Agile Development Experts Για Πρόσληψη

 • Ευέλικτος Προγραμματισμός
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   freelancerneyer
Πρόσλαβε τον/την   freelancerneyer

  freelancerneyer freelancerneyer

  Kenya $25 USD / ώρα
  Professional Writer | Research | Articles
  Kenya
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 customer support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business Administration and I am currently undertaking my Master's of Science in Information Technology, ACCA and...
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 customer support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business Administration and I am currently undertaking my Master's of Science in Information Technology, ACCA and CPA K Finalist. I've worked for over 1000 happy clients who can acknowledge the superb quality of my work. I provide tremendous papers and academics in any referencing style. Given a chance to work on your project, I guarantee you the best quality of work. My aim is to provide you with outstanding services for a long-term relationship and to become your research buddy. You are one step away from your academic achievements with an A+ worth of work. Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την freelancerneyer
 • Πρόσλαβε τον/την   tarunmehan
Πρόσλαβε τον/την   tarunmehan

  tarunmehan tarunmehan

  India $18 USD / ώρα
  PHP Full- stack Developer | Android | iOS
  India
  I am full stack Web and Mobile app developer with 6+ years of experience in IT field. If you are looking anything out of the below-mentioned skills then you are at right place: - PHP: Angular, Node, Mongo Db WP, Codeigniter, Laravel, YII2, Joomla, Woocommerce, Opencart. - IOS, Swift, Objective-C, iPhone, Mobile...
  I am full stack Web and Mobile app developer with 6+ years of experience in IT field. If you are looking anything out of the below-mentioned skills then you are at right place: - PHP: Angular, Node, Mongo Db WP, Codeigniter, Laravel, YII2, Joomla, Woocommerce, Opencart. - IOS, Swift, Objective-C, iPhone, Mobile Phone. - Core Java: OOPS, Android Development, Eclipse, Android Studio, Web Services, Social API Integration, Parse Integration, Google API, Google Maps, Google Analytics, OTP verification,3rd Party API. Backend: SQLite, MYSQL, Parse, Paypal Integration. - UI Designer: Logos, Flyers, brochures, App designs, Photoshop, Html, Bootstrap, Html5, CSS, CSS3, JQuery, Javascript, Responsive. I can deliver what you are looking for in very competitive price and high quality. Client satisfaction is the ONLY motive of my dealings. Thank you for your time and consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tarunmehan
 • Πρόσλαβε τον/την   vinodseta1991
Πρόσλαβε τον/την   vinodseta1991

  vinodseta1991 vinodseta1991

  India $20 USD / ώρα
  .Net Developer with 6+ years of experience
  India
  I would LOVE to work with serious Employers/Persons only. TRUST | TRANSPARENCY | CLIENT DELIGHT | PRODUCT QUALITY | EXPERTISE Expertise in .NET Core | MVC | C# | Angular 8+ | JavaScript | SQL Server | UWP | MVVM design pattern with highly satisfaction of my valuable client. Technology: ✔️ .NET Core ✔️ MVC 5 ✔️...
  I would LOVE to work with serious Employers/Persons only. TRUST | TRANSPARENCY | CLIENT DELIGHT | PRODUCT QUALITY | EXPERTISE Expertise in .NET Core | MVC | C# | Angular 8+ | JavaScript | SQL Server | UWP | MVVM design pattern with highly satisfaction of my valuable client. Technology: ✔️ .NET Core ✔️ MVC 5 ✔️ C# ✔️ Angular 8+ ✔️ Web API ✔️ JavaScript & jQuery Databases: ✔️ Microsoft SQL Server( MSSQL ) ✔️ MS Access ✔️ Entity Framework ✔️ LINQ ✔️ SQLite DevOps: ## AWS ## ✔️ Code Pipeline, Code Build, Code Deploy ✔️ EC2, Route 53, Certificate Manager ✔️ Cloud Front, Load Balancer, Jenkins ## Azure ## ✔️ Active Directory (AD) ✔️ B2C Service ✔️ Social Login with Active Directory Hosting: ✔️ Windows ✔️ cPanel Hosting or Virtual Machine Familiar Development Tools: ## IDE ## ✔️ Visual Studio Code ✔️ Visual Studio 2019 ✔️ Microsoft SQL Server Management Studio ## Project Management ## ✔️ Azure DevOps, Jira, Trello, Asana, Basecamp ## Repository Management ## ✔️ GitHub, Gitlab, TortoiseSVN Git, GitExtension ✔️ Bitbucket What Mainly I Do: ✔️ Web Development and design. ✔️ Shopping Carts, E-commerce & Web Development. ✔️ Dynamic Sites with a strong Admin Panel To Manage the Front End. ✔️ Content Management System based websites. ✔️ Virtual Events Management websites. ✔️ Web Site Maintenance on Hourly/ Daily/monthly Basis. ✔️ Dedicated monthly web designs & developers ✔️ Admin Support. Responsibilities: ✔️ Spell out the project details and requirements ✔️ Interpret business needs ✔️ Provide technical solutions ✔️ High fidelity wire-framing ✔️ Project planning ✔️ Represent project stakeholders throughout the process ✔️ Project management Thank You & Regards, Vinod S. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vinodseta1991
 • Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01
Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01

  pinesucceed01 pinesucceed01

  India $20 USD / ώρα
  Web | iOS | Android | JS | JAVA | .net
  India
  Object-Oriented Programmer with extensive experience in the field looking for an opportunity to use my knowledge to be an asset to a company in need. We also have highly skilled UI/UX designer team who adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience at designing...
  Object-Oriented Programmer with extensive experience in the field looking for an opportunity to use my knowledge to be an asset to a company in need. We also have highly skilled UI/UX designer team who adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience at designing interfaces that create the best liaisons between user and application through functions that minimize reaching a goal. Game batting sites Key Skills - Blockchain , - Smart contract, - Solidity , - Wallet create , - Token generate, - ERC, - Web3 JS - Angular JS , - Node JS , - Vue JS , - React JS , - Java Script - React Native , - Flutter , - Swift , - Android , - Kotlin , - Android , - iOS, - HIPAA , - Xamarin , - Objective C - Java , - Spring Boot , - Servlet , - Hibernate , - Spring - PHP , - Laravel , - Cake PHP , - Codeigniter , - WordPress , - WooCommerce , - CMS - Python , Dart , Django , ASP.NET , C# , - DevOps , HIPAA - HTML / DHTML , - Jquery , - Java Script , - CSS , - Bootstrap , - Responsive website , - Photoshop , - Banner, - Flyers - SEO, - SMO , - Social Media Marketing , - Digital Marketing , - Content writing - Mongo DB, - PostgreSQL , - MySQL , - Maria Db , - Oracle , - Mobile App Development , - iOS Development , - OCR , - Website Design , - Graphic Design As you can see my reviews, I have strong skill, rich experience and much resources that allow us to turn your idea into world class apps that would exceed your expectations! I always attach great importance to have a good relationship with customers. My happiness is your success! Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pinesucceed01
 • Πρόσλαβε τον/την   Multitechserver
Πρόσλαβε τον/την   Multitechserver

  Multitechserver Multitechserver

  India $30 USD / ώρα
  Linux Admin || Cyber Security || Server Management
  India
  IT Expert with 5+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with 5+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Multitechserver
 • Πρόσλαβε τον/την   abmjamil23
Πρόσλαβε τον/την   abmjamil23

  abmjamil23 abmjamil23

  Bangladesh $45 USD / ώρα
  Solution Architect ,Project Manager, Sr Programmer
  Bangladesh
  Vendor Certification: ITIL Expert, Prince2 Practitioner, TOGAF9.2, CDCS(Certified Data Center Specialist),CDCP(Certified Data Center Professional), Cobit 5 Foundation, CDFOM( Certified data facilities operations manager), Certified Agile Scrum Master. I am an experienced software engineer working for almost twenty...
  Vendor Certification: ITIL Expert, Prince2 Practitioner, TOGAF9.2, CDCS(Certified Data Center Specialist),CDCP(Certified Data Center Professional), Cobit 5 Foundation, CDFOM( Certified data facilities operations manager), Certified Agile Scrum Master. I am an experienced software engineer working for almost twenty years who is flexible, adaptable and able to manage multiple priorities at the same time, all of this makes me believe that I would be a strong candidate for your vacancy. As a driven individual who wants to progress, I am now looking to work in an energetic and performance-driven environment where talent is not overlooked. I feel your forward thinking and exciting company is a natural place for a hard working team player like myself who is forward thinking, fully accountable and resilient. With my present employer, where I have worked for the last one and half years, I am renowned for being able to motivate, mobilise, and coach my fellow colleagues to meet high performance standards. I can easily work with others in a professional manner while attempting to achieve a common goal, and would like to highlight my key strengths in areas such as raw coding, c, c++, Java, PHP5, Visual Basic,ASP.net,VB.net, C#, Machine Learning, Big Data, Hadoop, Python, Django and frameworks like codeignitor, yii, zend, kohana and cms like drupal, joomla, wordpress and magento,.Reprting tools used are crystal reports, activex reports,pdf reports. Databases used are sql server 2000, sql server 2005 ,sql server 2008, mysql ,postgresql, mongodb and oracle 11g . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abmjamil23
 • Πρόσλαβε τον/την   samnjai0
Πρόσλαβε τον/την   samnjai0

  samnjai0 samnjai0

  Kenya $20 USD / ώρα
  Electrical, Electronics, Maths & Technical Writing
  Kenya
  Thank you for viewing my profile. I am an Instrumentation and control engineer with 5+ years of experience in electrical, electronics, control, instrumentation, automation, mathematics, and other related fields. I understand design, modeling, simulation, and I can handle any related project from design to...
  Thank you for viewing my profile. I am an Instrumentation and control engineer with 5+ years of experience in electrical, electronics, control, instrumentation, automation, mathematics, and other related fields. I understand design, modeling, simulation, and I can handle any related project from design to implementation. I am also proficient with most engineering software and Microcontroller programming. Some of my specializations include: - Technical and Research Writing - Arduino - components selection, programming, and circuitry. - Instrumentation and control - Programmable Logic Controllers (PLC) - Ladder Diagram - Electrical engineering principles - AC and DC circuit analysis - Electronic Circuit analysis - Mathematics - R&D documentation I look forward to working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την samnjai0
 • Πρόσλαβε τον/την   sergioes
Πρόσλαβε τον/την   sergioes

  sergioes sergioes

  Spain $50 USD / ώρα
  MEAN and LAMP Lead Developer and Agile Manager
  Spain
  Hi, my name is Sergio and I work both as agile lead developer and project manager so I offer services both as individual or as small team/company as I can quickly build a team of developers based on your needs. You will have contact directly with me and not with a third person. I have 5+ years experience as lead...
  Hi, my name is Sergio and I work both as agile lead developer and project manager so I offer services both as individual or as small team/company as I can quickly build a team of developers based on your needs. You will have contact directly with me and not with a third person. I have 5+ years experience as lead developer in Angular, MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node.JS) and related technologies (Universal, Material, NativeScript, Cordova...), 10+ in LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) projects and 15+ in general development (Java, JavaScript, Bash...). I’m focused on top quality and standards. All the code I work in is thoroughly reviewed and always follows the best practices. I also have experience in improving the quality of low qualified teams over time. I can show real and verifiable samples of my work privately. I keep a good relationship with all my previous and current customers so I can provide any references you need. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sergioes
 • Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1
Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1

  ctinfotech1 ctinfotech1

  India $15 USD / ώρα
  Android II iOS II Web Development II Bitcoin.
  India
  I am specializing in creating custom web & mobile apps for different industry verticals. I provide a web solution to meet the budget and desires of every client. I offer unique, creative and fresh web design strategies in order to aid our clients stand out from the rest. I focus on our clients’ business objectives...
  I am specializing in creating custom web & mobile apps for different industry verticals. I provide a web solution to meet the budget and desires of every client. I offer unique, creative and fresh web design strategies in order to aid our clients stand out from the rest. I focus on our clients’ business objectives and deliver measurable solutions for greater brand loyalty and online growth. Before starting any project, I plunge into our clients’ business to understand their market place and value. I then provide tailored solutions that are customized to generate outcomes. I can aid you and your online business to grow incredibly. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ctinfotech1
 • Πρόσλαβε τον/την   AmolZinjadeP
Πρόσλαβε τον/την   AmolZinjadeP

  AmolZinjadeP AmolZinjadeP

  India $30 USD / ώρα
  Senior Software Engineer(Hadoop, Big Data)
  India
  I believe my abilities would be perfect for your venture. I can finish the job within the necessary time frame. I am professional Hadoop Developer I have 6+ years of experience in this field. My Skills and Expertise : • Installation and configuration of Hadoop technologies on AWS OR AZURE • Worked on Cloudera...
  I believe my abilities would be perfect for your venture. I can finish the job within the necessary time frame. I am professional Hadoop Developer I have 6+ years of experience in this field. My Skills and Expertise : • Installation and configuration of Hadoop technologies on AWS OR AZURE • Worked on Cloudera MapReduce,Spark,Scala,Sqoop,Pig,Hive,HBase,Oozie etc •Worked on R, Tableau, Weka etc. tools. •Testing tools-QTP,UFT,SOAP UI,squish tool,TestComplete,LoadRunner •Oracle, My Sql • C,C++ • Java,J2EE,Python,HTML5,PHP,CSS •Website testing,Mobile testing etc. Hadoop: o Hadoop HDFS o Hadoop MapReduce programming o Implemented Data mining algorithms on Hadoop cluster o Worked on Pig, Hive,Spark,Storm,Sqoop etc. Data Mining : o Worked on Weka and R tool o Implemented NaiveBayesian,Decision Tree, Random Forest etc Algorithms. o Implemented Normalization,Discretization,Fuzzyfication,Numeric to binary preprocessing methods. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmolZinjadeP

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""