PHP Developers για πρόσληψη σε Pakistan

 • PHP
 • Pakistan
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 419 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   tojisb059
Πρόσλαβε τον/την   tojisb059

  tojisb059 tojisb059

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Web Design & Development | PHP/Wordpress/ Code Igniter | Graphics | SEO/SEM Expert | DB/Server Admin
  Pakistan
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tojisb059
 • Πρόσλαβε τον/την   mohsinhassan63
Πρόσλαβε τον/την   mohsinhassan63

  mohsinhassan63 mohsinhassan63

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Full Stack | WordPress | Shopify | PHP | LARAVEL
  Pakistan
  Our Team Consist of Some of The Very Best Website Designers & Programmers Professionals And They Have Proved There Skills on Freelancer, ● Website Logo Design And Design/Redesign Complete Website ● PSD to WordPress, PSD to HTML & HTML5, ● WordPress Theme Installation & WordPress Theme...
  Our Team Consist of Some of The Very Best Website Designers & Programmers Professionals And They Have Proved There Skills on Freelancer, ● Website Logo Design And Design/Redesign Complete Website ● PSD to WordPress, PSD to HTML & HTML5, ● WordPress Theme Installation & WordPress Theme Customization ● WordPress Plugins, Themes Development & Any Custom PHP work ● Builders: Elementor, DIVI, Visual Composer, SeedProd, and Beaver Builder. ● Full E-commerce Website Development ● Codeigniter & Laravel Framework ● PHP, MYSQL, JavaScript & Jquery ● CSS/CSS3 & Bootstrap, Responsive Pages and Sites We are in this field for over 10+ years now and have got loads of experience. Our motto is to work with clients in a friendly manner and work until they are completely satisfied. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mohsinhassan63
 • Πρόσλαβε τον/την   EuSopht
Πρόσλαβε τον/την   EuSopht

  EuSopht EuSopht

  Pakistan $20 USD / ώρα
  MOB APPS | WEB APPS | API INTEGRATIONS
  Pakistan
  EuSopht provides the most effective and efficient end-to-end business process solutions while focusing on helping clients better manage their IT infrastructure and improve productivity. From startups to multinational companies, our solutions have made a significant impact on business growth and work automation. We've...
  EuSopht provides the most effective and efficient end-to-end business process solutions while focusing on helping clients better manage their IT infrastructure and improve productivity. From startups to multinational companies, our solutions have made a significant impact on business growth and work automation. We've developed and refined our methodologies over many years, so you can expect our services and projects to be delivered consistently. Our Core expertise lies in the following areas 1: Web portals Development 2: Third-Party API integrations - XERO, MYOB, GMB, PenCarrie, Ebay 2: Flutter/ React Native app Development 3: Android and iOS App Development 4: Business Process Re-defining 5: Servers Configuration and Management λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την EuSopht
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahmed0666
Πρόσλαβε τον/την   Ahmed0666

  Ahmed0666 Ahmed0666

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Top 1% Award-Winning Individual Freelancer
  Pakistan
  Hey! This is M Ahmed a FULL-STACK developer and a creative UI/UX designer. It's been almost 10 years since I have been working as a freelancer, which is why my work is TOP-RATED here due to my extensive experience and advanced methods to make it work ease online. Do you want to discover more about me? Continue...
  Hey! This is M Ahmed a FULL-STACK developer and a creative UI/UX designer. It's been almost 10 years since I have been working as a freelancer, which is why my work is TOP-RATED here due to my extensive experience and advanced methods to make it work ease online. Do you want to discover more about me? Continue reading, but first, take a cup of virtual coffee from my hand. While you're sipping your coffee, let me tell you more about my experience and skill set. ►Logo Design ►Branding ►UI/UX ►illustrations ►Mascot Design ►Character Design ►Graphic Design ►T-shirt Design ►Adobe Photoshop ►Adobe Illustrator ►Adobe InDesign ►After Effects ►Animation (2D - 3D) ►Website Development ►HTML ►WordPress ►Shopify ►Wix ►Webflow ►React JS ►Node JS ►MERN ►Laravel ►PHP ►MySQL Have a project which you want to inquire about? Just hit the hire me button to chat with me and discuss your project scope. It will be my pleasure to work for you and help you make your business great! https://www.freelancer.com/get/Ahmed0666?f=give Best Regards. Muhammad Ahmed λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahmed0666
 • Πρόσλαβε τον/την   sagar12222
Πρόσλαβε τον/την   sagar12222

