Biologists Για Πρόσληψη

 • Βιολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Emangamalgomaa
Πρόσλαβε τον/την   Emangamalgomaa

  Emangamalgomaa Emangamalgomaa

  Egypt $20 USD / ώρα
  Senior graphic designer and video editor
  Egypt
  ------- بسم الله الرحمن الرحيم ----- I'm Eman gamal with over five years of experience as a freelance Graphic Designer and Video Editor, I have had the privilege of working with clients from diverse backgrounds and nationalities, honing my skills in creating impactful visual experiences. My expertise lies in...
  ------- بسم الله الرحمن الرحيم ----- I'm Eman gamal with over five years of experience as a freelance Graphic Designer and Video Editor, I have had the privilege of working with clients from diverse backgrounds and nationalities, honing my skills in creating impactful visual experiences. My expertise lies in utilizing industry-leading software such as Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, and After Effects to bring concepts to life. Through careful attention to detail, I craft visually stunning designs and seamlessly edit videos to tell compelling stories. Having collaborated with clients from over 22 different nationalities, I possess strong communication skills and a deep understanding of cultural nuances. This enables me to effectively interpret client visions, exceed expectations, and create designs that resonate with a global audience. From designing captivating logos and branding materials to crafting immersive video content, I strive for excellence in every project. My ability to adapt to changing client needs and work under tight deadlines allows me to consistently deliver outstanding results. Passionate about staying at the forefront of design trends, I continuously enhance my skills and knowledge, seeking opportunities for growth and innovation. This dedication, combined with my strong work ethic and attention to detail, has garnered positive feedback and long-standing relationships with satisfied clients. I am eager to bring my creativity, technical proficiency, and multicultural understanding to contribute to projects that make a lasting impact. Let's collaborate and create visual experiences that engage and inspire. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Emangamalgomaa
 • Πρόσλαβε τον/την   hamza626262
Πρόσλαβε τον/την   hamza626262

  hamza626262 hamza626262

  Egypt $20 USD / ώρα
  Top-rated Freelancer - Verified by Freelancer.com
  Egypt
  Hi, This is Ahmed Khamis. I am an Intern doctor but also a professional web developer. Being Passionate with both medicine and Web development , I have a wide range of skills. I have many years of experience: -WordPress( Elementor and DIVI and Wocommerce) -Shopify -Wix. -HTML,CSS, Javascript -Vue -PHP, Python, my SQL...
  Hi, This is Ahmed Khamis. I am an Intern doctor but also a professional web developer. Being Passionate with both medicine and Web development , I have a wide range of skills. I have many years of experience: -WordPress( Elementor and DIVI and Wocommerce) -Shopify -Wix. -HTML,CSS, Javascript -Vue -PHP, Python, my SQL and Laravel -Web scraping -UI design using Figma and Adobe Xd. -Graphic design Your satisfaction is my priority. AVAILABLE 24h*7days just contact me Message me and let everything go smoothly. With best regards, Ahmed Khamees λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hamza626262
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸!!Essay | Assignment | Article | Blog Writer!!✸
  Pakistan
  "Start with the name of Allah who is the Most Merciful" ➔ Do you have a lots of homework with a tight deadline and you are in search of an affordable & high-quality academic writing services? ➔ “Do Not Need to Worry” because I am here to provide you with the TOP Quality Services at very Affordable Prices.!! ➔ I am...
  "Start with the name of Allah who is the Most Merciful" ➔ Do you have a lots of homework with a tight deadline and you are in search of an affordable & high-quality academic writing services? ➔ “Do Not Need to Worry” because I am here to provide you with the TOP Quality Services at very Affordable Prices.!! ➔ I am a Ph.D. degree holder in education management with vast experience in the academic writing field. Alongside my team, I provide custom writings that not only meet your requirements but also adhere to the rules of academic writing. I am conversant with all referencing styles including; APA, MLA, Chicago, Harvard, Oxford, Oscolla, AMA & IEE. ➔ I can solve any kind of assignment related to every subject; Business, Public Relations, Economics, International Affairs & Relations, Education, History, Sociology, Psychology and Criminology, Engineering, Mathematics, English, Literature, and Psychology. I can help you with; ☛ "Reports" & "Lab Reports" ☛ "Article", "Book," "Video Summary" ☛ "Discussion Post" & "Replies" ☛ "Argumentative", "Narrative" & "Descriptive Essays" ☛ "Case Studies" ☛ "Exams" & "Quiz" ➔ I can help you even with short deadlines. Contact me to relieve your academic stress. ➔ Have you thought of hiring a versatile, informed, flexible, and disciplined essay writer? Look no further and hire “HelpingHut”.✸✸ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahmed8033
Πρόσλαβε τον/την   Ahmed8033

