Database Programmers Για Πρόσληψη

 • Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 391 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mikikrstic0101
Πρόσλαβε τον/την   mikikrstic0101

  mikikrstic0101 mikikrstic0101

  Serbia $30 USD / ώρα
  Preferred and Dedicated Developer
  Serbia
  I am a full-stack, Unity and blockchain developer who has the abilities that a programming expert should have at the highest level. Of course, as a web developer, I made many websites using programs like React, Django, Node, etc. Also, as a blockchain developer, I made many Blockchain sites and had rich experience...
  I am a full-stack, Unity and blockchain developer who has the abilities that a programming expert should have at the highest level. Of course, as a web developer, I made many websites using programs like React, Django, Node, etc. Also, as a blockchain developer, I made many Blockchain sites and had rich experience with cryptocurrency, swap wallet and smart contracts, etc. What is surprising in my abilities is that I design programs with strong logic and high algorithm knowledge (also mathematics) to ensure the quality of programs. I always put credit first on my assignments. During my work, I pay attention to the details of the project and seek perfection in everything. I'm always ready and always deliver great results. Thank you for your attention. My skills: -Front-End: Html, CSS, React, Vue, Angular, Gatsby, Next, Svelte -Back-End: PHP, Laravel, Express, Python, Django -CMS: WordPress, Shopify, Magento, Drupal -Game: Unity3D, Unreal Engine, Photon, Websocket, AR, VR -Database: Oracle, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, MSSQL and GraphQL. -Blockchain, Bitcoin, Ethereum and NFT(Web3.js, Web3.py), Solidity, Solana C/C++ and C#, Java and Python. Since I worked as a freelancer, getting your project done is the only way to be truly satisfied for me. Being based on credit, mutual trust, and social relationships, is the key to success in freelancing. I’m responsible for my solutions and willing to follow your any request. To improve my skills to the cutting-edge and to be the most talented developer in the world are my desires and these are necessary for work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mikikrstic0101
 • Πρόσλαβε τον/την   frederikhein6
Πρόσλαβε τον/την   frederikhein6

  frederikhein6 frederikhein6

  Germany $30 USD / ώρα
  FullStack Mobile & Web, Blockchain developer.
  Germany
  Please call me to help get your project started - or to get a stuck project finished! As a experienced JavaScript Developer with 8 years in the industry and proficient with React, Golang, Python, you will get most satisfactory result. "Just call me up, cause I'll always be there" What I can bring to your project: ✔...
  Please call me to help get your project started - or to get a stuck project finished! As a experienced JavaScript Developer with 8 years in the industry and proficient with React, Golang, Python, you will get most satisfactory result. "Just call me up, cause I'll always be there" What I can bring to your project: ✔ Expertise in developing solutions specific to your business requirements ✔ A high level of professionalism and plain English communication ✔ Industry leading project management, coding techniques and version control ✔ Deliverable timelines that are realistic and always achieved ✔ Cost estimates that are clear and agreed from the beginning ✔ Contactable during extended Australian business hours within 15 minutes Projects I love to work on: ❤️ React / Next websites and web apps ❤️ Vue (Angular) / Nuxt websites and web apps ❤️ Laravel projects ❤️ Django, Flask projects. ❤️ Headless WordPress projects ❤️ WordPress, WooCommerce and Elementor ❤️ Golang, Blockchain, C#, C++ development ❤️ Python work including computer vision, data analyst and NLP My profile rate is my standard hourly rate on Freelancer, which represents excellent value for money for most time sensitive and complex projects. Please invite me to your project, and I will happily prepare a fixed rate proposal for you project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την frederikhein6
 • Πρόσλαβε τον/την   teekayzitsi
Πρόσλαβε τον/την   teekayzitsi

  teekayzitsi teekayzitsi

  Zimbabwe $15 USD / ώρα
  Data Engineer
  Zimbabwe
  Hi In my current Profession -I perfom the DBA and Developer duties in high traffic OLTP environment -Python programing,-Data Scraping using python,data analysis using python and R -Database development in (Mysql,Postgres,SQlite and SQl) -Data Mining -Automation -Data warehousing on sql,mysql and postgres database...
  Hi In my current Profession -I perfom the DBA and Developer duties in high traffic OLTP environment -Python programing,-Data Scraping using python,data analysis using python and R -Database development in (Mysql,Postgres,SQlite and SQl) -Data Mining -Automation -Data warehousing on sql,mysql and postgres database (Star Schemas) and Business Intelligence systems development -Data extractions using Talend Open Studio,Python -Data Intergration using WSO2 ,Talend Open Studio -I have rich experienced in Database Administration, Excel -Data visualisation using Power BI,BIRT ,Jasper ,excel -SQL server installations Kind Regards Takudzwa λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την teekayzitsi
 • Πρόσλαβε τον/την   noureen23
Πρόσλαβε τον/την   noureen23

