Software Testers Για Πρόσληψη

 • Δοκιμή Λογισμικού
 • United States
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την gravityjackinc
  9.1
  48 αξιολογήσεις $62.50 $ την ώρα
  including firewalls, Exchange and SMTP servers, Internet 7508949e08testing97400320a2/development, project and product management, packet analysis, market development, assembling, troubleshooting and configuring IBM compatible ... and Apple personal computers both hardware and 7508949e08software97400320a2. I am your liaison to Gravity Jack, Inc. a Spokane Washington based team of programmers that can perform any technical or programming need ... , Cross-Browser Compatibility, Crypto, cryptography, Crystal Reports, 8.0/9.0, CSocket, Csound, CSS, DHTML, CSS/SSI, Custom, localization tool dev, network communication, 7508949e08software97400320a2, spooler compo, CVI
  BIO Highly motivated self starter, as well as a seasoned and accomplished Information Services Executive. 15 years experience as an Entrepreneur and Programmer with in-depth proficiency in programming, business process improvement, network design, relational database modeling, foreign import procedures and relationships, needs analysis, strategic and tactical business / technical planning, creative problem solving, delegation, staff development, accounting, banking relationships, user interface design, ActiveX development (using C++ and VB), netw ork administration, network security including firewalls, Exchange and SMTP servers, Internet testing/development, project and product management, packet analysis, market development, assembling, troubleshooting and configuring IBM compatible and Apple personal computers both hardware and software. I am your liaison to Gravity Jack, Inc. a Spokane Washington based team of programmers that can perform any technical or programming need. Area\'s of Expertise iAd, iPad, Android, Droid, iPhone, i-Phone, Liferay, (Sun/AIX/Linux), .ASP, .NET, C#, compact framework, environment, Framework, Project, programmer, Remoting, windows, services, 16-bit, C, 2000, Server/Advanced, 2000/XP/2003, 2003, WDM, 2d/3d design, 2k, 32-bit, 3D, animation, Design, script, Engines, Graphics, Modeling, Studio Max, StudioMax, 3dsmax, 8031, 8051, 8086, 95, 98, A+, ABAP, ABAP/4, Access, add-ins, accounting, invoicing sys, Acrobat, Action script, Active Directory, Object-Oriented, Active Perl, Active Server Pages, Active X, Active Threed, Control, ActiveX, Plug-in, ActiveX/COM APIs, AcuVoice, ADO, ADO.NET, Adobe, After Effects, Go Live, CS, Image Ready, In Design, PageMaker, Photoshop, Premier, ADOX, ADSI, Advance Networks, Advantage, AIX, Alchemy Catalyst, Algorithms, Allaire JRun, Alpha, ANSI C, ANSYS, Apache, mod\\_alias, API, DBF, APIs, App Forge, Apple, Applet, Development, Integration, level, application, security, Skins, Applications, architecture, pal, ArcIMS, Arc, Objects, SDE, ARM SDT, ARP, Art Direction, AS/400, ASIC, ASM, MASM, ASP, vbscript, ASP.NET, MSSQL, Jscript, JSP, PHP, Mail, ASPX, Assembler, x86, I80x86, assembling, Assembly, (8085), ATG Dynamo, ATL, ATL/COM, ATL/WTL, Audio, compression, Audio/Signal Processing, Authorization, Data Protection, Authorware, Automation, systems, AVR Ethernet, AW Maya 6.0, awk, Axialis Icon Workshop, back end, web, Back-End, banking relationships, Banner, Basic, BAT files, Batch Files, BC++ 3.1, BDE, Bea, M3, Tuxedo, WebLogic, Beans, BeOS, Berkeley DB, Beta, bind, BIOS & DOS interrupts, Biz Talk, Blitz3D, BlitzBasic, Bloodshed Dev-C++, Booch, bookkeeping, bootp, BORLAND, Builder, Delphi, (VCL), Jbuilder, Kylix, Linux, Pascal, BoundsChecker, BpWin, Certified, Brainbench, broadcast conferencing, Browser Helper Objects, Bryce, Bugtracking, Builder 6, Business Consulting, process improvement, language, Metrowerks Codewarior, Sharp, Standard, Library, Mono, VB.NET, Builder, C/C++, MSVC6.0, Visual