Appcelerator Titanium Developers Για Πρόσληψη

 • Appcelerator Titanium
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 5 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   deviphoneipad
Πρόσλαβε τον/την   deviphoneipad

  deviphoneipad deviphoneipad

  Vietnam $25 USD / ώρα
  iOS(Swift/Objective C) , Android, Backend, PHP.
  Vietnam
  iOS and Android DEVELOPMENT: ✓Swift 4, Objective-C, Java programming languages; ✓ Apps for iPhone, iPad and Apple Watch, Android devices; ✓ Building iOS prototype apps; ✓ Create backend for apps (PHP, Firebase, Parser); ✓Clean software architecture: MVC, MVP, MVVM, VIPER; ✓ RxSwift, Unit Tests ✓ GoF Design Patterns,...
  iOS and Android DEVELOPMENT: ✓Swift 4, Objective-C, Java programming languages; ✓ Apps for iPhone, iPad and Apple Watch, Android devices; ✓ Building iOS prototype apps; ✓ Create backend for apps (PHP, Firebase, Parser); ✓Clean software architecture: MVC, MVP, MVVM, VIPER; ✓ RxSwift, Unit Tests ✓ GoF Design Patterns, SOLID ✓ Multithreading, Memory Management ✓ AutoLayout, Cocoa Framework, CocaTouch ✓ CoreAnimation, CoreGraphics ✓ Networking, WebSocket, HTTP ✓Databases: Firebase, Realm, CoreData, SQLite, iCloud storage, CloudKit,JSON, XML; ✓Augmented Reality: ArKit backed by SpriteKit or SceneKit; ✓Computer Vision with OpenCV; ✓Notifications: Push and/or Local; ✓Analytics: Google Analytics, Flurry, AppsFlyer; ✓ Social Networks integration: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN; TEAM WORK: ✓Knowledge of Agile practices; ✓Tools for cooperation: Slack, Trello, Asana, Git (Github, Bitbucket), Fabric; λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την deviphoneipad
 • Πρόσλαβε τον/την   sabirhussaindew
Πρόσλαβε τον/την   sabirhussaindew

  sabirhussaindew sabirhussaindew

  United Kingdom $80 USD / ώρα
  React | PHP | Node| Django | RoR | DevOps
  United Kingdom
  I am an expert freelancer and my working ground is based on web designing, mobile app building, AI technics. I can do anything that is related to my job. Also I have a handful experience on this ground as I have been roaming here for around 7 long years. I am acquainted enough with the skills that your job demands...
  I am an expert freelancer and my working ground is based on web designing, mobile app building, AI technics. I can do anything that is related to my job. Also I have a handful experience on this ground as I have been roaming here for around 7 long years. I am acquainted enough with the skills that your job demands and these are - Node JS / Express JS / React JS / Vue JS / Angular JS / GraphQL / JQuery / Javascript - Python / Django / Machine Learning - Solidity / Blockchain / Ethereum / NFT / NGNIX / ERC20 - PHP / Laravel / Codeigniter / Wordpress - Flutter / ReactNative / Android / Ionic - MySQL / MongoDB / Airtable / PostgreSQL / Firbase DB Also, I have a bachelo's degree on Software Engineering from the reputed university of Cambridge. Along with these, I am adept enough - WebRTC - Responsive Web Design / PSD to Responsive HTML - APIs (Facebook/ Twitter/ Google/ Stripe/ Payment Gateways / Mailchimp / Stripe Connect etc.) - GIT, BitBucket and other project management tool 1. immense organizing skills 2. 100% assurance of making clients happy 3. Meeting management and reaping good results out of it I have, 1. 240 slayer reviews from my previous clients 2. Highest rank with 5 star rate 3. 100% hard-work Thank you for visiting my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sabirhussaindew
 • Πρόσλαβε τον/την   Max01
Πρόσλαβε τον/την   Max01

  Max01 Max01

  India $20 USD / ώρα
  ★ FULL STACK DEVELOPER ★ PROJECT MANAGEMENT ★
  India
  I work with a team of guys with different skill sets. The team has strong skills with ★ Open-source technologies: PHP, PYTHON, MAGENTO, WORDPRESS, PWA ★ iPhone, ANDROID ★ Back Office, Data Entry, Virtual Assistant Being a senior iOS/Android/Web app expert I have strong experience in mobile/web/mac/windows...
  I work with a team of guys with different skill sets. The team has strong skills with ★ Open-source technologies: PHP, PYTHON, MAGENTO, WORDPRESS, PWA ★ iPhone, ANDROID ★ Back Office, Data Entry, Virtual Assistant Being a senior iOS/Android/Web app expert I have strong experience in mobile/web/mac/windows application development. I had developed native & hybrid apps such as Social Networking, Video&Voice Chatting, Dating, GPS, Map, Photo&Video Edit/Filter, Uber/Tinder like app, Booking/Ordering app. Apart from mobile app worked on PWA, web-based CRMs, Custom software. ★ React Native, Ionic Framework, Xamarin, Ruby on Rails, Cordova, Phonegap ★ Firebase, AWS, CMS and Rest APIs, Facebook/Instagram/Twitter API ★ PHP, Html, JavaScript, MySQL, CSS, Nodejs, Angularjs, Laravel, MongoDB,ReactJS,Magento,API development and integration,Payment Gateways,SMS integration. ★ OpenCV, GPUImage, Image/Voice Recognise I will always do the best for my clients and their project. To know more about me, let us connect λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Max01
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any...
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""