  sagar12222 sagar12222

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Senior-Full Stack developer100% JOB Complete5-STAR
  Pakistan
  Hello, my name is (Sagar Ahmad). I am an expert on this web Designing, programming and developing world. Also, I have gathered vast knowledge about using coding, designing, markup languages and other things that are related to this sector. I am always updated with new string of coding and browser compatibility. I...
  Hello, my name is (Sagar Ahmad). I am an expert on this web Designing, programming and developing world. Also, I have gathered vast knowledge about using coding, designing, markup languages and other things that are related to this sector. I am always updated with new string of coding and browser compatibility. I love learning and implementing according to time. My skills in coding and programming languages are given below: OOP, Expert in using JavaScript and PHP, Shopify Expert in using HTML(5) and CSS(3), Deep knowledge of (React JS), and Expert in PHP Laravel, Codeigniter, Android Apps using react native framework, Basic Knowledge of problem solution, Deep Knowledge of WORDPRESS, Photoshop Editing skill Motivating consumers to take interest in the project Making an understandable design Fulfilling clients need: I have always satisfied my past clients with my work. That’s why all of them gave me a five-star rating which of course is a huge achievement for me. They also recommended me for web programming projects. I always meet deadlines. Never hesitate to make the best use of my skill and knowledge in order to complete a project successfully. I believe I would be the best person in this project, and I am waiting for a positive response from you very soon. I am active on the internet. Thank you. regards, SAGAR AHMAD λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sagar12222
 • Πρόσλαβε τον/την   faizythebest
Πρόσλαβε τον/την   faizythebest

  faizythebest faizythebest

  Pakistan $50 USD / ώρα
  WORDPRESS | PHP | LARAVEL | REACT | FULL STACK
  Pakistan
  Greetings! Embarking on my freelance journey in 2019, I've been dedicated to crafting exceptional digital experiences through the latest frameworks. Specializing in creating modern and efficient solutions, I bring a unique skill set to the world of web development. Key Areas of Expertise: Front-end...
  Greetings! Embarking on my freelance journey in 2019, I've been dedicated to crafting exceptional digital experiences through the latest frameworks. Specializing in creating modern and efficient solutions, I bring a unique skill set to the world of web development. Key Areas of Expertise: Front-end Development: Expert in HTML and CSS for building sleek and responsive interfaces. Proficient in CSS preprocessors like Less, SCSS, and frameworks such as Tailwind for streamlined styling workflows. Mastery of Bootstrap for crafting visually appealing and mobile-friendly designs. JavaScript is not just a language but a tool I leverage for dynamic and interactive web applications. React JS is my go-to framework for building modern, efficient, and scalable solutions. Backend Development: Expertise in WordPress and WooCommerce for scalable and powerful backend solutions. Custom PHP development for tailored and unique functionalities. Laravel for robust backend frameworks. Mobile Application Development: Specializing in React Native for efficient cross-platform mobile app development. My commitment goes beyond mere completion of tasks; I'm dedicated to ensuring your satisfaction with the final product. Let's collaborate to turn your ideas into digital reality! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την faizythebest
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   omairusaf
Πρόσλαβε τον/την   omairusaf

  omairusaf omairusaf

  Pakistan $50 USD / ώρα
  We code ideas!
  Pakistan
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company,...
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company, we offer a comprehensive suite of services to help businesses take advantage of the latest technologies. Our team of experienced developers can create custom native apps for iOS and Android and cross-platform responsive web apps. We also offer various other services such as app strategy, consulting app design, and app marketing. ★ We have a proven track record in delivering high-quality apps that meet our clients' needs and exceed their expectations. ★ We have a team of experienced developers who are up-to-date with the latest mobile technologies and trends. ★ We offer a comprehensive suite of services, from app strategy and consulting to design and marketing. ★ We're a one-stop-shop for all your mobile app development needs. ★ We're dedicated to providing an outstanding level of customer service. ★ Our company is verified by Freelancer staff and we have been awarded Preferred Freelancer badge. ★ With 100% completion rate we stand out from rest of the competitors. Lets come and join us to get the quality work you deserve. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omairusaf
 • Πρόσλαβε τον/την   w4web
Πρόσλαβε τον/την   w4web

  w4web w4web

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Verified by freelancer.com - Member Since 2013
  Pakistan
  As the CEO of The Web Crew, I bring over 13 years of senior-level experience in web design and development to our esteemed clientele. Recognized as one of the top 10 freelancers within a community of 2.2 million professionals on freelacner.com, our track record speaks volumes. With a flawless record of completing...
  As the CEO of The Web Crew, I bring over 13 years of senior-level experience in web design and development to our esteemed clientele. Recognized as one of the top 10 freelancers within a community of 2.2 million professionals on freelacner.com, our track record speaks volumes. With a flawless record of completing numerous website development projects, we pride ourselves on consistently receiving five-star reviews from satisfied clients. Distinguishing ourselves from competitors, we specialize exclusively in web design and development services. Our expertise encompasses the creation of websites, eCommerce platforms, and web applications. Leveraging technologies such as WordPress, WooCommerce, Shopify, Magento, and the Laravel PHP Framework, we have successfully delivered countless projects to the highest standards of quality and client satisfaction. Our top skills ‣ WordPress ‣ Woocommerce ‣ Shopify Ecommerce ‣ Squarespace ‣ WebFlow ‣ Php ‣ Laravel ‣ Magento ‣ Elementor Pro ‣ Divi ‣ Avada ‣ Enfold Our Expertise include: ‣ Ecommerce Store development using Woocommerce ‣ Shopify Ecommerce custom solutions and theme customization ‣ WordPress custom Web design and development ‣ Elementor, Divi, Avada ‣ Php based Web applications development ‣ Laravel framework λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την w4web
 • Πρόσλαβε τον/την   aimanhaider1
Πρόσλαβε τον/την   aimanhaider1

  aimanhaider1 aimanhaider1

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Professional Illustrator & WordPress Developer
  Pakistan
  Hi, Thanks for taking a look at my profile! I’m a professional freelance Illustrator and Web Developer, and I’m looking for the most challenging and interesting projects you can bring me! I’ve been working in the industry for over 5 years now, and combining that with my Design degree, I’ve quickly learned about and...
  Hi, Thanks for taking a look at my profile! I’m a professional freelance Illustrator and Web Developer, and I’m looking for the most challenging and interesting projects you can bring me! I’ve been working in the industry for over 5 years now, and combining that with my Design degree, I’ve quickly learned about and completed every type of design project there is. My team and I work hard to provide our clients any development and design assets they could possibly need, including (but not limited to): - Website Design - SEO Content - WordPress Design - Logos - Brochures - Flyers - Illustrations (Books, Hand Drawn) - CMS (eg WordPress. Shopify, WIX, SquareSpace etc) - Custom Plugins and APIs I can also work with Laravel and PHP to create original frameworks for any website needs. Ultimately, my team and I work to provide the most professional experience possible, with constant communication and diligent project frameworks built to keep YOU, the client, in the know at all times. So, are you interested in working with us? Then don’t waste any time, reach out now! We work from 9am to 6pm PST, but we’re always available through the Freelancer platform, whether it’s through message or through the “Hire Me Now” button. So please, let us know how we can help you build your website, whether through its software development or branding design. Either way, we’re the team for you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aimanhaider1

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες