eBook Writers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρονικά Βιβλία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 217 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   basithashmi
Πρόσλαβε τον/την   basithashmi

  basithashmi basithashmi

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Wordsmithing is My Craft!
  Pakistan
  Great content is a masterpiece. And wordsmithing is my craft. I work tirelessly to produce works of art worthy of display for you. Words are meant to be enjoyed. They are meant to be appreciated. Content on a website is like displaying our work in a museum. It will leave an impression. It will be eternal. This art...
  Great content is a masterpiece. And wordsmithing is my craft. I work tirelessly to produce works of art worthy of display for you. Words are meant to be enjoyed. They are meant to be appreciated. Content on a website is like displaying our work in a museum. It will leave an impression. It will be eternal. This art attracts people. It draws them in. Whether customers, prospects or donors, your content is something they will tell others about. To others, they are merely words. But by creating cherished work of art, you can take your business to the next level. Not only do these words leave an impression, they move customers to action. With 10+ years of copyright experience, 500+ projects and countless clients, I have honed my craft. I have created an art that inspires customers and businesses alike. If you are tired of boring content and are looking for a masterpiece to move customers, my craft may be just what you are looking for. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την basithashmi
 • Πρόσλαβε τον/την   Penmate
Πρόσλαβε τον/την   Penmate

  Penmate Penmate

  Bangladesh $25 USD / ώρα
  Fill it with the Ream, writing really satisfy me!
  Bangladesh
  I find great people to find them great careers. This all starts with a conversation. I am an individual who is passionate about what he is doing! I've grown my skills in full-cycle writing Report, SEO Article, Essays, Blog Posts, Assignment, Technical paper, Business assignments (including financial and marketing...
  I find great people to find them great careers. This all starts with a conversation. I am an individual who is passionate about what he is doing! I've grown my skills in full-cycle writing Report, SEO Article, Essays, Blog Posts, Assignment, Technical paper, Business assignments (including financial and marketing research), Website Content, E-book (including ePUB, Kindle, PDF etc all the formats)! So, now, in industry, this passion remains with me. There's certainly yet more to learn, yet more problems to solve and yet more to build. And for this, I am very grateful! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Penmate
 • Πρόσλαβε τον/την   tianaonline
Πρόσλαβε τον/την   tianaonline

  tianaonline tianaonline

  India $15 USD / ώρα
  *Published Ghostwriter *Editor *Kindle Expert
  India
  ✔ 65+ Books Completed Everything you need to get your book published Ghostwriting | Copy Editing | Beta Reading | Formatting For Kindle, ePub etc. I've studied the craft of creative writing and editing for 14 years. If you need help with editing, proofreading, writing, or structuring the plot of your story, look...
  ✔ 65+ Books Completed Everything you need to get your book published Ghostwriting | Copy Editing | Beta Reading | Formatting For Kindle, ePub etc. I've studied the craft of creative writing and editing for 14 years. If you need help with editing, proofreading, writing, or structuring the plot of your story, look no further. I approach every project with dedication, integrity, and transparency. I am well versed in storytelling and can develop well-paced emotional beats and character arcs. As an avid reader of both fiction and non-fiction, I spend much of my free time with books. I also enjoy working out five days a week and tinkering in the kitchen with new recipes. Further, I like to use my skills to help small business' writing pop. Whether you're looking for help on a blog post, social media management, or editing your academic article, I create curated, elevated work that will engage your audience and help you achieve your goals. ❝ ALL copyright goes to you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tianaonline
 • Πρόσλαβε τον/την   eamora2014
Πρόσλαβε τον/την   eamora2014

  eamora2014 eamora2014

  Venezuela $25 USD / ώρα
  Editorial Design
  Venezuela
  BMath. University instructor until 2014. Freelance editorial designer since 2015. • Amazon KDP, • Apple iBooks, • Barnes & Noble, • Smashwords, • IngramSpark, and many more. I've worked with some of the most distinguished mathematicians, scientists, writers, and editorials around the globe in the last 6...
  BMath. University instructor until 2014. Freelance editorial designer since 2015. • Amazon KDP, • Apple iBooks, • Barnes & Noble, • Smashwords, • IngramSpark, and many more. I've worked with some of the most distinguished mathematicians, scientists, writers, and editorials around the globe in the last 6 years. I have the required knowledge and expertise to make the whole formatting process a smooth experience for you. Highlights of my service: • All work will be error-free. • Your satisfaction is 100% guaranteed. • Clear and timely communication throughout the project. • 15 days of free customer support after the project completion. • All files will be ready for publishing and printing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eamora2014
 • Πρόσλαβε τον/την   SUMMERISEME
Πρόσλαβε τον/την   SUMMERISEME

