Creative Writers Για Πρόσληψη

 • Δημιουργική Συγγραφή
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 413 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ExpertLive
Πρόσλαβε τον/την   ExpertLive

  ExpertLive ExpertLive

  Pakistan $7 USD / ώρα
  Professional & Academic Writing Expert
  Pakistan
  My name is Bisma and writing is my passion “When I say work, I only mean writing. Everything else is just an odd job”. I am professionally active in the field of writing since 2018 for my clients on different platforms. I have all the relevant skills and competencies to fulfill my client’s requirements in a timely...
  My name is Bisma and writing is my passion “When I say work, I only mean writing. Everything else is just an odd job”. I am professionally active in the field of writing since 2018 for my clients on different platforms. I have all the relevant skills and competencies to fulfill my client’s requirements in a timely manner. I am capable of generating innovative ideas as per your requirements, please contact me once and get 100% results. My few areas of skills are listed as below:- English Literature, Economics & Finance, Business Plans, Marketing, Religious Studies, History, Case Studies, Thesis, Report Writing, Summaries, Research Paper, Proposal & Resume, and Cover Letter. Why hire me? 1) I have a 5-star average rating. 2) I am a creative writer. 3) I hold a Master's degree in Marketing and HR. 4) High-quality work in a timely manner. “I am a must-try person. Need your single chance to show you my writing abilities.” Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ExpertLive
 • Πρόσλαβε τον/την   SidraSadaqat
Πρόσλαβε τον/την   SidraSadaqat

  SidraSadaqat SidraSadaqat

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Where you get content and designing at one place.
  Pakistan
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3...
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3 years. I have written more than 1000 research papers, Several successful Business plans Articles Web content and so on for my clients and some of them are attached in my portfolio. The best thing is I can also assist you with your GRAPHIC DESIGNING tasks. Things I can assist you with: Research papers Reports Business plans Market Researches Articles Blog posts Web-content Feasibility Study SPSS Including all fields Finance, HRM, Marketing, Supply Chain, Accounting, Statistics. For Designing, I can design the following: Logo Flyers Brochures Leaflets Business Cards Corporate Branding T-Shirts Stationary Landing page λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SidraSadaqat
 • Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas
Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas

  FineIdeas FineIdeas

  Pakistan $16 USD / ώρα
  "Top Rated Academic & Professional Writer"
  Pakistan
  "Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ I am working in this industry for the last 9 years and I have understood that people often struggle with their research and academic tasks because they don’t have enough time, an exam is about to begin, short...
  "Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ I am working in this industry for the last 9 years and I have understood that people often struggle with their research and academic tasks because they don’t have enough time, an exam is about to begin, short deadlines, multiple assignments, etc. If you are also dealing with any of such issues, and feeling worried about what to do, then here is the solution; hire me as your personal support system for all your tasks and assignments. I have done my Master's in English Literature, but I have worked with clients completing their tasks for different subjects such as English Literature, Social Sciences, Finance, Economics, Medical, as well as, Nursing. I have prepared myself all of these professional years to be a multi-tasker, who can help you to get out of trouble for any type of assignment. Have a look at the following services that I provide: ⚝ Case Studies ⚝ Research Proposal ⚝ Dissertations ⚝ Discussion Posts ⚝ Classmate Discussion Replies ⚝ Exam Q&A ⚝ MCQS ⚝ Research Essays ⚝ Argumentative Essays ⚝ Article Critical Analysis ⚝ Summary Writing Why to choose me? ⚝ Grammarly Checked ⚝ No grammar mistakes ⚝ Unique content with zero plagiarism ⚝ Review and revisions ⚝ Well research and articulated work ◼️ Just ping me whenever you will need my HELP. Thank you for reading my profile. :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FineIdeas
 • Πρόσλαβε τον/την   Gramy32
Πρόσλαβε τον/την   Gramy32

  Gramy32 Gramy32

  Vietnam $20 USD / ώρα
  Marketing Content Creator |Text , Graphic, Video
  Vietnam
  (Please leave a message to consult and discuss your project) Hello my name is Nguyen ( you can call me Yuki). Here is a list of services that I can offer you: -Write articles/Blogs, product reviews, product descriptions, financial reports, .. - Create and design content on platforms Wordpress, Youtubel, Tiktok,...
  (Please leave a message to consult and discuss your project) Hello my name is Nguyen ( you can call me Yuki). Here is a list of services that I can offer you: -Write articles/Blogs, product reviews, product descriptions, financial reports, .. - Create and design content on platforms Wordpress, Youtubel, Tiktok, Facebook, Instagram, Twitter, Moodle, .. - Create content for a white page for cryptocurrency| NFT| technology. - Video editing (for all platforms: Youtube, TikTok, Instagram, ..) - Create high-quality, engaging and unique presentation - Creation of online marketing plans including website and social networks - Managing social media channels: Facebook, Instagram, Youtube - And many other marketing services.. I have 6 years of service expertise in the US, Australian, Chinese and European markets With 6 years of experience in the marketing industry, I have deep knowledge in the fields of: Blockchain, Fintech, crypto, tourism, IT, health care, beauty. I always read the latest market reports so make sure to help your brand reach consumers effectively. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Gramy32
 • Πρόσλαβε τον/την   QualityHub
Πρόσλαβε τον/την   QualityHub

