ember-js Για Πρόσληψη

 • Ember.js
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 17 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   danielgrgic123
Πρόσλαβε τον/την   danielgrgic123

  danielgrgic123 danielgrgic123

  Croatia $40 USD / ώρα
  Full-Stack Software Engineer
  Croatia
  This is a top 3% overall ranking and Individual & Preferred Freelancer in the Freelancer.com Enthusiastic software engineer with 6+ years of experience participating in the complete product development lifecycle of successfully launched applications. Owns strong debugging and troubleshooting skills that allow me to...
  This is a top 3% overall ranking and Individual & Preferred Freelancer in the Freelancer.com Enthusiastic software engineer with 6+ years of experience participating in the complete product development lifecycle of successfully launched applications. Owns strong debugging and troubleshooting skills that allow me to quickly analyze problems and come to a modern solution that extends the life of the application without rewriting everything from scratch. Specialized in web application development such as E-Commerce System, Enterprise App, Single Page Application, Health Care System, Learning Management System. These are my skills: - TypeScript, JavaScript - React.js, Redux, React Hooks, Styled Components - Vue, Vuex, Vuetify - Angular, NgRX, RxJS, Angular Material - Ionic Framework, React Native, Cordova, PhoneGap - Node.js, PHP, Laravel, ExpressJS, Python/Django, ASP.NET, C#, MSSQL - HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap 3/4/5 - WordPress/Shopify - Git, Github, Bitbucket, Gitlab - Firebase | FireStore, AWS, Heroku, Jira, Trello, Asana, Clubhouse - Figma, Zeplin, PSD, Sketch These are my abilities: - 40+ hours work per week, Available to start work immediately - Daily update using Git - Clean and Efficient code - Positive attitude, Hard Working, Quick Learning - 12+ hours online on Freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την danielgrgic123
 • Πρόσλαβε τον/την   techsoftpk
Πρόσλαβε τον/την   techsoftpk

  techsoftpk techsoftpk

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Professional Web, Mobile Apps & Graphics Expert
  Pakistan
  I’m Faisal Manzoor Hussain, Neelumsoft's CEO. We’re a team of 10+ professional web, desktop, hybrid application developers and 2D/3D graphic designers with proven experience. At Neelumsoft, we help businesses all over the world to boost their online presence by developing web and mobile applications to automate...
  I’m Faisal Manzoor Hussain, Neelumsoft's CEO. We’re a team of 10+ professional web, desktop, hybrid application developers and 2D/3D graphic designers with proven experience. At Neelumsoft, we help businesses all over the world to boost their online presence by developing web and mobile applications to automate their complex business logics. We are specialist in developing APIs and Integration almost all type of APIs into your applications. We automate business processes in order to make your business run smoothly. Why we? 1. 99% Completion rate 2. Top 3% in Freelancer.com directory 3. Lower hourly rate for long term projects 4. Life time free bug fixing guarantee We offer: ✅ Mobile Responsive Website Design, Development & Optimization. ✅ Graphics Design & 3D Logo Design & Brand Identity. ✅ Android App Development (Native & Hybrid) ✅ Wix, SalesForce, Xero, AMP, GSO and Progressive Web Applications Development ✅ Web Services (JSON, XML, SDK, SOAP, SAML, SSO) ✅ Website Maintenance (Regular Updates) Web APIs: - Google (Maps, Drive, Analytics, My Business, Tag Manager, Gmail) - Payment Gateways (PayPal, Square, Stripe, PayTM, Skrill, 2Checkout, Paynet, BrainTree). - Shipping Platforms (Fedex, Royal Mail) - SMS Gateway (Twilio, BrainsSMS, Clickatell) - Social (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Skype) - AWS, GCP, Big Data, Big Query, AI and Data Engineering - HealthCare (Stafferlink, Deputy) Tools, MVC and CMS: 1. Wordpress 2. Codeigniter 3. AngularJS 4. Wix 5. SquareSpace 6. Shopify 7. Bootstrap, Foundation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techsoftpk
 • Πρόσλαβε τον/την   pavlovicn223
Πρόσλαβε τον/την   pavlovicn223

  pavlovicn223 pavlovicn223

  Serbia $35 USD / ώρα
  Full Stack ( MERN, Shopify, Laravel, blockchain )
  Serbia
  Hello I am Nikola from Serbia. I am a senior MERN, Shopify, Laravel, Android developer with over 10 years of experience. Over the last 10 years, I have been developing lots of websites with my skill sets. My core skills are listed below: - Back end: Node.js, Django, Flask, ASP.NET, ASP.NET core, PHP Laravel,...
  Hello I am Nikola from Serbia. I am a senior MERN, Shopify, Laravel, Android developer with over 10 years of experience. Over the last 10 years, I have been developing lots of websites with my skill sets. My core skills are listed below: - Back end: Node.js, Django, Flask, ASP.NET, ASP.NET core, PHP Laravel, CodeIgniter, Shopify, TDD/BDD, Heroku, Amazon EC2, Amazon S3 Bucket, Digital Ocean, Nginx, Unicorn, Restful APIs​, API integration, Git, Redis, Delayed_job, Gulp … - Front end: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, CoffeeScript, Haml, slim, less, media query, PSD to HTML, React JS, Next.js, Vue JS, Nuxt.js, Angular. -Blockchain I have extensive experience and skill in all aspects of Blockchain/Ethereum technology, technical and business, with Hyperledger Fabric and Stellar, and platform development based on Cryptocurrency, Ethereum, Bitcoin. As you can see above, I am so familiar with all of the technologies related to MERN, MEVN, Shopify, Laravel, several JS libs, and Blockchain technology. I am looking for a long-term job now. I am looking forward to hearing from you. Best Regards Nikola λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pavlovicn223
 • Πρόσλαβε τον/την   lordzephirot
Πρόσλαβε τον/την   lordzephirot

  lordzephirot lordzephirot

  Russian Federation $29 USD / ώρα
  Modern Web Developer
  Russian Federation
  Hi, I am a full-time independent freelancer working in the field of Web development. My Main Skills: ### Backend ### - Python, Nodejs, Ruby, PHP - Django, Express, Ruby on Rails - Laravel, Codeigniter, Wordpress, Joomla ### Frontend ### - AngularJs, ReactJs, Vuejs - HTML, CSS, JS, SCSS ### E-commerce ### -...
  Hi, I am a full-time independent freelancer working in the field of Web development. My Main Skills: ### Backend ### - Python, Nodejs, Ruby, PHP - Django, Express, Ruby on Rails - Laravel, Codeigniter, Wordpress, Joomla ### Frontend ### - AngularJs, ReactJs, Vuejs - HTML, CSS, JS, SCSS ### E-commerce ### - Magento, Bigcommerce, Shopify ### Database ### - Mysql, Postgresql, MongoDB, Sqlite I am guarantee I will give you the best result as quickly. It is my goal to help your organization stay flexible and agile in response to the rapid changes in the web industry to ensure your continued success. Thank you for your time and consideration. Regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lordzephirot
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Your Success is Our Success!
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   rapsterito
Πρόσλαβε τον/την   rapsterito

  rapsterito rapsterito

  Russian Federation $30 USD / ώρα
  Full-Stack Web/Image Processing
  Russian Federation
  Thanks for visiting my profile. I have 7+ years of Coding Experience and Expertise in PHP, Python, Web development, web scraping, and Image processing fields. - Full-Stack Web ★ PHP Frameworks(Laravel, Wordpress, Codeigniter, CakePHP, Simfony) ★ React/Vue/Angular ★ Python Frameworks(Django/Flask) ★ MEAN and MERN...
  Thanks for visiting my profile. I have 7+ years of Coding Experience and Expertise in PHP, Python, Web development, web scraping, and Image processing fields. - Full-Stack Web ★ PHP Frameworks(Laravel, Wordpress, Codeigniter, CakePHP, Simfony) ★ React/Vue/Angular ★ Python Frameworks(Django/Flask) ★ MEAN and MERN Stack ★ WordPress ★ Prestashop ★ OpenCart ★ MySQL Database ★ HTML/CSS ★ Jquery/Javascript -Image Processing ★Face Recognition ★Object Detection/Tracking/Counting ★Tensorlfow/Yolo/Caffe/Keras ★OCR(Tesseract) -Web Scraping ★ Selenium/Scrapy/Mechanize/Requests -Blockchain ★ Bitcoin API ★ Smart Contracts ★ Solidity ★ The Ethereum Virtual Machine (EVM) ★ Coinbase ★ NFT ★ Coinbase ★ token I really thank you for taking the time and reviewing my profile. I assure you that if you choose me, I shall deliver you a bug-free and high-quality solution, which end users would like to use and experience. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rapsterito
 • Πρόσλαβε τον/την   markomakhynia
Πρόσλαβε τον/την   markomakhynia

