eBook Writers Για Πρόσληψη - Σελίδα 8

 • Ηλεκτρονικά Βιβλία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 324 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   DevBenchHQ
Πρόσλαβε τον/την   DevBenchHQ

  DevBenchHQ DevBenchHQ

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Ph.D Technical Writer | Research Writer | PPT Slid
  Pakistan
  Are you looking for a proficient, experienced writer who can deliver high-quality and timely work? I deliver my work on time and I am available for any explanation or clarification . I specialize in strategic management, sociology , finance , law ,social sciences ,geography, biology and environment sciences. I...
  Are you looking for a proficient, experienced writer who can deliver high-quality and timely work? I deliver my work on time and I am available for any explanation or clarification . I specialize in strategic management, sociology , finance , law ,social sciences ,geography, biology and environment sciences. I offer writing services in the following styles: APA, MLA, ASA, CHICAGO, and HARVARD. Writing is my passion, I research deeply and I am not afraid to go way beyond the questions. you will not regret working with me. Thank you in advance. I will make assignments of various disciplines such as; Finance ✔️History✔️Religion✔️Management Marketing✔️Social sciences ✔️world history Health Sciences✔️Marketing✔️Microbiology Molecular genetics ✔️Biotechnology ✔️Anatomy Biochemistry Business management and many more. So drop me a message and let's get started. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DevBenchHQ
 • Πρόσλαβε τον/την   ExecExpertise
Πρόσλαβε τον/την   ExecExpertise

  ExecExpertise ExecExpertise

  United States $18 USD / ώρα
  PhD Copywriter, Proofreader & Business plan expert
  United States
  [Not Accepting Projects effective September 2022] My name is Tiffany Christian, Ph.D. ABD in Industrial-Organizational Psychology, and I am an experienced independent American business consultant with more than 10 years of experience in editing, proofreading, article, blog, content, novel writing and rewriting (i.e.,...
  [Not Accepting Projects effective September 2022] My name is Tiffany Christian, Ph.D. ABD in Industrial-Organizational Psychology, and I am an experienced independent American business consultant with more than 10 years of experience in editing, proofreading, article, blog, content, novel writing and rewriting (i.e., ghostwriting), resume and CV drafting, and creating academic, business, and research papers. I am also well-trained in Microsoft Office programs and Google Docs, creating and editing all types of printed material. First language is U.S. English with proficiency in U.K. English and Spanish (as a second language). Also, I am a detail-oriented person that believes in completing a project on time and to the satisfaction of the customer. Rates as low as $0.02 per word, or $4-$10/page, depending on project. Price negotiation available for long-term, consistent work. Portfolio items are uploaded below, but feel free to message me and inquire on services or other examples! Whether you represent a domestic or foreign multi-million dollar enterprise or just starting-up, this business consulting generalist can draft and revise all business documentation, including terms and conditions, disclosure forms, employee and HR handbooks, organizational policies and procedures. The doctoral-level expertise and research that I conduct will ensure that even job postings or virtual blogs are tailored to optimize click-through rates. Regardless of industry or topic, I am the business consulting generalist that can find, draft, or revise the information you need to be marketable and sustainable with cultural and ethical considerations. Let's get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ExecExpertise
 • Πρόσλαβε τον/την   dydcolorart
Πρόσλαβε τον/την   dydcolorart

  dydcolorart dydcolorart

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Designer | Developer
  Bangladesh
  Hi, Welcome to my Profile! ⏲️My Journey: Graphic Designer since 2009. Web Design & Developer since 2017. Graphic Design: ✅ Logo & Brand Identity ✅ Brochure, Booklet, eBook, Catalog ✅ Print, Web, and Social Ad ✅ PowerPoint Presentation, Photo Retouch ✅ Social and Web Banner, Social Post ✅ Book and Brochure Cover ✅...
  Hi, Welcome to my Profile! ⏲️My Journey: Graphic Designer since 2009. Web Design & Developer since 2017. Graphic Design: ✅ Logo & Brand Identity ✅ Brochure, Booklet, eBook, Catalog ✅ Print, Web, and Social Ad ✅ PowerPoint Presentation, Photo Retouch ✅ Social and Web Banner, Social Post ✅ Book and Brochure Cover ✅ Flyer, Poster, Resume, Business Card ✅ Packaging, Labels, T-shirts, etc. UI/UX Design: ✅ Website UI/UX Design ✅ Mobile App UI/UX Design Web Development: ✅ HTML5 Web Templates ✅ WordPress Theme Development with Elementor ✅ eCommerce Theme Development with WooCommerce Thanks for reading and reviewing my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dydcolorart
 • Πρόσλαβε τον/την   anaclaramunoz
Πρόσλαβε τον/την   anaclaramunoz