  SUMMERISEME SUMMERISEME

  India $25 USD / ώρα
  Proofreading | Research | Copywriting | E-Book
  India
  Served as a creative business consultant; helping startups, entrepreneurs, and authors in articulating and realizing great ideas. Worked in the finance industry for over 6 years. Currently, working in a South Asian Non-Profit. Here’s what I do best: _________________________ ⇉Research: Academic and Tech ⇉Pitch...
  Served as a creative business consultant; helping startups, entrepreneurs, and authors in articulating and realizing great ideas. Worked in the finance industry for over 6 years. Currently, working in a South Asian Non-Profit. Here’s what I do best: _________________________ ⇉Research: Academic and Tech ⇉Pitch and Proposals: Grant proposals, Business Plan, Pitch Deck, and Funding Proposal ⇉Finance: Financial Statement, Analysis, Forecasts, Projection, and Modelling ⇉Copywriting: Web Copies, E-Books, Lead Magnets, Sales Letters, Emails & Landing Pages ⇉Books & Publishing: Writing, Copyediting, Developmental Editing eBooks, & Memoirs ✅Willing to sign NDA, to protect ideas and commercial interests ✅Bespoke and professional design to make each work "ready and presentable" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SUMMERISEME
 • Πρόσλαβε τον/την   fardeenahmedfree
Πρόσλαβε τον/την   fardeenahmedfree

  fardeenahmedfree fardeenahmedfree

  United Kingdom $15 USD / ώρα
  Creative Writer | Funding Expert | Odd Researcher
  United Kingdom
  Digital Problems require Digital Solutions. Every day you are exposed to 1000 campaigns and the Marketing Industry is evolving faster than before. This is where I come in, A Digital Marketing Wizard who exactly knows how to cut the clutter in the progressing Industry. I will be integrating your brand into the minds...
  Digital Problems require Digital Solutions. Every day you are exposed to 1000 campaigns and the Marketing Industry is evolving faster than before. This is where I come in, A Digital Marketing Wizard who exactly knows how to cut the clutter in the progressing Industry. I will be integrating your brand into the minds of the audience through my magic and secret skills. Be it Influencer Marketing, Business Festivals, or Meme Material your business will catch the attention of every eye that engages with my inventive ideas. Hail! The Maestro of diverse industries! Gaming and Tech Industry - I am a Gaming Fanatic or you could say another hidden talent of mine. Want to know the top Trading/Betting Platforms? Talk to me and I shall provide The Perfect Marketing Strategies for the Gaming and Tech world. Virtual Industry – The virtual culture has turned the world 360-degree upside down. Yet with so many options to choose from your business can lose its coral values. I can outsmart your competitors by properly optimizing your websites and social accounts which will lead to maximum clicks on your business alone. Blockchain, CryptoCurrency, NFT - I have constructed several pieces of research on specialized topics regarding Cryptocurrency, blockchain, Defi, Bitcoins, Ethereum, and NFT’s. Putting in Money is not the solution, Successful is the person who is creatively smart at where to put the money. Health and Fitness Industry – Oh well, Health is the New Wealth! I can dive deep and project your voice to every Fitness Fanatic that prioritizes Physical and Mental Health. Although, running is good for health what about your Business Health? That is where Good Copy, Content, and Marketing are important so your business can bounce back even stronger! Secret Ingredients (Covering US, UK, EUROPE & ASIA) Guerilla Marketing- Generated 20% Revenue in the past year Social Media Marketing- Generated 40% Revenue in the pastyear Advertising / Ad Copy- Generated 36% Revenue in the past year Brand Re-Haul- Generated 27% Revenue in the past year Content Writing and Marketing- Generated 35% Revenue in the past year Influencer Marketing- Generated 25% Revenue in the past year Search Engine Optimization - Generated 38% Revenue in the past year Email Marketing- Generated 30% Revenue in the past year I am the Real-Deal! I have increased the revenue for plenty of businesses from 15% to 40% in the past 2 years. I hold the Paintbrushes to the Canvas of your Business Growth. I can make your audience Laugh, Cry or Surprise! With my expertise, you can sit back, relax and leave the WHO, WHAT, WHY, and HOW of Digital Marketing to me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fardeenahmedfree
 • Πρόσλαβε τον/την   pandreunadal
Πρόσλαβε τον/την   pandreunadal

