Elasticsearch Professionals Για Πρόσληψη

 • Elasticsearch
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 27 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   senbhavin
Πρόσλαβε τον/την   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $12 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  India
  Hi, I am a full stack web developer having over 6 years of experience. I have sound knowledge in following technologies: - React JS / Vue JS / Angular JS / GraphQL / JQuery / Native Javascript / Javascript - Node JS / Express JS - Python / Django / Flex / FastAPI / Data Science / Machine Learning - Solidity /...
  Hi, I am a full stack web developer having over 6 years of experience. I have sound knowledge in following technologies: - React JS / Vue JS / Angular JS / GraphQL / JQuery / Native Javascript / Javascript - Node JS / Express JS - Python / Django / Flex / FastAPI / Data Science / Machine Learning - Solidity / Hyperledger / Consensus / Work flows / Networks - Blockchain / Smart Contract / YII2 / WEB3 / Ethereum / NFT / Smart Chain / NGNIX / ERC20 - PHP / Laravel / Magento / Codeigniter / Wordpress - Flutter / ReactNative - MySQL / MongoDB / Airtable / PostgreSQL / Firbase DB - Serverless Arichitecture with AWS Lambda / Firebase Functions - Vicidial / WebRTC - Responsive Web Design / PSD to Responsive HTML - APIs (Facebook/ Twitter/ Google/ Stripe/ Payment Gateways / Mailchimp / Stripe Connect etc.) - GIT, BitBucket and other project management tool I am a very friendly & detailed oriented developer. I am always enthusiastic about learning new technologies and making a website more user-friendly. I have developed multiple websites and applications for all overseas clients. Highly organized and dedicated, with a positive attitude. Hardworking and committed to work. Thanks for reading my profile. Looking forward to a long-term relationship :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την senbhavin
 • Πρόσλαβε τον/την   urmate
Πρόσλαβε τον/την   urmate

  urmate urmate

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Desktop, Web, and Android Application developer
  Pakistan
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++,...
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++, QT, Visual C++, C#, VB.NET, Python, Tkinter, PyQT, Jupyter Notebook, Dart, Android, Kotlin, Flutter, React Native, Node, Angular, React, Socket IO, Next JS, JSP, Servlets, EJB, JSF, Asp.Net, MVC, Entity Framework, PHP Core, Laravel, Ajax, Bootstrap, Web Services: Restful, Soap, HTML, XHTML, XML, DTD, XSD, JSON, Express, JQuery, Amazon Web Services. Google Cloud Platform, Heroku, MySql, Oracle, MSSQL, HBase, JavaDB, PostgreSQL, MS Access, Cassandra, MongoDB, JPA, Hibernate, Spring Framework, Spring Boot, Spring Integration, Spring Security, Arduino, Raspberry, DHT11, Node, Algorithms, Data Structures, Plotly, D3, Google Charts, JFreeCharts, UML Diagrams, PDFBox, IText, POI, Excel, JUnit, TestNg, Unit test, Mockito, and Many more λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την urmate
 • Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi
Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi

  dwinurhadi dwinurhadi

  Indonesia $35 USD / ώρα
  System Engineer | DevOps Specialist
  Indonesia
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense...
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense Advanced | FreeBSD Advanced | Mikrotik MTCNA MTCWE | Palo Alto Expert | | Docker | Docker Compose | Nomad | Kubernetes | Ansible Expert | Terraform | Scripting Automation | WebServer Nginx and Apache Expert | | MySQL Tune High Performance | Indexing | Tune Up | | Github Action | Gitlab Pipelines Expert λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dwinurhadi
 • Πρόσλαβε τον/την   webzone007
Πρόσλαβε τον/την   webzone007

  webzone007 webzone007

  India $20 USD / ώρα
  Web Developer | Magento 2 & Magento 1 development
  India
  I am expert self-motivated and hardworking I have 10+ years experience in Developing and Designing for Both Front End and Back End. Expert in magento 1 and magento 2. You can expect quality work before timeline also my 5 star ratings and reviews prove it. Commitment and Dignity are My Principles. Services :- -...
  I am expert self-motivated and hardworking I have 10+ years experience in Developing and Designing for Both Front End and Back End. Expert in magento 1 and magento 2. You can expect quality work before timeline also my 5 star ratings and reviews prove it. Commitment and Dignity are My Principles. Services :- - Magento2 - Magento 2 Data migration - Magento1 to Magento2 migration - Magento websites creation - Customise Theme & Module - Magento extensions development - Template Design - Magento upgrade to newest versions - Custom online store - Magento installation - Magento customisation - Multiple payment gateway - Magento Connect Management - API Task - Plugin Task - Convert PSD to HTML/HTML5 - WordPress websites creation - WordPress related problems - E-Commerce Integration - Woo-commerce Multi Vendor development What you will get :- 1) 100% Original, Customised design 2) 100%Project on time 3) Free maintenance 4) Satisfaction λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την webzone007
 • Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3
Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3

  bishnudev3 bishnudev3

  India $18 USD / ώρα
  AWS | Azure | Cloud | Linux | Windows Support
  India
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress,...
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress, Drupal - Shopping Cart Frameworks: Magento, Ebay, ZenCart,Cs Cart, Shopify, BigCommerce - Web Design- Valid HTML/xHTML, PSD to HTML, Logo Design, Web2.0 design, W3C standard, DIV & CSS based table less coding. WEB HOSTING Server Security and Firewall - CSF/maldet. OS Control Panel's - (WHM-Cpanel, CentosWebPanel, VestaCP, Plesk, Virtualmin-webmin) Web Servers - (Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed). Cloud Services: Amazon Web Services/Google Cloud, DigitalOccean I can manage Server Migration, SSL Installation, Server Security and Server Monitoring. SMTP Servers: (Postfix, Dovecot, PowerMTA, Mailgun, AWS-SES, Sendgrid) Mailing Applications: Interspire, Mailwizz, PHPMailer, Sendy λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bishnudev3
 • Πρόσλαβε τον/την   RedLayers
Πρόσλαβε τον/την   RedLayers