Basic, CodeWarrior IDE, compilers, Microsoft VC++6.0, MFC, ATL, STL, managed, VC, (Win32/Linux), C++, 4/5/6, RADs, client side, COM+, Win32C++/Java, CADDS5, Calendar, Widget, calendars, Carbon, CASL, Catena Networks, CATIA, CBuilder, CCAI, CCNA, CDO, CDONTS, CE, CE.NET, Certificates:, CF, CFMX, CGI, Character Studio, Chats, Cisco, Citrix, Clarion, classic, ClearCase, Client Server, Client/Server, clients, Client-Server, Client-side scripting, Clipper, CMIP, COBOL, COBRA, Cocoa, code remediation, codec, CodeWarrior, Mac, Coding languages, Coldfusion, COM, Add-ins, DLLs, COM/ActiveX, COM/COM+, COM/DCOM, COM+, Comm. IO, command line utility, commercial application, communication, communications, Compilers for Math expressions, Complex, Technologies, Components, Computer, analytic computations, Fundamentals, port (COM / LPT), Computer Science, telephony, computers, CompuWare BoundsChecker, concept, Configuration, Management, Configure Samba, Connectivity, console, constituent segmentation analysis, cookies, Cool Edit, CORBA, Corel Draw, CorelDraw, Corporate Identity, CP/IP/UDP, CP/M, Cracking, problem solving, Creative, Credit-card, Crescent QuickPak Profession, CRM, Cross-Browser Compatibility, Crypto, cryptography, Crystal Reports, 8.0/9.0, CSocket, Csound, CSS, DHTML, CSS/SSI, Custom, localization tool dev, network communication, software, spooler compo, CVI, CVS, cygwin, DAO, DarkBasic, Darktree, data acquisition, analysis, Conversion, Dynamics ActiveReports, Entry, sources, Data structures, Database, class libraries, web sites, front-end, integration, intensive, relations, Database-driven, Databases, ODBC, databasing, DB, DB2, Dbase, DBLIB, DBMS, DCOM, DCOM servers, DDK, DEC, Decompiling, DeepPaint, DejaVu, delegation, Delphi, Pascal, code for 9x, components, WIN32, Delphi/Object, Delphi/Win32, Delphi5 and MSVC6.0, design/development., designing user Interfaces., desktop, Distributed, publishing, utilities, Dev Primavera P3, real-time simulation, developed applications, develop, drivers, firmware, developer, integration, extensions, phone, hardware, device, DevTrack, DHCP, DHTML, Dialogic Card, Digi Design ProTools, Digital, certificates, Color Experts, Imaging, Performer, Signal Processing, TV, Direct X, Director, Director/Lingo, DirectShow, DirectX, Direct-X, 7.0+/OpenGL, DirectX/DirectShow, discussion groups, DLL, Dlls, DLL\'s, DNS, DOM, DOM/SAX Parsers, Domino Designer, DOS, DOS/C, DOTNET/C# and Perl, DR DOS, Dreamweaver, driver, DSDM, DSL, DSP, DTS, DTS packages, Dynamic, driven, Dynamic HTML, EAI, E-Business, Eclipse, ECMA, Ecommerce, e-commerce, EJB, Elan Speech, email, E-MAIL, forwarder, hosting and integration, embedded, devices, system, Encoder/Decoder pairs for Vi, Encryption, Energy consumption and production, enterprise, Environments, EPL, EPOC, ER diagrams, ER Studio, ERStudio 3.5, ErWin, ERwin 4.0, eSendMail, e-shop, etc, Ethernet, event logging, EVEREST ERP implementation, Exceed 4.0, Excel, Exchange, SMTP servers, Exchange/ListServer Mailing, FarPoint Spread, Flat FASM, fax, File, filtering routers, Final Cut Express, financial transactions, FINGER, FireBird, firewall, firewalls, Fireworks, Flash, Flash., Fmod 3D, foreign import procedures an, Forensic packet monitoring u, Formula One First Impression, Fortran, Micros, forwarding, Foxpro, Free DOS, FreeBSD, Freehand, Frontpage, FTP, FTP/TFTP, WU-ftpd, Game, Engineering, Games, gcc, toolchain, GDI, GDI+, General data/text/image comp, Genetic, Algorithms, Gif Movie Gear, GIS, Globalization process consulting, GNU, GOF and GRASP Design Pattern, Google Appliance, GPS, Graphic Design, graphic designer., Graphic Processing 2D, Graphical user interface, Graphics, Graphics localization, Great Plains, group conferencing, GUI, guru, GWBASIC, Hacking, Handheld, install and troubleshoot, Hayes modem, Hibernate, HomeSite 4.0, HP, HP