Debian Experts Για Πρόσληψη

 • Debian
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 44 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   mr310
Πρόσλαβε τον/την   mr310

  mr310 mr310

  Morocco $35 USD / ώρα
  IT MANAGER
  Morocco
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mr310
 • Πρόσλαβε τον/την   ServerOK
Πρόσλαβε τον/την   ServerOK

  ServerOK ServerOK

  India $40 USD / ώρα
  Linux, Ubuntu, AWS, Google Cloud, PHP Expert
  India
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - Yujin Boby (@serverokin) https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame You can hire me by clicking on the "Hire Me" button on my profile page or using the following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ServerOK
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   osmanbsd
Πρόσλαβε τον/την   osmanbsd

  osmanbsd osmanbsd

  Pakistan $35 USD / ώρα
  If you are a perfectionist you have come to right person!
  Pakistan
  I am working for more than 12 years in many roles which involves Linux systems administration, broadband networks, integration and troubleshooting in different type of industries. I have managed large number of bate-metals, VMs, Cloud and wide range of applications/software, you name it!. Whats makes me different...
  I am working for more than 12 years in many roles which involves Linux systems administration, broadband networks, integration and troubleshooting in different type of industries. I have managed large number of bate-metals, VMs, Cloud and wide range of applications/software, you name it!. Whats makes me different from others is my strong foundation of system administration and experience which results in quick troubleshooting and quick adoption of new technologies and protocols. Software/Applications Apache, CPanel, MySQL and its replications, Bind, PowerDNS, Nagios, Cacti, MRTG RRDToos, PPPoE servers, Raidus Servers, Tomcat, Net-snmpd, Squid, DHCP Servers, NFS, VPN server like POPTop and OpenVPN, iptables, ipchains, ipfw, pf, netflow based software like flow-tools, Solaris Volume Manager, ZFS, mdadm, LVM, VirtualBox, XEN, VMWare ESXi, OpenVZ etc Email Related: PMTA, Postfix, Oempro, 12all, Interspire, Mailwhizz I do scripting in Perl and shell. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την osmanbsd
 • Πρόσλαβε τον/την   JonJoensen
Πρόσλαβε τον/την   JonJoensen

  JonJoensen JonJoensen

  Denmark $50 USD / ώρα
  IT network expert, physicist and data scientist
  Denmark
  Experienced Network Expert with over two decades of proven success in architecting, deploying, and optimizing robust network infrastructures for diverse international enterprises including campus networks. Demonstrated proficiency across a comprehensive range of networking technologies, encompassing routing protocols,...
  Experienced Network Expert with over two decades of proven success in architecting, deploying, and optimizing robust network infrastructures for diverse international enterprises including campus networks. Demonstrated proficiency across a comprehensive range of networking technologies, encompassing routing protocols, MPLS, VPNs, SDNs, WAN, LAN, WiFi and cloud networking. Skilled in managing server hardware and diverse operating systems including Windows, Linux, and OS X. I am proficient coding in Python, Powershell and BASH, and have extensive experience generating management and C-Level reporting with the likes of Python, PowerPoint and PowerBI. Given my scientific background I am also able to work in systems like Wolfram Mathematica and Wolfram Alpha. Renowned for ensuring network security, compliance, and operational efficiency while driving strategic initiatives to meet organizational objectives. Passionate about delivering superior solutions that exceed client expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JonJoensen
 • Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin
Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin

  ArchnaAdmin ArchnaAdmin

  India $25 USD / ώρα
  Webhosting,Server mgmt ,AWS Bulkmailing PMTA,SEO
  India
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack...
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications..... I have experience in Server Setup with security and optimization, Migration, SSL , Nginx etc..... LINUX:- RedHat, Fedora, CentOS, Ubuntu / Debian CLOUD SERVICES:- setup & management..... AWS administration, Google cloud, Linode: APPLICATIONS:- SMTPQmail, Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), INTERSPIRE, OEMPRO, MAILWIZZ Domain Keys/DKIM, opendkim, Dmarc Aniti Spam/Anti Virus POP/IMAP Web Designing: HTML, CSS, Shopify, Bootstrap, PHP psd to html template design I have 7+ years experience in SEO and Internet Marketing. I have done SEO for +1000 Websites and achieve more traffic and qualified leads from Google. My experience and knowledge of SEO organic methodologies help you reach the right target market and generate a higher return on investment. ★ SEO Practices: - White Hat only - Website and keywords analysis - Competitor Analysis - ON-Page optimization - OFF-Page optimization - Daily work + Weekly/Monthly Reporting ★ Why you Should Hire me? ✔ Result Oriented & Quality Service ✔ Experienced & Trusted from 10+ Years ✔ Have 575+ Verified Reviews with 4.9/5 Rating ✔ Proven Record of Success ✔ Timely Reporting & Transparent Working ✔ We are available at your time (24*7 Support) SEO Expert ! SEM Expert ! Website Traffic ! Google Ranking ! Digital Marketing Expert ! Boost Sales and Business Portfolio Items What is SEO? SEO stands for search engine optimization. The goal of SEO is to increase organic visitors and traffic in an organic way. As a result, these efforts drive more visitors to the company’s website, increasing their chances for more conversions which leads to more leads, sales, customers and more revenue. ⏹ Google Ads : We are one of the "Top-Rated" SEO Service Providers & Google AdWords Expert, Digital Marketing Mission and delivering top-notch online digital marketing services (SEO) from 8+ years Worldwide. My Goal is to hike your business productivity through search engine results and social media presence to generate inquires that converts into Leads. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArchnaAdmin
 • Πρόσλαβε τον/την   Olhaprof
Πρόσλαβε τον/την   Olhaprof

  Olhaprof Olhaprof

  Ukraine $15 USD / ώρα
  Linux System Admin | Network Administrator | DBA
  Ukraine
  Hello! Nice to see you on my page and thank you for visiting it. Over the past years I have been professionally engaged in remote Linux servers configuring, maintaining and troubleshooting. It is my passion, not only my job! Allow me to share my proficiency and experience with you, to benefit you and help you achieve...
  Hello! Nice to see you on my page and thank you for visiting it. Over the past years I have been professionally engaged in remote Linux servers configuring, maintaining and troubleshooting. It is my passion, not only my job! Allow me to share my proficiency and experience with you, to benefit you and help you achieve your goals in your online business. What I can help you with: Manage, configure, maintain, troubleshoot Linux-based and FreeBSD servers, install and configure required services, such as OpenVPN, Samba, Apache/Nginx and/or other depending on your server purposes and roles - TrueNAS, SAN, NAS - VPN (IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP etc) - Databases installation, configuration, backup and recovery - Web servers and CMS - TLS (SSL), Let's Encrypt λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Olhaprof
 • Πρόσλαβε τον/την   touhidecevw
Πρόσλαβε τον/την   touhidecevw

