Business Coachs Για Πρόσληψη

 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 22 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have...
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   WebEffx
Πρόσλαβε τον/την   WebEffx

  WebEffx WebEffx

  India $15 USD / ώρα
  Animator & Web Designer
  India
  Hello! I'm Vijay Bharath. I have 9+ years of experience in Design and Animation. I do web-based vector animations too. My services are as follows... *Animation (2D Motion Graphics, Promotional videos, Logo Animation, 2D Character Animation, Presentation, Mascot Animation, E-Learning Content, GIF Animation, UI...
  Hello! I'm Vijay Bharath. I have 9+ years of experience in Design and Animation. I do web-based vector animations too. My services are as follows... *Animation (2D Motion Graphics, Promotional videos, Logo Animation, 2D Character Animation, Presentation, Mascot Animation, E-Learning Content, GIF Animation, UI Animations ) *Web Animations ( SVG Animation, HTML5 Animation, Canvas Animation, E-Slides, E-Greetings & Invites, Lottie Animation, JSON Animation, Html5 banners, Interactive Mascot Animation, Scroll based web pages ) *Design (UI Design, Prototypes, Business Cards, Web Mockups, Mobile App Mockups, Bulk Image Processing, Template edits, Image Manipulation, Retouching, Image to PSD, PDF Edits, Logo Creation, Vectorizing, Image to SVG, svg, Vector outs, Print Ready Image, Business card, Flyer design) *Development (HTML5 Games, Website Mockups, Static Websites, Responsive Designs, Landing pages, Online store, WordPress, Html & CSS, Simple website, Email Newsletter & Signature, Woocommerce) *Marketing (Google, Facebook, Instagram Campaigns, SEO, SEM, Adwords & Report) Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WebEffx
 • Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy
Πρόσλαβε τον/την   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $40 USD / ώρα
  Business Writing | Content Writing | Designer
  United States
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Saadsadfy
 • Πρόσλαβε τον/την   NicoleColantoni
Πρόσλαβε τον/την   NicoleColantoni

  NicoleColantoni NicoleColantoni

  Australia $50 USD / ώρα
  Life & Business Coach
  Australia
  Nicole Colantoni is the founder and director of Niche Coaching. She has been a student of coaching and positive psychology for the past 10 years. Her working career began in the corporate sector, before expanding into the field of mind science. The catalyst for this transition was in direct response to the realisation...
  Nicole Colantoni is the founder and director of Niche Coaching. She has been a student of coaching and positive psychology for the past 10 years. Her working career began in the corporate sector, before expanding into the field of mind science. The catalyst for this transition was in direct response to the realisation that the key to success lay in the psychology surrounding the business, or individual, and that neither could excel without the support of a strong professional and personal foundation and mindset. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NicoleColantoni
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   rosi8a
Πρόσλαβε τον/την   rosi8a

  rosi8a rosi8a

  Hong Kong $80 USD / ώρα
  Marketing, Social Media, Digital & Blogging
  Hong Kong
  5 years of experience in Media 1-year experience in Writing and Editing My main field is related to internet interaction, visuals, coaching for brands, branding, marketing, and insights directed to improve the image, content, and ROI of people and brands. Hustler and clean game player!
  5 years of experience in Media 1-year experience in Writing and Editing My main field is related to internet interaction, visuals, coaching for brands, branding, marketing, and insights directed to improve the image, content, and ROI of people and brands. Hustler and clean game player! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rosi8a
 • Πρόσλαβε τον/την   justinmarkmedia
Πρόσλαβε τον/την   justinmarkmedia

  justinmarkmedia justinmarkmedia

  United States $490 USD / ώρα
  Branding Expert - As Seen in Entrepreneur Magazine
  United States
  My extensive branding skills have helped my clients generate OVER $50+ MILLION Dollars in revenue! (and... Growing Daily!) Over the years... I have been featured in Entrepreneur Magazine, ECT News, eCommerce Times, Comedy Central, Northern News and many other media publications. I would LOVE to use my expertise to...
  My extensive branding skills have helped my clients generate OVER $50+ MILLION Dollars in revenue! (and... Growing Daily!) Over the years... I have been featured in Entrepreneur Magazine, ECT News, eCommerce Times, Comedy Central, Northern News and many other media publications. I would LOVE to use my expertise to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την justinmarkmedia
 • Πρόσλαβε τον/την   dninfoway
Πρόσλαβε τον/την   dninfoway

  dninfoway dninfoway

  India $30 USD / ώρα
  DN INFOWAY - WEB DESIGN AND DEVELOPMENT EXPERTS
  India
  ************ TOP 5 WOMEN FREELANCERS *********************** https://www.freelancer.com/community/articles/women-s-day-special-5-freelancers-who-found-success About ME ************* DN Infoway is an offshore outsourcing company providing round-the-clock services to customers. We are a small team of 10 people, 7...
  ************ TOP 5 WOMEN FREELANCERS *********************** https://www.freelancer.com/community/articles/women-s-day-special-5-freelancers-who-found-success About ME ************* DN Infoway is an offshore outsourcing company providing round-the-clock services to customers. We are a small team of 10 people, 7 coders and 3 designers. We offer round the clock services in web design and development. Client satisfaction is the key to the success of DN Infoway. Our key skills include: - Wordpress - Shopify - Squarespace - Wix - Webflow - Angular Js - NodeJs - Opencart - Magento - Drupal - Joomla - Parallax responsive websites - Javascripts & jqueries - Data entry - Photoshop - Logos - Flyers - Brochures - Flash banners and animations - Data Entry & virtual assistants - All PHP, ASP and ASP.NET works Strong reasons to opt for us: 1. Round the clock services 24/7 * 365 2. Available in all instant messengers for instant trouble shoots 3. Faster delivery well ahead with deadlines 4. Pleasant work support and flawless delivery 5. Perfect communication from project start to end. and project maintenance after delivery λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dninfoway
 • Πρόσλαβε τον/την   projects76
Πρόσλαβε τον/την   projects76

  projects76 projects76

  United States $30 USD / ώρα
  Programmer//Engineer
  United States
  Allow me to complete your work with an assurance of high quality work. I will keep you updated on the progress of the project and deliver it way before the deadline. Also, I am always online to ensure that I cater to all your needs and requests. As an experienced programmer, my priority is to deliver quality and...
  Allow me to complete your work with an assurance of high quality work. I will keep you updated on the progress of the project and deliver it way before the deadline. Also, I am always online to ensure that I cater to all your needs and requests. As an experienced programmer, my priority is to deliver quality and timely work. Be assured that I will always follow the laid down instructions. You can trust me to deliver perfect product. 0% plagiarism. Excellent after sales service. Will be available to amend any errors if found even after payment is done. Hire me? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την projects76
 • Πρόσλαβε τον/την   mitchellmcgeorge
Πρόσλαβε τον/την   mitchellmcgeorge

  mitchellmcgeorge mitchellmcgeorge

  Australia $250 USD / ώρα
  Investment Banking, Fundraising, Advice & Net Zero
  Australia
  With firsthand experience as an Investment Banker and business owner, I understand the challenges at every stage of a company's journey. I will be your trusted mentor - driving you with my passion for nurturing promising ideas and ensuring your hard work leads to success. ➡️ I offer a proven track record gained...
  With firsthand experience as an Investment Banker and business owner, I understand the challenges at every stage of a company's journey. I will be your trusted mentor - driving you with my passion for nurturing promising ideas and ensuring your hard work leads to success. ➡️ I offer a proven track record gained from: ✅ 35+ years of successful global business experience as an owner, adviser and investor; ✅ Over $5B raised across multiple sectors and geographies from start-up to mature M&A; ✅ Managing a portfolio of over $1B in direct property, infrastructure and energy assets; ✅ Holding C-Suite, Board and Chair positions in both Public and Private companies; and ✅ Extensive recognition from media, authored articles, conference speaking as well as a trusted adviser to Governments, Cabinets, Ministers, SWFs and NOCs. ➡️ My experience covers: ✅ Asset Management ✅ Traditional Energy ✅ Renewable and Zero Emissions Energy ✅ Resources, Minerals and Metals ✅ Property, Infrastructure and the Built Environment ✅ Tech, Green Tech, Fin Tech, Agri Tech, Prop Tech, Consumer and Industrial ✅ Commodities, Agriculture and Natural Capital ✅ Net Zero Transition, GHG Emissions and Carbon Offsetting ➡️ From start-ups to mature enterprises, I have helped in strategy development, raising capital, market expansion, troubleshooting and providing insightful advice covering: ✅ How to make your startup successful; ✅ Business and Operations Planning; ✅ How to align execution to strategy; ✅ How to be investor ready to secure funding; ✅ Growing your business - next-step solutions and strategic planning and M&A; and ✅ Successful exits attracting maximum value. ➡️ If you're looking to raise capital, my insiders knowledge of investor needs will help you communicate effectively through: ✅ Data Room preparation (decks, plans, models, teasers, valuations, likely questions, etc.); ✅ Guidance on what investors you should target and where to find them; ✅ Effective investor communication (Prospectus, IM, Statements, Releases, etc.); and ✅ How to manage the process of raising capital from pitching like a pro to successful close. ⚠️⚠️⚠️ GHG Emissions Disclosure and Net Zero Transition ⚠️⚠️⚠️ Navigating the complexities of GHG Emissions Reporting is daunting due to urgent reporting deadlines, limited information, inconsistent standards and unclear regulations. In the current landscape, the need for independent guidance is critical - I provide step-by-step expertise for multiple jurisdictions covering: ♻️ Assessment on all all your current and future GHG Emissions reporting requirements; ♻️ Designing Measurement, Reporting and Verification (MRV) Programs for your GHG Emissions; ♻️ Direction on satisfying all Regulatory, Threshold and Reporting requirements you are subject to; ♻️ Scope 1, 2 and 3 emissions; ♻️ Carbon mitigation and offset strategies and programs; and ♻️ Future strategies, reductions, target setting and data management. ✈️✈️✈️ Ready to take off? ✍ Drop me a line!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mitchellmcgeorge

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""