Electronics Engineers Για Πρόσληψη - Σελίδα 4

 • Ηλεκτρονικά
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 189 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   zhuhaiclicky
Πρόσλαβε τον/την   zhuhaiclicky

  zhuhaiclicky zhuhaiclicky

  China $25 USD / ώρα
  Hardware and Firmware Engineer
  China
  I am a hardware and firmware engineer and I've designed the electronica and electrical device and develop the MCU firmware. My skills includes - Arduino, STM32, PIC32, AVR, MSP430, Nuvoton, - WiFi, BLE: ESP32, ESP8266, NRF51, NRF52, NRF5340, NRF9160 - GSM/GPRS/GPS: SIM800/SIM900/SIM7000/SIM7600, Quectel, U-Blox -...
  I am a hardware and firmware engineer and I've designed the electronica and electrical device and develop the MCU firmware. My skills includes - Arduino, STM32, PIC32, AVR, MSP430, Nuvoton, - WiFi, BLE: ESP32, ESP8266, NRF51, NRF52, NRF5340, NRF9160 - GSM/GPRS/GPS: SIM800/SIM900/SIM7000/SIM7600, Quectel, U-Blox - LoRa(SX1276, SX1278, SX1302), Xbee, Z-Wave, - Raspberry Pi, Orange Pi(Allwinner chip), Odroid, Jetson Nano - C/C++, Python, embedded linux, FreeRTOS, Mongoose, ESP-IDF, Zephyr, Yocto, - SPI, I2C, CAN, one-wire, TCP/IP, UDP, Websocket, RS485, mqtt, Modbus, Eth/IP - Internet of Things - PCB Design, PCB Assemble, Altium Designer, EasyEDA, KiCad I have experience in developing the WiFi, BLE, LoRa, 4G/LTE, NB-IoT, GPS, GSM, Zigbee, Z-Wave controllers and sensor meters, medical device, RGB Led Matrix, Motor driver and Controllers. And also developed the embedded linux system and devices. For my clients, I develop the prototype and product in my factory. Based a lot of experience and skills, I can provide the best solution and products for you. You can contact me anytime and I will start working asap. Best regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zhuhaiclicky
 • Πρόσλαβε τον/την   mfcaglar
Πρόσλαβε τον/την   mfcaglar

  mfcaglar mfcaglar

  Turkey $20 USD / ώρα
  PhD @ Electronics and Communication Engineering
  Turkey
  I am an ex assist. Prof in Turkey. I worked 20 years as a lecturer given courses about analog and digital communications, analog and digital electronic circuits, electromagnetic waves, antennas, RF/microwave circuits, C/C++ and MATLAB, neural networks, artificial intelligence, etc. I am an entrepreneur and have a...
  I am an ex assist. Prof in Turkey. I worked 20 years as a lecturer given courses about analog and digital communications, analog and digital electronic circuits, electromagnetic waves, antennas, RF/microwave circuits, C/C++ and MATLAB, neural networks, artificial intelligence, etc. I am an entrepreneur and have a firm about agricultural electronics, and machinery. I am interested in software and hardware. I have more than 55 papers and 190 citations. I had supervise experience on PhD and MSc of ECE. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mfcaglar
 • Πρόσλαβε τον/την   AnkitBansal22
Πρόσλαβε τον/την   AnkitBansal22

  AnkitBansal22 AnkitBansal22

  India $19 USD / ώρα
  Expert on ESP IDF with esp32 series and debugging
  India
  Hello, I am the bare metal programmer, an expert on esp32 , arduino and Esp-idf. I am expert on esp32 on both Arduino and esp-idf frameworks. On Esp32 I am familiar with: • Wireless technology like Wifi, Bluetooth low energy, 433Mhz • Wire protocol spi and i2c. • Http protocol both as server and client • Esp system...
  Hello, I am the bare metal programmer, an expert on esp32 , arduino and Esp-idf. I am expert on esp32 on both Arduino and esp-idf frameworks. On Esp32 I am familiar with: • Wireless technology like Wifi, Bluetooth low energy, 433Mhz • Wire protocol spi and i2c. • Http protocol both as server and client • Esp system like light sleep deep sleep • Logging library • Familiar with Menuconfiguration • Networking protocol like mqtt • Storage NVS and spiffs • Esp timers • Can work with javascript and html for the web server. • Sqlite on esp Able to work on the FreeRtos on both Arduino and esp –idf framework. I am expert on the below concepts on freeRtos. • Tasks • Timers • Queues • Task Notification • Mutex • Semaphore I have these modules with me • 1 xEsp dev kit cv4 • 2xEsp dev kit c v1 • 1 xEsp eye • 4 xEsp8266 • 1 xEsp32 cam • 3 x esp32 C3 devkit For debugging purpose I have JTAG adaptor. Jtag adapter is industry standard inline debugger. Using jtag we can debug any codes within minutes. I am also expert in heap tracing. I am able to use the esp-idf heap tracing facility to find out the memory leak. checkout my github profile https://github.com/ankit-thealchemist/publicCode while working on the esp idf I find many bugs which can be find below : https://github.com/espressif/esp-idf/issues/6997 https://github.com/espressif/esp-idf/issues/6923 https://github.com/espressif/esp-idf/issues/6725 https://github.com/espressif/esp-idf/issues/5300 I am currently working on the bluetooth low energy mesh network. Ble mesh on Esp32 provides a cheap solution to create large interconnected devices. I always work while having the client's perspective in my mind. Only takes those projects which I can deliver on time. I am enthusiastic about working on challenging and problem-solving projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AnkitBansal22
 • Πρόσλαβε τον/την   Sajid427628
Πρόσλαβε τον/την   Sajid427628

  Sajid427628 Sajid427628

  Pakistan $4 USD / ώρα
  Ass.E.E.Syed Hasnat Ali Shah
  Pakistan
  ------> Professional E.E Developer<------ Home Automation, Industrial Automation, IOT System Design, Embedded System Design Mentor Graphics PADS Power PCB with Simulink and impedance simulation to calculated the microwave guidance, Altium included 365 ,Orcad Cadence Allegro 17x, Design Spark, Eagle 7.0 , Proteus...
  ------> Professional E.E Developer<------ Home Automation, Industrial Automation, IOT System Design, Embedded System Design Mentor Graphics PADS Power PCB with Simulink and impedance simulation to calculated the microwave guidance, Altium included 365 ,Orcad Cadence Allegro 17x, Design Spark, Eagle 7.0 , Proteus Simulation, Vision System Matlab PADS/Altium/Allegro/Xpedition/KiCAD/SDW Expertise in Technologies : ISA/RISC/PSoC/SoC/I2C/LINUX/SQL C./I2A/JTAG/S2C/MCLK/Fsync/ADC/DAC/AVR/PIC/ARM/x86-x64 Architecture/MCU/PIC/CPU/GPU/APU/ARM Based Processors and more hardware designing and development. That can be used in automation, signal processing, security, industry, home, offices and education purposes. Mentor Graphics Pads Power PCB Orcad/Allegero/Capture/PCB Viewer Altium Designer KiCAD Circuit Studio Autodesk Fusion Included Eagle Design Spark Proteus For Demonstration Of Simulation MCAD-ECAD Unification Component Library Management SPICE Simulation PCB Layout PCB Manufacturing (CAM) GERBER, BOM, CPL, Pick and Place, DXF, Assembly Drawing, Active BOM I can give you Fastest turnaround and quote availability through PCBWAY, JLCPCB, ALL PCB and Local Manufacturer in your country. ------> 3D Design<------ Device Enclosure Designing/3D of Parts Creator/DXF to 3D/ Stl to STP/ SLDprt to F3d Alibre-DesignArchi CAD-AutoCAD Electrical-3ds Max-Alias-Inventor-Maya-Revit-123D-BricsCAD-Bentley MicroStation-BlenderCAD-BobCAD-CAMCATIA-DraftSight-Delmia-FreeCAD-Femap-Fusion 360-Geomagic Design-IronCAD-JTKompas-3DKeyCreator-KeyShot-Lagoa Lightwave-Luxology-Mastercam-Moi3DNX-Unigraphics-OBJO-nshape-OpenSCAD-Parasolid-Powermill-Powershape-Pro/Engineer-WildfirePTC-Creo-ParametricPTC-Creo Elements-Rhino-SpaceClaim-SOLIDWORKS-solidThinking-EvolveSurf-CAMSolid-EdgeSolid-FaceSTEP / IGES-SketchUp-STL-TopSolid-TinkerCADT-Flex -CADTurbo-CADVector WorksViaCAD-3DVRML / WRLZW-3DOtherRendering-Zbrush-Houdini-Meshmixer-Ink scapes G-Coding. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sajid427628
 • Πρόσλαβε τον/την   marklai
Πρόσλαβε τον/την   marklai

  marklai marklai

  Kenya $20 USD / ώρα
  A+ Research and Technical Writing. Posh Developers
  Kenya
  I am an electrical and telecommunication engineer, and I have a team of writers. With over four years of article and academic writing, and handling of over 2000 projects, am sure am the type you are looking for!. Apart from holding a masters in engineering, I have a very skilled team who are doing the associating...
  I am an electrical and telecommunication engineer, and I have a team of writers. With over four years of article and academic writing, and handling of over 2000 projects, am sure am the type you are looking for!. Apart from holding a masters in engineering, I have a very skilled team who are doing the associating tasks under my guidance and supervision (which cannot be completed without teamwork). Therefore, quality is guaranteed at every step and cost. If we accept a project, we are confident we will be able to accomplish it on time and within the budget. Software skills: MATLAB, ETAP, POWER WORLD Statistics Skills: R, SPSS, STATA, Advanced Excel I have written more than 50 successful Competency Demonstration Reports (CDRs CDR, CPD) and I am always available to assist. I am also qualified to offer Computer Security, Ethical Hacking and Penetration services. Software and App Development Team We are driving innovation with experience in mobile technology, web technology and IT infrastructure. We offer a range of services - Web/App Design & Development and Web Audit & Data Analytics Web Development Skills: SQL, PHP, MySQL, FileMaker, Database Programming λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marklai
 • Πρόσλαβε τον/την   rgarcia3934
Πρόσλαβε τον/την   rgarcia3934

  rgarcia3934 rgarcia3934

  Brazil $16 USD / ώρα
  Software Developer / Electronics Engineer
  Brazil
  I am an electronics engineer, with programming skills, I write programs in C/C++, C#, Java, arduino, assembly (MIPS, ARM, ATmega, x86, PIC). I write programs for Windows XP/7, Windows CE. Microcontrollers ATmega, PIC. Android. Programming with PHP, JSP, HTML/HTML5/javascript/CSS/MySQL
  I am an electronics engineer, with programming skills, I write programs in C/C++, C#, Java, arduino, assembly (MIPS, ARM, ATmega, x86, PIC). I write programs for Windows XP/7, Windows CE. Microcontrollers ATmega, PIC. Android. Programming with PHP, JSP, HTML/HTML5/javascript/CSS/MySQL λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rgarcia3934
 • Πρόσλαβε τον/την   sulimanbiomed
Πρόσλαβε τον/την   sulimanbiomed

  sulimanbiomed sulimanbiomed

  Malaysia $20 USD / ώρα
  Electrics and Electronics Engineer
  Malaysia
  I have experience in electrics and electronics for more than 8 years. My skills - ESP32, Arduino, Raspberry Pi, STM32, PIC - PCB using Altium, Kicad - Web & Mobile App for IoT - Electrics Drawing, Switch Board Design using AutoCAD My develop language - C/C++, Python, MicroPython, Assembler, VHDL - WEB--- BACKEND:...
  I have experience in electrics and electronics for more than 8 years. My skills - ESP32, Arduino, Raspberry Pi, STM32, PIC - PCB using Altium, Kicad - Web & Mobile App for IoT - Electrics Drawing, Switch Board Design using AutoCAD My develop language - C/C++, Python, MicroPython, Assembler, VHDL - WEB--- BACKEND: Express.js, Django/Flask, FRONTEND: React.js, Vue.js - MOBILE---Native: java/KOTLIN, SWIFT, Hybrid: Flutter, React Native λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sulimanbiomed
 • Πρόσλαβε τον/την   vvaceem
Πρόσλαβε τον/την   vvaceem

  vvaceem vvaceem

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Electronics & Control Engineer | PCB Designer
  Pakistan
  Hi, I am an Electronics and Control Systems Engineer. I have been providing services related to Product Developing including: Schematics/PCB Designing, Microcontrollers Firmware Programming. Other than this I also provide Electronics Circuits Designing & Simulations using Proteus, Multisim, MATLAB/Simulink, and...
  Hi, I am an Electronics and Control Systems Engineer. I have been providing services related to Product Developing including: Schematics/PCB Designing, Microcontrollers Firmware Programming. Other than this I also provide Electronics Circuits Designing & Simulations using Proteus, Multisim, MATLAB/Simulink, and LabVIEW for my clients at different freelancing platforms since 2015. ---------------- PCB DESIGNING: Some of my PCB Designs for my clients are: 1). 1KW and 3KW BLDC Motor Drive 2). Power Supplies (5V, 3A) 12V, 3A) (24V, 15A) (120V, 7A) (120V, 15A) 3). 56V, 56A Rectifier 4). Smart Sprayer gun 5). Power Bank 6). Frequency Generator 7). LED Dimmer 8). RGB LEDs Flasher 9). Car Dashboard Camera, USB Webcam, Object Tracking Camera design ---------------- CIRCUITS SCHEMATICS AND SIMULATIONS: Some of my Proteus, Multisim and LabVIEW projects for my clients are: 1). Analog Multimeter 2). Digital Thermometer 3). PIC Buck-Boost Converter 4). Temperature Control System 5). Couple Tank Control System 6). Elevator Simulation in Proteus 7). Design and implementation of the classical controller (PID and LQR) in LabVIEW and tested on QNET rotary inverted pendulum 8). Design a dynamic filter to avoid the jitters in the accelerometer and gyroscope in LabVIEW 9). Developed a controller for induction machine on My Rio using space vector PWM technique in LabVIEW ---------------- MATLAB/SIMULINK PROJECTS: 1). SCARA Robot modeling 2). Speed and Current Controller of Induction Motor 3). BLDC Motor Modeling, Control Logic and Simulation 4). Power Supply Modeling and Simulation 5). Buck Converter Modeling and Simulation 6). Animation of 2-dimensional obstacle avoidance system for an autonomous car 7). Utilization of Cognitive Network using different fading Channels 8). Chemical Injection and Steam generation Modeling, Control Logic and Simulation ---------------- MICROCONTROLLERS FIRMWARE PROGRAMMING: - STM32f407 - ATTINY - Arduino Uno, Nano, Mega, Due, Lily - ESP32, ESP8266 - PIC 16F, 18F, 24F Client satisfaction has always been my first priority, as I believe a satisfied client comes back for another work. Looking forward to work with you. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vvaceem
 • Πρόσλαβε τον/την   evgeniyvc
Πρόσλαβε τον/την   evgeniyvc

  evgeniyvc evgeniyvc

  Belarus $20 USD / ώρα
  Full time Developer. Programming & Engineering
  Belarus
  I have experience in c, c++ over 3 years. I have also experience in python over 5years. C programming is basic all program languages. And then I am Web developer. I have also experience in web over 8 years I am also electronic and communication engineer. I have worked for over 7 years on embedded systems I 'll...
  I have experience in c, c++ over 3 years. I have also experience in python over 5years. C programming is basic all program languages. And then I am Web developer. I have also experience in web over 8 years I am also electronic and communication engineer. I have worked for over 7 years on embedded systems I 'll become a person you can count on in your project in order to make it a SUCCESS. Thanks sir Skills: ✔ C, C++programming ✔ Python programming ✔ Full Stack Web programming ✔ Android programming ✔ Embedded C/C++ programming ✔ Arduino Programming λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την evgeniyvc
 • Πρόσλαβε τον/την   Sourabh071092
Πρόσλαβε τον/την   Sourabh071092

  Sourabh071092 Sourabh071092

  India $40 USD / ώρα
  Designer | Engineer | Artist
  India
  I am pretty good at creating problem-solving designs for the ease of manufacturing and production. I will transform your ideas into reality thru CAD & photorealistic visualizations. Currently running my own multi-disciplinary design and engineering studio "SWATCADs" which provides Industrial, engineering,...
  I am pretty good at creating problem-solving designs for the ease of manufacturing and production. I will transform your ideas into reality thru CAD & photorealistic visualizations. Currently running my own multi-disciplinary design and engineering studio "SWATCADs" which provides Industrial, engineering, architectural, CAD for manufacturing, 3D print-ready models and much more. Our Services: ✔ Providing Turn-Key design & development services: - Ideation/ Sketching & Story Boards - 3D Modelling/ Renderings & Walkthrough - Preparation of parts for prototyping/ 3D Printing - Mechanical design and engineering for mass production - Technical/ 2D Drawings ready for manufacturing - BOM (Bill of material)/ Manufacturing instructions documents ✔ Building Architecture: - Architectural drawings - Layout & Site plans - MEP drawings - Structural drawings - Estimation & Costing/ BOQ preparation - 3D visualizations/ Walkthrough ✔ PCB Layouts/Embedded Systems/Product Prototyping/Firmware Development ✔ Concept sketches/Illustrations/Instruction & User manuals λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sourabh071092

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""