  pandreunadal pandreunadal

  Spain $22 USD / ώρα
  EN|ES|CAT Native Translator & Digital Artist
  Spain
  My name is Paula and I'm a European Spanish and Catalan native speaker with fluent skills in English and French. I'm a qualify Digital Nomad with over 4 years experience as a Translator, Editor, Content Writer, Proofreader, and Voice Over Artist. I've completed a bachelor's degree in Art and design, which has...
  My name is Paula and I'm a European Spanish and Catalan native speaker with fluent skills in English and French. I'm a qualify Digital Nomad with over 4 years experience as a Translator, Editor, Content Writer, Proofreader, and Voice Over Artist. I've completed a bachelor's degree in Art and design, which has allowed me to have complete knowledge of the Adobe package, necessary to design web pages, illustrations, animations, logo designs and layouts. If you are interested in any of my services, do not hesitate to contact me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pandreunadal
 • Πρόσλαβε τον/την   toobaishratfreel
Πρόσλαβε τον/την   toobaishratfreel

  toobaishratfreel toobaishratfreel

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Research Analyst - Creative Writer - Narrator
  Pakistan
  I have been working as a freelance copywriter/editor for the past 6 years, and I tremendously enjoy my work and my relationship with clients all over the world. In order to introduce myself, here is a brief description of me: Having a solid command of the English language helps me to either create new creative...
  I have been working as a freelance copywriter/editor for the past 6 years, and I tremendously enjoy my work and my relationship with clients all over the world. In order to introduce myself, here is a brief description of me: Having a solid command of the English language helps me to either create new creative content or to draw out the best in existing writing. Throughout my editing career, I have always stood behind a simple yet most important philosophy: make appropriate corrections but change as little as possible to not steal the writer's voice from their work. With my six years of solid experience as a writer and editor, I worked on hundreds of articles, blogs, e-books, research papers, websites, press releases, resumes, newsletters, product reviews & descriptions, sales copies, marketing materials, personal statements, application essays, and research-based projects. I am also well-versed in the intricacies of Chicago, Harvard, Vancouver, OSCOLA, APA and MLA referencing styles and have extensive experience working with novels, government/business reports, and a wide array of academic and research pieces. I believe in working in close collaboration with clients and always keep them in the loop. This allows me to provide my services more efficiently and in a more cost-effective manner. I guarantee attributes of resourcefulness, dedication, giving quality content, meeting requirements, and reliability in completing tasks. Hiring me as your copywriter, academic writer or editor would be the most wondrous decision of your life. Send me a message and we can then discuss how to grow your business for your future endeavors. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την toobaishratfreel
 • Πρόσλαβε τον/την   happymarli
Πρόσλαβε τον/την   happymarli

  happymarli happymarli

  Netherlands $15 USD / ώρα
  Proofreader, Editor, Writer and App Developer
  Netherlands
  Do you need a professional editor and writer to proofread your technical documents, thesis, novel, statement of purpose, personal statement, resume, cover letter, manuscript, essay, short story, textbook content, or articles? Do you want to make sure that your marketing material content is flawless and appealing to...
  Do you need a professional editor and writer to proofread your technical documents, thesis, novel, statement of purpose, personal statement, resume, cover letter, manuscript, essay, short story, textbook content, or articles? Do you want to make sure that your marketing material content is flawless and appealing to readers? I can do any of that! I am a professional editor (academic, copy, line/substantive and technical editing) and proofreader offering a wealth of experience in editing a wide variety of written material. I strive for accuracy and the highest degree of professionalism in the work I complete. QUALITY is my second name. From college entrance essays to business documents and everything in between, I can take your written material from drab to fab! Why hire me? 1) I have a 5 star average rating for 2800+ projects completed on freelancer. 2) I am a creative writer. 3) I hold a Master's degree in Computer Science. 4) High quality work in a timely manner. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την happymarli
 • Πρόσλαβε τον/την   sandrassamaniego
Πρόσλαβε τον/την   sandrassamaniego

  sandrassamaniego sandrassamaniego

  Philippines $25 USD / ώρα
  Seasoned Writer and Editor
  Philippines
  WHAT CLIENTS SAY: “An absolute dream to work with. To say she exceeds expectations of time, effort, and quality would undersell everything she does. We consider her our greatest asset!” - Thomas V. "Sandra is AMAZING. She is not only great at what she does, but an awesome communicator. She is always available and...
  WHAT CLIENTS SAY: “An absolute dream to work with. To say she exceeds expectations of time, effort, and quality would undersell everything she does. We consider her our greatest asset!” - Thomas V. "Sandra is AMAZING. She is not only great at what she does, but an awesome communicator. She is always available and quick turnaround. If you get a chance to snag this freelancer do it!" - Denise C. "She is amazing. She always deliver high quality work within short period of time. She is cooperative, patient and respect feedbacks. Best writing freelancer." - Maraym S. ABOUT ME: I have written and edited thousands of content in my 10 years in the industry. My expertise are academic content, personal statements/application write-ups, website content, and books. Aside from writing and editing, I'm also adept at SEO and English-to-Filipino translation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sandrassamaniego

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""