Ηχητικές Υπηρεσίες PHP Developers For Hire

 • Ηχητικές Υπηρεσίες
 • PHP
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την Indexpage
  8.1
  62 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  Based Apps, On Demand 0bef3179b1Services4a94ce1f85 Apps, Stock & Financial Apps E-Commerce Apps: Magento Mobile App, Prestashop Apps, Custom eCommerce Mobile App Multimedia Apps: Photo/camera/Video Streaming /0bef3179b1Audio4a94ce1f85 - Photo ... Hire Developer iOS - iPhone App, iPad Apps, Android Developer 0bef3179b1PHP4a94ce1f85/MySQL - CakePHP, Zend, Laravel, Yii, CodeIgniter, Symphony Developer - C#, Developer, SharePoint JavaScript - AngularJS
  We are a software development company focused on web and mobile application development. Our Skills Mobile Application Development: GPS Tracking Apps Developer: Gps & Google Map, Location Based Apps, On Demand Services Apps, Stock & Financial Apps E-Commerce Apps: Magento Mobile App, Prestashop Apps, Custom eCommerce Mobile App Multimedia Apps: Photo/camera/Video Streaming /Audio - Photo Sharing/Uploading/Downloading/Filtering/Editing/Mixing/Recording/Processing Medical: Health And Fitness Online Chatting/Messaging/ Utility App, 360 Virtual Reality, Augmented Reality, Oculus App Hire Developer iOS - iPhone App, iPad Apps, Android Developer PHP/MySQL - CakePHP, Zend, Laravel, Yii, CodeIgniter, Symphony Developer - C#, Developer, SharePoint JavaScript - AngularJS Developer, jQuery, AJAX Open Source Developer - WordPress, Drupal, Joomla, Magento, Prestashop, OpenCart, e-Commerce Developer Hire Web Developer/Mobile Developer/Software Developer/Application Developer λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την eclairios
  6.1
  54 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Notifications, Cloud Messaging, Chat ✓ Custom API Development and Background 0bef3179b1Services4a94ce1f85 ✓ Payment Gateways: Google Pay, PayPal, Stripe, Paytm, WePay ✓ Google Maps and APIs ✓ External Fingerprint Device SDK ... ✓ EMV SDK ✓ Credit Card Reader SDK ✓ Complex Encryption Algorithms ✓ QR Codes, OCR, Face Recognition ✓ 0bef3179b1Audio4a94ce1f85, Video players & Live Streaming ✓ Camera ✓ GPS ✓ Sensors ✓ App/Website Testing and QA My ... Core Skills are: ✓ Android / Kotlin ✓ Java ✓ Swift ✓ C#/ASP.Net/MVC/Web & Win Forms ✓ 0bef3179b1PHP4a94ce1f85 ✓ HTML/CSS/Bootstrap ✓ Sqlite, MySQL, MsSQL, No-SQL Databases ✓ XML ✓ Node.js ✓ Photoshop I am reliable
  "You’re never a loser until you quit trying." Thanks for your time :) I have expertise in: ✓ Advance Featured UI Designing ✓ Firebase Storage, Auth, Analytics, Admobs ads, Custom AV ads ✓ Push Notifications, Cloud Messaging, Chat ✓ Custom API Development and Background Services ✓ Payment Gateways: Google Pay, PayPal, Stripe, Paytm, WePay ✓ Google Maps and APIs ✓ External Fingerprint Device SDK ✓ EMV SDK ✓ Credit Card Reader SDK ✓ Complex Encryption Algorithms ✓ QR Codes, OCR, Face Recognition ✓ Audio, Video players & Live Streaming ✓ Camera ✓ GPS ✓ Sensors ✓ App/Website Testing and QA My Core Skills are: ✓ Android / Kotlin ✓ Java ✓ Swift ✓ C#/ASP.Net/MVC/Web & Win Forms ✓ PHP ✓ HTML/CSS/Bootstrap ✓ Sqlite, MySQL, MsSQL, No-SQL Databases ✓ XML ✓ Node.js ✓ Photoshop I am reliable, passionate by what I do and I pay lot of attention to details and more Importantly I enjoy to architect new apps with latest technology trends. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την kinjallathigara
  5.9
  3 αξιολογήσεις $13 $ την ώρα
  and Studio. - Social App. - Online buy/sell Marketing/Shopping business App. - Online Chatting/Messaging App. - Photo/camera/Video/0bef3179b1Audio4a94ce1f85 app. - Google-map/GPS App. - Web Service API(0bef3179b1PHP4a94ce1f85/MySQL/JSON/XML ... 50+ Apps for clients across 10+ countries in domains like healthcare, e-commerce, social network, chat app, food delivery apps, game apps, Location 0bef3179b1services4a94ce1f85, photo editing & sharing, Restful service
  I am an senior mobile expert who is developing with not only Android and iPhone native apps but also web service amd web development with back end as well for 6 years . I have successfully delivered 50+ Apps for clients across 10+ countries in domains like healthcare, e-commerce, social network, chat app, food delivery apps, game apps, Location services, photo editing & sharing, Restful service , entertainment, telecom, media etc I have delivered a lot of mobile apps with high quality, fast speed, and kind maintenance My Skills are as follows: - Objective C, X Code, Android, Java, Eclipse and Studio. - Social App. - Online buy/sell Marketing/Shopping business App. - Online Chatting/Messaging App. - Photo/camera/Video/Audio app. - Google-map/GPS App. - Web Service API(PHP/MySQL/JSON/XML). - Web Design & Development. - Motion Graphics (Video creating 2d, 3d, whiteboard, Video Editing). - Powerpoint Presentation Animation Videos for business professionals. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την pgpatel
  6.4
  61 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  We are specialized in providing professional and affordable web 0bef3179b1services4a94ce1f85 to our clients like website design and development, Graphic Design, Internet marketing, SEO 0bef3179b1services4a94ce1f85, E-commerce solutions ... , Custom web design, iPhone and Android application development We specialize in Joomla, WordPress, eCommerce, Magento, 0bef3179b1PHP4a94ce1f85 & iPhone and Android Development. World's best Service Provider. Percept ... Infotech Strengths: - 10+ Years of Experience - 500+ Projects Completed -100% client satisfaction -Just BETTER | CHEAPER | FASTER 0bef3179b1services4a94ce1f85. We offers following 0bef3179b1services4a94ce1f85. - Mobile app development
