Docker Developers Για Πρόσληψη

 • Docker
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 159 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. WAP: XMG SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   sofinms
Πρόσλαβε τον/την   sofinms

  sofinms sofinms

  Russian Federation $35 USD / ώρα
  Data scraping, parsing, crawling data
  Russian Federation
  Parsing Instagram - scraping posts, accounts, locations, followers. The script can process up to 1,000,000 requests per day and even more. ---- Sending Instagram Direct Messages via API Service. ---- Scraping betting sites - williamhill, bet365, 1xbet, etc. ---- Parsing Facebook, LinkedIn, Twitter
  Parsing Instagram - scraping posts, accounts, locations, followers. The script can process up to 1,000,000 requests per day and even more. ---- Sending Instagram Direct Messages via API Service. ---- Scraping betting sites - williamhill, bet365, 1xbet, etc. ---- Parsing Facebook, LinkedIn, Twitter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sofinms
 • Πρόσλαβε τον/την   cadarsir1
Πρόσλαβε τον/την   cadarsir1

  cadarsir1 cadarsir1

  France $50 USD / ώρα
  React.js/Vue.js/Laravel Devloper
  France
  My Core Competencies include Vue.js/Nuxt.js/Laravel/React.js I have been working as a Javascript Developer for about 7 years. During my web development career, my focus was just React/Vue.js(front-end) From simple landing pages to complex financial dashboards and user portals, I will help you transform your...
  My Core Competencies include Vue.js/Nuxt.js/Laravel/React.js I have been working as a Javascript Developer for about 7 years. During my web development career, my focus was just React/Vue.js(front-end) From simple landing pages to complex financial dashboards and user portals, I will help you transform your personal or business concept into a successful React.js/Vue.js based applications. Here are lists of my experience. My experience tells who i am, what i can do for your project. ✔︎ Languages: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, ECMAScript(ES6), SQL ✔︎ Coding Standards: Airbnb ✔︎ Frontend: - React: Redux, Reactstrap, React Query. - Vue: Vuex, Vuetify, Buefy, Vue Quasar, Vue BootStrap, Vue Material, Vue NativeScript, Vue Native, Nuxt - UI Frameworks/Libraries: Tailwind, BootStrap, Semantic UI,Chakra UI, Kendo UI ,Material UI, Bulma, Foundation, Materialize - Chart Libraries: D3.js, Chart.js, FusionCharts, Google Charts, Highcharts, Flot ✔︎ Performance Optimization: - Server Side Rendering(Angular Universal, Next.js, Nuxt.js) - PWA - AMP ✔︎ Build Tools: - Webpack, Gulp, Broccoli, vanilla NPM scripts, Grunt ✔︎ Testing: Enzyme, Jest, Jasmine, Karma ✔︎ Backend: PHP Laravel, CodeIgniter, Symfony, Node.js, Express.js, Django ✔︎ Databases: Postgres, GraphQL, MongoDB, MySQL, DynamoDB ✔︎ Cloud Services: - AWS: Elastic Beanstalk, EC2, Lambda, S3, RDS, DynamoDB, Cognito - Firebase: Firestore, Cloud functions, Hosting - Azure - Heroku - GCP ✔︎ Scrum / Agile Environments: Github, Bitbucket, Gitlab, SVN, VSTS, Jira, Trello ✔︎ Software Architectures: OOP, MVVM Feel free to contact me if you want to work with me. Thanks, @Cadarsi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cadarsir1
 • Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi
Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi

  dwinurhadi dwinurhadi

  Indonesia $35 USD / ώρα
  System Engineer | DevOps Specialist
  Indonesia
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense...
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense Advanced | FreeBSD Advanced | Mikrotik MTCNA MTCWE | Palo Alto Expert | | Docker | Docker Compose | Nomad | Kubernetes | Ansible Expert | Scripting Automation | WebServer Nginx and Apache Expert | | MySQL Tune High Performance | Indexing | Tune Up | λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dwinurhadi
 • Πρόσλαβε τον/την   bindmission
Πρόσλαβε τον/την   bindmission

