Αγγλική Γραμματική Editors Για Πρόσληψη

 • Αγγλική Γραμματική
 • Επεξεργασία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την simonrichardson
  6.3
  41 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  e727eeff7bEnglish81f2a249cb; e727eeff7bgrammar81f2a249cb, spelling & punctuation of course, but also a strong focus on style, register, tone, structure & readability. My educational background provides me with the linguistic skills, while my ... I was a university lecturer / e727eeff7bEnglish81f2a249cb teacher for 10 years; I am now a freelance writer and editor. I have a Master's in e727eeff7bEnglish81f2a249cb and Linguistics & have worked as a proofreader and editor for several ... vast experience of e727eeff7bediting81f2a249cb & producing my own published written work back these up, ensuring I offer an exceptional service throughout. Whether it's academic advice, content, curricula, e727eeff7bediting81f2a249cb
  I was a university lecturer / English teacher for 10 years; I am now a freelance writer and editor. I have a Master's in English and Linguistics & have worked as a proofreader and editor for several online publications, as well as a private editor for novels, academic publications & corporate documents for a range of companies & individuals around the world. I offer an unrivalled knowledge of English; grammar, spelling & punctuation of course, but also a strong focus on style, register, tone, structure & readability. My educational background provides me with the linguistic skills, while my vast experience of editing & producing my own published written work back these up, ensuring I offer an exceptional service throughout. Whether it's academic advice, content, curricula, editing & proofreading, or help with your novel that you require, I can help you perfect your language & make your project really stand out. Get in touch to request samples, or for a free consultation / quote. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την alanrichards2
  5.2
  36 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  writing, proof reading & e727eeff7bediting81f2a249cb articles for in house and external publications, both technical and creative, am obsessive about e727eeff7bgrammar81f2a249cb and work reliably to deadlines. I have experience in ... I am a British national, native e727eeff7bEnglish81f2a249cb speaker based in the UK. I am a qualified mechanical engineer and have worked and lived in many countries around the world. I have extensive experience
  I am a British national, native English speaker based in the UK. I am a qualified mechanical engineer and have worked and lived in many countries around the world. I have extensive experience writing, proof reading & editing articles for in house and external publications, both technical and creative, am obsessive about grammar and work reliably to deadlines. I have experience in: - technical documentation, - technical reports, - marketing and PR material (including Power Point presentations), - business plans - web content. - creative writing λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την cmayfield005C
  3.5
  13 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  I have extensive copywriting, proofreading and e727eeff7bediting81f2a249cb experience in journalistic, academic and professional capacities, particularly within the fields of publishing, music and the arts. I have ... worked on projects for a large roster of clients, from international insurance companies to financial services providers to small creative organisations. I have a BA in e727eeff7bEnglish81f2a249cb literature from the ... University of Cambridge and an MA in history of art from the Courtauld Institute, London. The skills I could bring to your project include: - An eye for detail - A thorough knowledge of e727eeff7bEnglish81f2a249cb
  I have extensive copywriting, proofreading and editing experience in journalistic, academic and professional capacities, particularly within the fields of publishing, music and the arts. I have worked on projects for a large roster of clients, from international insurance companies to financial services providers to small creative organisations. I have a BA in English literature from the University of Cambridge and an MA in history of art from the Courtauld Institute, London. The skills I could bring to your project include: - An eye for detail - A thorough knowledge of English spelling and grammar - A creative approach to article writing - Extensive research skills - A quick turnaround - Adaptability in terms of tone of voice and vocabulary I look forward to working with you! λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""