Entrepreneurship Experts Για Πρόσληψη

 • Επιχειρηματικότητα
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 25 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   OWINOKAMAU
Πρόσλαβε τον/την   OWINOKAMAU

  OWINOKAMAU OWINOKAMAU

  Kenya $5 USD / ώρα
  Research Report/Essay, Data Analytics Guru
  Kenya
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD,...
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema, and Oracle/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre programming) ✔️ System Analysis and Design (UML diagrams: Use Case, Class diagram, Sequence diagram, flowcharts) ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business Plan Writing ✔️ Finance, Accounts, and Economics Writing and Calculations ✔️ Proposal Writing ✔️ Networking/computer security tasks ✔️ Web/App programming Projects and their Corresponding Reports ✔️ A software requirements specification (SRS) ✔️ Business Requirement Document (BRD) ✔️ Journal Article Writing ✔️ Book and Article Reviews Good at APA, Havard, MLA, and IEEE referencing. Be assured of PLAGIARISM FREE and Grade A work. Also, offer free TURNITIN REPORTS AND UNLIMITED REVISIONS. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OWINOKAMAU
 • Πρόσλαβε τον/την   tonnyKlein
Πρόσλαβε τον/την   tonnyKlein

  tonnyKlein tonnyKlein

  Kenya $10 USD / ώρα
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Kenya
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing,...
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing, business writing, research proposal, dissertations, technology, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and humanities based works and academic writing. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on "Hire me" to get well-researched and plagiarism-free content with quick turnaround time and unparalleled customer service. I'm easy to chat to and very keen to achieve a 5/5 results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tonnyKlein
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   khurram1984
Πρόσλαβε τον/την   khurram1984

  khurram1984 khurram1984

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Business Plan I Financial Model I Feasibility
  Pakistan
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand...
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand their business or looking for a partner to take care of their financials, I strive to help them achieve exponential growth. As far as accounting software are concerned, I have a versatile experience in handling QuickBooks (Desktop & Online), Wave, Myob, Zoho Books, Xero and many others. I serve numerous clients on global scale by providing run-time bookkeeping, accounts, and financial management services. I also have a graphic designing & content writing department. My passion is to revolutionize the industry by inventing new, more powerful, and profitable ways to help customers and then turning the insights that emerge into business ideas resulting in high revenues. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την khurram1984
 • Πρόσλαβε τον/την   Mavericks
Πρόσλαβε τον/την   Mavericks

  Mavericks Mavericks

  India $45 USD / ώρα
  Renowned Marketing & Branding Agency | META-Google
  India
  The Grace Of Almighty God ________________________________________________________________________________ Welcome to The Marketing Mavericks - Top 1% Marketers. As official Google Partners, we offer a wide range of premium services to help your business or brand succeed. ✔ Our premium services for your...
  The Grace Of Almighty God ________________________________________________________________________________ Welcome to The Marketing Mavericks - Top 1% Marketers. As official Google Partners, we offer a wide range of premium services to help your business or brand succeed. ✔ Our premium services for your business/brand include: • Google PPC Ads and Social Media Ads • Social Media Marketing and Optimisation (SMM/SMO) • Search Engine Optimisation - #1 Rank Guaranteed* • Online Reputation Management (ORM) • Wordpress, Shopify, PHP, Larval Web Development. ✔ Our technical support includes: • Set up for Google Search Console, Google Merchant, GTM, and GA-4. • Facebook Pixel, Business Manager, FB/IG Shop, and Catalogue set-up. • Website speed optimization. • Website plugin installation. ✔ But Why Choose The Marketing Mavericks? • 4 Weeks of FREE Technical Support (After Project Completion). • 400+ Associates from The USA, UK, AUS, CANADA, LONDON, DUBAI, & INDIA. • 100% Customised Plans and Consultation. • Official partners with Google and META. Marketing can be challenging, let the MAVERICKS assist you better. MAVERICKS offers unmatched professional expertise at THE BEST PRICES. Trust us to elevate your business to new heights! I'm just a private message away :-) Thanks & Regards Vishal Arora Founder & CEO: The Marketing Mavericks™ (India) Pvt. Ltd. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Mavericks
 • Πρόσλαβε τον/την   chandra2sekhar
Πρόσλαβε τον/την   chandra2sekhar

  chandra2sekhar chandra2sekhar

  India $75 USD / ώρα
  Embedded Hardware, Firmware, BLE, IOT Expert
  India
  Do you have a Electronics design & Development Job and are looking for a talented and experienced Electronics Designer? I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. I am Dr. N Chandra Sekhar,M-tech,Phd, in Electronics & Embedded systems.I have been working in...
  Do you have a Electronics design & Development Job and are looking for a talented and experienced Electronics Designer? I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. I am Dr. N Chandra Sekhar,M-tech,Phd, in Electronics & Embedded systems.I have been working in design & development for more than 15 years and my skills and experience will prove useful to your work . we have a in-house PCB design & fabrication also possess proficiency in various areas like Various Microcontrollers Electronics PCB layout Circuit design BLE (NRF, Silicon Labs,TI,cypress etc),BLE Mesh LTE Wifi Lora UWB positioning GPS Arduino Asset tracking Prototype building & many more. I am ready to start working on your job. We provide Service & Support even after completion of the projects, we believe in Human relation ships than financial relation ship. Client Satisfaction is our primary goal. we are ready to give our best to give you the best :-)Thank u λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chandra2sekhar
 • Πρόσλαβε τον/την   DrHamidRana
Πρόσλαβε τον/την   DrHamidRana

