Debugging Experts Για Πρόσληψη

 • Διόρθωση Σφαλμάτων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 75 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   daemonbytes
Πρόσλαβε τον/την   daemonbytes

  daemonbytes daemonbytes

  Germany $49 USD / ώρα
  manage.deploy.maintain
  Germany
  With in-depth knowledge of the modern web, hosting, domains and email, as a certified GNU/Linux administrator I can provide expert support to keep your frontend and backend up and running. For BSD based operating systems and their specialized offshoots (e.g. TrueNAS®, pfSense® or OPNsense®) I also offer technical...
  With in-depth knowledge of the modern web, hosting, domains and email, as a certified GNU/Linux administrator I can provide expert support to keep your frontend and backend up and running. For BSD based operating systems and their specialized offshoots (e.g. TrueNAS®, pfSense® or OPNsense®) I also offer technical support and programming. ----------------------- Mit fundierten Kenntnissen rund um das moderne Web, Hosting, Domains und E-Mail kann ich Ihnen als Zertifizierter GNU/Linux Administrator fachmännischen Support. bieten damit Frontend und Backend immer erreichbar bleiben. Für BSD basierte Betriebssysteme und deren spezialisierten Ablegern (bspw. TrueNAS®, pfSense® oder OPNsense®) biete ich ebenfalls technische Unterstützung und Programmierung an. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daemonbytes
 • Πρόσλαβε τον/την   ksd711
Πρόσλαβε τον/την   ksd711

  ksd711 ksd711

  India $30 USD / ώρα
  Mobile(IOS, Android, Ionic, Xamarin) & Web Expert
  India
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app - Geo-location...
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app - Geo-location based app - Traveling app My core skill-set: - iOS, Android -Flutter , R Native ,Kotlin -Ionic, Xamarin Native, Xamarin Forms Expert. - XML/JSON, REST/SOAP, PHP, HTML5, ASP, JSP - XMPP, OpenTok WebRTC, OpenFire - Facebook, Twitter, Youtube, Dropbox, Bluetooth - Paypal, Stripe integration ++ Why me? ++ ** 4D product development strategy: Discover, Develop, Demo, Deploy ** Support for all the devices & platforms ** Clear communication between clients and developers ** Secure hosting In short, if you need an app, website, or other software developed, look no further. My coding skills are incredible, my work ethic unparalleled. Let me hear what i can do for you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ksd711
 • Πρόσλαβε τον/την   TakeReal
Πρόσλαβε τον/την   TakeReal

  TakeReal TakeReal

  Russian Federation $33 USD / ώρα
  Woocommerce expert/WordPress/Magento/PHP 20+ years
  Russian Federation
  Reputation and competence! 2000+ projects, successfully completed Freelancer(dot)com, speak for me much better than any self-advertising. I can repair broken web site, fix bugs/errors/issues/outdated code, fix unsuccessful upgrade attempts. Also, I can adopt Woocommerce to your business needs via my own plugins. I...
  Reputation and competence! 2000+ projects, successfully completed Freelancer(dot)com, speak for me much better than any self-advertising. I can repair broken web site, fix bugs/errors/issues/outdated code, fix unsuccessful upgrade attempts. Also, I can adopt Woocommerce to your business needs via my own plugins. I am an individual, I am NOT A COMPANY in any meaning, I always work alone and never distribute my work to other freelancers. I can work 30 hours/week, $33/hr. Some hours every day, include weekends. With intersection to your local business hours. My time zone: GMT+3. I prefer to communicate via Freelancer(dot)com. To have my tasks in written form. And all details in one place. Please, invite me to your project. Blue dropdown "Hire Sergey G." at the top-right corner has "Invite to project" option. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TakeReal
 • Πρόσλαβε τον/την   sharesoft
Πρόσλαβε τον/την   sharesoft

  sharesoft sharesoft

  India $45 USD / ώρα
  Website & Mobile App Development
  India
  ShareSoft Technology is one of the most respected experts in Web application development company Located in Madurai, India. We represent considerable authority in web designing, Graphic design ,digital Marketing, web application development, CMS development , E commerce,Mobile app development, building corporate web...
  ShareSoft Technology is one of the most respected experts in Web application development company Located in Madurai, India. We represent considerable authority in web designing, Graphic design ,digital Marketing, web application development, CMS development , E commerce,Mobile app development, building corporate web solutions and so forth at worldwide dimension. We pride ourselves on delivering innovative experience which makes positive impact. We deliver Strategy, design, development and managed services to brands, retailers, manufacturers all over the world. We have confidence as a team to accomplish high calibre in random expectations. Our targeted and creative designs are available in flexible service models suiting customer needs ensuring requirements are in line with our creative output which makes business Successful and our services takes your business to next level helping customers with transparent pricing and perfect technology partner with all your technology needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sharesoft
 • Πρόσλαβε τον/την   rexzetsolutions
Πρόσλαβε τον/την   rexzetsolutions

