Call Center Professionals Για Πρόσληψη

 • Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 80 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mohsinalizafar
Πρόσλαβε τον/την   mohsinalizafar

  mohsinalizafar mohsinalizafar

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Pro Virtual Assistant | Web & Mobile App Developer
  Pakistan
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound...
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound knowledge of web design, development, and maintenance, and I am proficient in using the latest technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Php, Laravel, Angular, React.js, Nextjs, Nodejs, Flutter, ReactNative, Nestjs, as well as AI and ML. Apart from my expertise in web development, I possess exceptional organizational and time-management skills, making me an efficient virtual assistant as well. I have vast experience in social media account management, email marketing, data entry, customer service, scheduling, handling e-commerce stores, and performing other administrative tasks. My adeptness with project management tools enables me to stay organized and track the progress of various projects. I am wholly committed to delivering high-quality work that exceeds the expectations of my clients. I am a proactive problem-solver who continuously seeks ways to improve my skills and stay abreast of the latest technological advancements. I am always mindful of completing projects within the given timeframe and budget, and my clients can trust me to provide the utmost quality in my work. Throughout my career, I have worked with various small businesses, entrepreneurs, and busy professionals, aiding them in streamlining their operations and freeing up valuable time for other essential aspects. Regardless of your needs or goals, I am confident that I can provide you with the necessary assistance to achieve your objectives. I am eager to work with you and help transform your ideas into a tangible reality. Together, let us grow your business and achieve its full potential. If you have any questions, please do not hesitate to contact me, as I would be delighted to assist you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mohsinalizafar
 • Πρόσλαβε τον/την   loweasheika
Πρόσλαβε τον/την   loweasheika

  loweasheika loweasheika

  Jamaica $10 USD / ώρα
  Client Support Specialist and Recruiting
  Jamaica
  Hi. My name is Asheika Lowe. I live in Kingston, Jamaica. I'm an experienced customer service enthusiast offering relationship-building skills and more. Enhance team performance and maximize customer satisfaction by strategically managing calls and implementing more or new process improvements. Talented leader...
  Hi. My name is Asheika Lowe. I live in Kingston, Jamaica. I'm an experienced customer service enthusiast offering relationship-building skills and more. Enhance team performance and maximize customer satisfaction by strategically managing calls and implementing more or new process improvements. Talented leader offering top-notch abilities in program management, interpersonal communication, and administrative oversight. Successful at training and mentoring employees to promote a culture of collaboration and continuous improvement. Experienced Telemarketer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in English, Customer Service, Communication, Problem Solving, and Leadership. Strong sales professional with a focus on Customer Service Support/Call Center/Teleservice Operation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την loweasheika
 • Πρόσλαβε τον/την   consultantakash
Πρόσλαβε τον/την   consultantakash

  consultantakash consultantakash

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Digital Marketer | Virtual Assistant
  Bangladesh
  Welcome to my profile! I'm Mahadi Hassan. For almost 10 years now, I have been working with various international businesses and clients. My fields of expertise are namely Digital Marketing and Virtual Assistance, but I have experience working in other fields too. I have worked with some well established names like...
  Welcome to my profile! I'm Mahadi Hassan. For almost 10 years now, I have been working with various international businesses and clients. My fields of expertise are namely Digital Marketing and Virtual Assistance, but I have experience working in other fields too. I have worked with some well established names like Uber Bangladesh, Pathao, Field Nation, Hire IT People and many more. My success over the years has brought me to building my very own company dubbed " ACA IT Solutions". Here I operate with a group of talented handpicked individuals whom I chose personally, and we deliver our services on a global scale. With client satisfaction being our top priority, it is needless to say that we always ensure quality of work in order to make sure that our customers are always happy with what they receive. Services that we offer - Web Development and Full Stack Solutions: Unveil a realm of digital innovation through our prowess in React, PHP, Laravel, JS, JQuery, Bootstrap, Tailwind, and BootstrapVue. From dynamic interfaces to user-centric experiences, we fuse HTML5/CSS3 artistry, while Node.js, MySQL, and MongoDB architect robust databases. Harness Amazon Web Services (AWS) for app deployment, ensuring scalability. Elevate with eCommerce finesse, PayPal/Stripe integration, social login, and REST API expertise. Explore our UI/UX mastery, bug-solving agility, and feature enhancement proficiency, completing a holistic digital odyssey. Telemarketing (Inbound/outbound calls, B2B, B2C) (Some campaigns we have worked on - Air ducts, merchant cash and capital, solar campaign, appointment setting campaign, vending machine campaign, survey calls) Customer support (email/call support, handling queries and issues, assisting customers with services/products, store management, inventory management on facebook, wordpress website, ebay, etsy, amazon, etc.) Social Media creation, management, content and optimization (Setting up accounts, social media SEO, engaging with customers, posting and scheduling content, etc.) Running ad campaigns (Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc.) Graphics design and video editing (Flyers, brochures, business cards, image editing, Social media/Website infographics, GIFs, stories/reels, etc.) Administrative tasks (overlooking operations, monitoring, handling disputes in the team, managing, teams, etc.) Content Writing (SEO content, website content, affiliate content, copywriting, ghostwriting, social media content writing, script writing, story writing, etc.) and more! You can hire me as an individual or I can scale according to your needs with my team as well, whichever you would prefer. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την consultantakash
 • Πρόσλαβε τον/την   jerrilard10
Πρόσλαβε τον/την   jerrilard10

  jerrilard10 jerrilard10

  Philippines $8 USD / ώρα
  Top 1% Freelancer, Link Building, SEO Expert
  Philippines
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services...
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services - while generating a steady stream of leads and clients through strategic marketing tactics. Here are some of the ways I can help: - launch and marketing strategy - social media marketing - Messenger Bots - Facebook Ads - white hat SEO - building links Benefits of Working with Me: • Attentive to details • Responsible individual approach • 100% accuracy in meeting deadlines • Operative feedback • Service support after the project • Effective communication skills in English I’m available more than 12 hours a day and ready to work in your time zone. Always ready for your offers. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jerrilard10
 • Πρόσλαβε τον/την   Maxbah
Πρόσλαβε τον/την   Maxbah

  Maxbah Maxbah

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Adobe Ai & PS Expert/Professional Tshirt designer
  Bangladesh
  As a graphic T-shirt designer for over 6 years, the finest moments in my professional life come when, after collaborating with my clients, I craft them a singularly unique, stunningly vibrant badass retro vintage T-shirt . For something as visual and personal as the art/graphics on the clothes you wear, I would...
  As a graphic T-shirt designer for over 6 years, the finest moments in my professional life come when, after collaborating with my clients, I craft them a singularly unique, stunningly vibrant badass retro vintage T-shirt . For something as visual and personal as the art/graphics on the clothes you wear, I would immediately direct your attention down to my portfolio. If any of these mellow, checkered, or ocean-blue designs catch your eye, I may be the perfect graphic designer for you! Groups and companies make special T-shirts all the time to commemorate the most important events in their lives. With my services, you receive a beautiful, elegant, professionally crafted design, ready to print on a T-shirt after T-shirt. Fun fact – it’ll be for a fee that makes big brand designers like Abercrombie blush. Consider the payoff you get for having such an original design catch fire with the audience; it’s worth your time and money to show you want to make the moment a special one! My team and I will strive to set the table for your big moment – with the perfect original T-shirt for the occasion! Note: I make use of Adobe Workshop (Photoshop & Illustrator) for my projects! MaxBroDesigns. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Maxbah
 • Πρόσλαβε τον/την   shielacarttom
Πρόσλαβε τον/την   shielacarttom

  shielacarttom shielacarttom

  Philippines $8 USD / ώρα
  Data Entry Specialist, Customer Service/Support, Virtual Assistant, Microsoft Excel
  Philippines
  I am efficient, detail-oriented, and an extremely hard worker. I can give you my excellent typing skills and accuracy since I'am an experienced data entry specialist. I was a customer service representative as well to a well known BPO company for 5 years. In addition to that, I have been working as a Virtual Assistant...
  I am efficient, detail-oriented, and an extremely hard worker. I can give you my excellent typing skills and accuracy since I'am an experienced data entry specialist. I was a customer service representative as well to a well known BPO company for 5 years. In addition to that, I have been working as a Virtual Assistant for over a year now. My number one goal is to give 100% client satisfaction. I'am very thorough and willing to do whatever is necessary to provide an excellent final product for the client. I have a very reliable Internet fiber connection (45 Mbps download speed and 20 Mbps upload speed ) which is very necessary for an online job. Please feel free to contact me with any questions you may have. -Data Entry Specialist -Customer Service Representative -eBay Lister -Virtual Assistant λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shielacarttom
 • Πρόσλαβε τον/την   AbbasSaeed143
Πρόσλαβε τον/την   AbbasSaeed143

  AbbasSaeed143 AbbasSaeed143

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Lead Gen | Virtual Assis | PDF Exp | Word/Excel
  Pakistan
  Hello. Sir/Madam I am a data entry professional with more than 15 years of experience in Administration and Office assistance. The services I can perform are; 1. Data Entry 2. PDF Editor 3. Web Scraping and Research 4. Excel, Word and Inpage 5. Data Conversion (PDF to Excel | Word) 6. Virtual Assistant 7. Accounting...
  Hello. Sir/Madam I am a data entry professional with more than 15 years of experience in Administration and Office assistance. The services I can perform are; 1. Data Entry 2. PDF Editor 3. Web Scraping and Research 4. Excel, Word and Inpage 5. Data Conversion (PDF to Excel | Word) 6. Virtual Assistant 7. Accounting & Finance 8. illustrator 9. logo Designers 10. leads generation expert 11. Typing Skills (Typing speed is more than 70 WPM) I assure 100% accuracy in the work assigned to me and timely delivery with good communication. Thank you, Abbas Saeed λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AbbasSaeed143
 • Πρόσλαβε τον/την   bysadaf
Πρόσλαβε τον/την   bysadaf

  bysadaf bysadaf

  Pakistan $20 USD / ώρα
  CSR, TSR, E-commerce/social media management
  Pakistan
  I am a talented virtual assistant having 13 years work experience, highly responsive to a diverse range of client needs, specializing in supporting small business owners and solo entrepreneurs in the areas of customer service, telemarketing, E-commerce management, logistics management, order processing, data entry,...
  I am a talented virtual assistant having 13 years work experience, highly responsive to a diverse range of client needs, specializing in supporting small business owners and solo entrepreneurs in the areas of customer service, telemarketing, E-commerce management, logistics management, order processing, data entry, and social media marketing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bysadaf
 • Πρόσλαβε τον/την   ritachinaza5
Πρόσλαβε τον/την   ritachinaza5

  ritachinaza5 ritachinaza5

  Nigeria $5 USD / ώρα
  VIRTUAL ASSISTANT||SEO||WEB RESEARCH||DATA ENTRY
  Nigeria
  I am an experienced virtual assistant and I can assist you with data entry, email management, excel, Microsoft suite, google suite, appointment setting, telemarketing, IT support, customer service representative, book keeping, lead generation, call support, desktop support, CRM integration, CRM onboarding, and so much...
  I am an experienced virtual assistant and I can assist you with data entry, email management, excel, Microsoft suite, google suite, appointment setting, telemarketing, IT support, customer service representative, book keeping, lead generation, call support, desktop support, CRM integration, CRM onboarding, and so much more. I communicate fluently in English, I am detail oriented, empathetic, a good team player, good time manager, tech savvy and quite skilled. I go above and beyond to render my service but I am quite proactive and determined. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ritachinaza5
 • Πρόσλαβε τον/την   Jhaaannu426
Πρόσλαβε τον/την   Jhaaannu426

  Jhaaannu426 Jhaaannu426

  India $5 USD / ώρα
  Content writer
  India
  I'm a content writer I'm a fresher content writer I need work And work from home I'm from madhya pradesh
  I'm a content writer I'm a fresher content writer I need work And work from home I'm from madhya pradesh λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Jhaaannu426

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""