  QualityHub QualityHub

  Pakistan $10 USD / ώρα
  "Pleasure in the job puts perfection in the work"
  Pakistan
  High Quality on low price service of mine are proof of my skill set & expertise quality is a built in parameter and cannot be taught. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income...
  High Quality on low price service of mine are proof of my skill set & expertise quality is a built in parameter and cannot be taught. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and staying on task until objectives are met. I have served more than 2000 clients, With both TECHNICAL & NON-TECHNICAL EXPERTISE, Quality Hub is place where you get top-class solution to your problems within a few hours at very cheap price! ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ --> Accounting & Finance, --> Research writing & Academic writing. --> BUSINESS PLANS, --> BUSINESS ANALYSIS. --> Content writing, --> Article, Blog writing. --> Literature Review & Methodology. --> Case study, --> Reports & Essay writing. --> SPSS & E-view. --> PowerPoint slides. --> Rewriting & Paraphrase. I provide Free Turnitin reports along with work to my clients, I am just a click away from you, Simply click on the ''Hire Quality Hub'' button an place your order, Try me once and life time impressed! THANK YOU. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την QualityHub
 • Πρόσλαβε τον/την   MikeTyrrell
Πρόσλαβε τον/την   MikeTyrrell

  MikeTyrrell MikeTyrrell

  Canada $20 USD / ώρα
  Ghostwriter - fiction/nonfiction, cheap & reliable
  Canada
  Writer for your ghostwriting needs! Although I've been on this platform for some time, I haven't been offering my services as a freelancer - so don't take my lack of feedback as meaningful. I have great communication skills, fluent in English, can write in a variety of tones, genres, and styles. You will find me...
  Writer for your ghostwriting needs! Although I've been on this platform for some time, I haven't been offering my services as a freelancer - so don't take my lack of feedback as meaningful. I have great communication skills, fluent in English, can write in a variety of tones, genres, and styles. You will find me friendly, easy to work with, eager to meet your needs, and fairly priced with quick turnaround times. I am flexible regarding what I write and to what level of quality - from fast, low cost first drafts to final, polished and ready to publish. I am also flexible on how graphic you need the content to be. Fiction or nonfiction. Romance, Paranormal Romance, Mystery, Thriller, Horror, Science Fiction, Erotica or even a combination of genres. I can work from a general idea to a detailed outline. I can create/provide an outline, first draft, revisions, spelling and grammar checks, and polish - whatever you need. I can even provide your final document in the format of your choice (.docx, .txt, pdf, .mobi, .epub etc.) Give me a chance, you won't be disappointed! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MikeTyrrell
 • Πρόσλαβε τον/την   nehanavlani7
Πρόσλαβε τον/την   nehanavlani7

  nehanavlani7 nehanavlani7

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Digital Marketer - Ghostwriter - Creative Writer
  Pakistan
  Welcome to my Social Media Management Services and Content creation for writing & Marketing! This is Neha with 5 years of experience helping a broad range of clients business shape. I am well organized, efficient & self-motivated person that help people achieve their goals and give the life to the Ideas. Would you...
  Welcome to my Social Media Management Services and Content creation for writing & Marketing! This is Neha with 5 years of experience helping a broad range of clients business shape. I am well organized, efficient & self-motivated person that help people achieve their goals and give the life to the Ideas. Would you like to achieve your marketing and branding goals effortlessly? I am here to help you to achieve your goals and to grow your brand on another level! I have helped hundreds of businesses to expose themselves and their services to a bigger audience, converting mostly into buyers. What I can do for you in Marketing field: Implementation of Social Media Marketing Strategies on: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn YouTube, Snapchat, Discord, Telegram ETC. Optimization of Business Pages on all sites What you will get from my service: 1. Design Social Media Strategies to Achieve Organic Marketing Targets 2. Create High Quality Posts (Custom Graphics, Attractive, Engaging) 3. Promoting Your Services/Products through professional daily posts 4. Schedule Daily Posts on all Your Accounts 5. Optimize Your Social Media Accounts 6. Research of Trending Hashtags 7. Grow Your Online Presence 8. Fast Delivery ( in advance for all the posts) 9. 24/7 Support When it comes to content writing, you can expect friendly, focused and attentive customer service. I take pride in positive communication and follow-thru. Small and large projects are welcome - accuracy and timeliness are always priorities. Comprehensive content writing in: Article writing, Blog writing, e-Book writing, Business Plans, Projections, Market Research, Feasibility Study, & Pitch Deck, Resume/CV writing, Web copywriting, Newsletter writing, Product descriptions, Press Release writing, Social media writing, SEO writing, Scriptwriting, Email writing, Whitepapers, Grant Proposals, Technical Manuals, Technical Proposal Volumes (Proposal Responses, RFP), Getting Started & User Guides, Proposal Summaries, Announcement Responses, Case Studies. Styles & Citations: Chicago, APA, MLA, AMA, HSJ, IEEE, DIA, AR 25-50, Microsoft Style Guide, etc. The documents will be professional, insights will be in-depth, and coupled with infographics that will be able to convey the message conveniently. Feel free to contact me, just click on Hire and Send a message. Let's create Innovative digital world together. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nehanavlani7
 • Πρόσλαβε τον/την   assignsolver
Πρόσλαβε τον/την   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $9 USD / ώρα
  !!**Master in Article, Blog & CopyWriting**!!
  Pakistan
  Hi, I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10-Years of experience in the field of copywriting. My passion from the initial stage of my life is writing, I love to write professional stuff, it includes; SEO-Optimized Articles & Blogs, Book Writing, Website Content,...
  Hi, I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10-Years of experience in the field of copywriting. My passion from the initial stage of my life is writing, I love to write professional stuff, it includes; SEO-Optimized Articles & Blogs, Book Writing, Website Content, Resume & Cover Letters, Product Description, Rephrase, Proofreading & Editing, and Letters & Applications. I am a creative writer who focuses on a single inch of the requirements given by my clients. I do not write general content. I fulfill all the points and make sure to provide Platinum Quality work at very reasonable prices. I am very friendly and open to discussions with my clients. This is why my clients discuss all the details with me and with these collaborative efforts we generate milestones. I do lots of hard work to satisfy my clients but if he/she has any suggestions for improvements then I provide Unlimited revisions until his/her satisfaction. I also provide plagiarism Free work as proof I provide Free Turnitin Reports on client’s demand. I am dam sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! Important Note: I here only provide ethical services as instructed by the freelancer.com. I clear to all my clients that I do not provide academic writing services. Kindly, do not contact me for these services. Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την assignsolver
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingLab
Πρόσλαβε τον/την   HelpingLab

