Electrical Engineers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρική μηχανολογία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την ched41
  5.5
  15 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. Core Skills: C / C++ , Python, ARM CORTEX...
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. Core Skills: C / C++ , Python, ARM CORTEX M-family Programming (C / C++ ), Arduino and Arduino compatible systems firmware development, x86 Assembly, MIPS Assembly Platforms: STM32, NXP Series, Arduino, Atmega, Raspberry PI, ESP8266, IDEs: IAR Systems, mBED, KEIL, Arduino IDE Internet Protocols: TCP/IP, MQTT, HTTP, UDP Front-end Frameworks: NodeJS (node-red), Ionic Framework λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την JinDongZhe
  4.6
  19 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps and websites over 6 years. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java) and iPhone App(swift, objective-c) -...
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps and websites over 6 years. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java) and iPhone App(swift, objective-c) - Hybrid mobile app(Ionic Framework, React Native) - Web Development(Wordpress, CodeIgniter, Drupal, Magento etc) ★ Database - Oracle, MySQL, MongoDB and many more ★ Our benefits - We will change our work time to your time zone - Deliver Daily or Weekly result. - Deliver with well written source code, publish app on app store by customer name after development. - Responsible communication for each day(24/7 online). - 6 months Free bug fixing and maintenance ★ Software Reverse Engineering / Cracking / Debugging - Unpacking of Themida/WinLicense/vmprotect/UPX and other packing modules - Online Game cheat / Anti-cheat Development λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την rabbora
  4.3
  9 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  ****I am 3D modeler&Architect& product designer!!! I also have experience to design and model house buildings by 3DS MAX, Sketchup, Autodesk Revit, Archicad, AutoCad, Chief Architect X9 and Lumion. I am using Solidworks, Creo, 3Ds max and Maya too to model some modeling. I have experience to design IC engines, Gas...
  ****I am 3D modeler&Architect& product designer!!! I also have experience to design and model house buildings by 3DS MAX, Sketchup, Autodesk Revit, Archicad, AutoCad, Chief Architect X9 and Lumion. I am using Solidworks, Creo, 3Ds max and Maya too to model some modeling. I have experience to design IC engines, Gas Turbine engines and various type jewelry ring using Solidworks , 3Ds max and maya, CATIA and Autocad. ****I am mechanical engineer(CFD/FEA)!!!! And I have experience to simulate CFD and strength analysis of IC Engine and Gas turbine engine using Ansys, Star CCM, and comsol. Especially, IC Engine modeling and combustion simulation and dynamical simulation and structure strength calculation. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την IngCEA
  4.0
  1 αξιολόγηση $20 $ την ώρα
  We are a team of product designer, industrial and mechanical engineers trained to design. We like to work as freelancers because we discover new projects and ideas every day, and then we turn those ideas into concepts, and ultimately into products. We embrace the complexity to found solutions within it, solutions...
  We are a team of product designer, industrial and mechanical engineers trained to design. We like to work as freelancers because we discover new projects and ideas every day, and then we turn those ideas into concepts, and ultimately into products. We embrace the complexity to found solutions within it, solutions that It can't be found until you understand the whole picture. We are wide open to work and collaborate with you, share ideas and improve it, to past from concept to a product that the people love! What do we offer? - Clear communication throughout the project - 100 % satisfaction guaranteed - Continued support after the delivery of final product -A staff of professional from different disciplines to assess you project What can we do for you? Concept Development Engineering Development CAD Product Development Prototyping Technology Advice Our Skills? 3D Printing Metalwork Machining Autodesk Inventor Autodesk Showcase FEA Simulation CFD Simulation AutoCAD λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ZhenExpert
  4.0
  4 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Being a "Expert Developer" I can assure you 101% satisfaction to implement your own idea to real things. I have over 10 years career in software and hardware development. Our skills are like the followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - Javascript, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on...
  Being a "Expert Developer" I can assure you 101% satisfaction to implement your own idea to real things. I have over 10 years career in software and hardware development. Our skills are like the followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - Javascript, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin, Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, Javascript, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. Electrical Engineering - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller - Firmware & Middleware - Raspberry Pi, ARM 5. ERP / CRM Development - Salesforce, Zoho, HubSpot 6. Machine Learning - Python, R, TensorFlow, IBM Watson - Neural Network λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mos3d
  3.8
  5 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes...
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Piao217
  4.1
  1 αξιολόγηση $40 $ την ώρα
  Short history, high score, high repeat hire rate. Worked with steady manner for various sized projects : 20~10K USD. My past clients are hiring me repeatedly. I have : - Deep knowledge of maths, esp. in Probability&Stats. (MSc in Mathematics) - Expertise in Statistical Analysis and Mathematical Finance - 3+ yr exp....
