Form Fillers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρονικές Φόρμες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 22 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   chumer164
Πρόσλαβε τον/την   chumer164

  chumer164 chumer164

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Jotform| Typeform| Wix| Shopify| Web Scraping
  Pakistan
  Hi there, I am a highly skilled and experienced freelancer with expertise in Web Scraping, Wix, Jotform, Typeform, Gravity Forms, Wufoo Forms, Google Forms, Cognito Forms, Captisa Forms, data entry, Woocommerce, and Shopify. I have a strong understanding of web scraping techniques, and I am able to extract and...
  Hi there, I am a highly skilled and experienced freelancer with expertise in Web Scraping, Wix, Jotform, Typeform, Gravity Forms, Wufoo Forms, Google Forms, Cognito Forms, Captisa Forms, data entry, Woocommerce, and Shopify. I have a strong understanding of web scraping techniques, and I am able to extract and collect data from various websites using different tools and programming languages. Additionally, I am proficient in Wix, and I can create, design, and develop custom websites with Wix. I have experience with data entry and keen attention to detail, which enables me to accurately input large amounts of data. I also have experience with Woocommerce and Shopify, which allows me to handle product upload, inventory management, and order processing with ease. I am self-motivated, detail-oriented, and have a strong work ethic. I am confident that my skills and experience make me an excellent candidate for any project requiring web scraping, Wix website development, data entry, and e-commerce platform management. If you have any questions or would like to discuss your project in more detail, please feel free to reach out to me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chumer164
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   Weamhijazi90
Πρόσλαβε τον/την   Weamhijazi90

  Weamhijazi90 Weamhijazi90

  Sweden $65 USD / ώρα
  Embedded engineer and consultant
  Sweden
  I am a curious and I believe that, as an engineer, I have responsibility to find solutions to every technical problem and to take care of the planet.
  I am a curious and I believe that, as an engineer, I have responsibility to find solutions to every technical problem and to take care of the planet. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Weamhijazi90
 • Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte
Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte

  derekjlaporte derekjlaporte

  United States $65 USD / ώρα
  Professional Skilled Developer
  United States
  My name is Derek and I am a talented software developer based in LA. With expertise in iOS and cross-platform development, I build robust native and hybrid apps using Swift, Java, JavaScript and more. Leveraging UIKit, Jetpack and leading tools, I craft beautiful, user-friendly experiences. My key skills include: -...
  My name is Derek and I am a talented software developer based in LA. With expertise in iOS and cross-platform development, I build robust native and hybrid apps using Swift, Java, JavaScript and more. Leveraging UIKit, Jetpack and leading tools, I craft beautiful, user-friendly experiences. My key skills include: - iOS app development with Objective-C and Swift - Cross-platform dev with React Native, Flutter - REST API integration and backend dev - UI/UX design and animation - Third-party SDK implementation - Testing, debugging and optimization I have successfully led and launched major React Native apps on iOS and Android. As lead iOS dev for DogCloud's massage app, I built the iOS version, connected hardware to cloud services, created an intuitive UI/UX focused on usability, coordinated across platforms, and provided ongoing improvements post-launch. Beginning my career in 2012, I have built apps across diverse business domains - from FinTech and IoT to social good. I am deeply passionate about collaborating with clients, understanding needs and delivering top-notch experiences that exceed expectations. Let's have a conversation about your project goals and how we can transform your vision into reality through a feature-rich iOS, Android or cross-platform app. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την derekjlaporte
 • Πρόσλαβε τον/την   topglobaldev
Πρόσλαβε τον/την   topglobaldev

