Database Administrators Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την rinsadsl
  5.2
  13 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  We are a team of Software,Web and App developers specialized in PHP, Magento, PrestaShop, MySql, SQL, ORACLE, C#, VB.net, SQL Server, Angular, IONIC, React, React Native technologies. We have successfully completed a wide array of projects using the above technologies. Our key expertise area is integrating...
  We are a team of Software,Web and App developers specialized in PHP, Magento, PrestaShop, MySql, SQL, ORACLE, C#, VB.net, SQL Server, Angular, IONIC, React, React Native technologies. We have successfully completed a wide array of projects using the above technologies. Our key expertise area is integrating marketplaces such as eBay, Amazon, Shopify, Wish.com, Lazada, Walmart, USPS, UPS, FedEx, DHL etc. using their respective APIs to make the sellers' life easy. You can always rely on us to get your project done professionally. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την tranngocanh1702
  4.8
  6 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  My Expertise: - PHP: Wordpress, WooCommerce - PHP framework: Laravel, Slim, CodeIgniter - Front-end: HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax - App Development: cross-platform (Android + iOS) - NodeJS - MySQL, Mongodb - Restful - AWS - Javascript - CSS - Photoshop
  My Expertise: - PHP: Wordpress, WooCommerce - PHP framework: Laravel, Slim, CodeIgniter - Front-end: HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax - App Development: cross-platform (Android + iOS) - NodeJS - MySQL, Mongodb - Restful - AWS - Javascript - CSS - Photoshop λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την technorizensoft
  4.3
  1 αξιολόγηση $14 $ την ώρα
  My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I React Native I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 | Phonegap | I 350+ Mobile Application | 400+ Web...
  My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. Android | iPad | iPhone | Laraval I React Native I Hybrid app I Bitcoin | E-Commerce | Cryptocurrencies I PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 | Phonegap | I 350+ Mobile Application | 400+ Web Applications | 21+ Games My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 7 years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την bhawanbaweja
  4.5
  2 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  B.Tech from BCOU having 15 years experience in IT Industry
  B.Tech from BCOU having 15 years experience in IT Industry λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την fauzifau
  3.8
  1 αξιολόγηση $15 $ την ώρα
  We're passionate group of designers and developers, we focus on ui & ux design bothweb and app design, graphic design, illustrations, 3d modeling and rendering, videography..
  We're passionate group of designers and developers, we focus on ui & ux design bothweb and app design, graphic design, illustrations, 3d modeling and rendering, videography.. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dotnetsqlCoder
  4.7
  22 αξιολογήσεις $33 $ την ώρα
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS...
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την softcarve
  3.5
  7 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  I am hard working professionals with 8 yrs of industry experience. Some of the Technologies and type of projects i work on - 1. Responsive mobile/Web Applications and E-Commerce Sites(core PHP/Mysql, codeignitor, Laravel, Wordpress, websites). 2. SQL(MS SQL, Mysql, mariadb, oracle, Informix, mongodb) - Anything...
  I am hard working professionals with 8 yrs of industry experience. Some of the Technologies and type of projects i work on - 1. Responsive mobile/Web Applications and E-Commerce Sites(core PHP/Mysql, codeignitor, Laravel, Wordpress, websites). 2. SQL(MS SQL, Mysql, mariadb, oracle, Informix, mongodb) - Anything from optimizing query to creating ER Diagram. 3. ETL using SSIS 4. Reporting using Cognos and SSRS. 5. Mobile Native Applications(Android, Windows Phone, Hybrid HTML5/CSS3 Apps). 6. API Integration(Twitter, Facebook, payment gateways, SMS, etc) 7. Conversion(PDF to spreadsheet, PSD to HTML) 8. Webscrapping, Excel VBA, Data Entry. 9. Any customized software/solution/cloud solution using PHP, JAVA, C, C++/ HTML/CSS/JavaScript/JQuery/Bootstrap. 10. Customized JQuery Plug-ins and Extensions for existing plug-ins. You can also hire me on this website by clicking HIRE ME λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την vw7209238vw
  4.7
  20 αξιολογήσεις $19 $ την ώρα
  Graduated with a degree in Computer Science at the Central University of Venezuela. Worked at several employments as Analyst, Programmer, DBA since 1980. Skills: Database (ERdesign-programming-population), WebScrap, Mysql, SQLserver, DBA,Office, VB6, ExcelVBA,Inno Setup Installer.
  Graduated with a degree in Computer Science at the Central University of Venezuela. Worked at several employments as Analyst, Programmer, DBA since 1980. Skills: Database (ERdesign-programming-population), WebScrap, Mysql, SQLserver, DBA,Office, VB6, ExcelVBA,Inno Setup Installer. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την tojisb059
  4.2
  2 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, Customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, Customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την kaindo2017
  3.2
  4 αξιολογήσεις $12 $ την ώρα
  I am Guru in Basic and advanced research writing,Essay writing, SEO articles ,technical writing,Editing,proofreading,Academic writing to name but a few.If you have technical papers in computer science,finance,Statistics,Economics Do not hesitate to Ping on me, i have written more than 500 papers.The History speak...
  I am Guru in Basic and advanced research writing,Essay writing, SEO articles ,technical writing,Editing,proofreading,Academic writing to name but a few.If you have technical papers in computer science,finance,Statistics,Economics Do not hesitate to Ping on me, i have written more than 500 papers.The History speak about itself.I have knowledge in All referencing citation like APA ,Harvard,IEEE etc.I will provide an Excellent work for you and surely you will never regret,thank you. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""