Email Marketers Για Πρόσληψη

 • Διαφημίσεις email
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 355 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Umerfarooq92912
Πρόσλαβε τον/την   Umerfarooq92912

  Umerfarooq92912 Umerfarooq92912

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Master at Scraping, Lead Generation, web Search
  Pakistan
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always...
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer Allow me to help with 1.MS Excel and MS Word. 2.Offline Data Entry 3.Online Data Entry 4.Copy/Paste Work 5.Business Card details into MS Excel Or MS Word Sheets. 6.PDF to Excel 7.PDF to Word 8.Scanned pages to Excel/Word 9.Web Research 10. WordPress Data Entry Work. 11. Manually, Typing Work to Excel or Word. 12. Zoho CRM Work 13. Sales force Work. 14.Web Scraping/Crawling 15.100% Verified Business Emails for any Industry and all kinds of emails you request for, will be available 16.Python(Script creating for any kind of website) 17.Data Entry 18.Web scraping 19.Excel 20.Web Search 21.Data Mining 22.Data Processing 23.Web-Search Thanks for your time and consideration. I am looking forward to starting work with you Soon. DELIVER 100% ACCURATE AND QUALITY WORK. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Umerfarooq92912
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   magesuperltd
Πρόσλαβε τον/την   magesuperltd

  magesuperltd magesuperltd

  Jordan $75 USD / ώρα
  ⭐ Full-Stack Developer |⭐ Linux SysAdmin
  Jordan
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide...
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide serves as a testament to my skills. My foremost rule is to never disappoint a client, a principle I’ve adhered to since the beginning. This commitment has allowed me to establish strong relationships with a multitude of clients over the years. Understanding the dynamic nature of technology, I continually strive for enhancement and professionalism. My service is equally adaptable, with a focus on advanced technology platforms such as Magento and Shopware. If you’re seeking dependable and precise eCommerce development, consider me as your primary resource. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την magesuperltd
 • Πρόσλαβε τον/την   miansaif727
Πρόσλαβε τον/την   miansaif727

  miansaif727 miansaif727

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Wordpress - Shopify- Data Scraping- Data Entry-SEO
  Pakistan
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building...
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building user-friendly and eye-catching websites is what I love to do. Utilizing both WordPress and Shopify, I can create online spaces that not only look great but function seamlessly. Whether you need an e-commerce platform or a personal blog, I'm here to bring your vision to life. ✅ SEO (Search Engine Optimization) In the vast world of the internet, standing out is essential. With my expertise in SEO, I will ensure your website ranks higher in search results, connecting you with the audience that matters most. Let's increase your online visibility and make your brand a go-to destination. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miansaif727
 • Πρόσλαβε τον/την   logintobusiness
Πρόσλαβε τον/την   logintobusiness

  logintobusiness logintobusiness

  India $25 USD / ώρα
  WordPress, WooCommerce | Shopify | SEO | SMM | PPC
  India
  !! Working for the conversions in your business !! Why should you hire Us? ✔ Lowest possible costing ✔ Excellent Quality Delivery ✔ Real-time support ✔ More than 440 reviews with 5 stars rating ✔ One-stop solution for all your business needs We are a team of...
  !! Working for the conversions in your business !! Why should you hire Us? ✔ Lowest possible costing ✔ Excellent Quality Delivery ✔ Real-time support ✔ More than 440 reviews with 5 stars rating ✔ One-stop solution for all your business needs We are a team of IT and marketing professionals working together for the success of our client's business. Whether you are a start-up business looking for a sales-oriented website/mobile application to start with or already an established company looking for leads or sales, contact us for all your business needs. Hire us if you need any of the below services: ✔ Website Design & Development ✔ WordPress Development ✔ Landing Page Development ✔ E-commerce Website Development ✔ Website Speed Optimization ✔ Search Engine Optimization (SEO) ✔ On-Page SEO ✔ Off-Page SEO ✔ Technical SEO ✔ Link Building ✔ Google Adwords Optimization (PPC) ✔ Social Media Marketing (SMM) ✔ Facebook Business Page Set Up ✔ Facebook Ads Set Up and Management ✔ Instagram Page Set Up ✔ Instagram Ads Set Up and Management ✔ LinkedIn Page Set Up ✔ LinkedIn Ads Set Up and Management ✔ Leads Generation ✔ Sales Generation ✔ Graphic Design ✔ Mobile Application Development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την logintobusiness
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahmed0666
Πρόσλαβε τον/την   Ahmed0666

  Ahmed0666 Ahmed0666

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Top 1% Award-Winning Individual Freelancer
  Pakistan
  Hey! This is M Ahmed a FULL-STACK developer and a creative UI/UX designer. It's been almost 10 years since I have been working as a freelancer, which is why my work is TOP-RATED here due to my extensive experience and advanced methods to make it work ease online. Do you want to discover more about me? Continue...
  Hey! This is M Ahmed a FULL-STACK developer and a creative UI/UX designer. It's been almost 10 years since I have been working as a freelancer, which is why my work is TOP-RATED here due to my extensive experience and advanced methods to make it work ease online. Do you want to discover more about me? Continue reading, but first, take a cup of virtual coffee from my hand. While you're sipping your coffee, let me tell you more about my experience and skill set. ►Logo Design ►Branding ►UI/UX ►illustrations ►Mascot Design ►Character Design ►Graphic Design ►T-shirt Design ►Adobe Photoshop ►Adobe Illustrator ►Adobe InDesign ►After Effects ►Animation (2D - 3D) ►Website Development ►HTML ►WordPress ►Shopify ►Wix ►Webflow ►React JS ►Node JS ►MERN ►Laravel ►PHP ►MySQL Have a project which you want to inquire about? Just hit the hire me button to chat with me and discuss your project scope. It will be my pleasure to work for you and help you make your business great! https://www.freelancer.com/get/Ahmed0666?f=give Best Regards. Muhammad Ahmed λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahmed0666
 • Πρόσλαβε τον/την   kuldeepvk
Πρόσλαβε τον/την   kuldeepvk

  kuldeepvk kuldeepvk

  India $20 USD / ώρα
  Server,Email Marketing,Wordpress,Php,SEO,SMM
  India
  With 15 years of experience I have deep knowledge of WEB hosting services , Email marketing , DevOps and Redhat. AWS server Google cloud server Digital ocean Services I provide: *Streaming: Big blue button, Jitsi, Red5, Wowza *Ansible,Docker, Jenkins, Kubernetes,AWS,GCP,Digital Ocean *HA-Proxy Load...
  With 15 years of experience I have deep knowledge of WEB hosting services , Email marketing , DevOps and Redhat. AWS server Google cloud server Digital ocean Services I provide: *Streaming: Big blue button, Jitsi, Red5, Wowza *Ansible,Docker, Jenkins, Kubernetes,AWS,GCP,Digital Ocean *HA-Proxy Load Balancer,Autoscaling. *Web hosting services: Website Migration. Whm/Cpanel, Website Panel, Plesk Panel,Server optimization,Security implementation,Firewall. Management of all types of server like Dedicated, VPS, Shared server,cloud server. Server Monitoring , Server Setup and Management, Backup Management , Server Migration, SSL Installation , Interspire Email Marketer DDOS Protection, NGINX SMTP Sendmail, Postfix, Power MTA DKIM, DMARC,SPF POP/IMAP , Dovecot FTP Vsftpd, Proftpd Email Campaign Managers: - Mailwizz,Interspire, Sendy, Acelle,Sendgrid ,Mumara,SES,etc. Zimbra Windows: office 365 cloud servers SSL Curl 9 years of experience in digital marketing, seo. I specialize in helping businesses increase their online visibility and drive targeted traffic to their websites. In addition to SEO, I am proficient in managing Google Ads campaigns. Our services go beyond SEO and include helping our clients build up an online presence for their businesses. Reports are provided to all of our clients on a weekly and monthly basis. Why do you concede SEO4Ranking? Top 2% in SEO Skills Qualified & Preferred Freelancer 27% Repeat Hire Rate 520+ Positive Reviews Better user experience Deliver< On time and On budget trustworthy person reputable self-employed person polite & genuinely friendly MY First priority Client Satisfaction λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kuldeepvk
 • Πρόσλαβε τον/την   sunmoon25
Πρόσλαβε τον/την   sunmoon25

  sunmoon25 sunmoon25

  Bangladesh $5 USD / ώρα
  10 Million+ B2B Leads-Web Scraping-Email Marketing
  Bangladesh
  Welcome to my profile. My name is Ziad. I have been working in data & lead services, such as lead generation, B2B lead listing, web data scraping, web research, data mining, data processing, social media advertising since 2013. I have completed 300+ projects. I can assist you 24/7 on the following work areas : >...
  Welcome to my profile. My name is Ziad. I have been working in data & lead services, such as lead generation, B2B lead listing, web data scraping, web research, data mining, data processing, social media advertising since 2013. I have completed 300+ projects. I can assist you 24/7 on the following work areas : > Contact List Building (CEO, CFO, Founder, Owner, and any targeted titles) > Web Data Scraping > Web Research > Data Extraction > B2B Lead Generation > Data Mining > Ecommerce Products Scarping > Contact Leads Building > Email Marketing Campaign > Facebook Advertising > Instagram Advertising > YouTube Advertising Please drop me a massage for free consultation. We will try our level best to provide quality service. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sunmoon25
 • Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin
Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin

  ArchnaAdmin ArchnaAdmin

  India $25 USD / ώρα
  Webhosting,Server mgmt ,AWS Bulkmailing PMTA,SEO
  India
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack...
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications..... I have experience in Server Setup with security and optimization, Migration, SSL , Nginx etc..... LINUX:- RedHat, Fedora, CentOS, Ubuntu / Debian CLOUD SERVICES:- setup & management..... AWS administration, Google cloud, Linode: APPLICATIONS:- SMTPQmail, Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), INTERSPIRE, OEMPRO, MAILWIZZ Domain Keys/DKIM, opendkim, Dmarc Aniti Spam/Anti Virus POP/IMAP Web Designing: HTML, CSS, Shopify, Bootstrap, PHP psd to html template design I have 7+ years experience in SEO and Internet Marketing. I have done SEO for +1000 Websites and achieve more traffic and qualified leads from Google. My experience and knowledge of SEO organic methodologies help you reach the right target market and generate a higher return on investment. ★ SEO Practices: - White Hat only - Website and keywords analysis - Competitor Analysis - ON-Page optimization - OFF-Page optimization - Daily work + Weekly/Monthly Reporting ★ Why you Should Hire me? ✔ Result Oriented & Quality Service ✔ Experienced & Trusted from 10+ Years ✔ Have 575+ Verified Reviews with 4.9/5 Rating ✔ Proven Record of Success ✔ Timely Reporting & Transparent Working ✔ We are available at your time (24*7 Support) SEO Expert ! SEM Expert ! Website Traffic ! Google Ranking ! Digital Marketing Expert ! Boost Sales and Business Portfolio Items What is SEO? SEO stands for search engine optimization. The goal of SEO is to increase organic visitors and traffic in an organic way. As a result, these efforts drive more visitors to the company’s website, increasing their chances for more conversions which leads to more leads, sales, customers and more revenue. ⏹ Google Ads : We are one of the "Top-Rated" SEO Service Providers & Google AdWords Expert, Digital Marketing Mission and delivering top-notch online digital marketing services (SEO) from 8+ years Worldwide. My Goal is to hike your business productivity through search engine results and social media presence to generate inquires that converts into Leads. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArchnaAdmin
 • Πρόσλαβε τον/την   mamunhasanbornil
Πρόσλαβε τον/την   mamunhasanbornil

  mamunhasanbornil mamunhasanbornil

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Digital Marketing | Google Ads | Meta Ads| SMM
  Bangladesh
  FEATURED REVIEW "With over 5 years of hands-on experience, consider this project as good as done! I've already tackled similar challenges in the past, leaving behind a trail of satisfied clients. Just sit back, relax, and leave it to me! Your happiness is my goal, and I'll make sure you're beaming with joy by the end...
  FEATURED REVIEW "With over 5 years of hands-on experience, consider this project as good as done! I've already tackled similar challenges in the past, leaving behind a trail of satisfied clients. Just sit back, relax, and leave it to me! Your happiness is my goal, and I'll make sure you're beaming with joy by the end of it. Let's make magic happen! ✨" ✅PPC: ★Facebook Advertising ★Instagram Advertisingg ★Google Adwords Campaign ★Twitter Advertising ★LinkedIn Advertising ✅SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION: ★Facebook Marketing ★Instagram Marketing ★Linkedin Marketing ★Twitter Marketing Services ★Pinterest Marketing ✅ Our Result Oriented services for your business/brand include: • Search Engine Optimisation (SEO)- #1 Rank Guaranteed* • Google Ads(PPC) • Meta ads (Ads across Facebook, Messenger, Instagram or Meta Audience Network) • Social Media Marketing [Instagram & Facebook] and Optimisation (SMM/SMO) • Marketing strategy and brand building • Lead Generation ✅Researchers : ★Website & Content Writing ★Blog & Article Writing ★Technical Writing ★Proofread/Edit Research Report, Article, Reflection, Summary ★Book Writing / Ghostwriting ★Story Writing / Creative Writing ★Speech Writing ★Description of the products ★Cover Letters/ Resumes/ Promotion Letters/ Personal Statement ★Proofread/Rewrite/Edit Corporate Case studies or Reports ★E-mails/ Applications/ Letters Why Hire me? Cause we provide:: ▶unlimited revisions & concepts ▶Best price with 100% Satisfaction ▶available 24/7 ▶Excellent soft skills ▶Adaptability to Different time zones I am here for a long-term work relationship and will surely give 101% best output. Just HIT ME UP over the chat box so that we can discuss details. Thanks&Regards Al Mamun λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mamunhasanbornil

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""