Education Tutors Για Πρόσληψη

 • Εκπαίδευση & Εκμάθηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 118 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   swaroopy
Πρόσλαβε τον/την   swaroopy

  swaroopy swaroopy

  India $15 USD / ώρα
  QA Engineer, ETL, BI, Excel and Data Entry
  India
  I have more than 6.5 years of experience(3 year 4 months experience as Testing Engineer and 3 year 1 months of experience as Test Analyst) on Software Testing in Infosys and CitiusTech Organizations in India. Expertise in ETL Testing, Software Testing, BI Testing and other QA Testing's. Expert in analyzing bugs and...
  I have more than 6.5 years of experience(3 year 4 months experience as Testing Engineer and 3 year 1 months of experience as Test Analyst) on Software Testing in Infosys and CitiusTech Organizations in India. Expertise in ETL Testing, Software Testing, BI Testing and other QA Testing's. Expert in analyzing bugs and Reporting bugs and Interacting with Software Developers to resolve the defects. Expert in Excel related tasks and transforming data in excel as per client need. Expert in writing SQL queries, During our testing process, I used to create target tables, extract data from source, transform the data as per the business rules/logic and load that data into target tables and also I used to write SQL queries on my own to perform the validations. Expert in creating power BI dashboards, Testing and Analyzing dashboard. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swaroopy
 • Πρόσλαβε τον/την   citijayamala
Πρόσλαβε τον/την   citijayamala

  citijayamala citijayamala

  India $20 USD / ώρα
  ✍️ Research Writing/Technical/Management/ SAP
  India
  ✍️ One Stop Solution for all your writing needs! ✍️#Research Writing / Technical writing/ Research proposals / Thesis writing/ Dissertation help / Python, Matlab, R programming/ IT and Engg paper writing assistance! ✍️#SPSS/ EXCEL/ E- Views/ STATA/ ✍️# Infographic PPT, Normal PPT, Research PPT, Pitch Deck, ✍️#...
  ✍️ One Stop Solution for all your writing needs! ✍️#Research Writing / Technical writing/ Research proposals / Thesis writing/ Dissertation help / Python, Matlab, R programming/ IT and Engg paper writing assistance! ✍️#SPSS/ EXCEL/ E- Views/ STATA/ ✍️# Infographic PPT, Normal PPT, Research PPT, Pitch Deck, ✍️# All types of writing assistance from - research reports, essays and advanced essays, dissertations. Expert in all referencing styles (APA/ Harvard / MLA/etc.). ✍️# Writing assistance for all publication work. ✍️# 100 % NO plagiarism ✍️# 100 % NO AI Content ✍️# TURNITIN AI detection plagiarism report will be given for all projects ✍️# Free Referencing ✍️# Free TURNITIN AI detection plagiarism report will be provided along with completed work ✍️# Free Revisions ✍️# Also Expert in Excel, VBA, Macros, lookup, dashboards, BI tools, Power BI, Expert In data analysis using statistical tools such as SPSS, R programming, python, Matlab, Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analysis. ✍️# Website content Writing/ SEO content Optimisation, Article and blog writing, Product description. #SAP ABAP SUPPORT Projects # Experienced MBA finance plus SAP FICO trainer as well. Handled much financial management, management accounting, and all Internation Business research development. # WordPress I also worked as a website quality manager for an eCommerce website. I have designed websites using Magento, Open Source, WordPress platforms #PHP #Designed a web-based mobile application using android systems. Have launched apps in google play store. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την citijayamala
 • Πρόσλαβε τον/την   kantharsh68
Πρόσλαβε τον/την   kantharsh68

  kantharsh68 kantharsh68

  India $7 USD / ώρα
  Chegg Physics Tutor , NIT Jaipur
  India
  "I am an experienced Chegg Physics Tutor and a dedicated B.Tech Civil Engineering student at MNIT. With a passion for physics and a strong academic background in civil engineering, I offer expert guidance and tutoring services in physics, helping students grasp complex concepts with ease."
  "I am an experienced Chegg Physics Tutor and a dedicated B.Tech Civil Engineering student at MNIT. With a passion for physics and a strong academic background in civil engineering, I offer expert guidance and tutoring services in physics, helping students grasp complex concepts with ease." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kantharsh68
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   scriptwriterx
Πρόσλαβε τον/την   scriptwriterx