  noureen23 noureen23

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Databases| SQL Programming I Data Analytics
  Pakistan
  Over 15 years of experience in project planning, system design, functional and design specification, impact analysis, coding, testing, implementation, support, and maintenance. Worked extensively on client-server and enterprise application development using Oracle SQL, PL/SQL, SQL Server. SKILLS:  Embedded System...
  Over 15 years of experience in project planning, system design, functional and design specification, impact analysis, coding, testing, implementation, support, and maintenance. Worked extensively on client-server and enterprise application development using Oracle SQL, PL/SQL, SQL Server. SKILLS:  Embedded System Designing  Database Designing  Complex SQL/PL-SQL Queries  Power BI /Dashboards  Web Development  Windows Applications  Machine Learning  Microsoft Excel  Data Warehousing/ Mining λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την noureen23
 • Πρόσλαβε τον/την   expertcoder1vw
Πρόσλαβε τον/την   expertcoder1vw

  expertcoder1vw expertcoder1vw

  Malawi $50 USD / ώρα
  Software Design and Development Expert
  Malawi
  Do you have Windows software developing needs? Then I promise, I’m the freelancer you’ve been looking for. I am a software developer with over 25 years experience, with development projects spanning a number of different languages, including: - Delphi - MS-Access/VBA - MS-Excel/VBA - VB6 - VB.Net/C#.Net - ...
  Do you have Windows software developing needs? Then I promise, I’m the freelancer you’ve been looking for. I am a software developer with over 25 years experience, with development projects spanning a number of different languages, including: - Delphi - MS-Access/VBA - MS-Excel/VBA - VB6 - VB.Net/C#.Net - DBase/Foxpro/Visual Foxpro - SQL Server/T-SQL - Firebird - MySQL - PHP - Oracle Database - PostgreSQL I never shy away from a project, no matter what kind of language, parameters, or client needs are attached to it. My designs are turnkey, allowing for quick and easy access and use. All designs and developments come with support and troubleshooting, as I’d never expect a client to fix anything that I created. I also offer licensing, commercialization and marketing services for all products. I’m available in any timezone, and can always be reached via Freelancer.com’s “Hire Me Now” button. If you have any questions about software tools like Visual Studio or PHP, or any general questions about what you need accomplished, reach out! I’m waiting and ready to take your project from seedling to full-grown! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την expertcoder1vw
 • Πρόσλαβε τον/την   ShafirR
Πρόσλαβε τον/την   ShafirR

  ShafirR ShafirR

  Sri Lanka $55 USD / ώρα
  SQL Server DBA | SQL Developer | Data Engineer
  Sri Lanka
  ✅ TOP-RATED ELITE Freelancer, specializing in SQL Server DBA, Database Development, & Business Intelligence Development (Data Engineer). I have worked with | ⭐ High Profile Clients ⭐ | in my Career, including the following to illustrate some of them: ✅ AAA Communication Inc. USA (~14 Million Estimated Revenue per...
  ✅ TOP-RATED ELITE Freelancer, specializing in SQL Server DBA, Database Development, & Business Intelligence Development (Data Engineer). I have worked with | ⭐ High Profile Clients ⭐ | in my Career, including the following to illustrate some of them: ✅ AAA Communication Inc. USA (~14 Million Estimated Revenue per Year) ✅ NeTex Consulting. USA ✅ Cloud Retailer. USA (Over $500k+ Invested on Upwork) ✅ Selectel Wireless. USA ✅ Jevin Inc. USA Extensive Experience as a SQL Server DBA (Versions 2000 - 2019) methodically identifying and resolving complex underlying causes of Microsoft SQL Server problems, using a vast variety of techniques and tools. I have solved numerous show-stopping SQL Server Performance problems, as well as often re-engineered immensely complex designs and code, providing significantly improved performance. Expert Level ability with Data Extraction, Transformation and Loading (ETL) from numerous heterogeneous data sources. I pride myself in my ability to intuitively gather, interpret and understand your requirements, as well as develop intuitive and creative Business Intelligence Solutions using the full MSBI stack (Power BI, SSAS, SSRS, SSIS, Datazen). ⭐ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS? ✅ Client Reviews: I focus on providing VALUE to all of my Clients and Earning their TRUST. The Client Reviews and Feedback on my Profile are immensely important to me and the value that I provide. ✅ Over-Delivering: This is core to my work as a Freelancer. My focus is on GIVING more than what I expect to RECEIVE. I take pride in leaving all of my Clients saying "WOW" ✅ Responsiveness: Being extremely responsive and keeping all lines of communication readily open with my Clients. ✅ Resilience: Reach out to any of my Current of Former Clients and ask them about my Resilience. Any issue that my Clients face, I attack them and find a SOLUTION. ✅ Kindness: One of the biggest aspects of my life that I implement in every facet of my life. Treating everyone with respect, understanding all situations, and genuinely wanting to IMPROVE my Client's situations. ⭐⭐⭐ I am eager to work with you, to provide reliable, consistent, and High-Level solutions to design/development challenges. Please contact me, so we can discuss how we can work together to FULLY meet your Business Needs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShafirR
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $6 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   FarazAbbas
Πρόσλαβε τον/την   FarazAbbas

