Catch Phrase Creators Για Πρόσληψη

 • Πιασάρικες Φράσεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 69 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Professor2
Πρόσλαβε τον/την   Professor2

  Professor2 Professor2

  Jamaica $25 USD / ώρα
  Top 1%. Published author/Writer/Editor/Proofreader
  Jamaica
  Prolific writer; re-writer; editor; copy editor; flawless proofreader; journalist. Native English speaker; English professor and newspaper editor for 15 years. Enhance sales copy; spice up stories; quick turnaround. Graduate degrees in English in both US and UK. Skilled as a Developmental Editor of books and...
  Prolific writer; re-writer; editor; copy editor; flawless proofreader; journalist. Native English speaker; English professor and newspaper editor for 15 years. Enhance sales copy; spice up stories; quick turnaround. Graduate degrees in English in both US and UK. Skilled as a Developmental Editor of books and complicated articles. FULL time at your service. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Professor2
 • Πρόσλαβε τον/την   hspela2209
Πρόσλαβε τον/την   hspela2209

  hspela2209 hspela2209

  Slovenia $15 USD / ώρα
  Story-teller and translator
  Slovenia
  Are you looking for a freelance content writer and translator who can bring your ideas to life with a touch of creativity and resourcefulness? I am here to help you tell your story in a way that captivates your audience and leaves a lasting impression. As a dedicated and passionate writer, I am always eager to take...
  Are you looking for a freelance content writer and translator who can bring your ideas to life with a touch of creativity and resourcefulness? I am here to help you tell your story in a way that captivates your audience and leaves a lasting impression. As a dedicated and passionate writer, I am always eager to take on new challenges and explore new topics. Whether you need help with business writing, blogs, or journalistic articles, I have the skills and experience to deliver high-quality content that meets your needs. But what sets me apart is my commitment to using language in a way that is both engaging and impactful. I believe that even the most mundane facts can be presented in a way that is witty, diverse, and memorable. And I am always looking for ways to push the boundaries of what is possible with the written word. So if you are looking for a freelance content writer and translator who can help you tell your story in a way that truly resonates with your audience, look no further. Let's work together and create something truly special. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hspela2209
 • Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l
Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Professional Business Writer & Content Strategist
  Pakistan
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it’s to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it’s the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moizdzo3l
 • Πρόσλαβε τον/την   DexterPang
Πρόσλαβε τον/την   DexterPang

  DexterPang DexterPang

  Singapore $7 USD / ώρα
  Content Writer-Helping You To Find An Ideal Niche
  Singapore
  Dear Community, keen to assist you in the following: - Write audience-targeted Articles, Blogs and SM Posts with SEO-niche keywords. - Brainstorm unique Business/Brand Names with fitting Slogans/Taglines. - Research and align Company Profiles with its organisational and operational plans. - Transcribe and Edit...
  Dear Community, keen to assist you in the following: - Write audience-targeted Articles, Blogs and SM Posts with SEO-niche keywords. - Brainstorm unique Business/Brand Names with fitting Slogans/Taglines. - Research and align Company Profiles with its organisational and operational plans. - Transcribe and Edit Audio Interviews for accuracy and readability. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DexterPang
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top Rated; Ghost Writer| Business & Research
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   GradeEssaysWrite
Πρόσλαβε τον/την   GradeEssaysWrite

  GradeEssaysWrite GradeEssaysWrite

  Pakistan $20 USD / ώρα
  ✸Essays | Academic | Research | Content Writing ✸
  Pakistan
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ ⭐⭐⭐ "Recite with the name of your Lord Who created"⭐⭐⭐ ❤️️Welcome to the KIRAN S ❤️️ (。◕‿‿◕。) I am a proficient Qualitative Academic Writer with expertise in ⭐APA⭐MLA⭐Harvard⭐Chicago,⭐IEEE,⭐OSCOLA⭐ACM ⭐styles. Click that "HIRE...
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ ⭐⭐⭐ "Recite with the name of your Lord Who created"⭐⭐⭐ ❤️️Welcome to the KIRAN S ❤️️ (。◕‿‿◕。) I am a proficient Qualitative Academic Writer with expertise in ⭐APA⭐MLA⭐Harvard⭐Chicago,⭐IEEE,⭐OSCOLA⭐ACM ⭐styles. Click that "HIRE KIRAN S " Button and let's TALK more. Are you searching for a professional content writer to assist you with an Urgent Essay, Research Writing, Report Writing, Paper, PowerPoint Presentation, Case Study Analysis, Summary, SEO Articles, Blog Posts, Website Content or other writing projects? Your search has come to an end! I am a content writer with unmatched expertise in a variety of research fields. I always conduct in-depth research on a given topic and write an exceptional write-up that meets the client's specific needs. Under this gig, I will offer you excellent content writing services in Nursing, Healthcare, Psychology, Social Work, Sociology, Criminology, Philosophy, Anthropology, History, Politics, Strategic Management, Market Research, Human Resources Management, and Ethics, to mention a few. Please contact me if you require a service that is not listed here. ╔═✦︎✦︎ I ENSURE for MY CLIENTS ✦︎✦︎...... ║✔️100% manual/human services ║✔️High quality & error-free services ║✔️On-time delivery (as fast as possible) ║✔️High priority on client requirements ║✔️Work until clients are fully satisfied ║✔️Flexibility on pricing ║✔️Always available (24/7) ╚══════✦︎✦︎✦︎✦︎ Please send me a message before you place your order. Thank you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GradeEssaysWrite
 • Πρόσλαβε τον/την   revival786
Πρόσλαβε τον/την   revival786