  rexzetsolutions rexzetsolutions

  India $50 USD / ώρα
  Php - Python - CMS - App Develop-Blockchain Expert
  India
  A professional who is always trying to solve the problems of the client by providing and suggesting the best services at competitive rates. Having worked on various web applications such as: Travel portals having different hierarchies and real-time notification Web Application to manage the complete supply chain or...
  A professional who is always trying to solve the problems of the client by providing and suggesting the best services at competitive rates. Having worked on various web applications such as: Travel portals having different hierarchies and real-time notification Web Application to manage the complete supply chain or the goods and products Inventory management Social Media Portals similar to LinkedIn and Facebook, and much more I offer many different services at competitive prices, including (but not limited to): C++ ● Website Development ○ Laravel ○ CI ○ PHP ○ WordPress ○ Python ○ Django ○ Vue JS ○ Node JS ○ React Js ○ Angular Js ● Mobile Development ○ Android ○ Flutter ○ React Native ○ Ionic Extensive knowledge of both front-end and back-end technologies including various databases such as MySQL, MongoDB, Postgresql. Utilizing these services and abilities, I work with clients to not only create the physical asset but to nurture and develop the concept. It’s so important that clients are not just happy with the finished product, but feel that I’ve gone the extra mile for them, and like to do that again and again! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rexzetsolutions
 • Πρόσλαβε τον/την   kaloyan13
Πρόσλαβε τον/την   kaloyan13

  kaloyan13 kaloyan13

  Bulgaria $10 USD / ώρα
  C/C++/Python/Java/Bash Linux programming
  Bulgaria
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome.
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaloyan13
 • Πρόσλαβε τον/την   GCRoibu
Πρόσλαβε τον/την   GCRoibu

  GCRoibu GCRoibu

  Romania $40 USD / ώρα
  Quality Assurance Engineer / QA Project Lead
  Romania
  11+ Years Experience in Quality Assurance as QA Engineer and QA Project Lead for a leading video games publisher as well as a fast-growing US based lingerie startup. • Ensure high quality of builds delivered to end users • Create test plans • Test new features according to test plan • Deliver feedback and potential...
  11+ Years Experience in Quality Assurance as QA Engineer and QA Project Lead for a leading video games publisher as well as a fast-growing US based lingerie startup. • Ensure high quality of builds delivered to end users • Create test plans • Test new features according to test plan • Deliver feedback and potential impact of encountered issues • Perform validation tests on release builds • Perform cross-browser compatibility checks on supported platforms • Perform and check purchase flows • A/B tests of new features designed to improve conversion rates • Assign tests to ensure coverage • Perform assessments and develop the test team • Plan and Coordinate multi-platform releases • Review user feedback and transmit findings to developers and management team • Maintain and update JIRA according to project needs • Perform Post-Mortem analysis in order to improve future projects λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GCRoibu
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $100 USD / ώρα
  Senior Software Engineer | Security Analyst
  United States
  Hi there! Welcome to my page. I'm a Senior Software Engineer, Reverse Engineer, Security Analyst, Penetration Tester, and an Ethical Hacker. My technical skills and proficiency include: ¬ Software Application Development: .NET (C#, VB.NET, F#), Python, PHP, Delphi ¬ Web Application Development: ASP.NET, Django, Ror,...
  Hi there! Welcome to my page. I'm a Senior Software Engineer, Reverse Engineer, Security Analyst, Penetration Tester, and an Ethical Hacker. My technical skills and proficiency include: ¬ Software Application Development: .NET (C#, VB.NET, F#), Python, PHP, Delphi ¬ Web Application Development: ASP.NET, Django, Ror, Laravel, CodeIgniter ¬ Mobile Development: Hybrid and Native using Xamarin, Phonegap, Firemonkey ¬ Reverse Engineering: OllyDbg, IDA Ghidra,, Remnux, Malware analysis, Binary Reversing, Firmware Reversing ¬ Software Security: Anti-piracy schemes, Anti-cracking, Software protection ¬ Vulnerability Testing: Vulnerability Assessment, Penetration Testing using Kali Linux, SamuraiWTF, ParrotSecurity, Remnux, Blackarch ¬ Hardware development: Arduino, Raspberry ¬ Data - Web Scraping: Scrapy, Scrapinghub ¬ Database Design: MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, NoSQL ¬ System Automation: Macros, AutoIT, Python Script λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex
 • Πρόσλαβε τον/την   klugagreen
Πρόσλαβε τον/την   klugagreen

