Analytics Experts Για Πρόσληψη

 • Αναλύσεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 87 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   zainali033
Πρόσλαβε τον/την   zainali033

  zainali033 zainali033

  Pakistan $30 USD / ώρα
  GTM & GA4 | Conversion Tracking | Paid Ads
  Pakistan
  Hi there! My name is Muhammad and I am a skilled digital marketer with over 5+ years of experience in creating and managing successful Facebook and Google advertising campaigns. I pride myself on my attention to detail and ability to understand the unique needs of each of my clients. Whether you're looking to drive...
  Hi there! My name is Muhammad and I am a skilled digital marketer with over 5+ years of experience in creating and managing successful Facebook and Google advertising campaigns. I pride myself on my attention to detail and ability to understand the unique needs of each of my clients. Whether you're looking to drive more traffic to your website, increase conversions, or simply raise brand awareness, I have the skills and experience to help you achieve your goals. Expertise in Skills ---------- Google Analytics: I am proficient in using Google Analytics to track and analyze website traffic and user behavior, providing valuable insights for my clients. ---------- Google Tag Manager: I have experience using Google Tag Manager to efficiently manage and deploy marketing and analytics tags on websites. ---------- Google Ads: I have a strong understanding of the Google Ads platform and can create and manage successful campaigns that drive traffic and conversions. ---------- Facebook Ads: With a track record of success on the Facebook Ads platform, I can help your business reach its target audience and achieve its goals. ---------- Social Media Marketing: I have a deep understanding of social media platforms and can develop and execute effective marketing strategies to reach and engage your audience. Here are a few things that set me apart: * Attention to detail: I take care to understand the unique needs of each of my clients, tailoring my approach to their specific goals. * Proven track record: My portfolio speaks for itself, with numerous successful campaigns under my belt. * Flexibility: I am open to working with businesses of all sizes and industries, and I am happy to discuss custom packages to meet your needs. If you're looking to drive more traffic, increase conversions, or setup tracking and web analytics, I would love the opportunity to work with you. Please don't hesitate to get in touch so we can discuss how my services can benefit your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zainali033
 • Πρόσλαβε τον/την   tkmaina868
Πρόσλαβε τον/την   tkmaina868

  tkmaina868 tkmaina868

  Kenya $30 USD / ώρα
  THESIS | SPSS| R | EXCEL| PYTHON| MS OFFICE | WIKI
  Kenya
  Hello Freelancer.com Community! I'm an experienced Researcher & Data Scientist passionate about using data and analytics to make effective decisions. I hold a Masters degree in Data science and Analytics and am experienced in using Python, SQL, Excel, R studio, Tableau and SPSS to manipulate and analyze data. Three...
  Hello Freelancer.com Community! I'm an experienced Researcher & Data Scientist passionate about using data and analytics to make effective decisions. I hold a Masters degree in Data science and Analytics and am experienced in using Python, SQL, Excel, R studio, Tableau and SPSS to manipulate and analyze data. Three of my biggest STRENGTHS are; ⚡ Quick Typing Skills ⚡ Dedication to Work ⚡ Accurate Work Performer The Skills, I have MASTERED: ⚡ Wikipedia editing and Publishing ⚡ Thesis and Dissertation writing ⚡ Research, Reports, and Essays ⚡ Advance excel formula, function & VBA ⚡ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre ⚡ Python, R Studio, Tableau, Stata, SPSS, and SAS Programming ⚡ Machine Learning and Deep Learning Projects (Classification, Regression, Clustering) ⚡ Artificial Intelligence Projects (Reinforcement Learning, Q-Learning, Deep RL) ⚡ Python (Scraping, Automation) ⚡ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ⚡ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ⚡ A software requirements specification (SRS) ⚡ Data Entry ⚡ Lead Generation ⚡ Virtual Assistance ⚡ Email List Building ⚡ Prospect List Building ⚡ Data/Web Research ⚡ LinkedIn Lead Generation ⚡ Copy Paste / Copy Typing ⚡ Image/PDF to Excel ⚡ Spreadsheets ⚡ B2B Lead Generation ⚡ Data Mining ⚡ Editable PDF Forms Creation ⚡ Online Research ⚡ PDF to MS Word/Excel Why Hire Me? ✅Quick Turnover. ✅Detail Oriented. ✅Logical Thinker. ✅Self Double-Check before submitting the work. ✅Extremely Organized. ✅Trustworthy. Never disclose your data to any other person (NDA). Many thanks for reviewing my profile. I look forward to working with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tkmaina868
 • Πρόσλαβε τον/την   jepita200
Πρόσλαβε τον/την   jepita200

  jepita200 jepita200

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  ☑️Business plan☑️Data Analysis☑️Financial☑️SEO& CV
  Bangladesh
  I am Juetiara. I have many years Experience in Proofreading, Writing, Business Plan, Data Analysis, Financial Plan, CV/Resume, Graphic Design, 2D, 3D animation, Transcription and Translation excellent technical knowledge with extensive experience in all aspects of writing. I will provide the high-quality content you...
  I am Juetiara. I have many years Experience in Proofreading, Writing, Business Plan, Data Analysis, Financial Plan, CV/Resume, Graphic Design, 2D, 3D animation, Transcription and Translation excellent technical knowledge with extensive experience in all aspects of writing. I will provide the high-quality content you need. My writing experience spans many industries, including travels, sales, tech and lifestyle. ✳️Service for my valuable clients✳️ ❇️ Business plan ❇️ Data Analysis ❇️Web Design ❇️Coding ❇️HTML ❇️JavaScript ❇️ PowerPoint ❇️ Translation ❇️ Transcription ❇️ CV/Resume, Cover letter & Linkedin profile ❇️ Technical Writing ❇️ Articles & Blogs ❇️ Literature review ❇️ Content writing ❇️ Data entry ❇️ E-book writing ❇️ Writing ❇️ Product Description ❇️ Academic writing ❇️ Finance writing ❇️ Skincare writing ❇️ Medical writing ❇️ Health & Fitness writing Hire me and I will provide you A++ Quality work without Plagiarism or Any single Error Guaranteed. Best Regards Mt Juetiara λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jepita200
 • Πρόσλαβε τον/την   TheRSTeam
Πρόσλαβε τον/την   TheRSTeam

  TheRSTeam TheRSTeam

  Morocco $50 USD / ώρα
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 Freelancer || Highly Recommended
  Morocco
  Hi, I am a Data Analyst Statistician and Economist Expert with more than 5 years of experience. I am an expert in : ☑️ R Programming Language. ☑️ Python. ☑️ SPSS, SPSS Modeler, AMOS, Smart PLS. ☑️ STATA , EVIEWS, Minitab. ☑️ Excel (VBA, Macros), Tableau. I can do any job related to: ☑️ Data analysis, Data science,...
  Hi, I am a Data Analyst Statistician and Economist Expert with more than 5 years of experience. I am an expert in : ☑️ R Programming Language. ☑️ Python. ☑️ SPSS, SPSS Modeler, AMOS, Smart PLS. ☑️ STATA , EVIEWS, Minitab. ☑️ Excel (VBA, Macros), Tableau. I can do any job related to: ☑️ Data analysis, Data science, Statistical Analysis and Mathematics. ☑️ Data Mining: Factor analysis, Principal Component Analysis, MCA, FCA,, Regression (Simple, Multiple, logistic, hierarchical, Poisson), Clustering, ANOVA,... ☑️ Econometrics: Panel Data, Pooled Data, cross-section Data, Probit, Logit, Multinational Logit, scoring, Tobit. ☑️ Time series analysis : ARMA, VAR, ARDL, VECM. ☑️ Statistical and economic modeling. ☑️ Scientific paper writing. ☑️ Microeconomics and macroeconomic analysis. ☑️ Statistics and probability tutoring. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TheRSTeam
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   uhjk
Πρόσλαβε τον/την   uhjk

  uhjk uhjk

  Turkey $45 USD / ώρα
  WordPress / PHP / 10+ years of experience
  Turkey
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other...
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other people. But as you probably guess, I had many many problems with programmers. Then, I decided to improve my programming skills. Finally, I realized that coding is the coolest thing in the world. I feel better when I help other people over the world. This is how I became freelancer programmer :) I love coding and ready to help you. - Web Scraping / Crawling - Data extraction - Data conversion - API Integration - Wordpress plugin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uhjk
 • Πρόσλαβε τον/την   gracew20
Πρόσλαβε τον/την   gracew20

  gracew20 gracew20

  Kenya $22 USD / ώρα
  DATA ANALYST||VBA||R|PYTHON||ML||DEVELOPER
  Kenya
  Hello, I am Grace, your data analyst and Researcher majored in Computer science: with 4 years' experience in the following fields: • Deep learning (CNN, DNN, FCRN, SVN) • Machine learning • Database designing, Database management • Bayesian Analysis • Descriptive statistics • Data exploration and EDA • Nonparametric,...
  Hello, I am Grace, your data analyst and Researcher majored in Computer science: with 4 years' experience in the following fields: • Deep learning (CNN, DNN, FCRN, SVN) • Machine learning • Database designing, Database management • Bayesian Analysis • Descriptive statistics • Data exploration and EDA • Nonparametric, and Parametric tests • Data Modelling and Prediction • Data Visualization Using ggplot2 in R and Matplotlib in Python • Qualitative analysis with NVIVO • Statistical Analysis • Research writing • Report writing • Essay writing • Academic writing • Survey analysis,Biostatistics • Time series, systematic review and Meta analysis • Econometrics • ANOVA, MANCOVA, T test, cross tabulation. • Hypothesis testing • Data cleaning, consolidation, filtering, manipulation and validation with Excel • Excel Dynamic and interactive Dashboards Well experienced using these software’s and Languages SPSS AMOS R studio STATA JAMOVI WEKA Python ACCESS Excel SQL I DELIVER THE BEST, TRY ME AND HAVE THE BEST EXPERIENCE AVAILABLE 24/7 FOR QUALITY SERVICES λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gracew20
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223
Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223

  jorgenc223 jorgenc223

  Peru $40 USD / ώρα
  Top 3% + Full stack developer
  Peru
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on...
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails - CMS WordPress, Magento If you award me I will be so happy and while development period , I will do my best to complete your project perfectly. Regards. Jorge. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jorgenc223

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""