  DrHamidRana DrHamidRana

  Pakistan $5 USD / ώρα
  PROFESSIONAL RESEARCHER & STATISICAL DATA ANALYST
  Pakistan
  I have extraordinary skills, capabilities and strengths in data handling, research writing, article writing and research writing. I have also a strong command of web designing and social media marketing. In simple words, God has made me unique for doing extraordinary works. I have 8 years of experience in research...
  I have extraordinary skills, capabilities and strengths in data handling, research writing, article writing and research writing. I have also a strong command of web designing and social media marketing. In simple words, God has made me unique for doing extraordinary works. I have 8 years of experience in research writing, content writings, blog writings, data analysis, thesis writing, proposal writing, funded projects, higher education research projects, research consultant, research associate, data analysis quantitative and qualitative tools. My skills are distinctively available below: (a) English Translator and Writer (1) Thesis, Proposal, and Dissertation Writing (2) Data analysis and research methodology expert (3) Article, Research papers Writing and Publications (4) Research data handling and analysis through statistical tools and qualitative tools (5) Structural equation Modeling (SEM) through Smart PLS-SEM, AMOS (6) Multivariate analyses through MPLUS statistical tool (7) Certified trainer of MINITAB, SPSS, R & R studio, NVIVO, QUIRKOS, ATLAS, Python, ADANCO and STATA statistical tools for data analysis (8) NVIVO and QUIRKOS qualitative data analysis tools (9) Trainer of all statistical and qualitative tools (10) Drafting research projects (11) HEC funded projects (12) Providing paid research paper authorship positions (13) Word Press expert (14) MS Word, Excel, Powerpoint and Access expert (15) Blog Writer (16) Data entry operator (17) IELTS qualified and expert in English Writing, speaking and listening (18) Social Media Marketer (19) Management Science supervising (20) Co-Editor in the journal 'International Journal of Social Science, Innovation and Educational Technologies (e-ISSN: 2717-7130) (21) Journals Reviewer (22) Having 10 years of Teaching Experience λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DrHamidRana
 • Πρόσλαβε τον/την   hsalahuddin
Πρόσλαβε τον/την   hsalahuddin

  hsalahuddin hsalahuddin

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Certified Bookkeeper/Quickbooks & Xero ProAdvisor
  Pakistan
  "My aim is to help you to achieve your organizational goals" Over 13 years, I have worked with a CPA firm dealing with micro and macro businesses operating as sole traders, partnerships and Limited Companies. I am a certified professional accountant and got my certificate of accounts & Finance (CAF) from institute...
  "My aim is to help you to achieve your organizational goals" Over 13 years, I have worked with a CPA firm dealing with micro and macro businesses operating as sole traders, partnerships and Limited Companies. I am a certified professional accountant and got my certificate of accounts & Finance (CAF) from institute of Chartered Accountants of Pakistan. I even have a master degree in business administrations (MBA). My areas of expertise are, cleaning up financial books. Migration of data, Setting up payroll, Integration of Marketplace with Accounting packages, Data entry, Accounts Receivable, Accounts Payable, Inventory management, Payroll processing, Costing, Tax returns, Bank & Account reconciliations, Preparation of financial statements, financial reporting, financial analysis and Financial forecasting. If you are looking for professional accountant, then you no need to search anymore. I am available to provide you a very high quality of services. I believe in dedication, timely deliver and commitments. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hsalahuddin
 • Πρόσλαβε τον/την   fah15
Πρόσλαβε τον/την   fah15

  fah15 fah15

  Pakistan $25 USD / ώρα
  13+ Years of Experience | 620+ Projects Completed
  Pakistan
  Working in the IT field for more than 13 years and have successfully completed 650+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies I work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many more Benefits of hiring...
  Working in the IT field for more than 13 years and have successfully completed 650+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies I work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many more Benefits of hiring me: 1. I work 7 days a week. 2. I provide free maintenance to website and software clients for up to a month. 3. I create responsive and mobile-friendly websites. 4. I try my best to keep websites SEO-friendly. 5. I also do website maintenance, server management and website optimization. If you are looking for professional services, give me a chance and you will surely be amazed with my work. o 100% customer satisfaction o Perfect 5-star reviews o Good communication (availability - 15-16 Hours a day / All Week) Thank you for checking my profile. You will definitely love working with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fah15

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""