Email Marketers Για Πρόσληψη

 • Διαφημίσεις email
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 254 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   andjica1313
Πρόσλαβε τον/την   andjica1313

  andjica1313 andjica1313

  Slovenia $54 USD / ώρα
  Digital marketing strategist I Human2Human
  Slovenia
  Hello! I am Andjelija, a digital marketer working in the field that allows me to blend my creativity, strategic thinking, and love for connecting with people. My passion lies in the art of creation from scratch. I am not running away from demanding projects or clients because those are the projects I enjoy the most....
  Hello! I am Andjelija, a digital marketer working in the field that allows me to blend my creativity, strategic thinking, and love for connecting with people. My passion lies in the art of creation from scratch. I am not running away from demanding projects or clients because those are the projects I enjoy the most. Individuals requiring a particular service have a clear vision - WE can create anything together based on that vision! Let's embark on this digital journey, turning ideas into reality. I use Next/New-Generation tools, but my marketing strategies are and will always be directed at humans. H2H - human-to-human. Welcome to my office! Andjelija What you can expect: Digital Marketing Strategy Creation and Implementation (Paid) Google, Facebook, Instagram, and Pinterest. Search Engine Organic Marketing Strategy Creation and Implementation (SEO - Technical, On-Page, and Off-page) Content Marketing Strategy Creation and Implementation Email Marketing Campaigns and Automation (Omnisend, MailChimp, GetResponse, BYF, Flodesk, Klaviyo, Drip ..) Graphics Design (Advertising and Print design) Video Design Multiple concepts, unlimited changes! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andjica1313
 • Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09
Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ώρα
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LeadStudio09
 • Πρόσλαβε τον/την   palilan
Πρόσλαβε τον/την   palilan

  palilan palilan

  Argentina $20 USD / ώρα
  Digital Marketing - FB Ads & GAds
  Argentina
  I´ve been communicating solid ideas to achieve specific goals for the last 20 years. I´m certified on Google Ads. I have specialized on quality control on digital marketing and writing reports on Google Data Studio. Added value: Studying the behavior of audiencies through metrics on Google Analytics is my...
  I´ve been communicating solid ideas to achieve specific goals for the last 20 years. I´m certified on Google Ads. I have specialized on quality control on digital marketing and writing reports on Google Data Studio. Added value: Studying the behavior of audiencies through metrics on Google Analytics is my passion. ----------------------------------------- Soy Paula y me especializo en marketing digital en redes sociales, campañas en Facebook y Google ads para agencias y clientes directos, PyMes en general. Soy diseñadora gráfica con formación en agencias digitales. Tengo 20 años de experiencia trabajando comunicando ideas concretas para lograr una objetivos concretos. Certificada en Google Ads. Especializada en control de calidad en campañas de Google y Facebook Ads MI VALOR AGREGADO: Me apasiona estudiar el comportamiento de las audiencias través de métricas concretas en Analytics de Google y Facebook. Soluciono problemas en las Redes Sociales, haciendo seguimientos de cerca. Autodidacta. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την palilan
 • Πρόσλαβε τον/την   salmaakternisa
Πρόσλαβε τον/την   salmaakternisa

  salmaakternisa salmaakternisa

  Bangladesh $5 USD / ώρα
  ✅B2B LEAD GENERATION ✅DATA ENTRY ☑️EMAIL MARKETING
  Bangladesh
  ⭐⭐⭐ B2B LEAD GENERATION & VA EXPERT ⭐⭐⭐ With 4+ years in B2B lead gen and virtual assistance, I'm your expert. Using proven techniques and tools, I connect you with ideal clients, no matter your industry I am working on the following platform:- ✅ B2B Lead generation ✅ Data Entry ✅ Web Search ✅ Google Maps...
  ⭐⭐⭐ B2B LEAD GENERATION & VA EXPERT ⭐⭐⭐ With 4+ years in B2B lead gen and virtual assistance, I'm your expert. Using proven techniques and tools, I connect you with ideal clients, no matter your industry I am working on the following platform:- ✅ B2B Lead generation ✅ Data Entry ✅ Web Search ✅ Google Maps Scraping ✅ Web Scraping ✅ Email Marketing ⫸ Convert PDF/JPG/PNG to Excel/Word ☑️ Virtual Assistant ☑️ Instagram Marketing, Data Collect & Research ☑️ Linkedin Optimization ☑️ Linkedin Marketing & Research ➤ Product Listing ➤ eBay Product Upload My approach is tailored to your unique business needs, and I am committed to delivering high-quality results that align with your goals. I pride myself on my communication skills, attention to detail, and dedication to meeting deadlines. If you're ready to take your business to the next level and generate more leads, let's work together. I am here to help you achieve your sales targets and grow your business! ⫸ Salma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salmaakternisa
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   miansaif727
Πρόσλαβε τον/την   miansaif727

