Cold Fusion Developers Για Πρόσληψη

 • Cold Fusion
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 8 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   coderPros
Πρόσλαβε τον/την   coderPros

  coderPros coderPros

  Ecuador $75 USD / ώρα
  "Done Right The First Time!"
  Ecuador
  I started my programming journey and launched my first business at the age of 15, offering web and software development services. As the web evolved in the late '90s, I grew alongside it, constantly learning and honing my skills. I later pursued a degree in Law at the University of Michigan while continuing to expand...
  I started my programming journey and launched my first business at the age of 15, offering web and software development services. As the web evolved in the late '90s, I grew alongside it, constantly learning and honing my skills. I later pursued a degree in Law at the University of Michigan while continuing to expand my business and technology knowledge through late-night coding sessions. From the beginning of my career, I have been primarily focused on the Microsoft stack. I started with classic ASP and quickly became an evangelist for the then-emerging .Net Framework for the US Department of Defense in 2000. Since then, I have made it a priority to stay on the cutting edge of technology, with a keen interest in ASP.Net Core 3, which I wrote about on the day of its release. Feel free to contact me, and I'll gladly share my insights. In 1997, I began my consulting career, collaborating with esteemed organizations such as the US Department of Defense, SC Department of Transportation, eBay, State Farm Insurance, Verizon, GTE, Sterilite, and more. In 2005, I established coderPro.net and currently split my time between Chicago, Ecuador, and Prague, depending on the occasion. As a globetrotting entrepreneur, I continue to lead and expand coderPro.net while frequently traveling to meet clients worldwide. Despite the digital age, I firmly believe that business is still about personally building and nurturing relationships. In 2018, I ventured into technical writing and blogging, contributing to the blogs of several renowned companies, and I am currently working on my first book. Main Specialties: AJAX, Access, ASP, ASP.net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core, WinForms, WPF, BizTalk, C#, VB.Net, ColdFusion, Excel, HTML, Information Architecture, JavaScript, jQuery, jQuery-UI, Kendo, Kentico, Python, PHP, server administration, SignalR, software architecture, SQL, Tech Writing, Travel Writing, Telerik, VB6, VB, VBA, POP3, SMTP, Umbraco 4 - current, project management. "It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows, in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat." -- Theodore Roosevelt λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coderPros
 • Πρόσλαβε τον/την   netmente
Πρόσλαβε τον/την   netmente

  netmente netmente

  India $25 USD / ώρα
  Web & Mobile App | DM-SEO | Server Admin | Hosting
  India
  ✔️ 500+ Successful projects ✔️ 12+ Years of SDLC ✔️ 6+ Years of Mobile App Experience We are a leading web & mobile app development company named "Netmente " with a clientele of 80+, completed more than 500 projects & having 25+ resources to deliver a good quality job. We provide Intuitive Design, Development, Server...
  ✔️ 500+ Successful projects ✔️ 12+ Years of SDLC ✔️ 6+ Years of Mobile App Experience We are a leading web & mobile app development company named "Netmente " with a clientele of 80+, completed more than 500 projects & having 25+ resources to deliver a good quality job. We provide Intuitive Design, Development, Server Administration, Website hosting, and Digital Marketing services (White Hat SEO techniques, Google Ads, PPC, etc.) to help clients conquer their biggest IT challenges. Areas of Specialization: ================== # GRAPHICS & WEB DESIGN Web Design and Graphic Design User Interface and Experience # WEB DEVELOPMENT PHP Frameworks Laravel | CodeIgniter | MySQL | Magento | WordPress | Shopify | WooCommerce | OpenCart | HTML5 | CSS3 | AJAX | jQuery # DIGITAL MARKETING & ADVERTISING SEO | SEM | Content marketing | Social Media Marketing | PPC | Google Webmaster Tools, Google Analytics. # SERVER ADMINISTRATION & SITE HOSTING AWS Server Management, Google Cloud, Azure, Shared Hosting, VPS, Dedicated Server # MOBILE APP DEVELOPMENT Cross-Platform: React Native, Ionic, React Web, Flutter iOS: IDE Xcode 12.5, Swift 5.4, Objective C Android: Kotlin, Java λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την netmente
 • Πρόσλαβε τον/την   cuebiztech
Πρόσλαβε τον/την   cuebiztech

  cuebiztech cuebiztech

  India $20 USD / ώρα
  28 years in coding | .NET | RPA | OpenCart
  India
  I am a rare package with unique qualities and I bet you wont find in Freelancer.com Over 28 years of experience in Software Development with battle-tested skills in technologies like C#, Opencart, UIPath and PHP. My availability : I am a full time freelancer. Unlike most others who have a day time job and...
  I am a rare package with unique qualities and I bet you wont find in Freelancer.com Over 28 years of experience in Software Development with battle-tested skills in technologies like C#, Opencart, UIPath and PHP. My availability : I am a full time freelancer. Unlike most others who have a day time job and available to you only when they are free from work, I am available to you anytime during my business hours. Your business is my priority Time and Quality management : I am on a very strict policy that I will have only one project with me at a time. I have my time dedicated only for your project to ensure timely and quality delivery Also, I promise a robust solution to your problem with a fastest service, full non-disclosure guarantee, guaranteed immediate response. Look at my ratings and feedback. Feel confident to hire me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cuebiztech
 • Πρόσλαβε τον/την   kimjeho222
Πρόσλαβε τον/την   kimjeho222