Vee, HP-UX, HSQLDB, htaccess, HTC, HTML, Sun, JavaScript, Java-Script, HTML/DHTML, CSS/DOM, HTML-help, HTTP, I/O interfacing, i80x86, IBM, MQ series, MQSeries, PC, Tom Cat, VisualAge 3.02, WebSphere, AD, IBManager, ICMP, Icon Design, Icons, IDE, IDEF0, IE, Internet Explorer, IGMP, Ignacio\'s, IIS, Internet Information Server, ILASM, Illustration, Traditional, Illustrator, Image Optimization, Image processing, Imageready, IMAP, IMAP4, implementation, Authentication, InDesign, index rebuilding, Index Server 3.0, Infomaker, Information Exchanges, information system professional, Informix, Infrastructure, Ingres, Inno Setup, InnoSetup, Innovation DDK, Install Shield, Installable, InstallShield, Intel 8031/8051, Intel 8080/Z80, Intel Signal Processing Library, Interactive Voice Response s, Interbase, Firebird, Interbase/Firebird, interface graphics, Internationalization training, Internet, Interface, plugins, toolbars, testing/development, Tools, Internet/Intranet, Interprocess communications, intrusion detection, Inventory control/point of s, ions from Intel, IP, ipfw, IPlanet, IPX/SPX, IRC, Irix, Isam, ISAPI, (Internet Information), ISP connectivity, ISpace 1.5, IT consulting for local ISP\', ITP Filter Pack, J#, J/Vb, J2EE, EJB, Web-Logic, J2ME, J2SE, Jabber, Java, [Swing], AWT, Beans, ME, SE, shop, SWING, Java/JavaScript, JavaBeans, Javascript., JAXP, Jboss, Jbuilder, JDBC, JDEdwards, JET, Jet-Letter, JFC (Swing 1.0), JINI, JMail, JMS, JNDI, JNI, jpeg, JS, Jscript, JSP, JSP/Jservlet, JXTA, Kerberos, Kernel, Kilyx, Kinetix 3D Max, KQML, L2TP, LAN and WAN, LAN/WAN, Multi-threading, Larcom and Young Resize OCX, LDAP, Lightwave 8.0, Lingo, (SunOne ASP), Solaris., RedHat, RH, Linux., Linux/Solaris, Linux/UNIX, Linux/Win32, LISP, LiveScript, Load Runner, Localization, Testing, Logo, Branding, Lotus Notes, low, routines, Lua, MAC, OS, OS X, platforms, U/I design, PPC, Macintosh, MacOS 7/8, Authorware, Backstage, Director, Macromedia, Homesite, Magic Enterprise 8.0, mail distribution (LISTSERV), Main, Mainframe, manage DNS, Mandrake, MAPI, MAPI32, Maple, market, Marketing, analysis and planning, Analysis Application, Markup languages, MASM, masm32, MATLAB 6.5.1, Maxon Cinema 4D, Maya, MCP, MCSD, ME, Media Cleaner Pro, Medical practice, MetaCard, MFC, API., MFC Applications, support, MFC/WTL, MGCP/RTP, Microsoft SQL Server, Microangelo Studio, microcode, Microsoft, Access, Unix, CDO for NTS, Microsoft Certified, Solution, Solutions, Dev Studio 6.0, DNA, Exchange Server, IIS, Macroassembler MASM, Managements Consol, Office, Word, Add-ons, P2P, Sites, Server, SQL, VC 1.2, Visual Studio, Microsoft.NET, MIDL Microsoft Interface Development language, minidev, MIPs assembly, Miraplacid, Text Driver, MLS (IDX Integration), MMC, Snap-Ins, MMS, MMX, Computing, MobileVB, mod\\_auth, mod\\_perl, mod\\_php4, ModelMaker, Modems, Modula2, Motorola 6800/68000, Mozilla, mpeg, MQ Series, MQ-Series, MS, 7-2000, mbd-file, Commerce Server, Excel, FrontPage, server-side script, Message Queue, Paint,Terminal, Transaction Server, VC++, VC6.0, Visual Basic, Visual C, Visual C++, J++, Visual Modeler Erwin/ERX, Visual Studio, Visual Studio.NET, 3.x/95/98/2000/20, 98/2000/ XP, Forms, XP/2000/NT/95/98/, MS/PC DOS, MSAccess, MS-Access, MSAccess/MSOffice, MS-DOS., MSF, MSHTML, MSJSDK, MSMQ, MSN, MSSQL 7.0/2000, Interbase, KDevelopment, MSSSL, MSVC, MSVC language, MSVC++ 6.0, MSVFP6, MSXML2, MTS, multi-language utilities, Multilingual content, multimedia, educational, CD, Command Interface, Presentations, Multiplatform applications, multiprocess, Multipurpose, Multithreaded, Multi-Threaded, Multi-threading, Music Composition and Sound, namespaces, Native, NT, Firebird, needs analysis, Net Objects Fusion, NetAP, Netbeans, Netbeens, NetBEUI, Netscape, Navigator, network, host assessments, architecture