Big Data Salespeople Για Πρόσληψη

 • Big Data Sales
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 43 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   araquelus
Πρόσλαβε τον/την   araquelus

  araquelus araquelus

  Guatemala $50 USD / ώρα
  Business / Finance / Excel / BI / RPA / QB online
  Guatemala
  Executive with extensive Financial and Commercial experience, specialized in generating exceptional financial results. Throughout my career, I have strategically led financial and commercial teams in multinational environments, focusing on achieving and exceeding established objectives. My focus is on implementing...
  Executive with extensive Financial and Commercial experience, specialized in generating exceptional financial results. Throughout my career, I have strategically led financial and commercial teams in multinational environments, focusing on achieving and exceeding established objectives. My focus is on implementing effective financial strategies to optimize the company's results. As a financier, I have successfully led the planning and execution of global financial initiatives, ensuring profitability and sustainable growth. My career includes significant achievements in optimizing financial and commercial structures, reducing costs and maximizing margins. Demonstrated outstanding skills in financial risk management and decision making that drive business success. My commitment to performance and achieving tangible results has been a hallmark throughout my financial and business career. I am determined to apply my experience and knowledge to drive financial success. Transversal skills: Business vision | Strategic Thought Leadership | Analytical capacity | Achievement orientation | Work under pressure | Team leadership | Implication | Multipurpose Profile| Adaptability to different environments| Creativity and innovation | λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την araquelus
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   Fazeennazar
Πρόσλαβε τον/την   Fazeennazar

  Fazeennazar Fazeennazar

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Top 1% Senior Web Engineer
  Sri Lanka
  Thank you for visiting my profile. I am very pleasure to help you with my programming services I have been as a senior engineer for +7 years. Here is my skill sets for you. ★ Back End : Python/Django/DRF/Node.js/Express.js/Nest.js/Laravel ★ Front End : React.js / Next.js / Vue.js / Nuxt.js ★ DataBase :...
  Thank you for visiting my profile. I am very pleasure to help you with my programming services I have been as a senior engineer for +7 years. Here is my skill sets for you. ★ Back End : Python/Django/DRF/Node.js/Express.js/Nest.js/Laravel ★ Front End : React.js / Next.js / Vue.js / Nuxt.js ★ DataBase : MySQL/PostgreSQL/MongoDB/DynamoDB ★ Low & No Code : Bubble.io / Flutter Flow / App Master ★ WebScraping : Beautifulsoup, Selenium, urllib, Scapy ★ OpenCV : Object Detection and Image Processing.... ★ Data Analysis & Data Visualization : Pandas, Seaborn, Numpy, Matplotlib ★ ML and AL : Pytorch, Tensorflow, Keras, DNN, GAN, CNN, Sklearn ★ Other Tools : QuickBook, Power BI, Tableau , Plotly , Bokeh DashBoard I can spend my full time on freelancer and serve in real time for all days. Best Result will be delivered on Time and on Budget. Let's build the great relationship and go forward the success of your project. Best Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Fazeennazar
 • Πρόσλαβε τον/την   chirgeo
Πρόσλαβε τον/την   chirgeo

  chirgeo chirgeo

  Moldova, Republic of $60 USD / ώρα
  Software Engineer
  Moldova, Republic of
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops -...
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops - datadome/datadome.co - PerimeterX - Proxy limitations - Javascript Pages - Anti-phishing - fingerprint - fingerprints - Shape Security - Cloudflare - HUMAN - Kaskada - Travatar - Ocule - Sift - Forter - Reblaze - Arkose Labs - LexisNexis® ThreatMetrix® - Alibaba Cloud Anti-Bot Service - proxy rotation - irctc.co.in Just a few websites we do crawl/web automation: - Facebook.com/Facebook - Instagram.com/Instagram - Streeteasy.com/Streeteasy - Linkedin.com/Linkedin - ticketmaster.com - tickets.com - wizzair.com - Google Maps/GMB - Extract emails from any website - Leads Generation - craigslist contacts - craigslist phone - craigslist captcha - Facebook Group Monitor by Keywords - Scrape Facebook Pages Contacts: email, phone, website https://meetings.hubspot.com/gheorghi-chirica λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chirgeo
 • Πρόσλαβε τον/την   sultanang464
Πρόσλαβε τον/την   sultanang464

