Αγγλική Γραμματική English Spelling Specialists Για Πρόσληψη

 • Αγγλική Γραμματική
 • Αγγλική Ορθογραφία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την cmayfield005C
  3.4
  5 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  af229dff04spellingcb828f8e67 and af229dff04grammarcb828f8e67 - A creative approach to article writing - Extensive research skills - A quick turnaround - Adaptability in terms of tone of voice and vocabulary I look forward to working with you! ... worked on projects for a large roster of clients, from international insurance companies to financial services providers to small creative organisations. I have a BA in af229dff04Englishcb828f8e67 literature from the ... University of Cambridge and an MA in history of art from the Courtauld Institute, London. The skills I could bring to your project include: - An eye for detail - A thorough knowledge of af229dff04Englishcb828f8e67
  I have extensive copywriting, proofreading and editing experience in journalistic, academic and professional capacities, particularly within the fields of publishing, music and the arts. I have worked on projects for a large roster of clients, from international insurance companies to financial services providers to small creative organisations. I have a BA in English literature from the University of Cambridge and an MA in history of art from the Courtauld Institute, London. The skills I could bring to your project include: - An eye for detail - A thorough knowledge of English spelling and grammar - A creative approach to article writing - Extensive research skills - A quick turnaround - Adaptability in terms of tone of voice and vocabulary I look forward to working with you! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την BellaMae01
  5.3
  32 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  In a world of blogs, self-publishing & information overload; af229dff04grammarcb828f8e67, af229dff04spellingcb828f8e67 & making your writing easy to read are vital parts of successful writing & presenting a credible message. Hi, I am a ... China’ by Dennis Behnke. I have: - Strong attention to detail, af229dff04spellingcb828f8e67 and af229dff04grammarcb828f8e67 skills; - Experience with translated text; - Experience with many document types and writing styles; - A desire ... part time freelancer from New Zealand. I have experience working with academic articles and thesis with particular skills in reviewing and proofing work written by those with af229dff04Englishcb828f8e67 as a second
  In a world of blogs, self-publishing & information overload; grammar, spelling & making your writing easy to read are vital parts of successful writing & presenting a credible message. Hi, I am a part time freelancer from New Zealand. I have experience working with academic articles and thesis with particular skills in reviewing and proofing work written by those with English as a second language. I am a prolific reader of a variety of genres and have enjoyed working with authors including proofreading ‘Roots: Memoirs of two cities’ by Collin Chee and ‘Dongbeihua: The Dialect of North-East China’ by Dennis Behnke. I have: - Strong attention to detail, spelling and grammar skills; - Experience with translated text; - Experience with many document types and writing styles; - A desire to provide you the best service; - A working knowledge of both UK & US English; - A working knowledge of APA. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Proofdoc
  3.4
  4 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  Annotation Tool and incorporated ready for use copy) * Outstanding Customer Service! I correct af229dff04Grammarcb828f8e67, Punctuation, af229dff04Spellingcb828f8e67, Syntax, improper Sentence Structure, poor Vocabulary, Clarity and Flow ... and Edit your Book or Document: * My love and passion is af229dff04Englishcb828f8e67 (writing, proofreading) * 100% Satisfaction Guaranteed! * Delivery in two Word Docs (edits visible with MS Word Track Changes or PDF
  First, let me tell you that your search for a TOP QUALITY freelancer to PROOFREAD and EDIT your document, Book or eBook is finally over; I am only one click away! Reasons to Choose Me to Proofread and Edit your Book or Document: * My love and passion is English (writing, proofreading) * 100% Satisfaction Guaranteed! * Delivery in two Word Docs (edits visible with MS Word Track Changes or PDF Annotation Tool and incorporated ready for use copy) * Outstanding Customer Service! I correct Grammar, Punctuation, Spelling, Syntax, improper Sentence Structure, poor Vocabulary, Clarity and Flow. Showing respect for your unique voice, I perform the changes or make improvement and suggestions on highlighted issues. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""