Analytics Experts Για Πρόσληψη

 • Αναλύσεις
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 58 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   weblinkbuilding
Πρόσλαβε τον/την   weblinkbuilding

  weblinkbuilding weblinkbuilding

  India $8 USD / ώρα
  White Hat SEO|SMM|Google Ads|Wordpress|Shopify
  India
  White Hat SEO | Social Media Marketing | Google Adwords | Web Development Web Design and Development, High-Quality Link Building, Technical SEO audits, Comprehensive Niche Analysis, Keyword plans and Promotional Campaigns like Google Ads, SMM (Social Media Marketing). Have enhanced the ranks and reputation of a...
  White Hat SEO | Social Media Marketing | Google Adwords | Web Development Web Design and Development, High-Quality Link Building, Technical SEO audits, Comprehensive Niche Analysis, Keyword plans and Promotional Campaigns like Google Ads, SMM (Social Media Marketing). Have enhanced the ranks and reputation of a wide range of websites during the previous ten years. My portfolio currently has almost 2600+ projects. Dedicated to accomplishing company objectives. ▶ SEO (on-page and off-page optimizations) ▶ WordPress Development ▶ Web Design ▶ Page Speed Optimization ▶ Google ads Campaign Management ▶ Competitor Analysis ▶ Website Audit (technical, content and link audits) ▶ Link building on High DA and PA based site to bring traffic ▶ Proper setup of Google Webmaster tool and Analytic ▶ SMM Campaign Management I understand all of the processes to a successful website marketing, and quality is always my first concern. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την weblinkbuilding
 • Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223
Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223

  jorgenc223 jorgenc223

  Peru $30 USD / ώρα
  Full stack developer
  Peru
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails -...
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails - CMS WordPress, Magento If you award me I will be so happy and while development period , I will do my best to complete your project perfectly. Regards. Jorge. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jorgenc223
 • Πρόσλαβε τον/την   karthikbalu7
Πρόσλαβε τον/την   karthikbalu7

  karthikbalu7 karthikbalu7

  India $50 USD / ώρα
  Top 2% Preferred Freelancer
  India
  We work on Cutting edge technologies holding patents on works such as Robotics/AI/Machine Learning/Serverless Architecture/Docker/Kubernetes/SaaS etc., we have trained team with real world project experience and we have presented in Nvidia GTC conferences Our founder has worked with fortune 50 companies in US/Canada...
  We work on Cutting edge technologies holding patents on works such as Robotics/AI/Machine Learning/Serverless Architecture/Docker/Kubernetes/SaaS etc., we have trained team with real world project experience and we have presented in Nvidia GTC conferences Our founder has worked with fortune 50 companies in US/Canada & holds Master degree in computer science with focused on delivering scalable cloud application architecture, modern mobile responsive web applications building final product or prototyping the core concept We work with industry cutting edge technologies and workflows such as setting up modern continuous integration workflow using GIT version control, Jira, Bitbucket, Bamboo etc., programming highly scalable device independent web applications using latest frameworks such as Python, Tensorflow, Nodejs, Angular, Bootstrap, Nativescript SocketIO, PhoneGap, MongoDB, MySQL (MEAN stack applications) with production quality and timely delivery of our services λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την karthikbalu7
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top Rated; Ghost Writer| Business & Research
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   michale21
Πρόσλαβε τον/την   michale21

  michale21 michale21

  India $8 USD / ώρα
  Web/Wordpress/Shopify/Flutter/Graphics/Mob apps
  India
  Votive Technologies is powered by Technology Experts in India and across the globe. Core team of Developers and Designers helps quality product for new projects while business analyst helps clients to understand and freeze their requirements. People at Votive believe in help client and feel as they are working with...
  Votive Technologies is powered by Technology Experts in India and across the globe. Core team of Developers and Designers helps quality product for new projects while business analyst helps clients to understand and freeze their requirements. People at Votive believe in help client and feel as they are working with their own virtual Team. ----Why choose us ---- 1. Project Planning and Sprint Development. 2. Unlimited revisions in design. 3. Testing and QA. 4. Responsive for mobile/tablets/desktop and fully compatible for all browser. 5. Error free & clean codes. 6. Fully SEO Friendly. 7. Easy to use and navigate, you will easily add/edit the content. 8. Free of cost Deployment. 9. Support: 24X7. 10. Post Deployment support for 12 months Free of cost (Bug fixing). Votive Technologies believe solely in “Teamwork With End Client Directly". λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την michale21
 • Πρόσλαβε τον/την   DevDataAnalyst
Πρόσλαβε τον/την   DevDataAnalyst

  DevDataAnalyst DevDataAnalyst

  India $25 USD / ώρα
  Senior Data Analyst , BI Consultant
  India
  I have 8 years experience in Data Science, Machine Learning, Tableau and R Programming Language, with a specialization in examining user data/big data and formulating statistical analysis and business strategies. I develop professional-quality dashboards, Infographics, Data Stories in both Tableau and provide...
  I have 8 years experience in Data Science, Machine Learning, Tableau and R Programming Language, with a specialization in examining user data/big data and formulating statistical analysis and business strategies. I develop professional-quality dashboards, Infographics, Data Stories in both Tableau and provide virtual lessons in tableau λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DevDataAnalyst
 • Πρόσλαβε τον/την   salesvft
Πρόσλαβε τον/την   salesvft

  salesvft salesvft

  India $50 USD / ώρα
  AWS Select Consulting Partner & Microsoft Partner
  India
  We are "AWS Select Consulting Partner" and "Microsoft Partner". https://vfirstt.com https://partners.amazonaws.com/partners/0010h00001cA5v9AAC We boast of Technical prowess, Domain understanding and willingness to go beyond the call of duty to serve our customers. We deploy solutions on-premise and on-cloud. Our...
  We are "AWS Select Consulting Partner" and "Microsoft Partner". https://vfirstt.com https://partners.amazonaws.com/partners/0010h00001cA5v9AAC We boast of Technical prowess, Domain understanding and willingness to go beyond the call of duty to serve our customers. We deploy solutions on-premise and on-cloud. Our tech stack includes Public Cloud, Hybrid Cloud, Serverless Architecture, Serverless Databases, Data pipeline to process 100+ million messages per day, Highly Available, Highly Scalable and Highly Fault Tolerant micro-service Applications, precision UX mobile apps, Web applications, Bank-grade secured applications (Cyber Security), IOT, Machine Learning/Deep Learning and Big Data Technologies. You name the technology and we may already have explored it. Our business domains include Fintech, Edutech, Sports Tech and logistics. We always learn new domains to talk to business in business language. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salesvft
 • Πρόσλαβε τον/την   gracew20
Πρόσλαβε τον/την   gracew20

  gracew20 gracew20

  Kenya $22 USD / ώρα
  DATA ANALYST||VBA||R|PYTHON||ML||DEVELOPER
  Kenya
  Hello, I am Grace, your data analyst, majored in Computer science: with 4 years' experience in the following fields: DATA SCIENCE •Machine learning ( CNN, DNN, FCRN, SVN) •Python (pandas, numpy, Jupyter notebook) •Database designing, Database management .My sql, Oracle, PostgresSQL MongoDB Statistics and Machine...
  Hello, I am Grace, your data analyst, majored in Computer science: with 4 years' experience in the following fields: DATA SCIENCE •Machine learning ( CNN, DNN, FCRN, SVN) •Python (pandas, numpy, Jupyter notebook) •Database designing, Database management .My sql, Oracle, PostgresSQL MongoDB Statistics and Machine Learning, Statistical Analysis o Descriptive Bayesian, Nonparametric, and Parametric Statistics o Data Modelling and Prediction, Supervised, Unsupervised, and Semi-supervised Learning o R, and Python Programming, Data Mining, NVIVO, Anova, Stata, SAS, Forecasting o Statistical Analysis with SPSS, SPSS AMOS, SPSS modelling, SPSS Modular o Data Visualization Using ggplot2 in R and Matplotlib in Python Data visualization with Python, excel, Tableau, POWER BI. EXCEL ■ VBA &Macros ■ Pivot tables, power query, Dynamic Dashboards, Charts ■ Data filtering, sorting, lookups and data validation ■ Statistical data analysis in excel, Consolidation of excel reports ### I can also provide assistance in academic research, reports,essays I DELIVER THE BEST, TRY ME AND HAVE THE BEST EXPERIENCE AVAILABLE 24/7 FOR QUALITY SERVICES λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gracew20
 • Πρόσλαβε τον/την   instaservpvtltd
Πρόσλαβε τον/την   instaservpvtltd

  instaservpvtltd instaservpvtltd

  India $35 USD / ώρα
  Google Ads Partner/FB Certified/5* Rated SEO
  India
  GOOGLE PREMIER PARTNERS - Facebook Expert + Blue Print Certified - Adwords Certified - SEO Level 3 Qualified & Certified - Highest Level (Having Top 3 Rank) In the Top 50 Freelancers overall on Freelancer.com - 1090+ Reviews - 190+ Recommendations - Adwords & Analytics Certified (Search, Mobile, Google Shopping/...
  GOOGLE PREMIER PARTNERS - Facebook Expert + Blue Print Certified - Adwords Certified - SEO Level 3 Qualified & Certified - Highest Level (Having Top 3 Rank) In the Top 50 Freelancers overall on Freelancer.com - 1090+ Reviews - 190+ Recommendations - Adwords & Analytics Certified (Search, Mobile, Google Shopping/ PLA, Display) --- - Premium Freelancer - Preferred Freelancer Badge Holder - WordPress Certified 99% - 10+ Years of Experience - In-house Team - InstaServ India Private Limited - Rahul Deb --- SEO/SEM/SMM/SMO --- SEO Practices: - WhiteHat only - Analytics & Webmaster Tools/ Console - Tracking - Weekly Reports - On Page + Off Page --- PPC Practices: - Goal Oriented ROI Based Results - Conversion Tracking + ReMarketing - Best Practices like Proper Ad Grouping, - Extensions, Negative Keywords - Analytics Linking & Tracking (Goals, Events etc.) --- - Shopify + Landing Page - Bounce Rate Analysis, Goal, Event & Conversion Tracking λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την instaservpvtltd
 • Πρόσλαβε τον/την   ashutoshkumar28
Πρόσλαβε τον/την   ashutoshkumar28

  ashutoshkumar28 ashutoshkumar28

  India $10 USD / ώρα
  Google Certified Digital Marketing Expert
  India
  My name is Anshikha and I am a Digital marketing expert. I have worked with different companies and have the expertise to help you in the growth of your company by attracting prospective customers to your website and improving the conversion of existing visitors into happy, paying customers. My aim is to take care of...
  My name is Anshikha and I am a Digital marketing expert. I have worked with different companies and have the expertise to help you in the growth of your company by attracting prospective customers to your website and improving the conversion of existing visitors into happy, paying customers. My aim is to take care of your online branding and bringing you the desired sales through different Digital Marketing techniques so that you can focus your time and attention on other aspects of your business. I'll completely free up your time here, and bring you the sales you've been looking for! My core expertise lies in setting up, launching the branding campaign, and management of complete advertising and for different web pages, and eCommerce stores like Shopify, WordPress, CorePHP, Squarespace related to various industries. My Core Competencies includes : ✔ Google Ads (PPC) ✔ Search Engine Optimization (SEO) ✔ Search Engine Marketing (SEM) ✔ Social Media Marketing (SMM) ✔ Lead Generation ✔ Facebook Ads Campaign ✔ Online Reputation Management ✔ Website Designing and Development Services: * Google Ads- I have proficient knowledge of Search ads, Call-only ads, Universal App ads, Google Shopping ads, Display Ads, Re-marketing ads, RLSA ads, DSA Ads, Gmail Ads, Google Merchant Center, Video ads, Express ads. * SEO - Generating organic traffic and smart leads * Content Marketing - Zeal for the power of prose * Social Media - Strategy & full-service engagement of Social media along with Social media ads * ASO(App Store Optimization) - Increasing app visibility within the app stores and increasing app conversion rates. * Website Designing and Development - Designing and Developing an eye-catchy website * Marketing Strategy - Create a strategy to help your business grow from scratch. About me: * I am super organized and generally quick to respond to messages. * I am a sharp mind, a good listener, and a proactive worker. * I value and respect my client's time and their personal goals, business, and PPC budgets. * I can almost always improve PPC performance, and I'm honest, so if your business isn't lucky enough to get where you want it to, you'll know as soon as I do. If we work together, you can be assured that you will be getting on-time deliveries and constant communication via messages and presentations. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ashutoshkumar28

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""