  We are specialized in providing professional and affordable web services to our clients like website design and development, Graphic Design, Internet marketing, SEO services, E-commerce solutions, Custom web design, iPhone and Android application development We specialize in Joomla, WordPress, eCommerce, Magento, PHP & iPhone and Android Development. World's best Service Provider. Percept Infotech Strengths: - 10+ Years of Experience - 500+ Projects Completed -100% client satisfaction -Just BETTER | CHEAPER | FASTER services. We offers following services. - Mobile app development - Integration with RESTful API with Server, JSON/SOAP Request/Response - Website Design and Development - Responsive Mobile-Friendly Website Development - Maintenance Work for Joomla Portals - Joomla Migration from 1.0, 1.5 to 2.5 or 3.0 - Joomla template development - PSD to HTML/Joomla - Joomla extensions development and customization - Wordpress development - Magento development - E-commerce Websites and online stores - Logo designing and development - Integration of Social Network (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, LinkedIn, Tumblr,Wechat,Weibo) - Video/Audio Stream Playing, Photo Processing and Camera Control for Mobile. - Google Map Service, Geo location, Direction Service, Location API - Push Notification (GCM, ) - QR Code/Bar Code Reader app. - In-App purchase, iAd, Admob, Revmob, BeachFront, Chartboost, Applovin - Integrating Payment Gateway(Paypal, Stripe) - Integrating Analyse Tool (Flurry, Google Analytics) We are expert in following 3rd party integrations. - Marketo integration - Salesforce integration - e-conomic accounting API integration - Payment gateway integration ( Paypal, , epay, merchant one etc.. ) - Shipping method integration And many more web services. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την thelastsummer
  3.3
  3 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Apps on below following domains- 1] Social Networking App 2] Dating App 3] Restaurants & Bars App 4] Education App 5] Betting App 6] Location service App 7] File Handling App 8] Real Estate App 9] Beacons 0bef3179b1Services4a94ce1f85 10] Text, Image, 0bef3179b1Audio4a94ce1f85 and Video Message App ... With 7 years of experience in iOS and Android Application developing, I have rich experience in iphone SDK, ipad SDK, objective C, Javscript, React Native, Cocoa Touch framework, Xcode, Swift, 0bef3179b1PHP4a94ce1f85 ... , Android Studio, Android SDK, Java, Eclipse, XML, JSON web 0bef3179b1services4a94ce1f85, Wordpress, Ecommerce, Sqlite database and Core Data database, Firebase, Braintree Payment Integration. I have already developed many
  With 7 years of experience in iOS and Android Application developing, I have rich experience in iphone SDK, ipad SDK, objective C, Javscript, React Native, Cocoa Touch framework, Xcode, Swift, PHP, Android Studio, Android SDK, Java, Eclipse, XML, JSON web services, Wordpress, Ecommerce, Sqlite database and Core Data database, Firebase, Braintree Payment Integration. I have already developed many Apps on below following domains- 1] Social Networking App 2] Dating App 3] Restaurants & Bars App 4] Education App 5] Betting App 6] Location service App 7] File Handling App 8] Real Estate App 9] Beacons Services 10] Text, Image, Audio and Video Message App λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την TopOfStack
  7.0
  128 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  Design - Photo Editing 4. Other 0bef3179b1Services4a94ce1f85 - SEO & ASO - Photo,0bef3179b1Audio4a94ce1f85,Video Editing - Quality Assurance - IT Consultation - Data Entry ... . Earned 2 times "BASIS Outsourcing Award" as company on 2014 & 2015. 0bef3179b1Services4a94ce1f85:- 1. Mobile apps development - Java, Swift, Objective C, C# - iPhone, iPad, iPod, Apple Watch - Android, Tablet ... , WordPress - 0bef3179b1PHP4a94ce1f85, Python, Ruby on Rails 3. Graphics & Animation - iOS, Android, Windows App Design - Web Template Design - Business Cards & Stationery - Brochure & Banner Design - Illustration, Logo
  Top iPhone, Android Apps Developer, Web Solution Provider & UI/UX Designer company. Delivered 350+ mobile apps with awesome Graphics Designs. Developed numerous web solutions for different business. Earned 2 times "BASIS Outsourcing Award" as company on 2014 & 2015. Services:- 1. Mobile apps development - Java, Swift, Objective C, C# - iPhone, iPad, iPod, Apple Watch - Android, Tablet, Windows Phone - Both Native & Cross Platform 2. Web Development - CodeIgniter, Laravel, Zend, CakePHP - Javascript, AngularJS, Node.js, JQuery, ReactJS - HTML5, CSS, Bootstrap, PSD to HTML - Joomla, WordPress - PHP, Python, Ruby on Rails 3. Graphics & Animation - iOS, Android, Windows App Design - Web Template Design - Business Cards & Stationery - Brochure & Banner Design - Illustration, Logo Design - Photo Editing 4. Other Services - SEO & ASO - Photo,Audio,Video Editing - Quality Assurance - IT Consultation - Data Entry λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""