  miansaif727 miansaif727

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Wordpress - Shopify- Data Scraping- Data Entry-SEO
  Pakistan
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building...
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building user-friendly and eye-catching websites is what I love to do. Utilizing both WordPress and Shopify, I can create online spaces that not only look great but function seamlessly. Whether you need an e-commerce platform or a personal blog, I'm here to bring your vision to life. ✅ SEO (Search Engine Optimization) In the vast world of the internet, standing out is essential. With my expertise in SEO, I will ensure your website ranks higher in search results, connecting you with the audience that matters most. Let's increase your online visibility and make your brand a go-to destination. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miansaif727
 • Πρόσλαβε τον/την   bd100m
Πρόσλαβε τον/την   bd100m

  bd100m bd100m

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  ✅ Lead Gen ✅ List Building ✅ Scraping ✅ Excel ✅SMM
  Bangladesh
  Experienced in: ✅ Targeted B2B Lead Generation ✅ Email List Building ✅ MS Excel ( Cleaning, Formulas) ✅ SMM ✅ eCommerce Management ✅ Virtual Assistant ✅ Scraping ✅ SEO ✅ WordPress ✅ ZeroBounce ✅ Google Ads Management I've worked as a Virtual Assistant for a long time. I am a full-time freelancer...
  Experienced in: ✅ Targeted B2B Lead Generation ✅ Email List Building ✅ MS Excel ( Cleaning, Formulas) ✅ SMM ✅ eCommerce Management ✅ Virtual Assistant ✅ Scraping ✅ SEO ✅ WordPress ✅ ZeroBounce ✅ Google Ads Management I've worked as a Virtual Assistant for a long time. I am a full-time freelancer to satisfies my clients by providing them detail-oriented, organized, and right work. Able to strategize and rank effectively to carry out multiple tasks and stay calm under pressure. I worked with over 300+ companies/Clients based in the US and Europe. I will give the best service to my clients by making sure I know what they want and how to do it, exceeding their expectations by completing the assigned tasks before the deadline, and by always dealing with them professionally. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bd100m
 • Πρόσλαβε τον/την   MustahidRafi
Πρόσλαβε τον/την   MustahidRafi

  MustahidRafi MustahidRafi

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Email marketing, Lead Generation, CRM, Google Ad.
  Bangladesh
  I've spent the last 6+ years helping business owners and entrepreneurs grow their businesses using digital marketing. I specialize in- Email Marketing, Lead Generation, Creating Automated Workflows, Managing CRMs, Google Ads, Content Creation & Content Strategy. Generating leads and sales are my primary trade. I...
  I've spent the last 6+ years helping business owners and entrepreneurs grow their businesses using digital marketing. I specialize in- Email Marketing, Lead Generation, Creating Automated Workflows, Managing CRMs, Google Ads, Content Creation & Content Strategy. Generating leads and sales are my primary trade. I have found my niche and I am constantly trying to refurbish my methods, add new tools to my arsenal, and learn new things every single day. If you need expert attention for Email Marketing & Lead Generation tasks just give me a knock-on chat. I look forward to hearing from you. Thank you!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MustahidRafi
 • Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu
Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu

  jeweljitu jeweljitu

  Bangladesh $7 USD / ώρα
  ✅Data Entry✅Photoshop✅Web Scrape✅Lead Gen✅Product
  Bangladesh
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing,...
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing, Colour Correction, Product Uploading, Manually Web Scraping Team Base, Typing, Admin Assistant, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Woo Commerce, Open Cart, Etsy, etc. many more cart admin expert and list a product. I have a LinkedIn SALE NAVIGATOR account and some paid tools for personal Leads Generation. Skills: Data Entry, Web Search, Web Scraping, Python, Script, Photoshop, Background Removal, Photo retouching, Photo restoration, Web Scrape, Google Searching, CMS Leads Adding PDF or Image TO Excel Typing, Transcribe, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Etsy, Woo Commerce Product Uploading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jeweljitu
 • Πρόσλαβε τον/την   usmanbashir12100
Πρόσλαβε τον/την   usmanbashir12100

  usmanbashir12100 usmanbashir12100

  Pakistan $25 USD / ώρα
  ✅ Top Rated ✅ 4+ Years Exp ✅ Verified Freelancer
  Pakistan
  Hello! I’m Usman. I Have 5 Years of Experience In Google Analytics, Goolge Tag Management, Google Ads, Product Description, Amazon Web Services, Python, Algorithm, CRM, Microsoft, Data Processing, Data Entry, Excel, SEO, Amazon, Amazon Listings Optimization, Script Install, Shell Script, Powershell, Microsoft...
  Hello! I’m Usman. I Have 5 Years of Experience In Google Analytics, Goolge Tag Management, Google Ads, Product Description, Amazon Web Services, Python, Algorithm, CRM, Microsoft, Data Processing, Data Entry, Excel, SEO, Amazon, Amazon Listings Optimization, Script Install, Shell Script, Powershell, Microsoft Exchange, Microsoft, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Azure, Bash Scripting, Microsoft Azure, Zoho Crm, Zoho Creator, System Admin, Proxmox, Email Handling, Bulk Email, Keyword Resarch, Shopify, DNS, Plesk, Web Hosting, Cloudflare, Microsoft Exchange, Active Directory, Microsoft Outlook, Ecommerce, Aws, Email Marketing, Klaviyo, Mailchimp, Product Sourcing, Facebook Pixel, Click Funnel I'm a versatile freelancer with a diverse skill set that spans the digital landscape. With over 5 Year of hands-on experience, I'm here to help you navigate and conquer the complexities of the online world. My Skillset at a Glance Digital Analytics: As a certified Google Analytics and Google Tag Manager expert, I thrive on turning data into actionable insights to optimize your online strategy. Digital Advertising: I'm well-versed in Google Ads, crafting and managing campaigns that drive targeted traffic and maximize your ROI. Content Wizard: Crafting compelling product descriptions and fine-tuning Amazon listings is my forte, increasing your sales and visibility. Cloud Whisperer (AWS): I can configure, manage, and optimize Amazon Web Services to ensure your digital infrastructure is efficient and cost-effective. Coding & Algorithms: Proficient in Python and algorithm development, I automate tasks, crunch numbers, and solve complex problems. CRM Specialist: Whether it's Salesforce, Zoho CRM, or other CRM systems, I customize and manage them to streamline your customer relationships. Data Maestro: I specialize in data processing and entry, delivering accurate and efficient data solutions. SEO Maestro: Let me boost your online presence! My SEO expertise drives organic traffic and enhances visibility. Ecommerce Expert: From Amazon to Shopify, I navigate the e-commerce terrain, optimizing listings and ensuring your success. Script Magician: Whether it's installing scripts, crafting shell scripts, or automating tasks with PowerShell, I've got the script for you. Email & Messaging Maven: Microsoft Exchange, Outlook, Office Suite – I ensure seamless communication and productivity. Cloud Architect (Azure): I harness the potential of Microsoft Azure to scale your business operations. Zoho : I'll tailor Zoho CRM and Zoho Creator solutions to your unique business needs. Web Security: I safeguard your online presence, utilizing Cloudflare and monitoring for threats. Email Marketing: From Klaviyo to Mailchimp, I execute targeted email marketing campaigns that deliver results. SEO & Keyword Research: I conduct in-depth keyword research to enhance your online visibility. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την usmanbashir12100

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""