional based in Mumbai, India, with over 12 years of experience in the industry. My passion for technology and problem-solving has led me to specialize in a range of services aimed at optimizing and automating business processes, leveraging the latest advancements...
  Namaste! I'm Priyam, a dedicated and skilled IT professional based in Mumbai, India, with over 12 years of experience in the industry. My passion for technology and problem-solving has led me to specialize in a range of services aimed at optimizing and automating business processes, leveraging the latest advancements in AI and machine learning. My expertise encompasses a broad spectrum of technologies and methodologies, including but not limited to: - **Pentesting**: Implementing comprehensive penetration testing to identify vulnerabilities and strengthen security. - **Web Scraping**: Advanced techniques for data extraction from web pages, even when faced with complex captchas and security measures. - **Automation**: Streamlining operations through software, browser, and Excel automation, ensuring efficiency and accuracy in repetitive tasks. - **AI Integration**: Enhancing workflows with artificial intelligence to drive innovation and competitive advantage. **Offered Services**: - Custom Python projects tailored to your needs. - Efficient web scraping and data mining solutions. - Cutting-edge machine learning implementations. - Robust API and browser automation. - Enhancement of websites with custom functionalities using JavaScript, PHP, and Python. - Comprehensive AI services to transform your operations. **Languages**: - Proficient in Python and JavaScript, ensuring versatile and effective solutions. Choose me for your next project to harness the power of technology and automation, propelling your business to new heights. Let's innovate together! **-->HIRE ME NOW<--** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yoyopriyam
 • Πρόσλαβε τον/την   nissan984
Πρόσλαβε τον/την   nissan984

  nissan984 nissan984

  United Arab Emirates $225 USD / ώρα
  Student at University
  United Arab Emirates
  Capable of doing what you’re asking. Will do it as quickly and efficiently as possible. Precise and on time.
  Capable of doing what you’re asking. Will do it as quickly and efficiently as possible. Precise and on time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nissan984
 • Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja
Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja

  bhawanbaweja bhawanbaweja

  India $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer (eCommerce expert)
  India
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool....
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool. I work with a team that has been working with eCommerce since 2003 onwards, and we have focused our efforts on mainly making sites and applications (yes mobile apps too). If you have an idea in your head and are looking for someone with years of experience and technical knowledge to guide you and bring your idea to life, then definitely hire me as I would like the opportunity to chat and work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bhawanbaweja
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   HLPAndranik
Πρόσλαβε τον/την   HLPAndranik

  HLPAndranik HLPAndranik

  Armenia $35 USD / ώρα
  Make your dreams 3D
  Armenia
  We have 7+ years of experiences in CAD drawing, 3D modeling, 3D rendering and Animation and Unity. - Product design, Architecture: Interior and Exterior design, and so on. - 2D CAD drawing in AutoCAD (architectural and technical drawings, converting from pdf/images to AutoCAD). - Animation and VFX in 3Ds max and...
  We have 7+ years of experiences in CAD drawing, 3D modeling, 3D rendering and Animation and Unity. - Product design, Architecture: Interior and Exterior design, and so on. - 2D CAD drawing in AutoCAD (architectural and technical drawings, converting from pdf/images to AutoCAD). - Animation and VFX in 3Ds max and Adobe After Effects. - Unity 3D App + AR/VR. - Our skills are 3ds Max, V-Ray, CLO3D, Marvelous, AutoCAD, Sketchup, Lumion, Unity3D, Unreal Engine, Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, illustrator etc... Mechanical engineering As highly skilled CAD/CAM design team. - 3D design by using Solidworks, AutoCAD, Fusion 360 and Autodesk Inventor. - Manufacturing drawings based on 3D modeling/assemblies. - Creating STL, STEP, IGES for 3D printing. DXF file for CNC/Laser cutting. - CLO3D, Marvelous designer. Provide fashion sewing patterns. Best regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HLPAndranik
 • Πρόσλαβε τον/την   smeegama
Πρόσλαβε τον/την   smeegama

  smeegama smeegama

  Australia $60 USD / ώρα
  eCommerce, CRM and Systems Development.
  Australia
  eCommerce, CRM and Systems Development. - FileMaker - Magento - SugarCRM - vTiger - PHP / HTML / CSS - Joomla - AppleScript - System integration and system design.
  eCommerce, CRM and Systems Development. - FileMaker - Magento - SugarCRM - vTiger - PHP / HTML / CSS - Joomla - AppleScript - System integration and system design. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την smeegama
 • Πρόσλαβε τον/την   consus
Πρόσλαβε τον/την   consus

