Electrical Engineers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρική μηχανολογία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την Euroaccount
  7.0
  22 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using...
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using Adams, Nastran, Patran HARDWARE - Schematic Digital, Analog, Power electronics. - PCB layout, routing and assembly using Altium designer, Eagle CAD, Allegro, CADSTAR, PADS, Protel99.. - Product design and mechanical design in Solidworks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την olaideejiwole
  3.8
  5 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  We are a team with high proficiency knowledge and our experience revolves around the areas of Engineering, Management Accounting and Writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Data Entry, Data Analysis , Thesis , Research work , Academic writing, Content writing , Technical writing ,...
  We are a team with high proficiency knowledge and our experience revolves around the areas of Engineering, Management Accounting and Writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Data Entry, Data Analysis , Thesis , Research work , Academic writing, Content writing , Technical writing , Literature reviews , Essays , Editing and Proofreading ENGINEERING:Electrical and Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, AutoCAD, Microcontroller, HVAC Mechanical, FEA, CAD/CAM, ANSYS, CATIA, MEMS, Verilog ,PCB Layout, Arduino, Matlab, SPSS, Statistics, Simulation, Reactor design, Syngas, Gasoline, Mathematics, Python,Algorithm, C++ programming, Machine learning and Statistics analysis. MANAGEMENT ACCOUNTING Includes: financial Financial research, financial analysis, Tax planning, forecasting and business strategy. We are honest, creative and a unique person to carry out your tasks given to us. It's God that has been helping us. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dungforever
  3.6
  1 αξιολόγηση $20 $ την ώρα
  I am an excellent mobile and web and desktop software developer and with a career in the IT industry of over 10 years. I have rich experiences in work with various people. I am happy to show my skills to others by done with great success. I DO MY BEST to guarantee quality and speed and DO NOT quit my job until the...
  I am an excellent mobile and web and desktop software developer and with a career in the IT industry of over 10 years. I have rich experiences in work with various people. I am happy to show my skills to others by done with great success. I DO MY BEST to guarantee quality and speed and DO NOT quit my job until the customer is satisfied Skills: - Certified ⭐15+⭐ Exams - All Programming Languages & Areas. - Work on Your Time-zone and Weekend. - Creative Ideas & State-of-the-art ⭐Methodologies⭐ based on Algorithms & Math. - Good Coding-Style and Comments. - Laravel, Nodejs, Asp.net, Dev Express - Swift , Kotlin, Java, android studio. - React Native, Xamarin for Mobile App & ME(A,R,V)N stack. - Mastered ⭐MongoDB⭐ Design, 100x faster. - Windows Desktop Background Service - AI in TCP/IP Game Programming -⭐Simulations⭐ (Math,Physics,C,Java,Python) I’d love to work with you to help grow your business. Please feel free to get in touch with me and let me know what I can do to help. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την WProductDesigner
  4.6
  3 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  My name is Julia Lavryshyna. I am a SolidWorks Expert, Product Designer, Architect, and Mechanical engineer. I am using the following software: SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX, Google SketchUp, ArchiCAD, Autodesk Revit, Inventor, Blender, Rhino, Geomagic Studio, Geomagic Design x, CATIA and Keyshot. Also, I have career...
  My name is Julia Lavryshyna. I am a SolidWorks Expert, Product Designer, Architect, and Mechanical engineer. I am using the following software: SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX, Google SketchUp, ArchiCAD, Autodesk Revit, Inventor, Blender, Rhino, Geomagic Studio, Geomagic Design x, CATIA and Keyshot. Also, I have career knowledge in ANSYS, ABAQUS etc... -Machine and Product Design -Convert STL files to step and IGS solid models -Creating STL, IGES and STEP files for 3D Printing. Also X_t file for Manufacturing -3D Rendering by using 3Ds MAX, Blender, Maya, Keyshot and Rhino. -Interior and Exterior Modelling, Design and Rendering by using Sketch Up, 3Ds MAX, ArchiCAD, Autodesk Revit, AutoCAD and Blender -Converting from PDF/Sketch/Images to AutoCAD DWG and DXF files. -Reverse Engineering by using Geomagic Design x and Geomagic Studio -FEA by using SolidWorks, ANSYS, ABAQUS and so on... -3D Animation by using Blender, Lumion and 3ds MAX -Jewelry Design λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την relevantsystems
  6.2
  13 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Success isn't how much money you make; it's about the difference you make in people's lives. MOBILE APP DEVELOPMENT - Hybrid app development(Ionic, React Native) - Redux, Flux, react-navigation with React Native - HighChart for making beautiful chart of data - Firebase Database - Stripe, Apple pay, Google pay(Payment...
  Success isn't how much money you make; it's about the difference you make in people's lives. MOBILE APP DEVELOPMENT - Hybrid app development(Ionic, React Native) - Redux, Flux, react-navigation with React Native - HighChart for making beautiful chart of data - Firebase Database - Stripe, Apple pay, Google pay(Payment Integration) -MongoDB, Nosql, Mysql, PostgreySQL(Database) - Node.js, Laravel for back-end API integration FIRMWARE - MCU firmware programming in C/C++ for ARM, Atmel, PIC, Arduino. - Raspberry Pi and Beaglebone firmware using python. - FPGA firmware in VHDL and Verilog for Altera/Actel/Xilink FPGAs. - Bluetooth and BLE (Bluetooth Low Energy)-Nordic. HARDWARE - Schematic design for Digital, Analog, Power electronics. - PCB layout, routing and assembly using altium designer/Eagle/Allegro. - Product design and mechanical design I pride myself on my ability to express technically complex problems and their solutions without resorting to unnecessary and convoluted jargon. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την SmithZhang
  3.3
  2 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  I am a prolific, full stack web/mobile developer with a passion for metrics and beating former "best-yets". Already have outsourced many products to clients, I am passionate about building amazing and world class web/mobile apps. Since 2014, I have focused on building top-notch desktop applications, web & mobile apps...
