Cloud Computing Developers Για Πρόσληψη

 • Cloud Computing
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 131 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Programmers12
Πρόσλαβε τον/την   Programmers12

  Programmers12 Programmers12

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer | Years Of Experience
  Pakistan
  Hi, This is Muhammad A. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Muhammad A Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your...
  Hi, This is Muhammad A. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Muhammad A Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Programmers12
 • Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1
Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1

  AZTURK1 AZTURK1

  Azerbaijan $50 USD / ώρα
  Microsoft® Certified System Administrator
  Azerbaijan
  I have 7 years of experience deploying and maintaining a wide range of systems and services. My expertise includes: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP...
  I have 7 years of experience deploying and maintaining a wide range of systems and services. My expertise includes: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware Hypervisors (ESXI, vCenter), Proxmox, VirtualBox. ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services, Microsoft®, Google Cloud Platform(GCP). ✅ Self-Hosted Clouds: NextCloud, OwnCloud, Seafile. ✅ File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. ✅ Web servers: IIS, APACHE, NGINX ✅Scripting: PowerShell scripting, Bash Scripting ✅Containers: DOCKER, Windows Subsystem for Linux (WSL). ✅Backup Systems Veaam Backup, Iperius Backup, UrBackup. ✅ Mail servers: POSTFIX, EXIM, Microsoft Exchange 2000 to 2019, QMAIL ,Zimbra ,Mail Enable , SmarterMail, hMail. ✅ Database servers: MySQL, PostgreSQL ✅ Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik, PFSense, Zywall and other Routers; ✅ Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; ✅NAS: FreeNAS, TrueNAS ,Synology, QNAP, Buffalo ✅ Monitoring ZABBIX, CACTI, NAGIOS ✅ Hosting Panels: WHM-cPanel, PLESK, CyberPanel, aaPanel Why Choose Me? ✅24 hours availability ✅Unlimited revisions ✅Fast response Microsoft® Certified ** MCSA | MCSE | MCT ** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AZTURK1
 • Πρόσλαβε τον/την   rupa37
Πρόσλαβε τον/την   rupa37

  rupa37 rupa37

  Nepal $25 USD / ώρα
  System Administrator/DevOps Engineer/CICD/CLOUD
  Nepal
  I bring over 15 years of extensive experience in the fields of system administration and DevOps, making me a seasoned professional in managing and optimizing IT infrastructures. With a strong foundation in virtualization technologies, I excel in creating efficient and scalable virtualized environments. My expertise...
  I bring over 15 years of extensive experience in the fields of system administration and DevOps, making me a seasoned professional in managing and optimizing IT infrastructures. With a strong foundation in virtualization technologies, I excel in creating efficient and scalable virtualized environments. My expertise extends to a wide range of Linux systems, and I am well-versed in handling various distributions, ensuring their stability, security, and performance. I have a proven track record of successfully deploying web applications, guaranteeing smooth and reliable online experiences for users. One of my core strengths lies in managing system updates and applying security patches promptly, reducing vulnerabilities and minimizing downtime. My commitment to network security is unwavering, and I implement robust measures to protect data and maintain the integrity of systems. Furthermore, my proficiency in Cisco networking solutions allows me to design, configure, and troubleshoot complex network infrastructures, ensuring seamless connectivity and optimal performance. Additionally, I have a solid understanding of HPE (Hewlett Packard Enterprise) equipment, enabling me to efficiently manage and maintain these devices to meet organizational needs. With my extensive knowledge, practical experience, and dedication to staying updated with the latest industry trends, I am well-equipped to contribute significantly to any organization's IT operations, ensuring they run smoothly, securely, and efficiently. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rupa37
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmedhassan52
Πρόσλαβε τον/την   ahmedhassan52

  ahmedhassan52 ahmedhassan52

  Egypt $99 USD / ώρα
  ❇️ PREFERRED ⭐TOP 1% Systems Architect ❇️
  Egypt
  Founder of a C-Corp in the US Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer scientist , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning...
  Founder of a C-Corp in the US Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer scientist , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning Professional" and "Data Engineering Professional" ☑️ Linux system administration "Ubuntu, Debian, Kali and CSI Linux" ☑️ Cloud computing "Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure , Oracle Cloud and DigitalOcean" ☑️ Database Development and Administration "Using SQL , MySQL , Python , PhpMyAdmin and PostgreSQL" ☑️ Website, server, and email migration "Apache and Nginx webservers" ☑️ Various Cybersecurity solutions from most of the security vendors products and services including but not limited to "Cisco Umbrella , Cisco ISE , Cisco Chassis , Cisco Routing and Switching ,Snort IDS/IPS , FortiSIEM ,Fortigates, IBM QRadar , Elasticsearch stack SIEM , Graylog , SPLUNK and LogRhythm" ☑️ Mobile Application Development "Native Using Kotlin or Swift" and Cross platform "Using Flutter and React Native" ☑️ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting "WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmedhassan52
 • Πρόσλαβε τον/την   belalm762762
Πρόσλαβε τον/την   belalm762762

  belalm762762 belalm762762

  Egypt $15 USD / ώρα
  System And Cloud Engineer | Multi Cloud
  Egypt
  I have 6 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware...
  I have 6 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware Hypervisors (ESXI, vCenter), Proxmox, VirtualBox. ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services, Microsoft Azure , OCI. ✅ File servers: IIS FTP ✅ Web servers: IIS, APACHE ✅Scripting: PowerShell scripting, Bash Scripting ✅Containers: DOCKER. ✅Backup Systems Veaam Backup ✅ Database servers: MySQL, PostgreSQL ✅ Firewalls: Windows firewall, sophos ✅ Hosting Panels: PLESK, cPanel ✅24 hours availability ✅Unlimited revisions ✅Fast response λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την belalm762762
 • Πρόσλαβε τον/την   ESStudio0
Πρόσλαβε τον/την   ESStudio0

