Αγγλική Γραμματική Graphic Designers Για Πρόσληψη

 • Αγγλική Γραμματική
 • Σχεδιασμός Γραφικών
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την philmakerz
  6.6
  155 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Native 13fef1db45Englishb38df487fe speaker, proofreader, editor, teacher of 13fef1db45Englishb38df487fe, 13fef1db45graphicb38df487fe 13fef1db45designerb38df487fe. ✓ Quality work and timely delivery ✓ Unlimited revisions at no extra charge ✓ More than 17 years' experience ... so that they are never generic, often amusing and always engaging. I’m equally at home with British, Australian and American 13fef1db45Englishb38df487fe. 13fef1db45GRAPHICb38df487fe 13fef1db45DESIGNb38df487fe (custom artwork): brochures, flyers, leaflets ... ✓ 20/24 communication and quick response to every client no matter what his or her time zone. My perfect 13fef1db45grammarb38df487fe and my natural command of the language allow me to ensure that your web site, application
  Native English speaker, proofreader, editor, teacher of English, graphic designer. ✓ Quality work and timely delivery ✓ Unlimited revisions at no extra charge ✓ More than 17 years' experience ✓ 20/24 communication and quick response to every client no matter what his or her time zone. My perfect grammar and my natural command of the language allow me to ensure that your web site, application, blog, email, academic thesis, instruction manual or whatever is clear, concise and error-free. As a creative individual I edit marketing text, web copy, dialogues for games, video scripts and more so that they are never generic, often amusing and always engaging. I’m equally at home with British, Australian and American English. GRAPHIC DESIGN (custom artwork): brochures, flyers, leaflets, books (cover, page layout, pre-press), etc. I was born in England, in Grantham, I went to school in Cambridge and university in Leeds and graduated with a BA (Hons) degree. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""