  Short history, high score, high repeat hire rate. Worked with steady manner for various sized projects : 20~10K USD. My past clients are hiring me repeatedly. I have : - Deep knowledge of maths, esp. in Probability&Stats. (MSc in Mathematics) - Expertise in Statistical Analysis and Mathematical Finance - 3+ yr exp. in ACM/ICPC (Algorithm) - 2+ yr exp. in Image Processing/Music synth/Voice synth - Business system/Office automation - Expertise in Algo Trading and Financial series analysis - Artificial Intelligencel, Machine Learning - Solid experience in Windows Desktop Development - 10+ yr exp. in C++/C# I promise high-quality results in: - Mathematics - Finance, Statistics, Time series - Algorithm - Machine Learning - Windows Desktop App - Camera Control Solution - Meta trader, Algorithm Trading, NinjaTrader, TradingView - Scientific writing Using languages like C#/C++/Qt/WPF/VB.NET/Java/Python/MQL/Latex We want to keep a long relationship with employers. Thanks. Wang C. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την omairnisarbajwa
  6.0
  1 αξιολόγηση $25 $ την ώρα
  Greetings from DevStudio! If you are looking for a technological fix, we're here to the rescue. From simple HTML development to tailored software solutions, and everything in between We'll help connect your business to the technology it needs with end-to-end solutions. DevStudio is a full service digital agency...
  Greetings from DevStudio! If you are looking for a technological fix, we're here to the rescue. From simple HTML development to tailored software solutions, and everything in between We'll help connect your business to the technology it needs with end-to-end solutions. DevStudio is a full service digital agency operating on a heritage of sound tactical thinking & instinctive creativity, coupled with deep industry knowledge, to provide innovative solutions to our customers. Our client-driven and budget-friendly approaches are what stands us out in the industry. Featuring a dedicated team of young professionals working together in a fast-paced environment to provide their clients with highest level of expertise, the company is built on a foundation of creativity, a commitment to deliver quality results, and a focus on solid communication and exceptional development services. With over five years of experience, our portfolio speaks of excellent client feedback, and coding standards. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την kahan1994
  3.3
  5 αξιολογήσεις $5 $ την ώρα
  We are a team in master of IT, Electronics & Internet of things. We are committed to keep pace with the revolutions in the IT and electronic field. We ensure that the services we provide, serves the needs of the customers faster and longer. We continuously focus on improving our skills and productivity by adopting...
  We are a team in master of IT, Electronics & Internet of things. We are committed to keep pace with the revolutions in the IT and electronic field. We ensure that the services we provide, serves the needs of the customers faster and longer. We continuously focus on improving our skills and productivity by adopting the use of modern technological solutions. We believe in integrating our skills with our client's inputs to achieve desirable results. We focus on delivering the best and cost-effective solutions which simplifies your business. we work on : Software: Matlab, Code composer(CCS), ‎IAR Embedded Workbench, STM-STUDIO. Devices/Platforms: Arduino, Raspberry Pi,NodeMCU, Beaglebone, Microcontrollers (PIC,Atmel,STm,Texas,...). Protocol: UART, SPI, I2C, RS232; GSM , RF-Wi-Fi Communication, ZigBee, Bluetooth. IOT platforms: ThingSpeak, Xively,BLYNK, λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mzdesmag
  3.4
  4 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  Knowledge Pro innovative is a team of 3 experts in various fields, we have provided complete solutions to over 520 projects on freelancer and other platforms. We are rated 5 stars because of the quality work we provide. With our 6 years experience, we have provided a complete solution to all kinds of Writings,...
  Knowledge Pro innovative is a team of 3 experts in various fields, we have provided complete solutions to over 520 projects on freelancer and other platforms. We are rated 5 stars because of the quality work we provide. With our 6 years experience, we have provided a complete solution to all kinds of Writings, Engineering (elect/mech), Project Management, Excel, Matlab, Autocad, CAD/CAM, Arduino, PCB layout, Python, C++ programming, Mathematics, Statistics, SPSS etc. WE HAVE TURNITIN CHECK, SO PLAGIARISM WON'T BE AN ISSUE FOR ACADEMICS, RESEARCH WORK, AND ARTICLES. Our commitment lies in honesty, integrity, ethical code of conduct, efficiency and speedy response, we love to work hard to meet the deadlines and take a project to the next level. Do not hesitate to contact us to discuss your project in details and determine how our skills will positively contribute to your project, let our service makes a positive and lasting impression. FOR A QUALITY JOB, GET THE PROFESSIONAL. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""