  touhidecevw touhidecevw

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Network & System Specialist|CCNP|Fortinet|RHCE|CEH
  Bangladesh
  ✅As a highly skilled and experienced network and system administrator with over 08 years of expertise, I hold notable certifications such as CCNP, CCNA, RHCE, and Certified Ethical Hacker (CEH) . I have established myself as an accomplished network, system, and security engineer, capable of delivering complete...
  ✅As a highly skilled and experienced network and system administrator with over 08 years of expertise, I hold notable certifications such as CCNP, CCNA, RHCE, and Certified Ethical Hacker (CEH) . I have established myself as an accomplished network, system, and security engineer, capable of delivering complete solutions for designing, configuring, automating, and managing network and system projects. My proficiency in using simulation software such as Packet Tracer and GNS3, as well as real-life network and system devices, make me a valuable asset for any project. My few hands-on experiences is : ✅Network Design by MS Visio, Cisco packet tracer, GNS3, and EVE-NG ✅Netacad CCNA and CCNP packet tracer Labs activities, projects design and solution ✅Cisco routers, switches, FTD, FMC, and ASA firewalls. ✅WatchGuard, Palo Alto, CheckPoint Firewall, SonicWall, Fortigate, pfSense, OPNsense, Huawei firewalls. ✅Ubiquiti UDM Pro, Unifi Cloudkey, USG UniFi Firewall , Security Gateway, Switch, and AP devices ✅ Netgear, Huawei, Aruba switch, DrayTek router, TP-Link and others vendor wireless router configurations. ✅MikroTik Routers and switch configuration ✅ SNMP monitoring configuration: Observium, Librenms, Cacti, Nagios core ✅ Cloud Administrator: Azure, AMAZON AWS , Google GCP, OVH Cloud and Digital Ocean ✅VMware ESXi, VMware Workstation, VirtualBox, and Proxmox. ✅Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian, openSUSE, and Kali Linux distributions. ✅Windows server administration (Windows Server 2008, 2012, 2016, etc.), Active Directory management, Exchange Server administration, DNS configuration ✅Servers: HP Proliant Servers, Dell/EMC Servers, IBM ✅VLSM/subnetting of small to large enterprises ✅VLANs, Inter-VLAN routing, VTP, CDP, Ether-Channel(LACP, PAGP) ✅DHCP, NAT/PAT configuration and IP helper address ✅static and Dynamic Routing protocols (RIP, OSPF, EIGRP, BGP) configuration ✅Layer-3 Redudent/backup links Using HSRP, VRRP ✅Port security, ACL( access list) configuration ✅Network troubleshooting and optimization ✅VPN Configuration Expert (GRE , SSL, IPSEC, PPTP, OpenVPN & DMVPN) ✅Network automation script for any Cisco and FortiGate devices using python λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την touhidecevw
 • Πρόσλαβε τον/την   vinisaac
Πρόσλαβε τον/την   vinisaac

  vinisaac vinisaac

  United States $70 USD / ώρα
  Programmer / Developer / System Administrator
  United States
  I have more than 30 years of experience in web/software development and system administration. Experience 2018 – Till Today Freelancing 1998 – Till Today my own company of Web Hosting, Web/Software development, System Administration. Nov 1997 – July 1998 Worked in Nicor Gas through Maxim Group Naperville,...
  I have more than 30 years of experience in web/software development and system administration. Experience 2018 – Till Today Freelancing 1998 – Till Today my own company of Web Hosting, Web/Software development, System Administration. Nov 1997 – July 1998 Worked in Nicor Gas through Maxim Group Naperville, IL Education: 1993 Diploma in Computer Management From Comp-U-Teach Bhopal, M. P., India 1985 – 1991 B. Sc.(Bachelor of Science) Barkathullah University Bhopal, M. P., India My latest work is to create an eCommerce shop using responsive design and Ajax. Have worked on many simple to complex projects in the following Skills Full Stack Development Web Development Database Programming Software Testing Website Management Database Administration Database Development Web Scraping Pattern Matching cURL phpMyAdmin Web Security Socket IO CMS Joomla WordPress Drupal Programming Languages: PHP Javascript Perl C# VB.NET Visual Basic VBA Python HTML5 HTML CSS Golang XAML OS Plateforms Linux Windows Debion Framework .NET ASP AJAX jQuery / Prototype Django Laravel node.js VB.NET Angular.js Codeigniter Express JS ASP.NET Databases/Data Processing MySQL Excel SQL Microsoft Access Microsoft SQL Server MariaDB SQLite System Admin Linux Windows Server UNIX Apache Web Hosting VPS DNS IIS eCommerce Zen Cart VoIP Asterisk PBX XML Firefox DOS API Windows API RESTful JSON λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vinisaac

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""