Customer Service Specialists Για Πρόσληψη

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 331 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   jonna88
Πρόσλαβε τον/την   jonna88

  jonna88 jonna88

  Philippines $8 USD / ώρα
  Virtual Assistant / Customer Service and Support
  Philippines
  I can do any kind of job as long as you provide the instructional documents/videos of how everything works. I am a fast learner and willing to work full-time and for the long term. MY SKILLS... ✓ Able to type 45 words per minute. ✓ Great attention to detail. ✓ Positive attitude. ✓ Highly organized. ✓ I can work alone...
  I can do any kind of job as long as you provide the instructional documents/videos of how everything works. I am a fast learner and willing to work full-time and for the long term. MY SKILLS... ✓ Able to type 45 words per minute. ✓ Great attention to detail. ✓ Positive attitude. ✓ Highly organized. ✓ I can work alone or cooperate with a team. ✓ Follow instructions and fast learner. ✓ Can identify problems and solutions. ✓ I take responsibility for my work and don't need to wait to be told what to do. ✓ Good listening and communication skills. ✓ Reliable, flexible, loyal, hardworking, dedicated, honest, patient, and trustworthy. ✓ Always on time and with no absences when it comes to working. I USUALLY WORK WITH... - Data Entry, Web Research - Customer Service / Support - Email / Ticket / Chat Support - Virtual Assistant I HAVE KNOWLEDGE IN USING... - WordPress, Woo-commerce, AliExpress - Etsy, Shopify, 3dcart - Magento, Amazon, eBay - Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Google Docs, Google Spreadsheets, Google Slides - Dropbox, PDF - WhatsApp, WeChat - Skype, Slack, Discord - Asana, Trello, Monday - Zendesk, Gorgias, Freshdesk I can work up to 40 hours a week (Monday through Friday or on weekends if required). Thank you for visiting my profile! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jonna88
 • Πρόσλαβε τον/την   engronu
Πρόσλαβε τον/την   engronu

  engronu engronu

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Certified PM | Skilled VA | Top 1% Freelancer
  Bangladesh
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a...
  ⭐ ** Skilled Project Management Expert | Accomplished Program & Project Manager | Digital Transformation Specialist ** I am a seasoned Program & Project Manager with over 15 years of combined experience in the IT industry and the Government Sector. As a certified Project Management Professional (PMP), I bring a wealth of technical skills and a proven track record of managing large and complex projects. My expertise extends beyond project management, encompassing technical documentation writing, proficiency in various project management tools such as Jira, ClickUp, and Monday.com, and a strong ability to work effectively with clients and stakeholders from diverse regions, including the USA, Canada, Malaysia, Singapore, Thailand, Nepal, India, and more. I am not only well-versed in English but also possess basic French language skills, enabling me to engage with a broader range of clients and team members. My unique blend of technical acumen, project management proficiency, and multicultural communication skills positions me as a valuable asset in delivering successful projects. ⭐ Key Features:⭐ ⭐ Multifaceted Expertise: As a Project Manager, IT Project Consultant, and Business Development Manager, I've cultivated a versatile skill set. ⭐ High-Impact Solutions: My career is marked by consistently delivering impactful solutions to clients worldwide. ⭐ Team Integration: I specialize in seamlessly integrating diverse business, functional, and technical teams, creating a cohesive powerhouse. ⭐ Bringing Order to Chaos: I find immense satisfaction in bringing order to chaos, guiding projects to successful completion. I am excited to collaborate with you, leveraging my unique skill set, extensive experience, and passion for delivering value to transform your projects into success stories. Availability: I am available for both short-term and long-term projects. Let's discuss your needs and chart the best path forward. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engronu
 • Πρόσλαβε τον/την   eltamarisa85
Πρόσλαβε τον/την   eltamarisa85