  anaclaramunoz anaclaramunoz

  Argentina $18 USD / ώρα
  Graphic Designer / Editorial Design / Logos
  Argentina
  Hi there! I'm Ana Clara, a creative mind with a design and visual communication degree. I hold a UX design diploma and boast a solid grasp of digital marketing concepts. As an Art Director, I thrive on proactivity, always eager to bring fresh ideas to the table. My design toolbox is powered by Adobe, and I wield a...
  Hi there! I'm Ana Clara, a creative mind with a design and visual communication degree. I hold a UX design diploma and boast a solid grasp of digital marketing concepts. As an Art Director, I thrive on proactivity, always eager to bring fresh ideas to the table. My design toolbox is powered by Adobe, and I wield a Wacom tablet for my illustrative ventures. Photography is a passion of mine, and I'm well-versed in Lightroom too. I'm a dedicated freelancer with a global reach, collaborating with clients from diverse corners of the world. I'm fluent in English, Spanish, and Portuguese, ensuring seamless communication. Ready to embark on creative journeys together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anaclaramunoz
 • Πρόσλαβε τον/την   littlesparrow786
Πρόσλαβε τον/την   littlesparrow786

  littlesparrow786 littlesparrow786

  Pakistan $5 USD / ώρα
  I'M A CONTENT WRITER.
  Pakistan
  I'm an exceptional content writer, demonstrating a remarkable ability to captivate readers with my words. My talent lies not only in crafting engaging and persuasive content but also in my mastery of various writing styles and tones. My skillful use of language, combined with my keen attention to detail, results in...
  I'm an exceptional content writer, demonstrating a remarkable ability to captivate readers with my words. My talent lies not only in crafting engaging and persuasive content but also in my mastery of various writing styles and tones. My skillful use of language, combined with my keen attention to detail, results in meticulously crafted articles that effortlessly convey complex ideas. I possess an innate understanding of my target audience, allowing myself to tailor my content to resonate with their needs and interests. My creativity knows no bounds as my consistently bring fresh perspectives and innovative ideas to my writing, keeping readers hooked from start to finish. My dedication to research and my commitment to producing high-quality content is evident in every piece I create. As a great content writer, I possess the ability to inform, inspire, and entertain, making me an invaluable asset in any project or publication. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την littlesparrow786
 • Πρόσλαβε τον/την   srmarjan13
Πρόσλαβε τον/την   srmarjan13

  srmarjan13 srmarjan13

  Bangladesh $5 USD / ώρα
  RECCOMENDED BY FREELANCER ᴾᵒᵖᵘˡᵃʳ ᵃᵍᵉⁿᶜʸ☑️
  Bangladesh
  My name is SR Marjan, I am a professional freelancer. I have been working on freelancer marketplace sites since last 6 years. My main goal is to make my clients satisfied with my work. I always try to create something new for my clients and get the job done at the right time. I have 50+ skills........... I have a...
  My name is SR Marjan, I am a professional freelancer. I have been working on freelancer marketplace sites since last 6 years. My main goal is to make my clients satisfied with my work. I always try to create something new for my clients and get the job done at the right time. I have 50+ skills........... I have a group of 20 people and hire us for any of your tasks. *********Let's chat to find out what you need********* ✔ Unique concepts ✔Fast answer for any required changes ✔ UNLIMITED revisions ✔ 100% original vector logo which is scalable to any size without any quality loss. ✔ 5* customer service and communication at all times ✔ A professional logo design created by someone with over 6+ years commercial experience. ✔ 100% Money back Guarantee Please contact me before ordering!!! ______Thank you for visiting my profile_______ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την srmarjan13
 • Πρόσλαβε τον/την   zeeshanysf
Πρόσλαβε τον/την   zeeshanysf

  zeeshanysf zeeshanysf

  Pakistan $50 USD / ώρα
  WEB DEV | APP DEV | DM | SMM | SEO
  Pakistan
  I am a dynamic professional with expertise spanning three pivotal domains: I am an accomplished graphic designer, a strategic social media marketing manager, and a skilled web developer. In the realm of graphic design, I translate concepts into visually stunning designs that captivate audiences and effectively convey...
  I am a dynamic professional with expertise spanning three pivotal domains: I am an accomplished graphic designer, a strategic social media marketing manager, and a skilled web developer. In the realm of graphic design, I translate concepts into visually stunning designs that captivate audiences and effectively convey messages. My proficiency extends to social media marketing, where I craft and execute strategies that elevate brand presence and engagement across various platforms. Simultaneously, my web development skills allow me to transform these designs into fully functional and aesthetically pleasing websites, ensuring seamless user experiences. With a comprehensive skill set that bridges creativity, strategic thinking, and technical acumen, I am dedicated to helping brands thrive in the digital landscape by delivering cohesive and impactful solutions across design, marketing, and web development. Here are ?3 major characteristics of my work ?based on the feedback from my work history section: ✅ STRONG WORK ETHIC: “easy guy to work with”, “code is clean and elegant”, “spotless communication”, “active participation with ideas and feedback”, “without supervision”. ✅ OUTPERFORMING: “final product exceeded my expectations”, “went the extra mile”, “delivered very high-quality code in a very short timeframe”. ✅ QUICK DELIVERY: “delivered ahead of schedule”, “in record time”, “met each deadline”, “delivered work quickly with high quality as agreed”. ⤴️Those are the exact words of my customers about my work, with whom I have built trustworthy and long-lasting partnerships. You can be one of them ? I have created over 50 web-projects from scratch using: • HTML5, • CSS, • Bootstrap, • JavaScript, • jQuery, • PHP. Among my clients are the companies of different sizes and fields, so it’s most likely that I have already built whatever you plan to. My time zone - GMT +5 ? , but I have successfully worked with clients from Europe, North & South America, and the Middle East. Don’t waste your time scrolling through hundreds of other profiles. You found here what you were searching for ?✅ Contact me now, so we can have a free consulting session where we can discuss all the details & I give the professional recommendations for your web project! ? Best Regards, Zeeshan Afsar λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zeeshanysf
 • Πρόσλαβε τον/την   JohnNguyenHung
Πρόσλαβε τον/την   JohnNguyenHung

  JohnNguyenHung JohnNguyenHung

  Vietnam $5 USD / ώρα
  Viết hồ sơ
  Vietnam
  Làm hồ sơ, viết báo cáo, sao kê thông tin Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Tăng số lượng đơn hàng Viết email phản hồi với khách hàng
  Làm hồ sơ, viết báo cáo, sao kê thông tin Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Tăng số lượng đơn hàng Viết email phản hồi với khách hàng λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JohnNguyenHung
 • Πρόσλαβε τον/την   writingexpress22
Πρόσλαβε τον/την   writingexpress22

  writingexpress22 writingexpress22

  Bangladesh $40 USD / ώρα
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Optimizer
  Bangladesh
  Top Tier Resume is an Established and Top-rated professional resume and LinkedIn profile writing service provider. We are Recruiters and HR professionals extremely well-versed in crafting modern ATS Resumes, Cover letters and LinkedIn profiles with SEO optimization. We’ll compose, edit/proofread, rewrite and design a...
  Top Tier Resume is an Established and Top-rated professional resume and LinkedIn profile writing service provider. We are Recruiters and HR professionals extremely well-versed in crafting modern ATS Resumes, Cover letters and LinkedIn profiles with SEO optimization. We’ll compose, edit/proofread, rewrite and design a job-winning resume devoid of errors and mistakes with an eye for detail, thus increasing your chances of landing your dream job. Our Key Services: ◾ Executive Resume for VP, CEO, COO, CFO and other C-level positions. ◾ Resume/ CV for Fresh Graduates and Mid-Level Managers. ◾ Tailored Cover Letter ◾ LinkedIn Profile Content writing & SEO Optimization Our goal is to market professionals in a way that resonates with their chosen field or industry by designing compelling resumes that are attractive, easy to read, and suitable for submitting to online resume screening systems, prospective employers and recruiters. Please contact us; our services will be at your disposal right away! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingexpress22
 • Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi
Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi

  ummeizmaalavi ummeizmaalavi

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Graphic Design | UI & UX | Developer | Writer
  Pakistan
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have...
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have expert command on Adobe illustrator, Photoshop, InDesign, Aftereffect, Canva and Figma. Let's bring your brand to life with my design expertise includes: UI/ UX web Mobile app design Logo Profile design Boucher's/ Pamphlet Letter Head and Visiting Card CV and Resume Social Media Post As I hold the relevant degree in two different majors and relevant experience in writing, it enables me to produce the best product for your work. I can cover the following topics: Articles Blog Website Content Company Descriptions or Profiles Product Description Editing & Proofreading Fiction & Non-Fiction Short Stories PowerPoint & Pitch Desk Content Business Plan Speech, Press Releases & News Letters CV, Resume & Linked In Profile Tagline & Company name Trust is the key to start any work. Acknowledge your requirement and get it done at a reasonable price! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ummeizmaalavi

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""