  sultanang464 sultanang464

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  | DATA ENTRY |PDF CONVERT | TYPING | EXCEL
  Bangladesh
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching,...
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching, and other administrative skills. Keen on using Microsoft programs and google drive/doc. with almost 6 years of successful experience as a data entry specialist & web researcher. I am confident that I will make an immediate contribution to your team. After hire me I will be available online 24 hours for your support and i promise i will meet tight deadlines without compromising quality----- RAZIA SULTANA λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sultanang464
 • Πρόσλαβε τον/την   seaanddream
Πρόσλαβε τον/την   seaanddream

  seaanddream seaanddream

  United Kingdom $60 USD / ώρα
  End-to-End e-Commerce & Development Solutions...
  United Kingdom
  We are ANC Solutions, and we are your all-in-one stop for all your Web Development, Internet Marketing, E-commerce and BeSpoke Software needs. Our reviews from +400 happy clients will tell you more... At ANC, we pride ourselves on a stellar track record of Freelancer projects, with +500 completed to date. We sport a...
  We are ANC Solutions, and we are your all-in-one stop for all your Web Development, Internet Marketing, E-commerce and BeSpoke Software needs. Our reviews from +400 happy clients will tell you more... At ANC, we pride ourselves on a stellar track record of Freelancer projects, with +500 completed to date. We sport a 5-star average review, with over 99% of our overall ratings coming in at the full 5 out of 5. We offer an extensive range of services, including: - Web Development -WordPress, Shopify and more - Web Scraping, Automation - Web Applications, Bespoke Software Development - API Development & Integration - Chrome Extensions - Mobile Applications -Native/Hybrid - Google Ads - Social Media MArketing - SEO Our Tech Stack includes: php, python, .net/c#, java, .javascipts, flutter + all well-known frameworks... If you think ANC can help, we ensure you we can! Please reach out at your earliest convenience and we'll get started drafting a proposal for whatever project you may have! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την seaanddream
 • Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw
Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw

  Motiurlaw Motiurlaw

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Data Entry, Web Scraping, VA, PDF, Typing
  Bangladesh
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy >...
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy > eBay > Web Scraping > Dynamic Web Scraping > Data Mining > Python > Selenium > Website Testing > Regression Testing > PDF to Excel > PDF > File Conversion > Excel > Web research > Data Processing > Virtual assistant > Customer Support > Product Listings > Shopify > WordPress I have been working here as a full-time professional for more than 6 years & completed 500+ projects with 5 stars feedback. Please check out my reviews. My clients always stand for me with great feedback and long-term relationship. Some clients feedback is listed below about my services: "Excellent work delivered by Motiur. He is very smart to quickly understand the project requirements. Delivers on time and sticks to his commitments. English communication is very fluent and clear. Would definitely recommend for your next project. Looking forward to having a long-term partnership with Motiur." - Shashank S. "Just awesome! Extremely quick turnaround. Exceeded expectations and delivered as promised. If I could give 6 out of 5 stars I would!" - James M. "Motiur was very easy to deal with understood our requirements and turned the project around far quicker than I was expecting. Could not be happier with his service." - Murray F. Please check out my profile for more feedbacks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Motiurlaw
 • Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu
Πρόσλαβε τον/την   jeweljitu

  jeweljitu jeweljitu

  Bangladesh $7 USD / ώρα
  ✅Data Entry✅Photoshop✅Web Scrape✅Lead Gen✅Product
  Bangladesh
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing,...
  I'm highly professional and communicative, always deliver on time, and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are Data entry, Web Scaping, Python, Script, LinkedIn leads Email Leads Generation, Background Remove, Clipping Path, Layer Masks, Photo editing, Colour Correction, Product Uploading, Manually Web Scraping Team Base, Typing, Admin Assistant, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Woo Commerce, Open Cart, Etsy, etc. many more cart admin expert and list a product. I have a LinkedIn SALE NAVIGATOR account and some paid tools for personal Leads Generation. Skills: Data Entry, Web Search, Web Scraping, Python, Script, Photoshop, Background Removal, Photo retouching, Photo restoration, Web Scrape, Google Searching, CMS Leads Adding PDF or Image TO Excel Typing, Transcribe, Amazon, eBay, Shopify, Magento, Big Commerce, Etsy, Woo Commerce Product Uploading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jeweljitu
 • Πρόσλαβε τον/την   JavoPalma
Πρόσλαβε τον/την   JavoPalma

  JavoPalma JavoPalma

  Chile $15 USD / ώρα
  Data Analytic | Power Bi & Looker Studio Expert
  Chile
  Hello! I am a passionate Data Analytics professional with solid experience in creating effective analytical solutions for companies across various sectors. With a focus on data visualization, I specialize in developing interactive dashboards and informative panels that enable my clients to understand and make the most...
  Hello! I am a passionate Data Analytics professional with solid experience in creating effective analytical solutions for companies across various sectors. With a focus on data visualization, I specialize in developing interactive dashboards and informative panels that enable my clients to understand and make the most of their data. As an expert in Google Looker Studio and Power BI, I am trained to transform complex data sets into clear and insightful visualizations that drive informed decision-making. My experience ranges from creating custom reports to designing intuitive control panels that provide a comprehensive view of business KPIs. My approach extends beyond just dashboard creation; it also encompasses strategic data analysis consulting. I work closely with my clients to understand their specific needs and develop solutions that add real value to their business operations. With a constant commitment to quality and attention to detail, I strive to deliver exceptional results on every project. Whether you need to optimize your internal processes, identify growth opportunities, or improve operational efficiency, I am here to help you achieve your goals using the power of data. Allow me to be your ally on the journey towards smarter, data-driven decision-making! I am excited to collaborate with you and take your ideas to the next level. _______ ¡Hola! Soy un apasionado profesional de Data Analytics con experiencia sólida en la creación de soluciones analíticas efectivas para empresas de diversos sectores. Con un enfoque en la visualización de datos, me especializo en el desarrollo de dashboards interactivos y paneles informativos que permiten a mis clientes comprender y aprovechar al máximo sus datos. Como experto en Google Looker Studio y Power BI, estoy capacitado para transformar conjuntos de datos complejos en visualizaciones claras y perspicaces que impulsan la toma de decisiones informadas. Mi experiencia incluye desde la creación de informes personalizados hasta el diseño de paneles de control intuitivos que proporcionan una visión completa de los KPIs empresariales. Mi enfoque no se limita solo a la creación de dashboards, sino que también abarca la consultoría estratégica en análisis de datos. Trabajo estrechamente con mis clientes para comprender sus necesidades específicas y desarrollar soluciones que agreguen valor real a sus operaciones comerciales. Con un compromiso constante con la calidad y la atención al detalle, me esfuerzo por ofrecer resultados excepcionales en cada proyecto. Ya sea que necesites optimizar tus procesos internos, identificar oportunidades de crecimiento o mejorar la eficiencia operativa, estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos utilizando el poder de los datos. ¡Permíteme ser tu aliado en el viaje hacia una toma de decisiones más inteligente y basada en datos! Estoy emocionado de colaborar contigo y llevar tus ideas al siguiente nivel. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JavoPalma
 • Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you
Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you

  Datasolution4you Datasolution4you

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Excel◉Lead Gen◉Scraping◉Data Entry◉Product Listing
  Pakistan
  Highly Skilled and Highly Acclaimed Freelancer in Top 3% Ranking on Freelancer.com Welcome! If you're in search of outstanding services, you're in the perfect spot. I pride myself on delivering services that not only meet but exceed client expectations. My approach is defined by meticulous attention to detail and...
  Highly Skilled and Highly Acclaimed Freelancer in Top 3% Ranking on Freelancer.com Welcome! If you're in search of outstanding services, you're in the perfect spot. I pride myself on delivering services that not only meet but exceed client expectations. My approach is defined by meticulous attention to detail and prompt execution. The high rate of clients returning to work with me, along with glowing reviews, stand as a testament to my commitment to making you, the client, my top priority. I am certified from ALISON for Microsoft Office specially Excel and Formula, Word and Access Database. I am talented and very hard working also know the value of time so, always try deliver work on time. *****My goal is to satisfy my employer through the excellence of my service.***** If you are looking for data entry work I hope to deliver you the best of best services. Hire me to get the job Expertise: * AI & Chat Gpt * Products Uploading * WordPress and Website Designing * WordPress Data Entry * Magento Data Entry * Shopify Data Entry * Business Reviews * Business Research * Market/Web Research * CRMs & Book Keeping (ZOHO, SalesForce, QuickBooks) * Excel and Formula * Lead Generation (Email List Developing) * Data Cleansing * Data Mining * Link Building * Data Scraping * File Conversion * Web scraping and search (Website Data Extraction & research) * PDF (Conversions to/from Ms Office, editing, forms etc.) * Ms Excel (reports, conversions etc.) * Ms Word (Formatting, renaming, conversions, graphs etc) * Data Processing (Data entry from websites, t etc.) * T-shirt Designs * Problem Solving to general issues at work. Send me chat to discuss λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Datasolution4you

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""