Business Coachs Για Πρόσληψη

 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 26 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mrordikhani
Πρόσλαβε τον/την   mrordikhani

  mrordikhani mrordikhani

  United Kingdom $125 USD / ώρα
  Serial Entrepreneur/ Sr. Executive/ Multi-Industry
  United Kingdom
  I am an accomplished and driven business executive, with a BA (Hons) in Business with Management from the acclaimed Lancaster University. My arsenal of skills and extensive multi-industry experience has been honed over a successful career spanning multiple sectors. My commitment is to provide tailor-made, exceptional...
  I am an accomplished and driven business executive, with a BA (Hons) in Business with Management from the acclaimed Lancaster University. My arsenal of skills and extensive multi-industry experience has been honed over a successful career spanning multiple sectors. My commitment is to provide tailor-made, exceptional solutions designed to catapult your business to the forefront of today's cutthroat marketplace. Areas of Excellence: ◉ Business Consultancy Unearthing growth potential and addressing business intricacies with expert acumen. ◉ Performance Management Elevating performance, optimizing operations, and cultivating success. ◉ Strategic & Business Planning Crafting strategies and business plans to captivate stakeholders and crystallize visions. ◉ Marketing Strategy Building innovative strategies to bolster brand visibility and engagement. ◉ Operational Efficiency Streamlining processes to enhance efficiency, reduce costs, and drive growth. ◉ HR Consultancy Tailoring workforce solutions for legal and management requirements. ◉ Financial Stewardship Advising on sustainable business practices and optimal cash flow. ◉ Writing Services Catering to diverse client needs with custom writing services. ◉ Multi-Industry Expertise Capitalizing on experience across diverse sectors. ◉ Global Business Understanding global business practices and cultural nuances. ◉ Project Management Ensuring projects meet time and budget constraints. ◉ Change Management Guiding businesses through transformative phases to maintain competitiveness. ◉ Data-Driven Decision-Making Using data analytics for strategic decisions and performance enhancement. ◉ Analytical Problem-Solving Utilizing a systematic approach to solve complex business challenges. ◉ Continuous Improvement Staying ahead of industry trends for up-to-date, relevant solutions. ◉ Digital Transformation Spearheading digital initiatives to elevate operational capabilities and digital competitiveness. ◉ Sustainability Advocacy Implementing sustainable strategies to enhance corporate responsibility and environmental stewardship. Anchored by a profound dedication to excellence and client success, I take pride in my proven track record. Notable accomplishments include orchestrating a remarkable 35% enhancement in operational efficiency for Mega Corp International, a leading name in the manufacturing industry. I've also crafted an innovative marketing strategy for Fashion Front, a prominent player in the fashion industry, leading to a 25% surge in brand visibility. Additionally, my strategic business planning for Tech Novo, a prominent tech startup, helped secure substantial investor funding and positioned them for success in a competitive marketplace. These successes underscore my ability to drive transformative change and create substantial value across various business facets. Let's explore how my expertise can be leveraged for your business, guiding it toward unparalleled growth and success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrordikhani
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top Rated; Ghost Writer| Business & Research
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | Brand Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   WebEffx
Πρόσλαβε τον/την   WebEffx

  WebEffx WebEffx

  India $15 USD / ώρα
  Animator & Web Designer
  India
  Hello! I'm Vijay Bharath. I have 9+ years of experience in Design and Animation. I do web-based vector animations too. My services are as follows... *Animation (2D Motion Graphics, Promotional videos, Logo Animation, 2D Character Animation, Presentation, Mascot Animation, E-Learning Content, GIF Animation, UI...
  Hello! I'm Vijay Bharath. I have 9+ years of experience in Design and Animation. I do web-based vector animations too. My services are as follows... *Animation (2D Motion Graphics, Promotional videos, Logo Animation, 2D Character Animation, Presentation, Mascot Animation, E-Learning Content, GIF Animation, UI Animations ) *Web Animations ( SVG Animation, HTML5 Animation, Canvas Animation, E-Slides, E-Greetings & Invites, Lottie Animation, JSON Animation, Html5 banners, Interactive Mascot Animation, Scroll based web pages ) *Design (UI Design, Prototypes, Business Cards, Web Mockups, Mobile App Mockups, Bulk Image Processing, Template edits, Image Manipulation, Retouching, Image to PSD, PDF Edits, Logo Creation, Vectorizing, Image to SVG, svg, Vector outs, Print Ready Image, Business card, Flyer design) *Development (HTML5 Games, Website Mockups, Static Websites, Responsive Designs, Landing pages, Online store, WordPress, Html & CSS, Simple website, Email Newsletter & Signature, Woocommerce) *Marketing (Google, Facebook, Instagram Campaigns, SEO, SEM, Adwords & Report) Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WebEffx
 • Πρόσλαβε τον/την   SoheebRaza
Πρόσλαβε τον/την   SoheebRaza

  SoheebRaza SoheebRaza

  Canada $60 USD / ώρα
  Business Feasibility | Market Research | Strategy
  Canada
  Greetings and thank you for your visit. I am a business consultant and coach who looks for reasons to write, and provide professional business services. Expert in writing and delivering strategic business plans, business analysis and audience specific presentations including motivational speeches. Have drafted...
  Greetings and thank you for your visit. I am a business consultant and coach who looks for reasons to write, and provide professional business services. Expert in writing and delivering strategic business plans, business analysis and audience specific presentations including motivational speeches. Have drafted hundreds of such documents for businesses and start-ups in the hospitality, e-commerce, IT, consultancy, automotive, transportation and financial industry. I hold an MBA in entrepreneurship and international marketing and have more than 17 years of business management, marketing and communications experience. Having worked across 3 regions, I have successfully provided consultancy to businesses in 15 countries. I look forward to speaking with you soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SoheebRaza
 • Πρόσλαβε τον/την   sheak
Πρόσλαβε τον/την   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Complete Business Solution
  Pakistan
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sheak
 • Πρόσλαβε τον/την   rosi8a
Πρόσλαβε τον/την   rosi8a

  rosi8a rosi8a

  Hong Kong $80 USD / ώρα
  Marketing, Social Media, Digital & Blogging
  Hong Kong
  5 years of experience in Media 1-year experience in Writing and Editing My main field is related to internet interaction, visuals, coaching for brands, branding, marketing, and insights directed to improve the image, content, and ROI of people and brands. Hustler and clean game player!
  5 years of experience in Media 1-year experience in Writing and Editing My main field is related to internet interaction, visuals, coaching for brands, branding, marketing, and insights directed to improve the image, content, and ROI of people and brands. Hustler and clean game player! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rosi8a
 • Πρόσλαβε τον/την   instaservpvtltd
Πρόσλαβε τον/την   instaservpvtltd

  instaservpvtltd instaservpvtltd

  India $35 USD / ώρα
  1000+ 5* Reviews - Google Ads/ FB / IG / SEO
  India
  GOOGLE PREMIER PARTNERS - Facebook Expert + Blue Print Certified - Adwords Certified - SEO Level 3 Qualified & Certified - Highest Level (Having Top 3 Rank) In the Top 50 Freelancers overall on Freelancer.com - 1090+ Reviews - 190+ Recommendations - Adwords & Analytics Certified (Search, Mobile, Google Shopping/...
  GOOGLE PREMIER PARTNERS - Facebook Expert + Blue Print Certified - Adwords Certified - SEO Level 3 Qualified & Certified - Highest Level (Having Top 3 Rank) In the Top 50 Freelancers overall on Freelancer.com - 1090+ Reviews - 190+ Recommendations - Adwords & Analytics Certified (Search, Mobile, Google Shopping/ PLA, Display) --- - Premium Freelancer - Preferred Freelancer Badge Holder - WordPress Certified 99% - 10+ Years of Experience - In-house Team - InstaServ India Private Limited - Rahul Deb --- SEO/SEM/SMM/SMO --- SEO Practices: - WhiteHat only - Analytics & Webmaster Tools/ Console - Tracking - Weekly Reports - On Page + Off Page --- PPC Practices: - Goal Oriented ROI Based Results - Conversion Tracking + ReMarketing - Best Practices like Proper Ad Grouping, - Extensions, Negative Keywords - Analytics Linking & Tracking (Goals, Events etc.) --- - Shopify + Landing Page - Bounce Rate Analysis, Goal, Event & Conversion Tracking λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την instaservpvtltd
 • Πρόσλαβε τον/την   uzairdesdev
Πρόσλαβε τον/την   uzairdesdev

  uzairdesdev uzairdesdev

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Certified Designer and Expert Web Developer.
  United Kingdom
  I am an expert in Digital Art Direction and a diligent graphic designer with 3+ years of experience, exceptional attention to detail and a passion for delivering projects on time. Specialized in rebranding projects, where vast knowledge of Custom Logo Designs. Drafting own ideas using programs such as Photoshop and...
  I am an expert in Digital Art Direction and a diligent graphic designer with 3+ years of experience, exceptional attention to detail and a passion for delivering projects on time. Specialized in rebranding projects, where vast knowledge of Custom Logo Designs. Drafting own ideas using programs such as Photoshop and Illustrator. I am well adept in the following: Custom Iconic Logo Designs | WEB UI/UX Design | Brochure Designs | Banner Designs | Poster Designs | Flyer Designs | Advertisement Designs | Label and Packaging Designs | Business Cards | Letter Heads, etc. WEBSITE EXPERTISE INCLUDE: - WordPress - Wix - Shopify - Divi Theme - Elementor Pro - Oxygen builder - Avada Theme - WooCommerce- - HTML - CSS -JavaScript- -PHP - MySql Always Ready to make your Project a Successful One! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uzairdesdev
 • Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo
Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo

  waseemdhatoo waseemdhatoo

  United Kingdom $75 USD / ώρα
  PITCHDECK CONNOISSEUR - PPT | MARKETING & BUSINESS
  United Kingdom
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective...
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective communication is essential. Whether you are looking for investors, customers or partners, making an impact on your potential customers is a challenge. An impeccable profile, business plan, marketing collateral & pitch deck gets target audience (investors & customers) excited about your idea and engages them in a conversation about your business, and leading to an investment or purchase. I have tons of ideas about how to impressively present your plain data so that your audience will know and see the extracted and exact highlighted points of your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την waseemdhatoo

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""