  HelpingLab HelpingLab

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✦︎✦︎Assignment, Homework & Essay Specialist✦︎✦︎
  Pakistan
  I am an MBA-qualified and experienced writer handling a variety of tasks for my clients from different corners of the world. I will be your go-to writer for any kind of academic task to produce content that is deeply researched, grammatically accurate, and meticulously written. I am a professional Academic Writer...
  I am an MBA-qualified and experienced writer handling a variety of tasks for my clients from different corners of the world. I will be your go-to writer for any kind of academic task to produce content that is deeply researched, grammatically accurate, and meticulously written. I am a professional Academic Writer with 5 years of experience in this dedicated field. I have worked with international students, and researchers to produce quality academic content for their coursework and research papers. I would like to tell you that writing is my passion, so whenever I handle a task, I do it with great dedication and passion. I have a great commitment to my professional honesty and integrity and never compromise on my standards in this regard. I can handle the following academic tasks for you: ✦︎✦︎✦︎ Research Proposal ✦︎✦︎✦︎ Research Thesis ✦︎✦︎✦︎ Case Studies ✦︎✦︎✦︎ Research Article Analysis ✦︎✦︎✦︎ Annotated Bibliography ✦︎✦︎✦︎ Essays ✦︎✦︎✦︎ Term Papers ✦︎✦︎✦︎ Exam Quiz ✦︎✦︎✦︎ Research Summary ✦︎✦︎✦︎ Book or Chapter Summary Why choose me: ✦︎✦︎✦︎ Original and Unique Content ✦︎✦︎✦︎ Having knowledge of academic writing formats ✦︎✦︎✦︎ Familiar with the use of different styles such as APA, MLA, Harvard, IEEE Click on "Hire Burhan K." to place your order. I am waiting for your message. :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingLab
 • Πρόσλαβε τον/την   tianaonline
Πρόσλαβε τον/την   tianaonline

  tianaonline tianaonline

  India $15 USD / ώρα
  Published Ghostwriter @ Amazon | Kindle Expert
  India
  ✔ 65+ Books Completed Everything you need to get your book published Ghostwriting | Copy Editing | Beta Reading | Formatting For Kindle, ePub etc. I've studied the craft of creative writing and editing for 14 years. If you need help with editing, proofreading, writing, or structuring the plot of your story, look...
  ✔ 65+ Books Completed Everything you need to get your book published Ghostwriting | Copy Editing | Beta Reading | Formatting For Kindle, ePub etc. I've studied the craft of creative writing and editing for 14 years. If you need help with editing, proofreading, writing, or structuring the plot of your story, look no further. I approach every project with dedication, integrity, and transparency. I am well versed in storytelling and can develop well-paced emotional beats and character arcs. As an avid reader of both fiction and non-fiction, I spend much of my free time with books. I also enjoy working out five days a week and tinkering in the kitchen with new recipes. Further, I like to use my skills to help small business' writing pop. Whether you're looking for help on a blog post, social media management, or editing your academic article, I create curated, elevated work that will engage your audience and help you achieve your goals. ❝ ALL copyright goes to you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tianaonline

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""