  bindmission bindmission

  India $40 USD / ώρα
  ⭐Linux⭐Blockchain Expert ⭐Cloud Support⭐
  India
  I have 9 years of experience in Linux and Cloud server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. Designed, configured, and managed public/private cloud infrastructures utilizing Amazon Web Services (AWS), including Elastic Cloud Compute (EC2), Virtual Private Cloud (VPC), Public and Private...
  I have 9 years of experience in Linux and Cloud server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. Designed, configured, and managed public/private cloud infrastructures utilizing Amazon Web Services (AWS), including Elastic Cloud Compute (EC2), Virtual Private Cloud (VPC), Public and Private Subnets, Security Groups, Route Tables, Elastic Load Balancer, Cloud Watch and IAM. Implemented AWS high availability using AWS Elastic Load Balancing (ELB), which performed a balance across instances in multiple Availability Zones. AWS deployment using Ansible and Terraform, also deployed, and administered Open stack services. Configuring Ansible to manage AWS environments and automate the build process for core AMIs (Amazon Machine Image) used by all application deployments including Auto scaling and Cloud formation scripts. Worked with Docker on multiple cloud providers, from helping developers build and containerize their application (CI/CD) to deploying either on public or private cloud. Played a major role in building Docker images; create build and deployment configurations to deploy applications using Jenkins onto the Kubernetes cluster. Deployed and configured Elastic search ELK, Logstash and Kibana (ELK) for log analytics, full text search, application monitoring in integration with AWS Lambda and CloudWatch. Used Kubernetes to deploy scale, load balance, scale and manage Docker containers with multiple namespace versions. Troubleshooting the network issues involving TCP/IP, LAN/WAN networking, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, netstat and monitored the servers and Linux scripts regularly and performed troubleshooting. Monitoring of the servers through Nagios, Icinga2, Zabbix I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website and e-mail Migration. I also have experience on VMware. Cloud Services: Amazon web services (AWS) , Gcloud , Digitalocean , Scaleway , Azure , Rackspace , Linode etc... My areas of expertise are: Linux, FreeBSD, Windows, Asterisk, FreePBX, NFS, CIFS, VMware, Xen, LVM, Apache, Nginx, Tomcat, Zimbra, Qmail, Sendmail, Postfix, Exim, LVM in Linux, Jabber, Openfire, FTP, Bind, PowerDNS, Pfsense, IPtables, Zabbix, Nagios, MysQL, LDAP, SquidFreeNAS, IPSEC, OpenVPN, PPTP, L2TP TECHNICAL SKILLS Operating systems: Linux, Windows Protocols: TCP/IP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP Application/Web Servers: Apache, Nginx, Litespeed Mail Servers: Postfix, exim, sentmail, zimbra, iredmail λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bindmission
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  Expert System Admin
  Egypt
  I'm expert system admin with more than 10 years experience in Linux and Windows OS, i can deploy, install, troubleshooting, fixing bugs and errors and providing support for all applications and software's based on Linux or windows operating systems. 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC...
  I'm expert system admin with more than 10 years experience in Linux and Windows OS, i can deploy, install, troubleshooting, fixing bugs and errors and providing support for all applications and software's based on Linux or windows operating systems. 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC ) 2. Virtualization Software (Proxmox, ESXI, Xen, KVM, virtual box, VMWare). 3. Web Servers, FTP Servers, DNS Servers, Database servers, Email Servers 4. Securing PHP, Monitoring System, Hacking Detection and server cleanup 5. cPanel/WHM, Plesk , Webmin, Virtuozzo, CWP, CyperPanel, Vestacp 6. Administration Networks (LAN’s, WAN, VLAN ) 7. MySQL Cluster and Load balancing 8. Firewalls ( Sophos, Pfsense, Kerio ) 9. Streaming Servers ( RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, FFMPEG ) 10. Docker installation and setup images λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz
 • Πρόσλαβε τον/την   ngoaipho
Πρόσλαβε τον/την   ngoaipho

  ngoaipho ngoaipho

  Vietnam $30 USD / ώρα
  Experienced Programming and Devops
  Vietnam
  Hello brother, Here are my primary features: - Support client after job done - Do free consultation for you, so feel free to contact me ---------------------- I am experienced Developer and System Administrator (Devops) I have 10+ years with Programming - Linux system: Ubuntu, CentOS - Web Security - Web...
  Hello brother, Here are my primary features: - Support client after job done - Do free consultation for you, so feel free to contact me ---------------------- I am experienced Developer and System Administrator (Devops) I have 10+ years with Programming - Linux system: Ubuntu, CentOS - Web Security - Web Scraping - Bash Shell - PHP/MySQL - NodeJS - Python I can help you solve the problem and support for you after job finish My GITHUB: https://github.com/quydox λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ngoaipho
 • Πρόσλαβε τον/την   sumonst21
Πρόσλαβε τον/την   sumonst21