  consus consus

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Software & Web Development Company
  Pakistan
  Consus Solutions is working in the IT Industry since 2008 providing the industry standard solutions our company is equipped with high-tech IT professions. Our area of expertise are in application and web development. We are experienced in working with QuickBooks SDK (by using both QBXML and QB Foundation Classes) on...
  Consus Solutions is working in the IT Industry since 2008 providing the industry standard solutions our company is equipped with high-tech IT professions. Our area of expertise are in application and web development. We are experienced in working with QuickBooks SDK (by using both QBXML and QB Foundation Classes) on version 6.0 and 7.0. CUSTOMIZED APPLICATION DEVELOPMENT ================================== We provides Customized application development solutions to our customer totally tailor made as per their requirement mainly we deals in the business application in both desktop and web platforms. DATA INTEGRATION SERVICES ================================== Quickbooks Desktop version integration Quickbooks Online version integration Quickbooks Point of Sale integration Salesforce integration Magneto integration Peachtree integration MYOB integration Paypal integration Authorize.net integration Sage Payments integration PSIGATE integration Skipjack Payment integration λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την consus
 • Πρόσλαβε τον/την   bmartynvw
Πρόσλαβε τον/την   bmartynvw

  bmartynvw bmartynvw

  India $60 USD / ώρα
  Architect| Banking| Logistics| eCom
  India
  Consultant with wide exposure. Domain exposure includes Logistics, Banking, Retail, Manufacturing. Process Improvement | Workflow optimization Top clients: Standard Chartered Bank, Weiss Rohlig Technologies Skilled in: OS: Windows Server, Linux(most flavors), Unix, Solaris & AS400 DB: Oracle, SQL Server, MySQL,...
  Consultant with wide exposure. Domain exposure includes Logistics, Banking, Retail, Manufacturing. Process Improvement | Workflow optimization Top clients: Standard Chartered Bank, Weiss Rohlig Technologies Skilled in: OS: Windows Server, Linux(most flavors), Unix, Solaris & AS400 DB: Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, xBase, FileMaker & DB2 Web: IIS, Nginx, Apache AS: Tomcat, JBoss, WebSphere, Weblogic, GlassFish, Tuxedo, BroadVision, Node, Zend, .Net ERP/CRM: IFS Applications, SAP, Oracle Applications, Salesforce, JDA/Blue Yonder/Red Prairie, Fishbowl, Sage CMS: WebCenter, SharePoint, Experience Manager, FileNet, WordPress, Drupal BI: Power BI, Grafana, MicroStrategy, Oracle, BO Scripting:Shell script, PowerShell, VBScript, AutoIt Security frameworks: Palo Alto, Qualys, Tenable, Rapid7, Tripwire Development stacks: MEAN/MERN LAMP/WAMP J2EE .Net/Win32/PowerApps Django/Python Oracle Fusion, Apex & PL/SQL Clipper/xBase/FoxPro/QT/Harbour Mobile: Swift, Flutter, React, Ionic Big Data: Spark, Hadoop NoSQL: MongoDB, Cassandra In-Mem: Rethink, Redis, TimesTen ETL: Pentaho, Confluent Blockchain & Virtualization: Desktop: Citrix, Remote Desktop, X11SSH Server: VMware,Hyper-V, Solaris Zone, Virtuozzo, VirtualBox Para/Cloud: Azure, AWS, GCP, Xen,UML, Terraform Containerization & Microservices: Docker, Kubernetes, Consul VOIP: Asterisk, Kamailio λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bmartynvw
 • Πρόσλαβε τον/την   mudassarsharif24
Πρόσλαβε τον/την   mudassarsharif24
  Welcome to Techfusion, where innovation meets excellence in IT solutions. With a focus on providing end-to-end services, we specialize in: Skills: Full-stack development Cloud architecture and deployment AI and machine learning Data analytics IoT integration Our team's diverse skill set at Techfusion allows us to...
  Welcome to Techfusion, where innovation meets excellence in IT solutions. With a focus on providing end-to-end services, we specialize in: Skills: Full-stack development Cloud architecture and deployment AI and machine learning Data analytics IoT integration Our team's diverse skill set at Techfusion allows us to deliver customized solutions, ensuring your business stays at the forefront of technology. At Techfusion, we redefine the digital landscape through cutting-edge software development. Our proficiency spans: Skills: Web and mobile app development UI/UX design DevOps and continuous integration Blockchain technology Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) Discover how our expertise at Techfusion can transform your ideas into seamless, scalable, and visually stunning software solutions. Maximize efficiency and scalability with Techfusion. Our focus areas include: Skills: Cloud architecture (AWS, Azure, GCP) Serverless computing IT infrastructure opt Explore how our expertise in cloud and infrastructure can elevate your business operations and enhance overall performance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mudassarsharif24

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""