design, Monitor, protocols, security, firewalls, sockets, Network/Internet related app, Network+, networked, Networking, Ethernet, OS -Windows 95-M, Networks communication, nfs, NICs, nix, nMS Visual C++, Nomad2 on IBM, non-compressed jpegs, Non-standard, notebook, Novell, NSAPI, NSBasic, NSLock, NT, DDK, NT/2000/XP, NT4.0/2000/XP, N-Tier architecture, Nullsoft installer, NuMega BoundsChecker, SoftICE, Numega SoftIce for , Object Orientation, Object Oriented, Object Pascal, Objective C, C++/MFC, Objective-C. Netscape Plug-in, Object-oriented, Objectory, Occam networks, OCI, OCX/ActiveX Custom Controls;, ODBC, compliant, connection, ODL Object Definition Language, Office Tools, OLE, OLE/COM/DCOM/ActiveX, OLEDB, OMT, Online Application Development, Online B2B and B2C Procurement, Online Catalog/Inventory Man, Online media, OOA, OOD, Open GL, Open Inventor, OpenBSD, OpenGL, OpenGLLupHomesite 5.0, OpenSource, OpenVMS Vax/Alpha, Opera, Operating, TCP/IP an, Optimiser, Optimizeit 3.0, 7.0/8.0/8i/9i, 8/9i, 8i+, 9i, backend servers, D2K, DBA, Reports, ORACLE, IIS4, ORBacus, broker, ordering and selling business, OS level dev mainly, OS/2, OS: AS400, OS: DOS, OS: Novell, Palm, Solaris, Unix, 95/98/NT/Me/2000, CE, OS9, OS\'s, OSX, outlook, Outlook express, OWL, packet analysis, Pagemaker, Paint Shop Pro, PaintShopPro, Palm and Pocket PC using a V, Palm OS, Palm Pilot, Palm/PocketPC, PalmOS, Paradox, parallel port, Pascal, Pascal(OOP), Pascal/ MSDOS for IBM PC, PASCAL/Object, DELP, Passport, Password, Payment Gateways, PC, PCMCIA cards., PDF\'s, Peak and Deck, peer-2-peer protocols, penetration testing, Pentium processors , Perl, Personal Web, Pervasive, PGP, Photography, Analog & Digital, Photoimpact, PhotoLine, PHP4, Physical simulations, PIC 16F84 microcontrollers, PIC, PICK Basic, Pico, PING, Pixar Renderman, Oracle, Platform-independent, PlayStation2, Pocket, PC, PocketPC, PocketStudio, Poll systems, POP, POP/SMTP, POP3, Portals, porting, POS System design and integration, Poser 3D, Postgres, PostgreSQL, PostgresSQL, Postscript, Power Basic, Power Builder, Power Objects, PowerBasic, PowerPlant, PowerPoint, PPP, PPTP, pre-fab packages, Premiere, Print, Art, printers, Pro/Engineer, Pro-C., production planning, professional , programming, Languages, Programs, statistical con, Builder, Analysis, planning, Prolog, propeller heads Reason, Protocols, TCP/IP, Protools, PSP, PureCoverage, Python, Python., QA testing, QBASIC, QNX, Quality System ISO 9000, Quantify, Quark, Express, files, Xpress, QuickBasic 4.5, QuickBooks SDK, Quicktime VR, Rapid, RapidQ, RARP, Rational, Purify, Robot, Rose, Suite, Unified Process, XDE, RAW, win32-api, RCS, RDBMS, RDMS\'s, RDO, RealAudio/RealVideo, RealBasic, Red Hat, RedHat, relational, modeling, Remote Access, Replication, Requirements, requisite pro etc, resource compilers, Resume collecting and process, Reverse engineer jobs, RIM (Research In Motion), RIPE, RMI, RoboDemo, RoboHelp, Rockwell 6502 Assembly Language, Rogue Wave Foundation classes, Rotor, routers, RPG, RPG-I/II/III, Run and Maintain, Run-time graphical, RUP, SADT, Sage Line 50, samba Ethernet, SAP, SAPI, SAS, SAX2, scanners, Schlaer-Mellor Design patter, SCO, Screen savers, Screensaver, script languages, Scripting, SDLX, Search engine, installation, Optimization, Section 508, Secure File Transfer, Security, Penetration Testing, security architecture, Security Architecture Design, sed, Seibel, sendmail, SEO, serial port, Serial/infrared comms, serial-port, Server Maintenance, Business needs anal, Servlets, Serv-u, SET, SGML, Sharepoint, Shell, Sheridan Data, Shockwave, Shopping, Shortly: Language - c/c++, SIEBEL, SilverStream, SIMD, Sites, site-to-site VPN, skins for Slackware, Smart Card, Smartcards, SMB, SMS, SMTP, SNMP, SOAP, SOAP-WebServices, Socket, Softimage XSI, Softimage XSI 4.0, Development Methodology, Engineer, localization, Metrics, Rasterizering, Verification