  topglobaldev topglobaldev

  United States $50 USD / ώρα
  HACKER|CRYPTO|RECOVERY|NETWORKs|CODING|IT|COMPSCIE
  United States
  Greetings Dear Client, I hope you are well. I welcome you to my profile, the home to quality and professional services always. Hire me for help in the following areas; Ethical Hacking & Cyber Security Cryptocurrency & Cryptography Reverse engineering & Recovery Crypto Recovery Accounts Recovery Penetration...
  Greetings Dear Client, I hope you are well. I welcome you to my profile, the home to quality and professional services always. Hire me for help in the following areas; Ethical Hacking & Cyber Security Cryptocurrency & Cryptography Reverse engineering & Recovery Crypto Recovery Accounts Recovery Penetration testing Kali Linux | Maltego | Metasploit| Wireshark ETC Linux Network Administration Web Security Computer Security Blockchain Metatrader Ubuntu Internet Security Cryptocurrency Solidity Apache DNS Bitcoin Ethereum Solana Debian Certified Ethical Hacking Non-fungible Tokens (NFT) MetaTrader 4 VPS SSL Shell Script Network Security Network Engineering Metatrader 5 VMware Server Cloudflare VPN Debugging Growth Hacking Powershell Penetration Testing Prometheus Monitoring Local Area Networking Cloud Networking Hardware Security Module WebRTC Troubleshooting Cinematography Web Crawling Firmware Certified Information Systems… Reverse Engineering Apache Solr XSLT DOS Red Hat XMPP VoiceXML Call Control XML OpenVMS DDS OAuth OpenSSL XPages Storage Area Networks OpenVPN cURL Virtual Machines Netbeans XHTML XAML Bash Scripting XSS (Cross-site scripting) CompTIA Apache Hadoop Cloud Security P2P Network Apache Kafka Firewall Network Monitoring Backtesting Binance Cordana Tether Cloud Monitoring Spring Security Graphical Network Simulator-3 OpenNMS PHP , HTML , JavaScript , Software Architecture , WordPress , MySQL , Python , Java , User Interface / IA , C Programming , HTML5 , Node.js , C# Programming , Laravel , C++ Programming , React.js , Objective C , Web Hosting , Flutter , System Admin , Game Development , Visual Basic , .NET , SQL , AngularJS , Software Development , Game Design , Django , Artificial Intelligence , Instagram , Software Testing , Unity 3D , Database Administration , Typescript , Metatrader , Next.js , React Native , Figma , Microsoft SQL Server , API , ASP.NET , iOS Development , Testing / QA , jQuery / Prototype , PostgreSQL , Database Development , Swift , Google Plus , Express JS , Codeigniter , Tailwind CSS , NoSQL Couch & Mongo , Pine Script , Windows Desktop , Visual Basic for Apps , Cisco , Payment Gateway Integration , Windows Server , Odoo , Vue.js , MERN Stack , Coding , Full Stack Development , Google Firebase , Test Automation , Elementor , Microsoft , VB.NET , MongoDB , Web Application , Asterisk PBX , Wix , JSON , Backend Development , API Integration , WordPress Plugin , Joomla , Git , Programming , Blender , Google Sheets , Prestashop , MVC , Power BI , Dart , Ethereum , Chatbot , Software Engineering , Big Data Sales , Android App Development , Angular , Azure , Zoho , OpenAI , Elasticsearch , Frontend Development , RESTful API , Unity , Golang , SAP , Nginx , Google Maps API , Bluetooth Low Energy (BLE) , Geographical Information System (GIS) , React.js Framework , Spring Boot , Microsoft PowerBI , ChatGPT , ASP , J2EE , Magento , Google App Engine , Usability Testing , Hadoop ETC WELCOME ALL λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την topglobaldev
 • Πρόσλαβε τον/την   dataspro
Πρόσλαβε τον/την   dataspro

  dataspro dataspro

  Costa Rica $40 USD / ώρα
  Senior Fullstack and Backend Software Engineer
  Costa Rica
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. -...
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. - AWS services, DevOps - Data Scientist - Jupyter and pandas tools. - Java Development - javaScript Development Technologies Solidity, Flask, Rabbit, IBM IoT, Jupyter Notebook, Amazon IoT, Pandas, Amazon Services, Neupy, Machine Learning, Plotly, Different Databases, Docker, Matlab, Bokeh, JSON - XML, Docker-Compose λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dataspro
 • Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7
Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7

  ankurbora7 ankurbora7

  United States $50 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  United States
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I...
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I strongly believe that communication is essential for the success of any project. Here are the services I provide: ✔ WordPress plugin development ✔ Shopify development ✔ CodeIgniter ✔ Laravel ✔ Wix Velo ✔ Webflow ✔ BigCommerce ✔ .NET(Core) based on C# & VB ✔ Xamarin ✔ .NET MAUI ✔ React Native ✔ Flutter ✔ Angular Material/Ionic ✔ Django Admin & Flask ✔ Chrome Extension ✔ Microsoft Office Automation with VBA ✔ Selenium Web Driver ✔ Google App Script ✔ Professional web scraping ✔ Automation apps like eCommerce auto-checkout ✔ Craft CMS ✔ NopCommerce ✔ Sails.js, Knockout.js, Express.js, Vue.js, React JS, Next.js ✔ Developed many GPT chatbot apps using the ChatGPT API ✔ Google Tag Manager 4 integration into WordPress and Shopify ✔ Jotform Multi-step website and mobile app These are just a few of the services I offer. Feel free to ask any questions. Don't hesitate to contact me with your project details, and I'll be happy to answer your questions and discuss the details of your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ankurbora7
 • Πρόσλαβε τον/την   Joseg12
Πρόσλαβε τον/την   Joseg12

  Joseg12 Joseg12

  Venezuela $5 USD / ώρα
  D/Senior | PHP | Frameworks | Plugins WordPress
  Venezuela
  Ingeniero en Computación con más de 20 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones de alto nivel. WordPress Plugin, PHP, C#,Symfony2, Factura Scripts, Python.
  Ingeniero en Computación con más de 20 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones de alto nivel. WordPress Plugin, PHP, C#,Symfony2, Factura Scripts, Python. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Joseg12
 • Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD
Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD

  OmarFarukBD OmarFarukBD

  Bangladesh $60 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  Bangladesh
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other...
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other tools. With years of experience under my belt, I pride myself on delivering high-quality work that meets my clients' needs. If you're looking for a skilled and reliable freelancer who can bring your projects to life, look no further than me. My approach is all about collaboration - I believe that the best results come from working closely with my clients to understand their needs and preferences. I pride myself on my attention to detail, and am committed to delivering high-quality work that meets the highest standards. In addition to my technical skills, I'm also a great communicator and problem-solver. I'm always happy to answer questions, offer suggestions, and work through challenges to make sure that my clients are completely satisfied with the final product. If you're looking for a reliable, skilled freelancer who can help you take your business to the next level, I'd love to hear from you. Let's work together to create something amazing! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OmarFarukBD
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third globally!! Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""