  kimjeho222 kimjeho222

  Japan $35 USD / ώρα
  Web | Mobile | AI Top Expert
  Japan
  ☑️ High Quality of the work ☑️ Communication ☑️ Meet a Deadline ☑️ 24/7 Support Here are my 2 slogans. 1. My goal is to complete the project as well as satisfy the client. 2. Nothing is impossible. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ TECHNICAL SKILLS ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ☑️ Web Development - Web Basics: HTML5, CSS3,...
  ☑️ High Quality of the work ☑️ Communication ☑️ Meet a Deadline ☑️ 24/7 Support Here are my 2 slogans. 1. My goal is to complete the project as well as satisfy the client. 2. Nothing is impossible. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ TECHNICAL SKILLS ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ☑️ Web Development - Web Basics: HTML5, CSS3, SCSS/LESS, JavaScript, jQuery/Prototype - JavaScript Full Stack: TypeScript, Angular, React.js/Next.js, Node.js/Nest.js, Vue.js/Nuxt.js -CMS: Wordpress, Drupal, Joomla, Craft CMS - eCommerce: WooCommerce, Prestashop, Shopify, Magento, Drupal Commerce, OpenCart - PHP Full Stack: Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Symfony - Database: GraphQL, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle - Spring Boot, Hibernate, JPA, Java Spring, jBoss Portal, jBPM, Oracle Forms, Oracle APEX - Search Engine Optimization, Page Speed Optimization, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Advertising, Internet Marketing ☑️ Artificial Intelligence Machine learning(ML), Natural Language Processing (NLP), Data science, Deep learning, Computing, Robotics ☑️ Mobile App Development Xamarin, Ionic, Flutter/Dart, React Native, Objective C, Swift, Kotlin/Java ☑️ System Administration Amazon Web Services, AWS Lambda, CloudFlare ☑️ Blockchain Solidity, Smart Contract, Ethereum, Web3.js, NFTs, ERC721, MetaMask, Whois Service, ENS, Truffle, Hardhat λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kimjeho222
 • Πρόσλαβε τον/την   karinalulka
Πρόσλαβε τον/την   karinalulka

  karinalulka karinalulka

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Full Stack ( WEB | MOBILE ) Developer
  Ukraine
  ⭐ PHP | React.js | WordPress | Node.js | Flutter | React Native ⭐ I am a highly skilled developer with extensive experience in React, Next.js, Node.js, MERN Stack, PHP, WordPress, Flutter, and React Native. My expertise in these technologies allows me to deliver high-quality projects that meet the needs of my clients....
  ⭐ PHP | React.js | WordPress | Node.js | Flutter | React Native ⭐ I am a highly skilled developer with extensive experience in React, Next.js, Node.js, MERN Stack, PHP, WordPress, Flutter, and React Native. My expertise in these technologies allows me to deliver high-quality projects that meet the needs of my clients. With my attention to detail and commitment to excellence, I am confident that I can provide you with the best possible service. If you're looking for a reliable and skilled freelancer to work on your project, look no further! Let's work together to bring your ideas to life. The great philosopher Plato once said, “The beginning is the most important part of the work.” Please feel free to message me and start your project with me. Thank you and regard. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την karinalulka
 • Πρόσλαβε τον/την   vsylva
Πρόσλαβε τον/την   vsylva

  vsylva vsylva

  Nigeria $15 USD / ώρα
  PHP5, Wordpress, WP-ECommerce Web Development, Database Administrator
  Nigeria
  I have +15 years experience of Web Frontend & Backend Development experience. Html email / newsletter expert. Mailchimp expert. Specialties in PHP5, Wordpress, BigCommerce, Squarespace, Responsive, Bootstrap, Html5, Css3, WooCommerce, WP-ECommerce, Payment Gateway, Open Cart, Zen Cart, ECommerce, Web Development,...
  I have +15 years experience of Web Frontend & Backend Development experience. Html email / newsletter expert. Mailchimp expert. Specialties in PHP5, Wordpress, BigCommerce, Squarespace, Responsive, Bootstrap, Html5, Css3, WooCommerce, WP-ECommerce, Payment Gateway, Open Cart, Zen Cart, ECommerce, Web Development, Database Administrator, MySQL.. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vsylva
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  We Code Ideas!
  Pakistan
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital...
  "Unlocking Digital Potential": With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. Embark on your digital journey with us, where expertise meets innovation." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim
Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqibnasim

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""