and Validation, SoundForge, SourceSafe, Structured Query Language, speech compression, splash screens, Splash Screens Design, Anywhere, Client/Server, Plus, administration, SQLBase, SQLDMO, squid, SS7, SSADM, SSH, SSI, SSL, stand alone, Statistics, Steinberg Cubase, Stingray Library, STL, STL., Stored procedures, PL/SQL, strategic and tactical, streaming audio/video, Street Sweeper, studio.net, StyleSheets, Subversion, SunOne Studio, SunOs/Solaris, Sun\'s JDK, Survey Tools, Swift 3D, Swift 3D Max, Swing, Swing & JFC, Swish, switches, Sybase Adaptive Server, Sybase backend, Sybase Informix, Sybase Power Designer, Sybase, SQLServer, Symbian, Micro, System Architect, T/SQL, TADS, Tango Enterprise 3.51, TAPI, TASM, TASM 5.0, TcL, TCP, TCP/IP, TCP/IP QOS, TCPIP, Technical Support, Technical Writing, technology, integration, TELNET, Terradata, Testing, Text Processing, Textpad, threads, Threads & synchronization, TIBCO, Together, Tomcat, Tornado C++, TRACEROUTE, Trados Workbench, Transact*SQL, Transact-SQL, Translation, Translation: Korean, Translation: Spanish, travel, troubleshooting and configuration, TrueCoverage, TrueTime, TSQL, T-SQL,Turbo Pascal, TWAIN, Typeface Design, UDP, protocols, UML, UNICODE compliance, Unified Modeling Language, Unigraphics, unitool, UNIX, (FreeBSD), (Linux/IRIX/AIX), standard ftp server, uploading HTTP, Usability, usb, user & groups, user interface design, utilities, Vantive, VB, audio vide, Script/PHP/Java Script/AS, VBA, VBA/Excel, VBE, VC, VC#(.net), VC.NET, VC/VC++, VC++, VC++/MFC, VC++/MFC/Windows98, VC, VCL, OWL, Vecta 3D ROSI , Vector graphics, Velocity, VHDL, video, Audio, Videography and Video Editing, vi-editor, Virtual Printer Driver, VisiBroker, Visigenics, Visio, Visual Basic, Visual.net, Embedded, extensively., on request, Visual Basic.Net( VB.NET ), Visual, C++/COM/DCOM/COM+/ATL, C++/MFC/COM/ATL, Foxpro, Interdev, Java++, Source Safe, SourceSafe, Visual Studio, gcc under, VisualBasic-6 for DCOM object, VisualC 6, Voice XML, VOIP, VS 6.0, Vsam, VSS, W3C, WAN and LAN., WAP, Watcom C++, Wave Burner, Based MIS Reports using, Broker and WebSnap, design., Web, Hosting, localization, exposed by WDSL, Trends, web/e-commerce, Web-based, web-design, Web-development HTML, web-environment, WebForms, WebLogic, Commerce Suite 4.1, WebLogix, webMethods, Integration Serve, WebObjects, Webservers, WEBSITE, Website, WebSphere, WebsSphere, WHOIS, WIA, Runner, Win2000/XP/CE, Win2k, kernel, Win32SDK, Win95, Win98, WinAPI, WinCE, IIS, 3.1, SDK, 3.x/9x/Me/NT40/2000/, 3.x/9x/NT, 32, 95, 95/98/ME, 95/98/NT/2000/, 98, Driver Development, 9x/2000/XP, 9x/Me, 9X/NT/2000/XP, 9x/NT/2k/XP, 9x/NT/ME/200x/XP, based, CE/PocketPC, COM, DDK, DNA, Embedded, explorer, Forms, Image Acquisition, media, Mobile, NT, Host, SDK, Server2003, Windows2000, Windows32, Windows-based, Winforms, WinInet, WinME, WinNT 4.x, WINS, Winsock, 2.0+, Winsock/Internet Protocols, WIN, WinXP, WinXX, Wireless, protocols, Wireless/Mobile, Wise Install Master, Wise Installer, WMA, WMI, WML, WML/Wap, WMLScript, Word, processing, macros, working knowledge of x86, Written, English, Russian, WS_FTP, WScript, WSDL, WSH, WTL, X.500, protocal, X10 home,xBase, XCode, XDE, XHTML, XML, DOM 4, Schema, dynamically drive XML/SOAP, XML/XSL, XML/XSL/HTML, XP, XSD, schemas, XSL, XSLT, XTreme Toolkit, XWindows, λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την InvisionOne
  5.4
  42 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  Originally founded in July 2002 we are a dynamic team engaged into Application Development - Both web and mobile Graphic Designing Complex logic programming Database Engineering 7508949e08Software97400320a2 7508949e08Testing97400320a2 ... rate Network Engineering And also into Data Entry and processing We are a mid sized dynamic team having all skills. You can expect creativity, logic, analytics, in depth 7508949e08testing97400320a2 and reliability from