  RedLayers RedLayers

  Netherlands $105 USD / ώρα
  Toast to bold ideas and greater success — a UK LTD
  Netherlands
  Check out our website: redlayers.com Started on Freelancer.com, now #1 trending and beyond. We develop custom websites and apps, and we're tailored for big and complex projects. We will bring your project to life, help you achieve your underlying goals and use streamlined solutions to optimise operations, reduce...
  Check out our website: redlayers.com Started on Freelancer.com, now #1 trending and beyond. We develop custom websites and apps, and we're tailored for big and complex projects. We will bring your project to life, help you achieve your underlying goals and use streamlined solutions to optimise operations, reduce monthly costs and increase efficiency. Our latest work: FCP Barns builds prefabricated horse barns in the US. Selling something this big and complex remotely is challenging. But what if users can open a website, on any device, and instantly get a visually and architecturally accurate representation of an FCP Barn? What if users can see everything FCP Barns offers, switch between barn types, and adjust the number of units, along with their types, width, depth and colours? Introducing Design a Barn: https://design-a-barn.fcpbarns.com And here's a great deal: 1. Exceptional Performance. Exceptional User Experience. 2. Pay as you go for completed work. No Commitments. 3. Live Updates on your-project.redlayers.com 4. Talk with our directors. No middleman. 5. £1,000,000 Professional Indemnity Insurance. 6. Lifetime bug fixes. Instant and Free. We'll answer any question, share advice, and help you connect the dots instantly and for free in the hope of building a relationship that could lead to future collaboration. Ask us anything... Mario Adabachy, Director at RedLayers London. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RedLayers
 • Πρόσλαβε τον/την   helmot
Πρόσλαβε τον/την   helmot

  helmot helmot

  United States $30 USD / ώρα
  Programming | Big Data | Linux/Network
  United States
  I work as a fulltime freelancer and have a masters degree in AI. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in AI/ML, Blockchain and fullstack web development for 14+ years. Skills: - Programming(Python/PHP/JavaScipt) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB/Cassandra/DynamoDB) - Big...
  I work as a fulltime freelancer and have a masters degree in AI. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in AI/ML, Blockchain and fullstack web development for 14+ years. Skills: - Programming(Python/PHP/JavaScipt) - Database(MySQL/PostgresQL/MongoDB/Cassandra/DynamoDB) - Big Data(Hadoop/Spark/ElasticSearch) - AI(Tensorflow/Caffe/DeepMind/NLTK) - Web Development(React/Django/Flask/Vue/Nuxt/Next/JQuery/Laravel) - Blockchain(Ethereum/Hyperledger/Binance Chain) Experiments: - Amazon AWS(EC2/Lambda/Serverless apps/S3/...) - Amazon MWS API && Scraping - Social media analysis - PostGIS & PGRouting - OpenStreetMap - Odoo - Twilio & RingCentral - P2P crypto exchange - Web Scraping - Web automation(selenium) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την helmot
 • Πρόσλαβε τον/την   omarabdo55
Πρόσλαβε τον/την   omarabdo55

  omarabdo55 omarabdo55

  Egypt $30 USD / ώρα
  Backend Developer
  Egypt
  Self-taught hard-working developer, focused on back-end development, with +3 years of experience, Eager to search and learn low-level concepts, new technologies, and how things work behind the scenes. Always trying to become a better software engineer. Seeking to design, and build secure, scalable, and high-performing...
  Self-taught hard-working developer, focused on back-end development, with +3 years of experience, Eager to search and learn low-level concepts, new technologies, and how things work behind the scenes. Always trying to become a better software engineer. Seeking to design, and build secure, scalable, and high-performing back-end systems. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omarabdo55
 • Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7
Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7

  ParasTech7 ParasTech7

  India $25 USD / ώρα
  Principal S/w Engineer
  India
  I have 18 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing
  I have 18 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParasTech7
 • Πρόσλαβε τον/την   prasceviczoran4
Πρόσλαβε τον/την   prasceviczoran4

  prasceviczoran4 prasceviczoran4

  Serbia $30 USD / ώρα
  React | Vue | Node | JS/TS Developer
  Serbia
  Hey there, I'm an expert web developer with a passion for building modern, dynamic websites that are both functional and fun. With skills in React, Vue, HTML5/CSS3, Node, WebRTC, GSAP(animation), ThreeJS, TensorflowJS, ElectronJS, CI/CD, and more, I'm always up for a challenge. Whether you need a new website, an...
  Hey there, I'm an expert web developer with a passion for building modern, dynamic websites that are both functional and fun. With skills in React, Vue, HTML5/CSS3, Node, WebRTC, GSAP(animation), ThreeJS, TensorflowJS, ElectronJS, CI/CD, and more, I'm always up for a challenge. Whether you need a new website, an e-commerce platform, or a web application, I'm here to help you bring your vision to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την prasceviczoran4

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""