  FarazAbbas FarazAbbas

  Pakistan $30 USD / ώρα
  PHP JavaScript Laravel Wordpress CSS Node React CI
  Pakistan
  ----------- Freelancer Top 1% Web Developer ---------- I am Senior Web Developer. My experience includes PHP, MySQL, Laravel, CI,WordPress, CSS3, JQuery, HTML5, Javascript, Bootstrap, and JS. - I create complete website from start to finish with excellent quality. - I provide best layouts and navigation system...
  ----------- Freelancer Top 1% Web Developer ---------- I am Senior Web Developer. My experience includes PHP, MySQL, Laravel, CI,WordPress, CSS3, JQuery, HTML5, Javascript, Bootstrap, and JS. - I create complete website from start to finish with excellent quality. - I provide best layouts and navigation system for website. - I create complete CMS system as per requirements. - I provide complete customization of WordPress Themes - I provide error analyzing and fixation. - WPJobster theme Expert. I have excellent Knowledge and working experience in WordPress as well. and provide best functionality of website with complete satisfaction. I am ready to get hired. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FarazAbbas
 • Πρόσλαβε τον/την   yevheniilesyk
Πρόσλαβε τον/την   yevheniilesyk

  yevheniilesyk yevheniilesyk

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Creative developer
  Ukraine
  I am a creative full stack software engineer. In the last 6 years, my experience in the development world went outstanding. I love to challenge high tech and satisfy my clients. I have maintained, developed and launched multiple projects, carrying the development of its back-end and front-end codebases. Through my...
  I am a creative full stack software engineer. In the last 6 years, my experience in the development world went outstanding. I love to challenge high tech and satisfy my clients. I have maintained, developed and launched multiple projects, carrying the development of its back-end and front-end codebases. Through my products, clients enjoyed keeping with me and my creative idea to improve their projects. Working with other engineers is my pleasure, especially helping them. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yevheniilesyk
 • Πρόσλαβε τον/την   Truonggiang86
Πρόσλαβε τον/την   Truonggiang86

  Truonggiang86 Truonggiang86

  Vietnam $25 USD / ώρα
  Data Engineer
  Vietnam
  FEATURE REVIEW: "One of the best freelancers I have hired. After a quick discussion where she asked very detailed questions she was close to delivering what i asked for in first version. Very likely to use her again for future SQL needs." - Brian B I started to work as a database specialist 12 years ago and now i'm...
  FEATURE REVIEW: "One of the best freelancers I have hired. After a quick discussion where she asked very detailed questions she was close to delivering what i asked for in first version. Very likely to use her again for future SQL needs." - Brian B I started to work as a database specialist 12 years ago and now i'm working as a data engineer in a bank and i started to work at freelancer 2 years ago. During 2 years i've done many interesting project to sharp my skill such as Microsoft SSIS, Python programming to process the data, Microsoft PowerBI to get insight in data. I'm still working as individual as a part time job but i can work around 20-25 hours per week because i'm passionated about the data and never to stop learning new technology λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Truonggiang86

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""