  Originally founded in July 2002 we are a dynamic team engaged into Application Development - Both web and mobile Graphic Designing Complex logic programming Database Engineering Software Testing Digital Marketing Social Media Promotion and Management Paid Campaign Management Content Writing, Editing, Drafting etc. Server Management and Support Professional Email marketing with optimal inbox rate Network Engineering And also into Data Entry and processing We are a mid sized dynamic team having all skills. You can expect creativity, logic, analytics, in depth testing and reliability from us. Given an opportunity, we will do our best to ensure that you are satisfied 100% and would get a complete professional experience and a high quality work at a competitive price. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την thimalee
  2.2
  2 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  I have 6+ years of experience in 7508949e08Software97400320a2 Quality Assurance industry. With my experience I can help you with 1. Test Designing 2. Test Estimation 3. Write and review test cases according to the ... requirements and test scenarios 4. Test Execution (with Beta 7508949e08testing97400320a2, Smoke 7508949e08Testing97400320a2, Functional 7508949e08Testing97400320a2, Regression 7508949e08Testing97400320a2, Black-box 7508949e08Testing97400320a2) 5. Database verifications 6. Performance test scripting ... using Jmeter I have worked with different project management tools such as Jira, QC and in-house developed tools. Also I have experience in Healthcare, School Management, Travel Management, VPN 7508949e08testing97400320a2
  I have 6+ years of experience in Software Quality Assurance industry. With my experience I can help you with 1. Test Designing 2. Test Estimation 3. Write and review test cases according to the requirements and test scenarios 4. Test Execution (with Beta testing, Smoke Testing, Functional Testing, Regression Testing, Black-box Testing) 5. Database verifications 6. Performance test scripting using Jmeter I have worked with different project management tools such as Jira, QC and in-house developed tools. Also I have experience in Healthcare, School Management, Travel Management, VPN testing, E-commerce domains. Thank you for taking time to go through my profile, hoping to work with you soon. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ramyrafik
  2.9
  4 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  ) * Database integration * 7508949e08Software97400320a2 Analysis, Design, Implementation and 7508949e08Testing97400320a2. Area of Expertise: Windows Applications Web Applications Database Algorithms and Data Structures Telephony Applications DICOM & PACS ... Professional 7508949e08software97400320a2 developer with more than 10 years of experience. Skills: * C++/C# * Windows Applications (Win Forms / WPF) * Web Applications (HTML5 / JQuery / TypeScript / ASP.NET
  Professional software developer with more than 10 years of experience. Skills: * C++/C# * Windows Applications (Win Forms / WPF) * Web Applications (HTML5 / JQuery / TypeScript / ASP.NET ) * Database integration * Software Analysis, Design, Implementation and Testing. Area of Expertise: Windows Applications Web Applications Database Algorithms and Data Structures Telephony Applications DICOM & PACS λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την smitaumari
  5.4
  24 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  automation 7508949e08testing97400320a2 including 7508949e08software97400320a2 Performance 7508949e08testing97400320a2 and 7508949e08software97400320a2 Functional 7508949e08testing97400320a2. As a QA tester I was involved in variety of activities that includes understanding requirements, writing test ... Management) and Test summary report. I have experience in following 7508949e08testing97400320a2 tools: Load Runner, Quality Center, Bugzilla, Team foundation, RQM, RTC, WinSCP.