  markomakhynia markomakhynia

  Ukraine $35 USD / ώρα
  Senior Full Stack Developer
  Ukraine
  I am a senior full-stack developer with over 7+ years of using web technology to build a website. Fluent communications for a detailed discussion of project progress and high-quality code in my working position is my best advantage. Why you only should choose me: ✔ Develop websites from scratch of any complexity. ✔...
  I am a senior full-stack developer with over 7+ years of using web technology to build a website. Fluent communications for a detailed discussion of project progress and high-quality code in my working position is my best advantage. Why you only should choose me: ✔ Develop websites from scratch of any complexity. ✔ Develop data management dashboards. ✔ Upgrade & Redesign your current website to a new, modern, fast, and secure website. ✔ Optimize websites to look great on all screen sizes and devices. ✔ Add custom functionality to an existing website. ✔ Fix bugs. ✔ Integrate 3rd party scripts like Google scripts, Chat, etc. ✔ Provide long-term support. ✔ Configure webmail and MX records. These are my skills: ✔ HTML, HTML5, XHTML ✔ Bootstrap, CSS, CSS3 ✔ Javascript, jQuery ✔ ReactJS, React-Redux, VueJS, AngularJS ✔ PHP, Python, ASP.NET Core, Java, ✔ Ruby ✔ Ruby on Rails ✔ Nodejs ✔ Express ✔ Laravel, CakePHP, Codeigniter ✔ PostgreSQL, MySQL/MariaDB, MSSQL, MongoDB ✔ Apache, Nginx, Tomcat, IIS ✔ Flutter ✔ Firebase, Docker, Kubernetes, AWS, and Azure ✔ Integrating authentication, APIs, social media, geolocation, push notification, payment processors I do a top-quality job and always stand behind my work. No project is too small or too big, so send me an offer and I will be happy to help. I always look forward to doing business with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την markomakhynia
 • Πρόσλαβε τον/την   blagoK7
Πρόσλαβε τον/την   blagoK7

  blagoK7 blagoK7

  Russian Federation $65 USD / ώρα
  BlockChain specialist, Web and Mobile developer
  Russian Federation
  Over 15 years as a full stack developer including, but not limited to, Android, iOS, and Web. I've worked with all software types and all languages. Depending on the requirements of your project, I can use these cutting-edge technologies to make your project extremely successful. Especially I worked on blockchain...
  Over 15 years as a full stack developer including, but not limited to, Android, iOS, and Web. I've worked with all software types and all languages. Depending on the requirements of your project, I can use these cutting-edge technologies to make your project extremely successful. Especially I worked on blockchain industry and have strong skills in token, coin, dAPP and NFT marketplace development. I always deliver on time and on budget. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την blagoK7
 • Πρόσλαβε τον/την   scriptwork1
Πρόσλαβε τον/την   scriptwork1

  scriptwork1 scriptwork1

  United States $80 USD / ώρα
  Web programmer
  United States
  Hi there I am a Seasoned WordPress professional along with PHP and other languages. I am interested in rebranding websites and maintaining PHP and WordPress websites which I always provide the right and fast solution and find niches that nobody can do. I always love to challenge technical projects and provide proper...
  Hi there I am a Seasoned WordPress professional along with PHP and other languages. I am interested in rebranding websites and maintaining PHP and WordPress websites which I always provide the right and fast solution and find niches that nobody can do. I always love to challenge technical projects and provide proper solutions. Communication is key to success, and whenever clients text me, I am always quick-turnaround. These ways are how I can maximize my values at the online marketplace and get more opportunities. I am always completing clients' projects on a reasonable budget and on time. My core development area is like below: - Install a WordPress website and design from mockup to Custom WordPress template - PHP troubleshoot and server issue. - AWS ec2 instance RDS, Linux experience including SSH - removals of malware from Websites. - MySQL database - Custome Plugin and Template, OOP programming. Please get in touch with me and point out issues, and I will provide a fast solution. I help out you and your business so that you will save your money and time. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την scriptwork1
 • Πρόσλαβε τον/την   womki
Πρόσλαβε τον/την   womki

  womki womki

  Argentina $30 USD / ώρα
  www.womki.com
  Argentina
  I've started programming on a x286 pc in 1999 when I was 12yo. Since then I never stopped learning new languages and skills.
  I've started programming on a x286 pc in 1999 when I was 12yo. Since then I never stopped learning new languages and skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την womki

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""