Email Handlers Για Πρόσληψη

 • Χειρισμός Email
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 187 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin
Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin

  ArchnaAdmin ArchnaAdmin

  India $20 USD / ώρα
  Bulk Mailing,PowerMTA ,wordpress,ServerManagement
  India
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack...
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications..... I have experience in Server Setup with security and optimization, Migration, SSL , Nginx etc..... LINUX:- RedHat, Fedora, CentOS, Ubuntu / Debian CLOUD SERVICES:- setup & management..... AWS administration, Google cloud, Linode: APPLICATIONS:- SMTPQmail, Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), INTERSPIRE, OEMPRO, MAILWIZZ Domain Keys/DKIM, opendkim, Dmarc Aniti Spam/Anti Virus POP/IMAP Web Designing: psd to html template design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArchnaAdmin
 • Πρόσλαβε τον/την   PageOllice
Πρόσλαβε τον/την   PageOllice

  PageOllice PageOllice

  United States $20 USD / ώρα
  Virtual Assistant | Mobile & Web Development
  United States
  My name is Page, and I am an American VA and business Consultant. I am an extremely hardworking and loyal person and genuinely enjoy helping people to achieve their goals and developing long-term relationships. I also run​ my own business for the past 8 years, so I am well versed in what is helpful and beneficial to...
  My name is Page, and I am an American VA and business Consultant. I am an extremely hardworking and loyal person and genuinely enjoy helping people to achieve their goals and developing long-term relationships. I also run​ my own business for the past 8 years, so I am well versed in what is helpful and beneficial to a CEO. We at Remote Employee provide top class virtual assistance as well as IT services in various technologies. Services we offer: -- Virtual assistance -- Lead Generation -- Web Development - Laravel, CodeIgnitor, CakePHP -- CMS - WordPress, OpenCart, Magento -- JS framework - Angular.js, Node.js, Vue.js -- Website Designing - HTML, Bootstrap -- Mobile apps Development (Ionic / React Native / Flutter) -- Android app Development -- Graphics Designing -- SEO / SMM -- Digital Marketing -- Content Writing Why you choose us? -- Experienced resources -- 100% dedicated work -- Superior quality -- 24x7 hours support -- Privacy and Security -- Competitive pricing structure λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PageOllice
 • Πρόσλαβε τον/την   bindmission
Πρόσλαβε τον/την   bindmission

  bindmission bindmission

  India $30 USD / ώρα
  Linux Server Expert - with Cloud Computing
  India
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in...
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website and e-mail Migration. I also have experience on VMware. Cloud Services: Amazon web services (AWS) , Gcloud , Digitalocean , Scaleway , Azure , Rackspace , Linode etc.... My areas of expertise are: Linux, FreeBSD, Windows, Asterisk, FreePBX, NFS, CIFS, VMware, Xen, LVM, Apache, Nginx, Tomcat, Zimbra, Qmail, Sendmail, Postfix, Exim, LVM in Linux, Jabber, Openfire, FTP, Bind, PowerDNS, Pfsense, IPtables, Zabbix, Nagios, MysQL, LDAP, SquidFreeNAS, IPSEC, OpenVPN, PPTP, L2TP TECHNICAL SKILLS Operating systems: Linux, Windows Protocols: TCP/IP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP Application/Web Servers: Apache, Nginx, Litespeed Mail Servers: Postfix, exim, sentmail, zimbra, iredmail λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bindmission
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $40 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   TypingxpertRehan
Πρόσλαβε τον/την   TypingxpertRehan

  TypingxpertRehan TypingxpertRehan

  Pakistan $32 USD / ώρα
  I am Expert in Data Entry, Web Search and Typing
  Pakistan
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always...
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer I provide leads for ---100% Verified Asian, UK, USA, Of-365 leads --- 100% Verified Business Emails for any Industry and all kinds of emails you request for, will be available. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TypingxpertRehan
 • Πρόσλαβε τον/την   jkaranm
Πρόσλαβε τον/την   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $20 USD / ώρα
  Owner - JKM Marketing Services & Consultancy
  Philippines
  We can't please everyone but doing our very best and still maintained a good standing here. My company's business is to make yours effective & efficient. I own a small company doing outsourcing and digital marketing. You may check some sample works below from Data entry, Lead mining, email sending, Article Writing,...
  We can't please everyone but doing our very best and still maintained a good standing here. My company's business is to make yours effective & efficient. I own a small company doing outsourcing and digital marketing. You may check some sample works below from Data entry, Lead mining, email sending, Article Writing, Proofreading/Editing, Telemarketing, Designs, etc. An experienced BPO Professional looking for clients for my company's services. Have worked in the areas of Lead Generation, Sales, Customer Service/Support, Data Entry/Processing, VA, Graphics Design for many employers here in Freelancer & companies around the world. I do have a strong foundation in these areas. My company offers such as Telemarketing, Customer Service, Graphics Design, Logo Design, Branding, Technical Support, Data Entry, Research to name a few. If qualifications are suitable for you, please consider my small company's services for your next project. We were featured here in Freelancer and I am a Preferred Freelancer here. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jkaranm
 • Πρόσλαβε τον/την   xtianzent
Πρόσλαβε τον/την   xtianzent