  ESStudio0 ESStudio0

  Australia $75 USD / ώρα
  Automation, DevOps, AWS, ML, OpenAI
  Australia
  Phantom Interactive provides DevOps and AWS assistance flow utilizing industry proven tools to customers who needs to automate and scale their services. We can assist with release management, infrastructure management, build and deploy pipelines, containerization and orchestration. From managing a development to...
  Phantom Interactive provides DevOps and AWS assistance flow utilizing industry proven tools to customers who needs to automate and scale their services. We can assist with release management, infrastructure management, build and deploy pipelines, containerization and orchestration. From managing a development to designing and building infrastructure and CICD pipelines, we can make the difference in a successful project or not. Core skills and capability in our arsenal: - AWS infrastructure and services - CICD automation - Agile coaching, DevOps practices - Containerized workloads, EKS, ECS, native K8s and Docker workload - Blockchain and Crypto expertise, automated trading and analysis - AI implementations, ChatGPT modelling λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ESStudio0
 • Πρόσλαβε τον/την   bhupen4work
Πρόσλαβε τον/την   bhupen4work

  bhupen4work bhupen4work

  United States $30 USD / ώρα
  ✅Full Stack | ✅Blockchain( ✔Responsibility)
  United States
  Hello, I am a talented software engineer who have vast experience in the Blockchain world and full-stack development(15+ years experience with Software Development). SKILL SET Blockchains: ★ NFT(Non-Fungible Token) Marketplace Development (Solana, Rust) ★ Crypto Coins Exchange Development ★ ICO & IDO...
  Hello, I am a talented software engineer who have vast experience in the Blockchain world and full-stack development(15+ years experience with Software Development). SKILL SET Blockchains: ★ NFT(Non-Fungible Token) Marketplace Development (Solana, Rust) ★ Crypto Coins Exchange Development ★ ICO & IDO Development with Created Token ★ Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) ★ Smart Contracts Audits ★ Token development based on Ethereum and Binance (ERC20, ERC721, ERC 1155, BEP20, BEP721, BEP1155) ★ DLT Apps & Private Blockchain Development ★ Crypto Wallet Development/Integration for Linux, Windows, Mac Frontend: React, React Native Vue.js, Angular(2-12), HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery Backend: Node.js, Python(Django), PHP(WordPress, Laravel, CodeIgniter), WebRTC Databases: MongoDB, MySQL, MS Access, Redis, Postgres, API integration: Amazon, eBay, Oracle, Payment integration, Social API, Google Map, etc DevOps: AWS EC2, SES, S3, Google Cloud, Linux, PM2 You can see my work examples: https://samkoin.com/ https://app.cryptozoon.io/ https://coolmansuniverse.com/ https://whelps.io/#dragons https://reverb.com/(React) https://www.chewy.com/(Vue) https://coretabs.net/(ROR) https://bangalore.explocity.com/(Django) https://www.tasteatlas.com/(Angular) https://garzamarfa.com/(Shopify) https://www.welcomepickups.com(WordPress) http://www.freemanshire.com.au/(Magento) https://www.acom.com.sg/(React+Wix) I like challenging and I am looking for complex software development projects. Looking forward to hearing from you and bringing success to your business! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bhupen4work
 • Πρόσλαβε τον/την   sabdsouza
Πρόσλαβε τον/την   sabdsouza

  sabdsouza sabdsouza

  Pakistan $25 USD / ώρα
  99% Server uptime
  Pakistan
  With years of experience in web development and server management, I bring a wealth of expertise to the table. Whether you're a budding entrepreneur, a small business owner, or an established enterprise, my skills and dedication are at your service.
  With years of experience in web development and server management, I bring a wealth of expertise to the table. Whether you're a budding entrepreneur, a small business owner, or an established enterprise, my skills and dedication are at your service. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sabdsouza
 • Πρόσλαβε τον/την   sonjaysarker
Πρόσλαβε τον/την   sonjaysarker

  sonjaysarker sonjaysarker

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Full Stack web developer ✔
  Bangladesh
  Hi there, I am Sanjay Sarker. I am an expert in web Design and web Development, Cloud Computing, Application deployment, DNS, Domain, and SSL configuration. I can do it completely. If you are interested in taking a service to me just knock me for future discussions. I will respond to you as soon as possible. Top...
  Hi there, I am Sanjay Sarker. I am an expert in web Design and web Development, Cloud Computing, Application deployment, DNS, Domain, and SSL configuration. I can do it completely. If you are interested in taking a service to me just knock me for future discussions. I will respond to you as soon as possible. Top Skills ---------------------------------- ✔ HTML ✔ CSS ✔ JAVASCRIPT ✔ BOOTSTRAP ✔ PSD TO HTML ✔ XD TO HTML ✔ PHP ✔ WORDPRESS ✔ Website Errors Fixing ✔ REACTJS ✔ NodeJS ✔ Express Js ✔ REST APIs ✔ MongoDB ✔ E-Commerce ✔ Woo-Commerce ✔ Website Migration ✔ DEVOPS ✔ Business Email setup ✔ DNS configurations ✔ Apache, NGINX ✔ Digital Ocean, AWS, Google Cloud, Azure Cloud, Vultr, Linode, or any VPS, Dedicated, Cloud Server Configurations λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sonjaysarker

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""