  eltamarisa85 eltamarisa85

  Indonesia $8 USD / ώρα
  ✅ Online & available to work now
  Indonesia
  Your Satisfaction is My Priority. I Will Give You More Than You Expected Thank you for viewing my profile. I am a hard worker, quick learner, multitasking, efficient, and friendly virtual assistant. I have 5+ years experience in all types of online web services in the following fields: **DATA ENTRY & ADMIN** =>Excel...
  Your Satisfaction is My Priority. I Will Give You More Than You Expected Thank you for viewing my profile. I am a hard worker, quick learner, multitasking, efficient, and friendly virtual assistant. I have 5+ years experience in all types of online web services in the following fields: **DATA ENTRY & ADMIN** =>Excel =>Pdf =>Word =>Data Entry =>Data Processing =>Web Searching =>Wordpress =>Web Research =>Copy Typing **DESIGN** =>Image editing =>Photoshop =>Corel Draw **TRANSLATION & LANGUAGES** =>English =>Indonesian =>Malay VALUES : Accuracy & Quality, Commitment, Trust, Time bound services, Round the clock services, Reasonable pricing and Real time support. Best Regards Nurul Hadi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eltamarisa85
 • Πρόσλαβε τον/την   rgu579640eef05e0
Πρόσλαβε τον/την   rgu579640eef05e0

  rgu579640eef05e0 rgu579640eef05e0

  India $7 USD / ώρα
  B2B Leads/Email Mktg/VA/Data Annotation
  India
  Hey there, I'm Rashi, a B2B Lead Generation expert thriving on freelancer.com. I blend data-driven precision with creativity to turn leads into opportunities. I've navigated various industries, offering tailored solutions that stand out. My focus? Identifying potential leads and using top-notch tools for effective...
  Hey there, I'm Rashi, a B2B Lead Generation expert thriving on freelancer.com. I blend data-driven precision with creativity to turn leads into opportunities. I've navigated various industries, offering tailored solutions that stand out. My focus? Identifying potential leads and using top-notch tools for effective outreach. My goal is to make your business a top choice in your niche by building meaningful connections. Services I Offer: Web Research Contact Building Email Lists LinkedIn Mining Data Cleanup Product Uploads (Magento, WordPress, Shopify, WooCommerce) Virtual Assistance Help Desk Support Online Surveys Data Annotation Image Labeling Image Classification λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rgu579640eef05e0
 • Πρόσλαβε τον/την   ajmacarthur
Πρόσλαβε τον/την   ajmacarthur

  ajmacarthur ajmacarthur

  United States $35 USD / ώρα
  QuickBooks ProAdvisor and Virtual Assistant
  United States
  Are you feeling bogged down by your administrative or customer service needs? With 25+ years of experience, both for myself & past employers, you can count on these tasks getting done on time & budget. With my dedicated attention to detail, you can be confident that no detail is overlooked while handling your...
  Are you feeling bogged down by your administrative or customer service needs? With 25+ years of experience, both for myself & past employers, you can count on these tasks getting done on time & budget. With my dedicated attention to detail, you can be confident that no detail is overlooked while handling your bookkeeping or administrative needs. This will give you the needed time to focus on growing your business. As a small business owner running multiple resorts, the following skills will benefit you & help grow your organization: Full Cycle Bookkeeping -QuickBooks ProAdvisor Online -A/P, A/R & tax reports -Financial analysis -Inventory Controls Business Administration -Scheduling staff & appointments -Proofreading documents -Correspondence Customer Service Support -Utilize the G.R.E.A.T. principle -Effective communication -Service orientated -Well-versed in email, phone, or chat -Highly adaptive Let me help get you organized & get your company in control! You can count on me to meet your needs down to the last detail while following your directions. Check out my employment for more information about why my skills will bring you peace of mind! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ajmacarthur
 • Πρόσλαβε τον/την   harlenecastrohc
Πρόσλαβε τον/την   harlenecastrohc