  xtianzent xtianzent

  Philippines $2 USD / ώρα
  Data Encoder
  Philippines
  I am a freelancer and have a typing speed with 40 to 50 words per minute. And I can work 30 to 40 hours a week. I can work full time.
  I am a freelancer and have a typing speed with 40 to 50 words per minute. And I can work 30 to 40 hours a week. I can work full time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την xtianzent
 • Πρόσλαβε τον/την   Hostingshades
Πρόσλαβε τον/την   Hostingshades

  Hostingshades Hostingshades

  India $25 USD / ώρα
  Web Hosting | Linux & Windows Server Security Expert
  India
  We have expertise in Web Hosting, Server Administration and Securities. Services we provide: CloudServices: - OpenStack Administration (MitakaNewton, Ocata) Security: - Ethical Hacking, Penetration-testing, Cyber-Security Experts, DDOS protection - Security tools (Snort, Wiresshark, Nessus) Web Hosting: - Server...
  We have expertise in Web Hosting, Server Administration and Securities. Services we provide: CloudServices: - OpenStack Administration (MitakaNewton, Ocata) Security: - Ethical Hacking, Penetration-testing, Cyber-Security Experts, DDOS protection - Security tools (Snort, Wiresshark, Nessus) Web Hosting: - Server Security and Firewall (CSF/Maldet/ClamAV) - OS Control Panels (WHM-Cpanel, CentOS Web Panel, VestaCP, Plesk, Virtualmin, Webmin, etc.) - Web Servers (Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed) - Cloud Services (Amazon AWS/Google Cloud, Digital Ocean) We can also manage Server Migration, SSL Installation, Server Security and Server Monitoring. *SMTP Servers (Postfix, Dovecot, Power MTA, Mailgun, AWS-SES, Sendgrid, Green Arrow Engine) *Mailing Applications: Interspire, Mailwizz, PHPMailer, Sendy PhpList *Email Techniques used in Email Marketing (IP Rotation, DMARC, Dkim-Milter, AntiVirus & AntiSpamChecker, SPF, RDNS, OpenRelay, Spamassasin, FBL) *Software installation (Guacamole, WordPress, Drupal, Magento, Flynax and all CMS) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Hostingshades
 • Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor
Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $7 USD / ώρα
  Expert In Web-Scraping, Lead Generation, Websearch
  Bangladesh
  I am self disciplined person, goal oriented and reliable. I have a detailed mind, am very flexible and always prioritize my client above all else. I ensure all projects are given full consideration to the goals and outcomes as directed by the client. Loving a challenge and, as a highly organised and competent...
  I am self disciplined person, goal oriented and reliable. I have a detailed mind, am very flexible and always prioritize my client above all else. I ensure all projects are given full consideration to the goals and outcomes as directed by the client. Loving a challenge and, as a highly organised and competent operator I will make sure that my projects are successfully completed within the time allotted. Allow me to help with. >>> Data Entry >>> Web scraping >>> Excel >>> Web Search >>> Data Mining >>> Data Processing >>> Web-Search >>> Product Upload (ebay, Amazon, wordpress, shopify, eCommerce) >>> Seo >>> Link Building λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sobujprantor
 • Πρόσλαβε τον/την   numerichost
Πρόσλαβε τον/την   numerichost

  numerichost numerichost

  India $15 USD / ώρα
  Windows,Linux,Bulk Mailing,PowerMTA,AWS
  India
  I have 13 years of deep knowledge in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications. I have more than 13 years of experience in...
  I have 13 years of deep knowledge in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications. I have more than 13 years of experience in open source technologies and have been worked on different web hosting servers, cloud servers. LINUX:- RedHat, Fedora, CentOS, Ubuntu / Debian *Devops:- Kubernetes, Ansible, chef, docker, Jenkins CLOUD SERVICES:- setup & management..... AWS administration, Google cloud, Linode: APPLICATIONS:- SMTPQmail, Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), INTERSPIRE, OEMPRO, MAILWIZZ Domain Keys/DKIM, opendkim, Dmarc Aniti Spam/Anti Virus POP/IMAP λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την numerichost

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""