  scriptwriterx scriptwriterx

  Pakistan $10 USD / ώρα
  ⭐ MATLAB | SQL | Academic Expert | SEO |WEB|Data ⭐
  Pakistan
  ⭐ MATLAB | SQL | Data Analytics| SEO | WEB | Design | Academic Expert | PPT ⭐ With a strong academic background, I am an accomplished academic expert passionate about the intersection of technology and education. Proficient in MATLAB and SQL, I leverage these skills to conduct research and analyze data, contributing...
  ⭐ MATLAB | SQL | Data Analytics| SEO | WEB | Design | Academic Expert | PPT ⭐ With a strong academic background, I am an accomplished academic expert passionate about the intersection of technology and education. Proficient in MATLAB and SQL, I leverage these skills to conduct research and analyze data, contributing valuable insights to academic projects. As an SEO enthusiast, I excel in optimizing online content and enhancing web visibility, ensuring a strong digital presence. My expertise extends to web development, where I apply my skills to create user-friendly and visually appealing websites. Whether delving into academic pursuits or navigating the digital landscape, I am dedicated to excellence in every facet of my professional journey. ★★★ WHY ME ★★★ ★ Completely organic, natural services; we never use bots! ★ Delivery at the first possible opportunity ★ Complete satisfaction for every client, no matter what! ★ 24/7 availability, whenever you need help λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την scriptwriterx
 • Πρόσλαβε τον/την   netmente
Πρόσλαβε τον/την   netmente

  netmente netmente

  India $25 USD / ώρα
  Web & Mobile App | DM-SEO | Server Admin | Hosting
  India
  ✔️ 500+ Successful projects ✔️ 12+ Years of SDLC ✔️ 6+ Years of Mobile App Experience We are a leading web & mobile app development company named "Netmente " with a clientele of 80+, completed more than 500 projects & having 25+ resources to deliver a good quality job. We provide Intuitive Design, Development, Server...
  ✔️ 500+ Successful projects ✔️ 12+ Years of SDLC ✔️ 6+ Years of Mobile App Experience We are a leading web & mobile app development company named "Netmente " with a clientele of 80+, completed more than 500 projects & having 25+ resources to deliver a good quality job. We provide Intuitive Design, Development, Server Administration, Website hosting, and Digital Marketing services (White Hat SEO techniques, Google Ads, PPC, etc.) to help clients conquer their biggest IT challenges. Areas of Specialization: ================== # GRAPHICS & WEB DESIGN Web Design and Graphic Design User Interface and Experience # WEB DEVELOPMENT PHP Frameworks Laravel | CodeIgniter | MySQL | Magento | WordPress | Shopify | WooCommerce | OpenCart | HTML5 | CSS3 | AJAX | jQuery # DIGITAL MARKETING & ADVERTISING SEO | SEM | Content marketing | Social Media Marketing | PPC | Google Webmaster Tools, Google Analytics. # SERVER ADMINISTRATION & SITE HOSTING AWS Server Management, Google Cloud, Azure, Shared Hosting, VPS, Dedicated Server # MOBILE APP DEVELOPMENT Cross-Platform: React Native, Ionic, React Web, Flutter iOS: IDE Xcode 12.5, Swift 5.4, Objective C Android: Kotlin, Java λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την netmente
 • Πρόσλαβε τον/την   proffesor1
Πρόσλαβε τον/την   proffesor1

  proffesor1 proffesor1

  Ukraine $45 USD / ώρα
  Independent researcher, statistician, data analyst
  Ukraine
  I have more than 20 years experience in data analysis in the different areas (behavior sciences, economic/finance, medicine and other). I have strong statistical, economical and and psychology background. I work with SPSS, Eviews, Mplus, Excel, Stata, R, and other statistical programs. Since 2000, I have...
  I have more than 20 years experience in data analysis in the different areas (behavior sciences, economic/finance, medicine and other). I have strong statistical, economical and and psychology background. I work with SPSS, Eviews, Mplus, Excel, Stata, R, and other statistical programs. Since 2000, I have completed many projects related to analysis of different data, solving of the statistical problems, survey analysis, stock data analysis, econometric modelling and so on. I support students, post-graduated/doctoral students, independent researchers/scholars, investors, businessmen, consulting firms and so on. I have an experience in market analysis, business analysis, SEM modelling, survey analysis, CFA (MG CFA), regression, factor analysis, working with time-series, survival analysis data manipulation and presentation. I guarantee 100% and quality execution of your project. I can work 40 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την proffesor1
 • Πρόσλαβε τον/την   SeoQueen786
Πρόσλαβε τον/την   SeoQueen786