  harlenecastrohc harlenecastrohc

  Philippines $10 USD / ώρα
  Copywriter|DigitalMarketing|Operations Analyst|V.A
  Philippines
  I offer a comprehensive range of services to businesses seeking to enhance their online presence and operational efficiency. With a meticulous approach to detail and a passion for delivering results, I excel in crafting persuasive copy that engages audiences, optimizing digital marketing strategies to drive traffic...
  I offer a comprehensive range of services to businesses seeking to enhance their online presence and operational efficiency. With a meticulous approach to detail and a passion for delivering results, I excel in crafting persuasive copy that engages audiences, optimizing digital marketing strategies to drive traffic and conversions, analyzing operations to identify areas for improvement and efficiency gains, and providing virtual support to streamline workflows. With my expertise and dedication, I am committed to helping businesses thrive in today's competitive landscape. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harlenecastrohc
 • Πρόσλαβε τον/την   TaiPurity
Πρόσλαβε τον/την   TaiPurity

  TaiPurity TaiPurity

  Kenya $50 USD / ώρα
  VIRTUAL ASSISTANT/CUSTOMER SERVICE/CHAT AGENT
  Kenya
  Hello, My name’s Purity Tai, and I’d like to thank you for taking your time to look through my profile. I am a therapist and a registered member of the clinical medicine association of Kenya with 2years of extensive experience in health medicine. ENGLISH to SWAHILI translator AS A VIRTUAL ASSISTANT I am an...
  Hello, My name’s Purity Tai, and I’d like to thank you for taking your time to look through my profile. I am a therapist and a registered member of the clinical medicine association of Kenya with 2years of extensive experience in health medicine. ENGLISH to SWAHILI translator AS A VIRTUAL ASSISTANT I am an experienced Executive Administrative Assistant, Social Media Manager, and Chat assistant. I have found my calling, and that is to assist my clients and build a positive work environment to achieve 100% client satisfaction. I provide a variety of services which include: 1. Chat support and Customer service agent 2. Email handling 3. Zendesk support 4. Personal assistance 5. Managing social media pages (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat) 6. Transcription services 7. Prepare presentations 8. Shopify (product descriptions, updating) 9. Blog and SEO management and writing 10. Scripts for your YouTube channel or videos 11. Sales copies and product descriptions 12. Manuscripts, memoirs 13. Minutes 14. WordPress 15. Company profiles (about us page, home page, FAQs, privacy policies) 16. Inbound and cold calling 17. Data entry expert I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Ghostwriting (fiction, non-fiction, romance, comedy, LGBTQ, religion, self-help books) manuscript writing • EBooks and children's book • Scriptwriting • Product description writing and sales copies • Company profiles (home page, about us page, FAQs, privacy policy) • SEO content • Virtual assistance, data entry, and social media managing • Medical writing and psychology • Academic writing • Blog and website content • Fashion writing • Copywriting • Video testimonials • Nutrition and health • Business proposals • Grant writing • Meditation and wellness content • Editing, proofreading, rewriting, and paraphrasing HOW DO YOU KNOW I CAN HELP YOU? Whatever your circumstance and your business, if you need professional and effective support, I’m your gal. These are just a few examples of clients I have served: -Small Business Owners - Female Executives - Corporate Managers - Coaches & Consultants - Spiritually Minded Individuals - Health & Fitness Professionals - Lifestyle Bloggers - Female-led Start-Ups Why should you hire me? ~ Your Satisfaction Is My Priority, ~ I'll do rework to your Satisfaction. ~ Work 6 days a week and available 24x6. ~ Deliver Projects within the time frame. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TaiPurity
 • Πρόσλαβε τον/την   mohsinalizafar
Πρόσλαβε τον/την   mohsinalizafar