  klugagreen klugagreen

  Latvia $50 USD / ώρα
  Reactjs|node |Magento|Wordpress|Laravel|blockchain
  Latvia
  My name’s Artjoms Kluga, and I’m a full stack developer and software development expert with a B.Sc. in software engineering and more than 10 years experience in many different areas of the industry. I specialize in a number of different fields, including: • Back-end to Front-end development ◦ PHP ◦ Python...
  My name’s Artjoms Kluga, and I’m a full stack developer and software development expert with a B.Sc. in software engineering and more than 10 years experience in many different areas of the industry. I specialize in a number of different fields, including: • Back-end to Front-end development ◦ PHP ◦ Python frameworks ◦ Javascript frameworks • Blockchain Development • Mobile App Development • Windows/Linux/Mac app development • Deep Learning/AI/Image Processing My tools and software list is extensive, so if there’s anything in particular that you need used, just mention it and I’ll likely be able to integrate it into the work plans. I am always available on Freelancer, offering 24/7 customer support and troubleshooting, and quick response on new projects or proposals. I guarantee accurate timelines, easy communication, and top notch products that will meet all your software needs. So what are you waiting for? Fire me off a message or hit the “Hire Me Now” button and let’s get started! For my personal characteristics, I would describe myself as a committed and enterprising developer. My client's satisfaction is my utmost priority and I will always stay committed to the project till you are satisfied! As a detail oriented person, I can say I am a problem solver. So if you need to troubleshoot or update an existing app, I can also help with my outstanding debugging skills. To sum up, I am resilient and professional, and I will do my best possible to work every time and for every task. Technical Skills Programming Languages: HTML, CSS3/SCSS, JavaScript, TypeScript Frameworks/Libraries: FrontEnd: React, Redux, React Native, Next.js, Bootstrap, jQuery, RxJs, Angular, Vue BackEnd: Node.js and Express APIs: RESTful, SOAP, GrpahQL DataBase Service: SQL: MySQL, MS SQL, PostgreSQL, SQLite NoSQL: MongoDB, Neo4j Sequelize ORM. Dev Ops: Github Clouding Service: AWS, GCP, FireBase, Docker ~ NFT Marketplace Development ~Crypto Coins Exchange Development ~ICO& IDO Development with Created Token (coin) ~Smart_ Contracts (Solidity, Truffle framework) ~Token development based on Ethereum and Binance (ERC20, ERC721, ERC1155, BEP721, BER1155) ~DLT Apps & Private Blockchain Development ~Cryptocurrency Wallet Development for Linus, Windows, Mac, web. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την klugagreen
 • Πρόσλαβε τον/την   atverdokhlib
Πρόσλαβε τον/την   atverdokhlib

  atverdokhlib atverdokhlib

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Professional Software Developer [100% Completion]
  Ukraine
  Thank you for taking time to look at my profile. I love helping my customers and proudly take over my business in delight and do my work with great passion. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and skills in software engineering field. So no worry about software...
  Thank you for taking time to look at my profile. I love helping my customers and proudly take over my business in delight and do my work with great passion. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and skills in software engineering field. So no worry about software development from A to Z. I've successfully developed/solved so many projects and problems / bugs with various technologies, tools and languages. My expertise allows me to build robust, clean, stable and reusable components/modules in any programming language scopes but it doesn't allow me to write dirty codes. These are my main skills. -React.js / Next.js, Vue.js, Angular.js, CodeIgniter, Laravel, Django, Symfony, Magento, RoR -Node.js, Express.js, Koa.js, Nest.js -Javascript/Typescript, jQueryHTML, CSS, CSS3, LESS, SASS, TailwindCSS -C/C++, C#, .Net, Go, Java, Python, Solidity -Matierial-UI, Antd-UI, Kendo-UI, Chakra-UI, Bootstrap -MySQL/Oracle/Postgre, MongoDB, DynamoDB, MSSQL, SQLITE -Git, Jira, Bitbucket, Trello, Figma, PSD, XD -AWS, DigitalOcean, Firebase, SendGrid, Twillo, Google could API, Ubuntu -WordPress, Shopify, Bubble Attentiveness, responsibility, technical thinking, poise, concentration, a high degree of self-organization, discipline, focus on achieving results. I always keep in mind that I grow with my customers. Happy working! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την atverdokhlib

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""