  revival786 revival786

  Pakistan $12 USD / ώρα
  High Level Writing, Designing & Marketing Expert!
  Pakistan
  Greetings! I have a passion for writing & designing. I write on an exceptionally wide variety of topics, i.e., real estate, travel, health, fashion, beauty, fitness, technology, business, sales, medical, legal and many more. I have more than 600 satisfied customers. I have worked on about 400 books and 5000 articles...
  Greetings! I have a passion for writing & designing. I write on an exceptionally wide variety of topics, i.e., real estate, travel, health, fashion, beauty, fitness, technology, business, sales, medical, legal and many more. I have more than 600 satisfied customers. I have worked on about 400 books and 5000 articles in the past few years. I am proficient in UK, US, Australian and Canadian English. I can help with writing, editing, proofreading, formatting and designing your: article, blog, s/m post, website/landing page, product description/listing, fiction/non-fiction book, recipe book, biography, story, novel, children book, screenplay, script, company profile/portfolio, slogan, bio, business plan/proposal, policy, pitch deck, RFP, speech, press release, newsletter, report, email, resume, letter, LinkedIn profile, eBook cover, business cards, brochure, flyer, poster, ppt/Prezi & many more. I look forward to making all your copywriting, copy-editing and designing dreams come true. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την revival786
 • Πρόσλαβε τον/την   Digitalexpertuae
Πρόσλαβε τον/την   Digitalexpertuae

  Digitalexpertuae Digitalexpertuae

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Copy that Converts - 100% ROI & Conversion!
  United Kingdom
  Hi, my name is Tahir Azam. As a Freelance Writer, I feel as if I am equipped with the best knowledge and expertise. A content writer, such as myself, has the qualifications and proficiency to build beneficial relationships with clients alike. I hold a passion for writing. Hand me a keyboard and watch me come to...
  Hi, my name is Tahir Azam. As a Freelance Writer, I feel as if I am equipped with the best knowledge and expertise. A content writer, such as myself, has the qualifications and proficiency to build beneficial relationships with clients alike. I hold a passion for writing. Hand me a keyboard and watch me come to life! I have been working as a Freelance Copywriter since 2014. My area of expertise: o SEO Content o Article Writing o Blog Writing o Resume Writing o Book Writing (fiction, novel) o Product Description o Press Release o Editing and Proofreading o Business Plan o Grant Writing My motivation is what allowed me to become part of numerous projects, and kick start my writing experience three years ago. This included adopting activities such as writing eBooks (more than 600 eBooks for 'Kindle Amazon'), white paper, and over 7000 blogs for different clients worldwide. I am able to write SEO web pages following the latest techniques. All kind of product descriptions for e- commerce websites and much more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Digitalexpertuae
 • Πρόσλαβε τον/την   dinak96
Πρόσλαβε τον/την   dinak96

  dinak96 dinak96

  United States $25 USD / ώρα
  Screenwriter
  United States
  I am a recent of graduate of Emerson College having majored in Visual Media Arts with a focus in playwriting and screenwriting. My work has placed in the Ivy Festival, the Austin Film Festival, Screencraft Short Screenplay Contest, and the New York Short Film and Screenplay Competition. Through my classwork and...
  I am a recent of graduate of Emerson College having majored in Visual Media Arts with a focus in playwriting and screenwriting. My work has placed in the Ivy Festival, the Austin Film Festival, Screencraft Short Screenplay Contest, and the New York Short Film and Screenplay Competition. Through my classwork and various internships I have also learned how to do extensive script coverage and as well as giving notes on other's work. I love collaborating with others to make a project the best it can be. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dinak96
 • Πρόσλαβε τον/την   amvpdesign
Πρόσλαβε τον/την   amvpdesign

  amvpdesign amvpdesign

  Argentina $30 USD / ώρα
  DESIGN SOLUTIONS FOR ALL YOUR NEEDS
  Argentina
  Hi, nice to meet you! My name is Ana. I'm a professional graphic designer with 17 years of experience. I've been working here in Freelancer since 2009. (have 400+ positive past employer's reviews!!) My 'REPEAT HIRE' rate is DOUBLE the average. Here's why: * You can reach me 24/7. * My designs are 100% guaranteed. *...
  Hi, nice to meet you! My name is Ana. I'm a professional graphic designer with 17 years of experience. I've been working here in Freelancer since 2009. (have 400+ positive past employer's reviews!!) My 'REPEAT HIRE' rate is DOUBLE the average. Here's why: * You can reach me 24/7. * My designs are 100% guaranteed. * 24 hours delivery available on urgent projects. * I will share the source/design files of all completed work. * You Can Count on Me! (even after years of working together on a design if you contact me I will reply and help you; if you lost some file, are looking for info, need new branding done, etc). I'm proficient in MANY areas of design, as shown in my portfolio. (extremely experienced in PRINT related projects) * Logos / Monograms * Business Cards / Stationery * Letterhead / Folders * Trifold / Bifold / Brochures * Leaflets / Flyers / Posters * Menu / Rack Cards / Postcards * Infographics / Diagrams * Signage / Signs * Exhibition Booths * Icons / Line Art * Technical Drawings * Advertisements * Labels / Packaging / Stickers * Image Retouch / Photo Edits * Web Banners / Ads * Social Media Graphics ... and much more!! If you need something done, don't hesitate to contact me. Looking forward to working together :) PS: I particularly enjoy helping in NGO, charitable, fundraising projects! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amvpdesign

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""