  sumonst21 sumonst21

  Bangladesh $25 USD / ώρα
  Full-Stack Web Developer
  Bangladesh
  9 years of total experience, with 7 years in PHP / WordPress Development. Delivered over 200 projects. PHP, MySQL, WordPress, REST APIs, Swagger API, JavaScript, AJAX, PHP Frameworks, Custom CMS Development, Git, CI/CD, Docker, Cloud Infrastructure Automation, Terraform, Google Cloud Deployment Manager, AWS...
  9 years of total experience, with 7 years in PHP / WordPress Development. Delivered over 200 projects. PHP, MySQL, WordPress, REST APIs, Swagger API, JavaScript, AJAX, PHP Frameworks, Custom CMS Development, Git, CI/CD, Docker, Cloud Infrastructure Automation, Terraform, Google Cloud Deployment Manager, AWS CloudFormation, Puppet, Shell/Bash Scripting, Web Servers, Virtualization and more Featured Review: We are so happy for our business relationship with Sumon. His professionalism and great communication skills helped us to build together great project on Magento platform. We would like to have Sumon as our man responsible for maintenance this e-commerce shop. He belongs to this group of freelancers that you are sure they never will disappoint you. It is pleasure to have him on our board. Thanks for everything what he has done for us. -- Marek K. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sumonst21
 • Πρόσλαβε τον/την   jframirezr22
Πρόσλαβε τον/την   jframirezr22

  jframirezr22 jframirezr22

  Colombia $30 USD / ώρα
  Experienced Principal Software Engineer(JS/Python)
  Colombia
  As a full stack web and mobile developer, I have built many websites and mobile apps including social networking and Ecommerce Platforms. I always value my customers and their businesses, give them the best suggestions so far, and always try to deliver the projects ahead of the actual deadline. My main objective is...
  As a full stack web and mobile developer, I have built many websites and mobile apps including social networking and Ecommerce Platforms. I always value my customers and their businesses, give them the best suggestions so far, and always try to deliver the projects ahead of the actual deadline. My main objective is to build a long term business relationship with my clients. I am an honest and creditable developer, and have been doing my best for the success of my clients. I can provide robust and rock-solid codebases and streamlined workflow based on the clean and efficient code. I like the sounds of your project and I’m looking forward to working with you. Please feel free to contact me. Thanks for reviewing my profile. ✔️Front-End Development - HTML, CSS, Javascript , - React.js, Vue.js, AngularJS, - jQuery, Bootstrap, Material ✔️ Back-End Development - PHP, Node, Ruby on Rails, Python, PHP, Java, ASP.NET, JSP - Express.JS, Redux - Python frameworks : Django, Flask, - PHP Frameworks : Laravel, CodeIgnitor, Symfony, CakePHP , Yii, Zend, FuelPHP, joomla, ✔️ Database - MySql, MSSQL, Postgresql, NoSQL:MongoDB, ✔️Full stack Mobile App Development - iOS / Android Mobile ( Swift, React Native, Ionic, Flutter) ✔️ Web Scraping * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Python, Java. * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission * Broad Crawl and rotated the Proxy and User Agents ✔️ Trading In the past few years, I have implemented many trading strategies using Alpaca, IB broker, Binance, E-Trade with Python API. I desire to take a comprehensive back-testing of trading ideas/strategies on historical data on intra-day / end-of-day data using several broker APIs. Also, I have several strategies related to Moving Averages, Indicators, OHLC relationships, development of indicators etc. I have implemented my Clients trading strategies using this algorithm, and they have made excellent progress with their business. Looking forward to contributing to your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jframirezr22
 • Πρόσλαβε τον/την   Glaydson0413
Πρόσλαβε τον/την   Glaydson0413

  Glaydson0413 Glaydson0413

  Brazil $50 USD / ώρα
  Blockchain and Full stack Web developer
  Brazil
  Senior Full Stack Developer specializing in: Backend skills: node.js, php, golang, Ruby on Rails. Fontend skills: React.js, Vue.js, Angular.js Mobile skills: React Native, Flutter, Swift, kotlin Blockchain: ethereum, solana, NFT I love my job. Every project is a journey which brings new friends and gives...
  Senior Full Stack Developer specializing in: Backend skills: node.js, php, golang, Ruby on Rails. Fontend skills: React.js, Vue.js, Angular.js Mobile skills: React Native, Flutter, Swift, kotlin Blockchain: ethereum, solana, NFT I love my job. Every project is a journey which brings new friends and gives self-fulfillment. I work towards understanding my client's specific needs, providing best solutions based on my experience. I am able to provide clean, optimized and quality code to deadline. Thank you for taking the time to read my profile λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Glaydson0413

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""