  I have 7+ Years of experience (US, India) in QA (hospitality and retail domain). I am ISTQB (foundation level) certified QA and hold Master of Computer Application degree from one of the top college in India. In my previous assignments I have worked for various domains and Fortune 500 companies like Wal-Mart and Starwood Hotel & Resort. In these assignments, I have performed Manual and automation testing including software Performance testing and software Functional testing. As a QA tester I was involved in variety of activities that includes understanding requirements, writing test cases, performing test reviews, execution of test cases, log defects and follow up until closure. In addition, I prepared test plan, Traceability matrix, Requirement Impact matrix, QPM (Quality Program Management) and Test summary report. I have experience in following testing tools: Load Runner, Quality Center, Bugzilla, Team foundation, RQM, RTC, WinSCP. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την iDivya
  5.2
  43 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  > 7508949e08Software97400320a2 development in C#, VB.NET, Python, PHP > Automation scripts and 7508949e08testing97400320a2 tools (Selenium, PhantomJS, GeckoFx) > Real-time Auto-monitoring and alerting tools for stock trends, weather ... -house code > Customized internet marketing tools (link-checkers, backlinks, SEO tools) > Custom bots > Information security consulting > Ethical hacking and penetration 7508949e08testing97400320a2
  > Software development in C#, VB.NET, Python, PHP > Automation scripts and testing tools (Selenium, PhantomJS, GeckoFx) > Real-time Auto-monitoring and alerting tools for stock trends, weather changes, racing statistics, mortgage pricing etc. > Web designer - including e-commerce websites - Wordpress, WooCommerce > Efficient spiders and bots for automated data gathering and analysis > APIs for in-house code > Customized internet marketing tools (link-checkers, backlinks, SEO tools) > Custom bots > Information security consulting > Ethical hacking and penetration testing λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την heenafreelancer1
  0.6
  1 αξιολόγηση $15 $ την ώρα
  /Database 7508949e08Testing97400320a2 & Test Automation using UFT (QTP) > Prepared Automation suites using UFT/QTP for functional and regression 7508949e08testing97400320a2. > Experience and knowledge of HP QC and HP ALM. > Worked on Oracle 11g ... . Proficient in SQL for data validation. > Good knowledge in SDLC (7508949e08software97400320a2 development life cycle), STLC (7508949e08software97400320a2 test life cycle) life cycle. > Familiar with Test Strategy, Test Plan and ... Traceability Matrices documents. > Experience in Sanity, GUI, System and Regression 7508949e08Testing97400320a2. > Involvement in preparation of Test scenarios, Test cases and executing the same. > Familiar with Bug life Cycle
  I am skillful tester having 7 years of big MNC experience. I have following skills :- > 6 years of Experience in IT industry with 6 years of exp in manual & 1 year of experience in ETL/DWH/Database Testing & Test Automation using UFT (QTP) > Prepared Automation suites using UFT/QTP for functional and regression testing. > Experience and knowledge of HP QC and HP ALM. > Worked on Oracle 11g. Proficient in SQL for data validation. > Good knowledge in SDLC (software development life cycle), STLC (software test life cycle) life cycle. > Familiar with Test Strategy, Test Plan and Traceability Matrices documents. > Experience in Sanity, GUI, System and Regression Testing. > Involvement in preparation of Test scenarios, Test cases and executing the same. > Familiar with Bug life Cycle, Bug reporting and tracking process. Types of testing familiar with 1) Unit testing 2) Smoke Testing 3) Sanity Testing 4) Functional Testing 5) UI testing 6) Regression Testing λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την joshmcnichols