  I am a prolific, full stack web/mobile developer with a passion for metrics and beating former "best-yets". Already have outsourced many products to clients, I am passionate about building amazing and world class web/mobile apps. Since 2014, I have focused on building top-notch desktop applications, web & mobile apps and embracing new technologies, and developing great client relationships. My priorities are perfect function, intuitive UI and UX, along with simple beauty. Additionally, I deeply understand the meaning of deadlines and the reasons for their existence. I do what it takes * No secret in HTML5/CSS/Javascript/jQuery * Spring Framework, Laravel/CodeIgniter, ASP.NET MVC Framework, MEAN/MERN/SEAN stack, Wordpress * Angular / React / Vue * Native iOS & Android apps using swift/kotlin * Mobile Apps using React Native and Flutter. If you are looking for a reliable developer, please contact me. I am always ready for your working! Thanks λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την AdeelAslam4
  5.9
  1 αξιολόγηση $25 $ την ώρα
  We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools &...
  We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, OpenSource Customization, WordPress CMS, WooCommerce, BigCommerce, Shopify, ReactJS, Node.JS, AngularJS, MongoDB, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, CodeIgniter, Laravel and other Frameworks, C#, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mzdesmag
  4.0
  7 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  Knowledge Pro innovative is a team of 3 experts in various fields, we have provided complete solutions to over 700 projects on freelancer and other platforms. We are rated 5 stars because of the quality work we provide. With our 6 years experience, we have provided a complete solution to all kinds of Writings,...
  Knowledge Pro innovative is a team of 3 experts in various fields, we have provided complete solutions to over 700 projects on freelancer and other platforms. We are rated 5 stars because of the quality work we provide. With our 6 years experience, we have provided a complete solution to all kinds of Writings, Engineering (elect/mech), Project Management, Excel, Matlab, Autocad, CAD/CAM, Arduino, PCB layout, Python, C++ programming, Mathematics, Statistics, SPSS etc. WE HAVE TURNITIN CHECK, SO PLAGIARISM WON'T BE AN ISSUE FOR ACADEMICS, RESEARCH WORK, AND ARTICLES. Our commitment lies in honesty, integrity, ethical code of conduct, efficiency and speedy response, we love to work hard to meet the deadlines and take a project to the next level. Do not hesitate to contact us to discuss your project in details and determine how our skills will positively contribute to your project, let our service makes a positive and lasting impression. FOR A QUALITY JOB, GET THE PROFESSIONAL. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την xiaoqideng
  5.7
  17 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Dear client, Thank you for visiting my profile. As a high-skilled embedded system designer, developer and manager, I have full experience and rich knowledge in Embedded System Development. 1) Rich Schematics and PCB designer - Over 10 years in designing using Altium Design Tool and Simulation Tools 2)...
  Dear client, Thank you for visiting my profile. As a high-skilled embedded system designer, developer and manager, I have full experience and rich knowledge in Embedded System Development. 1) Rich Schematics and PCB designer - Over 10 years in designing using Altium Design Tool and Simulation Tools 2) Firmware Development - rich experiences in C/C++/Embedded C - I like using various of MPU, ARM, PLD and embedded system equipment MCUs: STM32 family, PIC16F/18F/33F, Atmega family, 8051 family, NRF51822/52832, MSP430, LPC, Atmel, CC2540/CC2541, CC3200, MPU6050, Wifi-MCUs: ESP8266/ESP32, Arduino Linux-Embedded: - Experience with Keil, IAR, Atmel Studio, QT IDE, Arduino, Visual Studio - Rich experience in variant peripherals: UART, I2C, SPI, USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi, Gyro/Accelometor, GPS, GSM/GPRS, xBee, Zigbee. - LED controlling wih Neopixels. I can adjust and work no matter what my client's timezone is. Thank you for your time! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την KashirinA
  5.6
  2 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  Thanks for visiting my profile. I'm an experienced software developer with a lot of knowledge and ideas about how to do a perfect application. I am a Full stack Web Developer with 6+ years of experience working on the website. I have experiences in Web and developed many websites. Also I am Senior Mobile Developer...
  Thanks for visiting my profile. I'm an experienced software developer with a lot of knowledge and ideas about how to do a perfect application. I am a Full stack Web Developer with 6+ years of experience working on the website. I have experiences in Web and developed many websites. Also I am Senior Mobile Developer with Native App development and Hybrid App development. Also Senior Software Developer with Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing... I have developed the various websites and app such as social networking , dating , delivery, e-commerce, CRM system, Video Streaming, RealtimeApplication, etc. Also I developed many software with Open CV, Device control programming, Image processing... My Key Skills ? PHP/NODE.js ? Laravel, CI, Yii and any PHP framework ? Android/Ios Native App ?Aws, Google Cloud Service ? Angular, React, Mean, Mern ? My SQL, Mongo DB ? Firebase realtime database and FCM ? IONIC/ReactNative Hybrid App ? STM32 Control Program ? OpenCV, GO λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""