BPO Executives Για Πρόσληψη

 • BPO
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 36 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Hasnain4312
Πρόσλαβε τον/την   Hasnain4312

  Hasnain4312 Hasnain4312

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Skilled Customer Support & Medical Biller
  Pakistan
  My name is Hasnain Ali. I am an experienced Customer Support & Medical Billing professional ready to raise the flag of your business by providing: - WOW!! Customer service by meeting you and your customer's expectations and exceeding the perceptions. Always have a can-do attitude. - 6+ years of experience providing...
  My name is Hasnain Ali. I am an experienced Customer Support & Medical Billing professional ready to raise the flag of your business by providing: - WOW!! Customer service by meeting you and your customer's expectations and exceeding the perceptions. Always have a can-do attitude. - 6+ years of experience providing customer support & medical billing services in a busy call center & medical billing industry. - An unmatched dedication to customer service, with the ability to multitask, prioritize, and manage time effectively. Solve complex issues and cultivate a positive image of the company. Always looking for improvement to attain perfection in my work. If you value diligence, loyalty, and dedication, then you'd like to work with me! Thank you for taking the time to read my profile; if you're interested, please let me know, and we'll see how we can assist each other. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Hasnain4312
 • Πρόσλαβε τον/την   akritisood94
Πρόσλαβε τον/την   akritisood94

  akritisood94 akritisood94

  India $25 USD / ώρα
  G-Sheets/Excel/ VBA/Python/Fillable PDF/Automation
  India
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative...
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative solutions, interactive dashboards, and automate processes. I'll ensure your data management becomes efficient and seamless. Excel VBA Expertise: With extensive experience and a deep understanding of Excel VBA, I can create customized solutions to automate tasks, streamline workflows, and empower your data analysis. I thrive on complex challenges and can develop advanced macros and user-friendly interfaces to optimize your Excel experience. Automation Enthusiast: Repetitive tasks are the bane of productivity. That's why I specialize in automation. By leveraging my programming and scripting skills, I'll develop intelligent workflows to save you time and effort. From data entry to report generation, I'll create solutions that supercharge your productivity. Web Development Wizardry: I don't just limit myself to spreadsheets and automation. I have a solid foundation in web development, covering both front-end and back-end technologies. Whether you need a visually stunning website or a robust web application, I'll bring your vision to life using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Python. Innovation and Problem Solving: As a freelancer, I thrive on finding innovative solutions to complex problems. I approach each project with creativity and a keen eye for detail, ensuring that every aspect is meticulously addressed. Your challenges will become my fuel for delivering outstanding results. Client Satisfaction Focus: Building strong client relationships is at the heart of my work philosophy. I value open communication and collaboration, ensuring that I truly understand your needs and expectations. With a track record of delivering projects on time and within budget, your satisfaction is my top priority. So, are you ready to embark on a remarkable journey together? Let's join forces to transform your project into a resounding success. Contact me now, and let's get started on creating something extraordinary! To contact/hire, you can click on Hire Me blue button on the right. Thanks again for visiting, looking forward to work with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akritisood94
 • Πρόσλαβε τον/την   Junaid221
Πρόσλαβε τον/την   Junaid221

  Junaid221 Junaid221

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Creative with Unique Solutions to Meet Your Needs
  Pakistan
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in...
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in Klaviyo ✔ Segmentation ✔ Email Copywriting ✔ Content Creation ✔ Virtual Assistant ✔ Shopify Product Listing ✔ Wordpress Product Listing ✔ Amazon Product Listing ✔ Woocommerce Product Listing ✔ Data entry ✔ Internet research ✔ Data mining ✔ Lead generation ✔ Web scraping ✔ Audio Transcription Support is Available 24-7 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Junaid221
 • Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw
Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw

  Motiurlaw Motiurlaw

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Data Entry, Web Scraping, VA, PDF, Typing
  Bangladesh
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy >...
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy > eBay > Web Scraping > Dynamic Web Scraping > Data Mining > Python > Selenium > Website Testing > Regression Testing > PDF to Excel > PDF > File Conversion > Excel > Web research > Data Processing > Virtual assistant > Customer Support > Product Listings > Shopify > WordPress I have been working here as a full-time professional for more than 6 years & completed 500+ projects with 5 stars feedback. Please check out my reviews. My clients always stand for me with great feedback and long-term relationship. Some clients feedback is listed below about my services: "Excellent work delivered by Motiur. He is very smart to quickly understand the project requirements. Delivers on time and sticks to his commitments. English communication is very fluent and clear. Would definitely recommend for your next project. Looking forward to having a long-term partnership with Motiur." - Shashank S. "Just awesome! Extremely quick turnaround. Exceeded expectations and delivered as promised. If I could give 6 out of 5 stars I would!" - James M. "Motiur was very easy to deal with understood our requirements and turned the project around far quicker than I was expecting. Could not be happier with his service." - Murray F. Please check out my profile for more feedbacks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Motiurlaw
 • Πρόσλαβε τον/την   abdullahch333q
Πρόσλαβε τον/την   abdullahch333q

  abdullahch333q abdullahch333q

  Pakistan $3 USD / ώρα
  Data entry*Excel*Leads*E-commerce*Product Listing
  Pakistan
  I have great skills for data analyzing as well as for data entry. Also highly skilled content writers, virtual assistant and designers for web and graphics are available for 24 x 7. I am expert in:- Book Keeping and Account Reconciling and other solutions Excel Dashboards Design Access Database Word Processing New...
  I have great skills for data analyzing as well as for data entry. Also highly skilled content writers, virtual assistant and designers for web and graphics are available for 24 x 7. I am expert in:- Book Keeping and Account Reconciling and other solutions Excel Dashboards Design Access Database Word Processing New Letters PDF Transcriptions MS office and lot more I know value of time and you are the most important for me so I will try provide a great level of communications and hoping for long term relations. Send a chat for any query. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abdullahch333q
 • Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu
Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu

  jeweljitu jeweljitu

  Bangladesh $7 USD / ώρα
  ✅Data Entry✅Photoshop✅Web Scrape✅Lead Gen✅Product
  Bangladesh
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing,...
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing, Colour Correction, Product Uploading, Manually Web Scraping Team Base, Typing, Admin Assistant, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Woo Commerce, Open Cart, Etsy, etc. many more cart admin expert and list a product. I have a LinkedIn SALE NAVIGATOR account and some paid tools for personal Leads Generation. Skills: Data Entry, Web Search, Web Scraping, Python, Script, Photoshop, Background Removal, Photo retouching, Photo restoration, Web Scrape, Google Searching, CMS Leads Adding PDF or Image TO Excel Typing, Transcribe, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Etsy, Woo Commerce Product Uploading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jeweljitu
 • Πρόσλαβε τον/την   venku1typper
Πρόσλαβε τον/την   venku1typper

  venku1typper venku1typper

  India $5 USD / ώρα
  eCommerce Product Listing & Data Entry Experts!
  India
  VJ IT Services is a high-quality & reliable data entry service provider company, serving various clients across the globe for the past 12years. We help businesses to achieve their goals by fulfilling their tasks with our wide array of high-quality and cost-effective services. Our key areas of expertise are: 1....
  VJ IT Services is a high-quality & reliable data entry service provider company, serving various clients across the globe for the past 12years. We help businesses to achieve their goals by fulfilling their tasks with our wide array of high-quality and cost-effective services. Our key areas of expertise are: 1. eCommerce product data entry - Have rich experience in adding products to various shopping cart platforms like Magento, Bigcommerce, Volusion, Shopify, Virtuemart, WordPress, and many more. 2. Professional image editing. 3. Digital Marketing, content strategy, content creation, social media management. 4. Content uploading & moderation for online news sites, magazines, forex analysis, directories & websites 5. Web-research & Lead generation. 7. Document conversion from scanned files, and images to editable text files. 8. Virtual assistance, 24/7 customer support team. 9. Data labeling and annotation for machine learning and AI. 10. Any other customized tasks you may have. Do contact us, we are available 24/7. Hire us today! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την venku1typper
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   iabdullahzb
Πρόσλαβε τον/την   iabdullahzb