  mohsinalizafar mohsinalizafar

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Pro Virtual Assistant | Web & Mobile App Developer
  Pakistan
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound...
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound knowledge of web design, development, and maintenance, and I am proficient in using the latest technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Php, Laravel, Angular, React.js, Nextjs, Nodejs, Flutter, ReactNative, Nestjs, as well as AI and ML. Apart from my expertise in web development, I possess exceptional organizational and time-management skills, making me an efficient virtual assistant as well. I have vast experience in social media account management, email marketing, data entry, customer service, scheduling, handling e-commerce stores, and performing other administrative tasks. My adeptness with project management tools enables me to stay organized and track the progress of various projects. I am wholly committed to delivering high-quality work that exceeds the expectations of my clients. I am a proactive problem-solver who continuously seeks ways to improve my skills and stay abreast of the latest technological advancements. I am always mindful of completing projects within the given timeframe and budget, and my clients can trust me to provide the utmost quality in my work. Throughout my career, I have worked with various small businesses, entrepreneurs, and busy professionals, aiding them in streamlining their operations and freeing up valuable time for other essential aspects. Regardless of your needs or goals, I am confident that I can provide you with the necessary assistance to achieve your objectives. I am eager to work with you and help transform your ideas into a tangible reality. Together, let us grow your business and achieve its full potential. If you have any questions, please do not hesitate to contact me, as I would be delighted to assist you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mohsinalizafar
 • Πρόσλαβε τον/την   ihafiz970
Πρόσλαβε τον/την   ihafiz970

  ihafiz970 ihafiz970

  Pakistan $4 USD / ώρα
  Virtual Assistant | CSR | VBA Excel | Data Entry
  Pakistan
  Hey, I'm a professional Virtual Assistant with enriched experience in Email Support, Data Entry, Web Research, and Customer Support services. With a strong commitment to efficiency, accuracy, and client satisfaction, I am here to assist you in streamlining your tasks and enhancing your business operations. I commit...
  Hey, I'm a professional Virtual Assistant with enriched experience in Email Support, Data Entry, Web Research, and Customer Support services. With a strong commitment to efficiency, accuracy, and client satisfaction, I am here to assist you in streamlining your tasks and enhancing your business operations. I commit super dedication to your work until it is done according to your needs. I go deeper and the extra mile to give you impeccable quality and utmost satisfaction. I like to work with forward-thinking clients/brands to create progressive and effective visual communication for their target audiences. Competitive Skills ✅ Virtual Assistant Services ✅ Email Support ✅ Data Entry ✅ Customer Support ✅ Excel | VBA Macros Expert ✅ Task Coordination ✅ Document Management ✅ Communication Support ✅ Research Assistance ✅ CRM Data Entry ✅ Shopify Data Entry ✅ PDF to MS Word ✅ Scanned PDF to Excel My commitment to excellence and my ability to contribute positively to your team makes me a reliable choice. Let's collaborate to optimize your operations and elevate your client interactions. Thank you for considering my expertise. I am eager to discuss your needs and create a tailored solution that aligns perfectly with your goals. Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ihafiz970
 • Πρόσλαβε τον/την   mydul0715
Πρόσλαβε τον/την   mydul0715

  mydul0715 mydul0715

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  GRAPHIC DESIGN, LOGO, ILLUSTRATION, PHOTOSHOP
  Bangladesh
  Hi, This is Md. Mydul Islam. I'm a professional Graphic Designer expert in Logo design. I have 3 years experience in this field. >> You can get more changes from me until your 100% satisfaction. >> I provide different file format as you want. >> 100% money back guarantee services. My skilled areas: * Logo Design *...
  Hi, This is Md. Mydul Islam. I'm a professional Graphic Designer expert in Logo design. I have 3 years experience in this field. >> You can get more changes from me until your 100% satisfaction. >> I provide different file format as you want. >> 100% money back guarantee services. My skilled areas: * Logo Design * Business Card * Icon design * Typography * Banner Design * Letterhead Design * T - Shirt Design So do not worry, without any hesitation You can Hire me. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mydul0715

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""