C Programmers Για Πρόσληψη

 • Γλώσσα Προγραμματισμού C
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Showing 635 results
 • Προσλάβετε τον/την Stonev

  Stonev

  Russian Federation $20 USD / hour
  MetaTrader and ForexTester coding
  Russian Federation
  4.9
  20 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  MetaTrader and ForexTester programming & converting. 9 years of experience. More than 300 indicators and 80 Expert Advisors
  MetaTrader and ForexTester programming & converting. 9 years of experience. More than 300 indicators and 80 Expert Advisors λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την topexpert713

  topexpert713

  China $40 USD / hour
  Full Stack & Full Time & Best Client Service!!!
  China
  4.6
  4 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  *****Thanks See my Profile!***** I am focusing on Trust & Credit to build a good relationship with the customer. And I will always dedicate ourselves for your success. I am ready to help you with your project, future, and success and will always give you the best results and satisfactory service. Best...
  *****Thanks See my Profile!***** I am focusing on Trust & Credit to build a good relationship with the customer. And I will always dedicate ourselves for your success. I am ready to help you with your project, future, and success and will always give you the best results and satisfactory service. Best regards~ •Full-Time (45+hrs/week) •High Quality, Correct Deadline, Reasonable Budget, Good Communication Skill -Top MY Languages o Java, C++, C#, Swift, Python, Go,Ruby o Javascript, PHP, HTML5, CSS3, SASS, LESS -Top skills o Website dev(MEAN, SEAN, MERN) *NodeJs, Express, Meteor, Laravel, Django, Flask *Angular, React, Vue, Bootstrap, Foundation, Materialize, semantic-UI, Vuetify, Bulma, jQuery *DBMS: MongoDB, MySQL, PostgreSQL,SQLite,MSSql,OrientDB *iPhone(swift 3,4) *Android(Java, Kotlin) *Ionic, react-native o Scraping * request, beautifulsoup, scrappy -API o social API like google o Integrate payment(Stripe, Paypal) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ppgjsc

  ppgjsc

  China $30 USD / hour
  Algorithm & Mobile(iOS/Android) Expert
  China
  7.3
  23 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Welcome to my profile! I am a master in mathematics and I have been developing windows programming which has some engine for over 10 years. We have so many engines and products in image processing and audio processing. ✅Chroma key, Face detection, Human tracking, ✅Audio synthesizer, Audio Effects(Eq, Reverb,...
  Welcome to my profile! I am a master in mathematics and I have been developing windows programming which has some engine for over 10 years. We have so many engines and products in image processing and audio processing. ✅Chroma key, Face detection, Human tracking, ✅Audio synthesizer, Audio Effects(Eq, Reverb, Compressor), Rendering sheet music, subtitle rendering for karaoke. And I am a Windows/Mobile developer with over 10 years experience. My expertise: ✅ Window application(C++, C, Qt, C#, VB.net) ✅ Bitcoin wallet(desktop and mobile) Many experience in bitcoin wallet such as bitcoin, unitus, bitcoingreen, pivx and aprcoin, breadwallet(mobile). ✅ iOS/Android application development, Swift3, Swift2, Objective-C, Java, Qt ✅ Website (Ruby on Rails, WordPress, Laravel, React.js, AngularJS) development ✅ Web Scraping(Python, C#) Please contact me at any time so we could discuss your project. I guarantee high quality and fast delivery. Thank you. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την iffi37

  iffi37

  Pakistan $20 USD / hour
  Writer and Engineer
  Pakistan
  4.0
  13 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  WRITING is a freelance field that covers a tremendously broad range of styles, disciplines, and skill set.I provide comprehensive proofreading for errors in spelling, grammar, punctuation, tense agreement, typos, and factual errors. Dear client ***Services that I provide in Writing Category: 1) Academic Writing...
  WRITING is a freelance field that covers a tremendously broad range of styles, disciplines, and skill set.I provide comprehensive proofreading for errors in spelling, grammar, punctuation, tense agreement, typos, and factual errors. Dear client ***Services that I provide in Writing Category: 1) Academic Writing 2) Research writing 3) Web content 4) Expert blog posts 5) Financial and Business 6)dissertations 7) Essay writing 8) Thesis and research papers ** AS a engineer *** Our skills includes *c++ , *Python *Java *Machine Learning *c# language * c language *MATLAB *ALgorithum *Electronics * Arduino * WILL PROVIDE SAMPLE * Thank you λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την WebcoderSaurabh

  WebcoderSaurabh

  India $8 USD / hour
  Where Imagination Becomes Reality.
  India
  4.0
  6 αξιολογήσεις $8 $ την ώρα
  Founded in 2016 CodeHatchers has come a long way from its beginnings in a home at Nalasopara, Mumbai. When we first started out, our passion for Website development, ie: helping other people to be more eco-friendly, providing the platform and UI for our fellow friends drove us to website development ,web design, Logo...
  Founded in 2016 CodeHatchers has come a long way from its beginnings in a home at Nalasopara, Mumbai. When we first started out, our passion for Website development, ie: helping other people to be more eco-friendly, providing the platform and UI for our fellow friends drove us to website development ,web design, Logo design; and gave them the impetus to turn hard work and inspiration into a booming online store. We now serve customers all over world, and are thrilled to be a part of the aspiring, eco-friendly, fair trade wing of the IT industry. ✅ Front-end : ◆ React, Vue 1/2, Angular 1/2/4, React-Native ◆ HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery&AJAX ✅ Back-end : ◆ Node, Express, Django, Ruby on Rails ✅ Database : ◆ MongoDB, MySQL, PostgreSQL, CouchDB, Oracle, Firebase ✅ PHP frameworks : ◆ Laravel 5, CodeIgniter 3, Yii 1/2 ✅ CMS: ◆ Magento, Wordpress, Wix, Shopify, Squarespace λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την xiaoqideng

  xiaoqideng

  China $40 USD / hour
  Embedded System & IoT Designer & Linux & Developer
  China
  6.5
  38 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  Dear client, Thank you for visiting my profile. As a high-skilled embedded system designer, developer and manager, I have full experience and rich knowledge in Embedded System Development. ========================= Skill Overview =============== 1) Rich Schematics and PCB designer - Over 10 years in designing...
  Dear client, Thank you for visiting my profile. As a high-skilled embedded system designer, developer and manager, I have full experience and rich knowledge in Embedded System Development. ========================= Skill Overview =============== 1) Rich Schematics and PCB designer - Over 10 years in designing using Altium Design Tool and Simulation Tools 2) Firmware Development - Rich experiences in C/C++/Embedded C - I like using various of MPU, ARM, PLD and embedded system equipment STM32 family, NRF51822/52832/nRF52840, CC2540/CC2541/CC26xx, ESP8266/ESP32, Silicon chips such as BGM113, PIC16F/18F/33F, Atmega family, 8051 family, Arduino, Atmel, - Experience with Keil, IAR, Atmel Studio, QT IDE, Arduino, Simplicity, CCS, Segger, - Rich experience in variant peripherals: UART, I2C, SPI, USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi, Gyro/Accelometor, GPS, GSM/GPRS, xBee, Zigbee. I can adjust and work no matter what my client's timezone is. Thank you for your time! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την gangradeankit

  gangradeankit

  India $9 USD / hour
  WEB & APP DEVELOPMENT |ASP.NET|PYTHON|FLUTTER|SEO
  India
  3.9
  1 αξιολόγηση $9 $ την ώρα
  BEST QUALITY WORK + FAST SPEED = EXCELLENT RESULT + CLIENT SATISFACTION This is my working style. I am energetic full stack developer with 9+ years experience developing robust code for high-volume businesses. I am a relentless learner, and enjoy reading about, studying, and attending workshops that teach me new...
  BEST QUALITY WORK + FAST SPEED = EXCELLENT RESULT + CLIENT SATISFACTION This is my working style. I am energetic full stack developer with 9+ years experience developing robust code for high-volume businesses. I am a relentless learner, and enjoy reading about, studying, and attending workshops that teach me new skills and best practices. I am an enthusiastic player and a deep creative thinker as I am working online. I have phenomenal time management skills and strong user focus with a can-do attitude. Information Technology is not just meant to make your job easy, it’s meant to make your business grow faster and hence businesses need a consultant and not a software vendor, we are providing services to grow your business. I am experienced programmer who has successfully launched various huge projects and has proven my skill in many projects. My Area Of Expertise - Mobile (Android (Phone & Tablet), iOS App(iPhone, iPad)) Python - Django Framework Database (MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL) .Net ( MVC, JavaScript, C# ,Ajex , Jquery ,Angular,Web Application,API Integration,other ERP Based Integration Project) Testing - Automated by Selenium web driver & Manual Testing Flutter Based App Development - Native Environment Ecommerce Website -Wordpress - PHP I'm online 18 hours a day and always ready for new projects and a new challenge. Click the "Hire Me!" Button on my profile. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την BestPrince1120

  BestPrince1120

  China $12 USD / hour
  Best Web Developer
  China
  3.6
  8 αξιολογήσεις $12 $ την ώρα
  ✬✬✬ Hello, Client! ✬✬✬ Thanks for checking my profile. Our team has over 5 years of rich experiences in Web development, so no hurdle on our development ways. Talented My Skills - Back-End : Laravel / Codeigniter / Wordpress / PHP / Node.js - Front-End : React.js / Vue.js / BootStrap / jQuery / JavaScript -...
  ✬✬✬ Hello, Client! ✬✬✬ Thanks for checking my profile. Our team has over 5 years of rich experiences in Web development, so no hurdle on our development ways. Talented My Skills - Back-End : Laravel / Codeigniter / Wordpress / PHP / Node.js - Front-End : React.js / Vue.js / BootStrap / jQuery / JavaScript - Database : MongoDB / MySQL My experiences are - Node.js / Vue.js / React.js / React-native 7 years - PHP / Laravel /Codeignite /Wordpress/Sophify - 7 + years - Java / JSP / Spring Boot - 5 years - Mobile App Development Good Services - Deliver Daily or Weekly result - Deliver with well-written source code - Responsible communication for each day - 6 months Free bug fixing and maintenance after development "Correct implementation for requirements + Fast Speed + Top Quality" This is my working style. I will always try my best for your request. I hope to act as a partner. Please contact me when you need help at any time. Best regards λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την liveexperts123

  liveexperts123

  Pakistan $50 USD / hour
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  6.5
  32 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  (بسم الله الرحمن الرحيم(ما شاء الله‎‎ https://liveexperts.org/ A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals....
  (بسم الله الرحمن الرحيم(ما شاء الله‎‎ https://liveexperts.org/ A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. **Computer Science(Machine Learning,Deep Learning,Artificial Intelligence,Algorithms, Linux, Bash, Docker, Asterisk ) **Engineering(Electrical,Mechanical,Civil,Chemical,Software,Petroleum,Structural) **Statistics/Data Analysis (SPSS/Minitab/Weka/R Programming) **Big Data Analysis(Classification and Prediction,Hadoop,Spark ) **Game/Web development(3D,AR,VR,Unity 3D,IOS/Android Apps) **Software Development** **Matlab and Mathematica Python, Java, C/C++,C#, Arduino,Raspberry pi, Cloud Computing,3ds Max, Autocad,Solidworks,Revit Cisco,Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD,CAM,Abaqus, Arena,PCB, Hardware, EAGLE, Linux,Unix, Socket,Aspen,Hysys, TensorFlow,Keras,OpenCv,OpenGl,PLC λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την huangxiangyan

  huangxiangyan

  China $25 USD / hour
  Professional Programmer
  China
  6.2
  34 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Thank you for visiting my profile. My pleasure is to satisfy you. I have been a talented software/mobile app developer. I have sufficient experiences with web, too. ✔️ My top skills are Java, C#, Android, Swift, Php, Angular, React.js. I can spend my full time on freelancer and serve in real time for all...
  Thank you for visiting my profile. My pleasure is to satisfy you. I have been a talented software/mobile app developer. I have sufficient experiences with web, too. ✔️ My top skills are Java, C#, Android, Swift, Php, Angular, React.js. I can spend my full time on freelancer and serve in real time for all days. If you hire me, I will give you only the best results. Let's build the great relationship and go forward the success of your project. Thank you ! λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""