  iabdullahzb iabdullahzb

  Pakistan $25 USD / ώρα
  DESIGNER | MARKETER | ADVERTS | UI/UX | PPT | PDF
  Pakistan
  Since 2014, captivating a high-impact foundation and developing clean & aesthetic visual communications for your business needs. Initiating the projects with prototypes & providing dynamic design concepts, guidelines & mockups with a set of creative applications i.e - Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop,...
  Since 2014, captivating a high-impact foundation and developing clean & aesthetic visual communications for your business needs. Initiating the projects with prototypes & providing dynamic design concepts, guidelines & mockups with a set of creative applications i.e - Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects) - Corel Draw - PowerPoint, Keynote, Google Slides & Canva - Adobe XD & Figma Pro for UI/UX - WordPress, Shopify & SEO - Digital Marketing & eCommerce Management In the development phase, we consistently ensure the modern standards of competitive trends while paying extra attention to details. We develop Corporate-Identity, Branding Collateral, Marketing Material, Business Profiles, Presentations, Social Media Adverts, UI/UX for Apps and Websites, Our skillset incorporates your brand in an actual workflow. Let's discuss your project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την iabdullahzb
 • Πρόσλαβε τον/την   zeeshanysf
Πρόσλαβε τον/την   zeeshanysf

  zeeshanysf zeeshanysf

  Pakistan $50 USD / ώρα
  WEB DEV | APP DEV | DM | SMM | SEO
  Pakistan
  I am a dynamic professional with expertise spanning three pivotal domains: I am an accomplished graphic designer, a strategic social media marketing manager, and a skilled web developer. In the realm of graphic design, I translate concepts into visually stunning designs that captivate audiences and effectively convey...
  I am a dynamic professional with expertise spanning three pivotal domains: I am an accomplished graphic designer, a strategic social media marketing manager, and a skilled web developer. In the realm of graphic design, I translate concepts into visually stunning designs that captivate audiences and effectively convey messages. My proficiency extends to social media marketing, where I craft and execute strategies that elevate brand presence and engagement across various platforms. Simultaneously, my web development skills allow me to transform these designs into fully functional and aesthetically pleasing websites, ensuring seamless user experiences. With a comprehensive skill set that bridges creativity, strategic thinking, and technical acumen, I am dedicated to helping brands thrive in the digital landscape by delivering cohesive and impactful solutions across design, marketing, and web development. Here are ?3 major characteristics of my work ?based on the feedback from my work history section: ✅ STRONG WORK ETHIC: “easy guy to work with”, “code is clean and elegant”, “spotless communication”, “active participation with ideas and feedback”, “without supervision”. ✅ OUTPERFORMING: “final product exceeded my expectations”, “went the extra mile”, “delivered very high-quality code in a very short timeframe”. ✅ QUICK DELIVERY: “delivered ahead of schedule”, “in record time”, “met each deadline”, “delivered work quickly with high quality as agreed”. ⤴️Those are the exact words of my customers about my work, with whom I have built trustworthy and long-lasting partnerships. You can be one of them ? I have created over 50 web-projects from scratch using: • HTML5, • CSS, • Bootstrap, • JavaScript, • jQuery, • PHP. Among my clients are the companies of different sizes and fields, so it’s most likely that I have already built whatever you plan to. My time zone - GMT +5 ? , but I have successfully worked with clients from Europe, North & South America, and the Middle East. Don’t waste your time scrolling through hundreds of other profiles. You found here what you were searching for ?✅ Contact me now, so we can have a free consulting session where we can discuss all the details & I give the professional recommendations for your web project! ? Best Regards, Zeeshan Afsar λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zeeshanysf

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""