  0.0
  2 αξιολογήσεις $45 $ την ώρα
  10+ years experience developing, designing, 7508949e08testing97400320a2, building and deploying enterprise 7508949e08software97400320a2 applications and systems. Extensive knowledge and experience in test driven development, automated ... 7508949e08testing97400320a2 and continuous integration/deployment. Proficient in Java, C++, PL/SQL, Perl, Javascript, Groovy, VBa and bash. Advanced experience with technologies such as oracle, linux, jenkins, maven, nexus, MQ, tomcat, selenium, testng, junit, subversion, github, and jira.
  10+ years experience developing, designing, testing, building and deploying enterprise software applications and systems. Extensive knowledge and experience in test driven development, automated testing and continuous integration/deployment. Proficient in Java, C++, PL/SQL, Perl, Javascript, Groovy, VBa and bash. Advanced experience with technologies such as oracle, linux, jenkins, maven, nexus, MQ, tomcat, selenium, testng, junit, subversion, github, and jira. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mukesh339
  4.7
  15 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  Mukesh Sharma has 10 years of experience in 7508949e08software97400320a2 development and 7508949e08testing97400320a2. He excels in developing internet applications, intranet applications and desktop applications. His major skills include
  Mukesh Sharma has 10 years of experience in software development and testing. He excels in developing internet applications, intranet applications and desktop applications. His major skills include ASP,PHP,AJAX, VB, MS Access, Oracle, MYSQL, SQL and HTML. Mukesh Sharma is very commited to his customers and believes in long term business relationship. Some of the major projects done by Mukesh are: 1. Inventory Management System (Done in VB and Oracle) 2. Issue Resolution & Tracking Tool (Done in ASP and Oracle/MS-Access) 3. Order Management System (Done in VB and Oracle/MS-Access) 4. ASP Reports (Done in ASP and MS SQL Server for FCI Mkt USA) 5. desigoogly.com (Developed in PHP and MySQL) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την aruntechguy
  1.6
  4 αξιολογήσεις $90 $ την ώρα
  of experience in 7508949e08Software97400320a2 and Hosting architecture solution design, Web Application Programming and Systems & Network Administration Why I am doing this: I am doing this to improve my skills. I have a ... Analysis 2. Design and Planning 3. Development / Migration 4. 7508949e08Testing97400320a2 5. User Acceptance 7508949e08Testing97400320a2 6. Production Go Live
  Areas Of Expertise: Cloud Hosting: Amazon Web Services Server Administration: RedHat, CentOS, Ubuntu, Windows, Solr, various FTP Servers Programming : Magento CE 1.9+ and EE +, PHP5, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, various CMS like wordpress, Drupal etc., Golang, Marketing: Search Engine Optimization, Google Adwords Web Server : Nginx, Apache, IIS Work Experience: Over 15+ Years of experience in Software and Hosting architecture solution design, Web Application Programming and Systems & Network Administration Why I am doing this: I am doing this to improve my skills. I have a full time permanent day-time job. Work Hours: Saturday: Full time Sunday: Full time Weekdays: 2 hours max. Methodology: Following phases will be followed depending on project type 1. Requirement Analysis 2. Design and Planning 3. Development / Migration 4. Testing 5. User Acceptance Testing 6. Production Go Live λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες