Business Strategy Experts Για Πρόσληψη

 • Business Strategy
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 67 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   SaadTehreem
Πρόσλαβε τον/την   SaadTehreem

  SaadTehreem SaadTehreem

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Full-Stack Developer|Creative Designer|SEO Expert
  Pakistan
  "Online business is the key to success in this era of technology and having a website that works flawlessly is a necessity". I am Saad Tehreem a Full-stack website developer and I will take your business to new heights by giving you a unique online identity by building; aesthetically pleasing and fast websites....
  "Online business is the key to success in this era of technology and having a website that works flawlessly is a necessity". I am Saad Tehreem a Full-stack website developer and I will take your business to new heights by giving you a unique online identity by building; aesthetically pleasing and fast websites. My inner computer geek keeps me motivated, and what is better than computer geek coding a perfect website for you. My experience is vast and my reviews are a testament to it. I can create websites on any CMS, you name it i.e. WordPress, Shopify, Prestashop, Oxidox, Square Space, BigCommerce, and WIX. The talent does not stop here building a website in PHP, HTML, Laravel, React Js, Next Js, and JAVA is also my forte. I have the knowledge to create a marketing-focused website that will leave an excellent digital print on the mind of consumers, “WOWing” them through designs and functions so, that they never forget about your website. I have created multiple styles of websites for Clothing, Multivendor eCommerce, Simple eCommerce, View Only websites, News Paper style websites, and Online Streaming Websites. Any existing website owners suffering from the pain of erroneous websites should contact me as well. I will fix errors and the result will be long-lasting, avail the service once, and you won’t ever see a failed website again. Why Hire Me: Fastest Delivery. Unlimited Revisions. Multiple design Concepts. Innovation. On-time Delivery. COMPETITIVE RATES. eCommerce is an emerging field with a scope of passive income source for many big and small investors. After receiving hands-on training, I am confident to say that I am competitive in setting up a full-fledge functional Amazon FBA, Amazon PL, Amazon Dropshipping, and Amazon FBA Wholesale stores for my clients. I provide A to Z services and will work as a permanent virtual assistant for your store as well. I offer the below-mentioned VA services: 1. Product Hunting. 2. Sourcing. 3. PPC and Social Media marketing for stores. 4. Listing. 5. Inventory Management. 6. Order processing and tracking. 7. Keyword Analysis and Research. 8. Managing Offers. 9. Product Review Requests. 10. Competitor Analysis. 11. Create Master Spreadsheet. 12. Listing Optimization. 13. Monitoring Account Status and Health. I am confident to say that I have perfect command over Helium10, JungleScout, Unicorn Smasher, and IO Scout. I will hunt hot-selling products for you that are once listed will give you booming sales numbers for your store, and once your store is successfully launched you will surely hire me as your permanent VA to manage the day-to-day operations of the store. Hire me directly from my profile and I will guide you in successfully completing Website Development and eCommerce store projects. Cheers! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SaadTehreem
 • Πρόσλαβε τον/την   agibbs2810
Πρόσλαβε τον/την   agibbs2810

  agibbs2810 agibbs2810

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Strategy Consultant & Legal Researcher (40+ years)
  United Kingdom
  Business and legal Consultants are here to take the stress out of doing business. With 40+ years of legal and business expertise, my specialties encompass: o Contracts and agreements o Legal research and documentations o Grant proposal o Risk management & assessments o Policy & User Manuals o Business...
  Business and legal Consultants are here to take the stress out of doing business. With 40+ years of legal and business expertise, my specialties encompass: o Contracts and agreements o Legal research and documentations o Grant proposal o Risk management & assessments o Policy & User Manuals o Business plans o Investor pitch deck o RFPs/Tender and Bid o Project management & plans o Technical documentation I am a goal-oriented and resourceful legal and business researcher with a proven track record of success. I deliver high-quality work ahead of schedule and under budget. I have a thorough understanding of law and business, which helps me to see the big picture and develop successful plans. Interested? Let's have a conversation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την agibbs2810
 • Πρόσλαβε τον/την   khurram1984
Πρόσλαβε τον/την   khurram1984

  khurram1984 khurram1984

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Business Plan I Financial Model I Feasibility
  Pakistan
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand...
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand their business or looking for a partner to take care of their financials, I strive to help them achieve exponential growth. As far as accounting software are concerned, I have a versatile experience in handling QuickBooks (Desktop & Online), Wave, Myob, Zoho Books, Xero and many others. I serve numerous clients on global scale by providing run-time bookkeeping, accounts, and financial management services. I also have a graphic designing & content writing department. My passion is to revolutionize the industry by inventing new, more powerful, and profitable ways to help customers and then turning the insights that emerge into business ideas resulting in high revenues. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την khurram1984
 • Πρόσλαβε τον/την   xs4fm
Πρόσλαβε τον/την   xs4fm

  xs4fm xs4fm

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Plan I Feasibility Study I Bookkeeping
  Pakistan
  I am a business advisor working in a Business & Financial advisory firm. I have advanced expertise in business plan, financial advisory, feasibility studies, bookkeeping, ERP implementation, etc. I was well versed in preparing Pitch decks and helped many apply to govt grants, SBA loans & angel investors. I am able to...
  I am a business advisor working in a Business & Financial advisory firm. I have advanced expertise in business plan, financial advisory, feasibility studies, bookkeeping, ERP implementation, etc. I was well versed in preparing Pitch decks and helped many apply to govt grants, SBA loans & angel investors. I am able to demonstrate my expertise and deal with investors on your behalf, justify your business plan & financial model, along with other bespoke requirements. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την xs4fm
 • Πρόσλαβε τον/την   dmjuma
Πρόσλαβε τον/την   dmjuma

  dmjuma dmjuma

  Kenya $35 USD / ώρα
  PhD Level Research, Market Research, Data Science.
  Kenya
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling...
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling intricate valuable stories through reports, from the data modern business possess. I am a PhD level expert data scientist, decision scientist, market researcher, copywriter, professionally trained content assistant, and data analyst. I specialize in market research, business data analytics and decisions, technical reports and models validation. I am open to any gig involving data science, research, writing or editing! As an expert data consultant I help small and large business find solution using data. I will help, among others, the following; Operations and Implementation plans Market Entry Strategies Regulatory Compliance Internal Audit & Risk Assessment Decision Science Market Research Reports Business Plans Marketing Plans Commercial Plans Sales Plans Logistics Management Strategy Material Management Strategy Fintech Model Validation Infrastructure & Platform Analysis Data Science and Analytics Employee Training Plan Market Sizing Non-fungible Tokens (NTF) Competitive Research and Tokenization Business Analysis Research Articles Business Data Analysis Industry Research Reports Market Data Search Data Research and Analysis Business Proposals Feasibility Studies SEO Analysis Digital Marketing Plans Business Operation Manuals Manual and Automated Keyword Research Business Process and Procedure I am available right now for your service and I will complete your task with ultimate dedication. Go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome high quality research papers. I am ready to be hired by you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dmjuma
 • Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting
Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ώρα
  CFO, Business Coach; Grant & SEO Content Writer
  Australia
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business...
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business documentation writing. I have over 30 years of business experience, culminating in my current position as one of the top qualified CFOs and Business Managers across all industry sectors. I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Business Consulting • Business Coaching • Chief Financial Officer • Business Plans & Feasibility Studies • Grant Writing • Accounting & Bookkeeping • Cash Flow Forecasting • Website content • Marketing Research • Ghost Writing (including my own eBooks) • Article Writing • Research Writing • CV/Resumes As can be seen from the list above, I’m capable of offering the same services as agencies and full-time CFOs, both of which are much more expensive than myself and do not necessarily have the same industry and practical experience. I’ve worked with clients across the globe creating top-quality business reports (business plans, feasibility studies, grant applications, etc.), assisting with finances and development of systems and processes (among many other things) whilst meeting tight deadlines. When it’s all said and done, I hang my hat on my professionalism, and I would love to be able to show you my passion and attitude through my work. So please, if you’re at all interested let me know! I want to help you achieve your goals, but I can’t do that without you! Thanks, Peter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SwellAccounting
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   umg536
Πρόσλαβε τον/την   umg536

  umg536 umg536

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Ai/ML | Engineering | Research | Development
  Pakistan
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track...
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track record, consistently earning over 100 ecstatic 5-star reviews from satisfied clients. Our expertise lies in: Data Analysis: Utilizing industry-leading tools like SPSS, R, Hadoop, and Spark, we extract actionable insights from complex data sets, empowering data-driven decision-making. Software Development: We wield a diverse arsenal of programming languages (Python, Java, C++, etc.) to craft custom software solutions that streamline workflows and meet your specific needs. Engineering Services: Our expertise spans across electrical, mechanical, civil, and software engineering, leveraging industry-standard software like AutoCAD, SolidWorks, and ANSYS to deliver precise and efficient solutions. Machine Learning & AI: We stay at the forefront of technological advancements, integrating machine learning and artificial intelligence into your projects to automate tasks and optimize processes. Development: best on any freelance websites, freelancer platform we offer developers software, hire freelancers from laravel developers to wordpress website developer or freelance digital marketing. Collaboration is paramount. We work closely with you, prioritizing transparency throughout the project lifecycle to ensure your vision becomes reality. Let Modular Solutions be your trusted partner in innovation. By leveraging our expertise in big data, automation, and cutting-edge technologies, we'll craft solutions that unlock your business potential and drive tangible results. Ready to join the ranks of our 100+ satisfied clients? Contact us for a free session today to discuss your project and see how Modular Solutions can help you achieve your goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την umg536

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""