  SeoQueen786 SeoQueen786

  India $12 USD / ώρα
  Among Top 1% Freelancers | SEO | SMO | PPC | ORM
  India
  I can market and promote your website/product through SEO , Social Media Marketing , PPC and other activities . I provide complete Digital Marketing Services and can provide good leads for you. I have 10 Years experience in Digital Marketing and have helped great number of businesses to succeed in the online...
  I can market and promote your website/product through SEO , Social Media Marketing , PPC and other activities . I provide complete Digital Marketing Services and can provide good leads for you. I have 10 Years experience in Digital Marketing and have helped great number of businesses to succeed in the online environment. My skills include: ✅ Google Ads / PPC ✅ Social Media Management ✅ Social Media Ads ✅ E-Commerce Optimisation ✅ SEO ✅ Google Analytics ✅ WordPress Get in touch today and let me apply my experience to YOUR project now and take them to the next level Just give us your website url for free Audit and analysis so I will get back you with tailored based SEO Strategy with suggestion to achieve Page #1 Ranking with white hat SEO. Why Chose me : - 100% Guaranteed Ranking in Estimated time - White Hat SEO work only - 24/7 Chat support - Weekly Report - No Fake Promises Google loves us, because we don't try to cheat or circumvent them What we promise, We deliver . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SeoQueen786
 • Πρόσλαβε τον/την   fb5416bf68a35c8
Πρόσλαβε τον/την   fb5416bf68a35c8

  fb5416bf68a35c8 fb5416bf68a35c8

  India $20 USD / ώρα
  Mathematics Expert-
  India
  I am ready to be hired by you for the post of Discrete Mathematics, Logic and Set Theory, A level Mathematics, (point-set)Topology etc. I have all the skills and experience that makes me a competitive candidate for this post. I have had an ideal prospect and am ready to accept any new challenges that may be put in...
  I am ready to be hired by you for the post of Discrete Mathematics, Logic and Set Theory, A level Mathematics, (point-set)Topology etc. I have all the skills and experience that makes me a competitive candidate for this post. I have had an ideal prospect and am ready to accept any new challenges that may be put in front of me. If given an opportunity to work for your company I will fulfill the given work with utmost dedication and loyalty. I have many years experience working as a Mathematics Educator and Content Developer. I am ready to start working for you today. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fb5416bf68a35c8
 • Πρόσλαβε τον/την   bktk
Πρόσλαβε τον/την   bktk

  bktk bktk

  Pakistan $5 USD / ώρα
  OUR MOTIVE ⟹100% QUALITY | ACCURACY | SATISFACTION
  Pakistan
  DEAR CLIENT: $$ WELCOME TO MY PROFILE $$ Sir, I offer the following services on an Urgent, Daily, Weekly, and Monthly Basis. The detail of my services as follows. ✅ DATA ENTRY (ONLINE/OFFLINE). ✅COLLECTION OF...
  DEAR CLIENT: $$ WELCOME TO MY PROFILE $$ Sir, I offer the following services on an Urgent, Daily, Weekly, and Monthly Basis. The detail of my services as follows. ✅ DATA ENTRY (ONLINE/OFFLINE). ✅COLLECTION OF EMAIL IDS,PHONE NUMBER,WEBSITE LINK. ✅WEB SCRAPING OF COLLECTING WEBSITE/WEB PAGES/DIRECTORY DATA. ✅PDF TO EXCEL,WORD,POWERPOINT. ✅TEMPLATE/FORMS CREATION IN MS EXCEL/WORD. ✅PRODUCTS UPLOAD/SEARCH IN AMAZON,EBAY,WOOCOMMERCE. ✅VIRTUAL ASSISTANT. ✅EMAIL MARKETING. ✅ ADS POSTING. ✅ANY OTHER TYPE OF PROJECT IN WHICH YOU CAN GUIDE ME I CAN DO EASILY. All of my services are with 100% Satisfaction and a money-back guarantee. For more detail, please contact me at any time without any hesitation. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bktk

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""