  Ahmed8033 Ahmed8033

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Electronics Engineer
  Pakistan
  Thanks for visiting my profile. I am an Electronics Engineers dedicated and committed to work. I can do work in following domains, Electronics Circuit Design, Verilog, KiCAD, Altium Designer, AutoDesk Eagle, Schematics and PCB Designs, Micro controller, Image Processing, Computer Vision, Robotics, Machine...
  Thanks for visiting my profile. I am an Electronics Engineers dedicated and committed to work. I can do work in following domains, Electronics Circuit Design, Verilog, KiCAD, Altium Designer, AutoDesk Eagle, Schematics and PCB Designs, Micro controller, Image Processing, Computer Vision, Robotics, Machine Learning, GUI Designing using Python, Latex, 2d Animation Video, Whiteboard Animations, 2D animation portfolio: https://youtu.be/yLU2qeEgmzQ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahmed8033
 • Πρόσλαβε τον/την   WycOj
Πρόσλαβε τον/την   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $25 USD / ώρα
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at chemical engineering and handling both research papers and lab reports. Data Science is the field that helps us understand our data from different sources after analysis using different softwares such as R studio, STATA, JAMOVI, ANOVA, EVIEWS, EXCEL, SPSS, NVIVO, and PYTHON language. The great interpretation of the outputs from the software gives a clear understanding of the data. We develop and suggest better ways of improving the performance of a given scenario. Advanced data science gives a clear indication of the world's number advancing technology via Machine learning techniques and algorithms, Deep Learning, and Neural networks. Using different languages such as python, C++, Java, SQL, I can satisfy the needs of my clients  Advanced in the following:  Machine learning (CNN, DNN, and SVN)  PYTHON (pandas, numpy,kaggle, jupyter notebook)  Data visualization and Dashboards (python, Tableau, power BI, R, Excel, ggplot)  Statistical analysis (Anova, STATA, R python, SAS, Jamovi,)  Modelling and Prediction: R, python, SAS, Excel, SPSS)  Descriptive Bayesian, Parametric and Non parametric tests in spss, R  Data mining and web scraping (R, spss,)  Medical analysis and Time series analysis  Qualitative analysis (Nvivo)  Machine learning in R  Cartography and arc GIS  Database designing , cleaning and management  Econometrics, E views, Excel data analysis, survey analysis.  Minitab , SMART PLS, Excel pivot tables, power Query, Dynamic and interactive Dashboards Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WycOj
 • Πρόσλαβε τον/την   assignsolver
Πρόσλαβε τον/την   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $9 USD / ώρα
  ♛Business Plan |Pitch Deck | CV/Resume & LinkedIn♛
  Pakistan
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would...
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would love to help your business reach new heights by optimizing your business for opportunities. My business plans are investors friendly and as such includes; ✹✹Executive Summary ✹✹Company Summary ✹✹Products Services ✹✹Market Analysis Summary (Industrial Analysis, Market Needs and Trends, and Target Market Description) ✹✹Competitive Analysis ✹✹Strategy and Implementation Summary (Competitive Edge) ✹✹Marketing Plan ✹✹SWOT Analysis ✹✹Important Charts and Graphs A complete financial plan will include: ✹✹Start-up Summary ✹✹Sales Forecasts ✹✹Projected Profit and Loss ✹✹Balance Sheet ✹✹Cash Flow ✹✹Break-even Analysis ✹✹Charts and Tables ⭐⭐ Pitch Deck ⭐⭐ I am a Professional Business PowerPoint Presentation Specialist and Pitch deck designer with over 10+ years of experience. I offer a classy, creative, professional type of presentation with custom graphics. My services include: ✹✹Pitch Deck Presentations. ✹✹Corporate Presentations. ✹✹Google Slides Presentation. ✹✹Branded Templates. ✹✹Professional design of your idea. ✹✹Corporate PowerPoint presentation templates. ✹✹Redesign your existing deck to the new standards. Why to choose me: ⭐ I Have prepared more than 1300 investor-ready business plans and about 60% of them got funded. ⭐ I do not offer templates. Our team works on each business plan from start and prepares a document 100% relevant to the business. ⭐ I offer 3 documents – An editable word file, a professional PDF file (if needed) and an automated and editable excel file for financials. ⭐ My plans are professionally-formatted and ready to be presented to anyone. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την assignsolver
 • Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas
Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas

  FineIdeas FineIdeas

  Pakistan $13 USD / ώρα
  ♛Electric Engineer, Mathematics & Academic Writer♛
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of...
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of delivering high-quality solutions tailored to your specific requirements. I am Usman Shahid, and I bring a wealth of qualifications and expertise to the table, including an M.Phil. in Mathematics and a Bachelor's degree in Physics. I own over 5 years of experience in the fields of physics and mathematics, I have honed my skills to perfection. Here are my areas of specialization: ⭐⭐ Engineering⭐⭐ ✒️ High Power Electronics, ✒️ Engineering Problem Solving, ✒️ Communication Systems, ✒️ Electronics, ✒️ Digital Logic Design, ✒️ Power Engineering, ✒️ Circuit Design, ✒️ Power System Protection, ✒️ Power System Operation and Control, and ✒️ Power System Distribution ⭐⭐ Mathematics ⭐⭐ ✒️ Discrete Mathematics, ✒️ Linear Algebra, ✒️ Calculus 1, 2, and 3, ✒️ Vector Calculus, ✒️ Discrete Structures, ✒️ Trigonometry, ✒️ Numerical Analysis, ✒️ Geometry, ✒️ Matrix Algebra, and ✒️ Topology Moreover, I possess advanced proficiency in a diverse range of essential software tools, encompassing PSpice, Multisim, Power Word Simulator, MATLAB & Simulink, and Altium. Why to choose me? ⭐ 100% Accurate Grammar, ⭐ Unique Content with Zero Plagiarism, ⭐ Un-limited Review & Revisions, and ⭐ Well Research and Articulated Work ◼️ I am a must try person, please try me and I assure you 100% results in your homework and assignments. Thank You :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FineIdeas
 • Πρόσλαβε τον/την   manwar4393
Πρόσλαβε τον/την   manwar4393

  manwar4393 manwar4393

  Bangladesh $7 USD / ώρα
  Data Entry ,Web Research, Virtual Assistant,
  Bangladesh
  I am expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer. Rest be assured, your work...
  I am expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer. Rest be assured, your work will be delivered well in advance with seamless communication & timely response until project is completed. Why choose me? I only Take the project which I am sure I can do it within time frame and budget.. I have team with different skill set on In house to deliver 100% Satisfaction to the client. These are my top skills: Data Entry Copytyping Microsoft Excel Virtual Assistance Microsoft Word PowerPoint Web Research Data Mining Data processing Looking forward to working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την manwar4393
 • Πρόσλαβε τον/την   shubhinainwal13
Πρόσλαβε τον/την   shubhinainwal13
  I am a dental student currently searching for freelancing jobs and teach biology easily to students
  I am a dental student currently searching for freelancing jobs and teach biology easily to students λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shubhinainwal13
 • Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert
Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert

  InnovationExpert InnovationExpert

  Pakistan $7 USD / ώρα
  Accounting, Finance, Maths & Statistics Specialist
  Pakistan
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis,...
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis, Financial Accounting and Analysis, Cost Accounting and Balance sheet, Interest Rate Risk Management and Cash Flow Statements, Essay Writing, etc. I also have a great working experience on MC-Graw hill, My lab, Blackboard, Person, Canvas, Willay plus. My services include; (1)-Economics, (2)-Financial Accounting, (3)-Accounting Cycle, (4)-Accounting Equation, (5)-Bank Reconciliation, (6)-Financial Reports, (7)-Cash Flow Statement, (8)-Finance, (9)-Time Value of Money, (10)-Capital Budgeting, (11)-Ratio Analysis, (12)-Managerial Accounting, (13)-Cost Accounting, (14)-Business Finance, (15)-Corporate Finance, (16)-Statistics, and (17)-Mathematics. If you are stuck in your regular works and need help in solving Mathematics & Stats, Financial Accounting, Management Accounting or Finance assignments. Then, you are at right place because I can help you with that. Please message me to get my services. Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την InnovationExpert

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""