Ηλεκτρονικά Matlab and Mathematica Engineers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρονικά
 • Matlab and Mathematica
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Showing 280 results
 • Προσλάβετε τον/την smartman7102

  smartman7102

  China $25 USD / hour
  Hardware & Firmware developer Automation Engineer
  China
  5.7
  14 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Thank you for your kindly visiting to my summary. Control engineering & Electronics Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems for 8+ years. -- PCB design/manufacturing using Altium Designer and Eagle -Bluetooth and WiFi app & firmware development ESP8266&HC-05&ESP32 and...
  Thank you for your kindly visiting to my summary. Control engineering & Electronics Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems for 8+ years. -- PCB design/manufacturing using Altium Designer and Eagle -Bluetooth and WiFi app & firmware development ESP8266&HC-05&ESP32 and Arduino&Atemga&PIC&SAM&ARM&DSP - Robot & Motor Controlling -Matlab and Mathematics -Vehicle Tracking using GPS and Accelerometer. -Signal processing based on FPGA and DSP - Sensor Application field such as Temperature, Light, IR,Pressure,etc -Control Engineering -Power Electronics -Electrical Engineering -PLC & SCADA -Microcontroller -Embedded Software -Software Development -Artificial Intelligence(GA, IA, NN, Fuzzy Logic, PSO, etc.) -Proteus => Design & Simulink & PCB Development tools: IAR,Keil,MPLAB-X,Micro C,Quartus,Arduino IDE,CCS, Atmel Studio, etc. Choose me and let's establish a long term relationship!!! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Euroaccount

  Euroaccount

  Russian Federation $50 USD / hour
  Mechanical Engineer, Electrical Engineer
  Russian Federation
  7.2
  21 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using...
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using Adams, Nastran, Patran HARDWARE - Schematic Digital, Analog, Power electronics. - PCB layout, routing and assembly using Altium designer, Eagle CAD, Allegro, CADSTAR, PADS, Protel99.. - Product design and mechanical design in Solidworks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την hayat38402

  hayat38402

  Pakistan $25 USD / hour
  Engineering,AutoCAD,Embedded system,Report Writing
  Pakistan
  5.4
  29 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Hello, how are you We are a team of experts in different fields e.g --->Electrical & Electronics Engineer --->Civil Engineer --->Mechanical Engineer --->Chemical Engineer --->Software Engineer --->Graphic Designer ******Software proficiency******* • MATLAB/SIMULINK • Arduino • esp8266 • Python • Eagle/ALTIUM...
  Hello, how are you We are a team of experts in different fields e.g --->Electrical & Electronics Engineer --->Civil Engineer --->Mechanical Engineer --->Chemical Engineer --->Software Engineer --->Graphic Designer ******Software proficiency******* • MATLAB/SIMULINK • Arduino • esp8266 • Python • Eagle/ALTIUM Designer • PROTEUS • PLC/SCADA • HFSS • AutoCAD • SolidWorks • ANSYS • Adobe Photoshop • After Effects We provide services in following writing fields 1-Report Writing 2-Creative Writing/ Article Writing 3-Copy-writing 4-Web Content 5-Academic Writing Gaining your trust is vital for me because I want to make friends on freelancer. I am available 24/7 and can start your project as soon as possible. If interested please contact me to talk in more detail about the project and define our milestones. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την songhku925

  songhku925

  China $30 USD / hour
  Web & Mobile Developer || Machine Learning Expert
  China
  4.2
  12 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  I'm a Web & Mobile Designer, and Machine Learning Expert. I am an honorary graduate of the University of Hong Kong, one of the world-class universities worldwide. I have degrees in Computer Science and Engineering. I received 5 years of education in Software Development and Machine Learning. 4+ years of time as a...
  I'm a Web & Mobile Designer, and Machine Learning Expert. I am an honorary graduate of the University of Hong Kong, one of the world-class universities worldwide. I have degrees in Computer Science and Engineering. I received 5 years of education in Software Development and Machine Learning. 4+ years of time as a researcher and lecturer of the university has given me a substantial experience of mobile development as well as academic modeling and simulations. I have experience of 6+ years in Development. My major skills Front-End: ReactJS, Angular, WordPress, Codeigniter, Bootstrap Back-End: NodeJS, Django, PHP, Ruby. Database: MySQL, MongoDB, Language: Python, C#, X code, Java, Kotlin. My major services : - Web & Mobile Development - Machine Learning & Big Data (python, keras, opencv, pytorch, tensorflow) - AI ChatBot, Web scraping with python, Web Automation Bot, - circuit simulation and PCB design with arduino, proteus, PIC, CCS C, Mikro C -FEM simulation with ansys, comsol λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την JunrayFreelancer

  JunrayFreelancer

  Philippines $50 USD / hour
  Graphics Designer , Video Editor & Music Producer
  Philippines
  3.7
  1 αξιολόγηση $50 $ την ώρα
  I am a FULL TIME Video Editor Graphics Designer at the same time Music Producer, i have more than 7 years of experience in editing. "Quality is my Priority" -Graphic Design - Producer -Logo Design - Remixing Music -Photoshop - Animations -Illustrator ...
  I am a FULL TIME Video Editor Graphics Designer at the same time Music Producer, i have more than 7 years of experience in editing. "Quality is my Priority" -Graphic Design - Producer -Logo Design - Remixing Music -Photoshop - Animations -Illustrator - Remove Backgrounds -Photoshop Design - Beat Maker -Flyer Design -Brochure Design -Website Design -Audio Services -Video Services -After Effects -Photo Editing -T-Shirts -Advertisement Design -Video Production -Video Editing λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την chuledeco

  chuledeco

  Argentina $20 USD / hour
  Electronic Engineer. Hardware, Signals and Physics
  Argentina
  5.7
  23 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  I'm a proactive Electronic Engineer who bring customers a complete solution from the idea to the final product. Although I am in the electronic design market from ten years I'm also a researcher who achieve his Ph.D. working in interferometric optic sensors and works as teacher professor at the Engineering...
  I'm a proactive Electronic Engineer who bring customers a complete solution from the idea to the final product. Although I am in the electronic design market from ten years I'm also a researcher who achieve his Ph.D. working in interferometric optic sensors and works as teacher professor at the Engineering Faculty. As part of a team with other engineers and industrial designers, I can guide customers through the design process up to the manufacturing end. My experience leading with PCB manufacturers, component suppliers and PCBA services will help you to get very soft working experience. Always providing high-quality results. Analog/Digital electronics design PCB layout (IPC related) Firmware development for PIC and Atmel microcontrollers (CCS, Mplab X, Atmel Studio) Medium and high-level programming: Python, C, ASM, Matlab Signal conditioning and processing, analog and digital filtering Large experience in thermal control Fuzzy logic & machine learning λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την DamithaKD

  DamithaKD

  Sri Lanka $20 USD / hour
  For All your Software and Electronic Needs
  Sri Lanka
  6.6
  39 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an...
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an experience in MicroController programming ( MikroPascal and MikroC), Digital Electronics, Analog Electronics, PCB Desing (Altium and ultiboard), MATLAB and Power electronics. Software Development in Delphi, Java, C++. We have developed Android,iOS and Linux Applications and Web Development. About Me. I am a programmer / Electronic Designer for 12 years and I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diploma in Electronics and in Electrical and B.Tech in Electronic and Electrical Engineering ( NITW ), India. We can give you a perfect project. Feel free to contact us. and Feel free to check out our reviews :) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mos3d

  mos3d

  Egypt $25 USD / hour
  Arduino/Raspberry pi/Embedded/IOT/Mobile APP/Web
  Egypt
  5.9
  33 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes...
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mechatronicsengr

  mechatronicsengr

  Pakistan $25 USD / hour
  Embedded Systems Design and Development Engineer
  Pakistan
  6.3
  42 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory...
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory Automation and Remote Inventory Management. - RFID Based Loyal Card for Loyal Customers. - Bluetooth Communication between MCU and RFID Host. - Vehicle Tracking using GPS and Accelerometer. and a lot more. I have expertise over all communication protocols of Microcontroller: - SPI (Master/Slave) - UART - USART - I2C (Master/Slave). - Ethernet - Wifi - Bluetooth etc.. I am expert in interfacing sensor modules with microcontroller. I believe in providing superb quality provided that the deadlines are met. Moreover, during the course of my project I would keep you updated regarding the status. Service Description: * Wireless Interfaces (ISM Band FSK, OOK, XBee, ZigBee, TI 2.4GHz, Bluetooth, WiFi, etc) * LED lighting control * DC Motor Control and Actuator Control Solutions * Touch Sense * RF Energy Detection Systems * Home Automation systems * Weather Stations (Temperature, Pressure, Humidity, Wind Speed, Positioning, and Ambient Light sensing) * GPS Tracking Systems * USB Based Embedded Products * Power Over Ethernet (POE) Solution * On Board / off board DC/DC Low quiescent current, Linear and Switch Mode Power Supply solutions for embedded applications ----------------------------------------------------- * PCB Design (Printed Circuit Board) * Schematics and Bill of Material * Block Diagram and Design Documentation * Suggesting you PCB and PCBA vendors or managing the PCB and PCBA process. * Part Selection, Parts Sourcing * Manufacturing File generation * High Speed, High Density Multi-Layer PCB Layout * Embedded Software / Firmware design development * 3D Step Models of the PCB for Integration with MCAD tools. * Board Bring-up: Test codes in C/C++. * DSP Design (Digital Signal Processing) * Power / Signal Integrity Analysis * System / Hardware Design -------------------------------- * Circuit Simulation Training using Altium, MultiSim and Proteus * Embedded Firmware Design Training (C/C++, Assembly) * Schematics and PCB Design training λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ahmedmohamed85

  ahmedmohamed85

  Egypt $50 USD / hour
  VHDL,Verlog,Systemverilog,Xilinx ISE,Vivado, Altera Quartus, Vivado HLS
  Egypt
  7.2
  192 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  10 year's experience in digital system design using VHDL and verilog for FPGA's and CPLD's both for Xilinx and Altera Chips. I also have 10 years experience in working with Xilinx Ise form version 6.2 to 14.7 and Altera Quarus 2 for VHDL , verilog, system verilog and ip in addition to experience in Vivado design tool,...
  10 year's experience in digital system design using VHDL and verilog for FPGA's and CPLD's both for Xilinx and Altera Chips. I also have 10 years experience in working with Xilinx Ise form version 6.2 to 14.7 and Altera Quarus 2 for VHDL , verilog, system verilog and ip in addition to experience in Vivado design tool, and HLS and digital design using zynq7000 λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""