Freelancers για Πρόσληψη - Σελίδα 8

 • China
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την goldsea808
  7.4
  71 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Desktop App | AR | VR | Game | Web Goldworld AR / MR / VR provides integrated and robust Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) and Mixed Reality (MR) solutions with web service. Save time and money by reducing work-hours needed to perform complex tasks. We provide development of cross-platform iOS and...
  Desktop App | AR | VR | Game | Web Goldworld AR / MR / VR provides integrated and robust Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) and Mixed Reality (MR) solutions with web service. Save time and money by reducing work-hours needed to perform complex tasks. We provide development of cross-platform iOS and Android apps, mostly based on Unity3d environment. Further we provide full web development services, mostly using technologies such as .NET, NodeJS, AngularJs, Wordpress etc. Furthermore, we also provide UI / UX development for all our clients. Goldworld is also very proud of its 2d and 3d modeling and animation services. Especially we have great experience in making 360 Videos based on Unity3D. We have the We are capable of delivering top-notch mobile friendly content for AR and VR projects. You can visit our website to view customer reviews. We are always open to your work. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την polarjin2017
  7.3
  196 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  ✔ Website Develop 1) React/Node/Angular/Flask/Django/Vue JS 2) Wordpress/Shpify Theme/Plugin Front/BackEnd Coding 3) Bootstrap/PHP/MySql/Ajax Site 4) API Integration 5) ASP.NET(C#/VB) MVC 6) MongoDB, PostgeSQL, DynamoDB, MySql, MS Sql, Sqlite etc. ✔ Desktop 1) C#/VB/JAVA/PYHON 2) Excel/Access/Word/PowerPoint with...
  ✔ Website Develop 1) React/Node/Angular/Flask/Django/Vue JS 2) Wordpress/Shpify Theme/Plugin Front/BackEnd Coding 3) Bootstrap/PHP/MySql/Ajax Site 4) API Integration 5) ASP.NET(C#/VB) MVC 6) MongoDB, PostgeSQL, DynamoDB, MySql, MS Sql, Sqlite etc. ✔ Desktop 1) C#/VB/JAVA/PYHON 2) Excel/Access/Word/PowerPoint with VBA ✔ Pro Scraper 1) Selenium/Scrapy/BeautifuSoup 2) Excel Macro IE Scrap ✔ Google App Script 1) Google Sheets/Slides/Doc/Drive API λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την kipdev13
  7.0
  149 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  We are the most talented and well experienced researchers and developers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing...
  We are the most talented and well experienced researchers and developers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing your work as the way you wanted? Look no further, and feel free to contact us. Our team will try our best effort to provide great solution and whats more if we hired you'll definitely receive outstanding result before the project deadline. Talking about skills, we can manage anything that comes up with Machine learning, Image Processing, C++, C#, C, Matlab ,Python, Android, iPhone, reverse engineering and web management. And our researchers can make brilliant program and device for face recognition and image classification and processing and 3D drawings and animations. Satisfying the client with great result is our motto. We won't disappoint our employers with our work. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την xiqian88
  7.6
  89 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  I am a developer with Bachelor of Science in Information Technology from Beijing University and 7 Years of software developing experiences. I have written a lot of mobile apps for Android and IPhone. Also, I have experiences in CrytoCurrency, Web Developing using Laravel, WordPress, Node.js, Angular.js, React.js...
  I am a developer with Bachelor of Science in Information Technology from Beijing University and 7 Years of software developing experiences. I have written a lot of mobile apps for Android and IPhone. Also, I have experiences in CrytoCurrency, Web Developing using Laravel, WordPress, Node.js, Angular.js, React.js Frameworks. Additionally, I have experiences in .NET, Python Frameworks like Django, Flask perfectly, too. Best Regards. ------ SKILLS ----- ⭐ Mobile Development(java, swift, objective-c, react native, xamarin) ⭐ Website built(NodeJS, Angular, ReactJS, Laravel, Ruby ,ASP...) ⭐ Web service ⭐ Blockchain technlogy ⭐ Desktop Applications ⭐ Software + Hardware I am a Full-Time and Full-Stack Developer. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ITLove007
  8.4
  176 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Have an idea or project you are working on and ready to implement it right now? Have you wasted time with other developers who have not delivered? Well, you don't have to worry about that any more... High standard expertise in: Full stack Development - Angular & Hugo & IONIC - React.js & Next.js & React Native -...
  Have an idea or project you are working on and ready to implement it right now? Have you wasted time with other developers who have not delivered? Well, you don't have to worry about that any more... High standard expertise in: Full stack Development - Angular & Hugo & IONIC - React.js & Next.js & React Native - Vue.js & Laravel - Django - Docker - Fastlane - Kubernete - AWS, Heroku, AZURE - Git/GitLab/GitHub Native Mobile App Development - Android - Swift, Objective-C As a dedicated full stack developer, I am always available for daily communication and my response time is under few hours. Do not hesitate to leave me a message if you are interested. Ding λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την jinzhenzhu8691
  7.5
  38 αξιολογήσεις $45 $ την ώρα
  ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D,...
  ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D, Vuforia Framework ▶ Websites ✔ E-commerce : Magento, Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ Electronics ✔ PLC(Simens, Shneider, etc), Atmega, PIC Series MCU ✔ Arduino, Raspberry PI λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Mickelson
  6.9
  149 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  My Vision : High Quality, High Speed, High Satisfaction! Hello, clients. I am quite young, but I am confident about my web skills. I learned computer when I was 11, and until now computer is my only hobby. After graduating from college, I participated in several successful projects. I like C++/C#, because I know...
  My Vision : High Quality, High Speed, High Satisfaction! Hello, clients. I am quite young, but I am confident about my web skills. I learned computer when I was 11, and until now computer is my only hobby. After graduating from college, I participated in several successful projects. I like C++/C#, because I know them very well. If you trust me, I will keep my credit forever. ********************* Area of Expertise ********************* - Python - Ionic framwork - Full stack web development(Angluar, Node.js, React, Asp.net) - PHP (Laravel, WordPress, Magento, Prestashop, CodeIgniter, YII, CakePHP, Joomal, Drupal, OpenCart) - Django & Flask - Database (MySQL, MongoDB, MsSQL, Oracle, PostgreSQL) - Native Mobile (Android & iOS) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την hontareva2017
  6.9
  155 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  As an experienced expert in the field of architecture and product design, by completing so many projects so far, I have made many clients feel satisfaction and pleasure. My skill: - Exterior/interior design & 3D modeling of the building, - Photorealistic rendering processing, - Landscape, urban design,...
  As an experienced expert in the field of architecture and product design, by completing so many projects so far, I have made many clients feel satisfaction and pleasure. My skill: - Exterior/interior design & 3D modeling of the building, - Photorealistic rendering processing, - Landscape, urban design, decoration, - Walkthrough animation, - Concept design, - Conversion from PDF(or image and sketch) to AutoCAD, - Structural, Mechanical, Electrical Drafting, - Product Design/Visualization by using CAD/CAM, - Logo design, - CFD simulation such as complex fluid and heat flow, ombustion, multi-phase species transport and compressible flows, etc. - MATLAB. Used softwares: Architecture: 3ds Max, Revit, AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Rendering: V-Ray, Lumion, Keyshot, Postproduction: Photoshop, Illustrator. Product Design: SolidWorks, AutoCAD 3D, 3ds Max, Autodesk Inventor, CATIA, Rhino, SketchUp and Blender. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την rabbora
  7.1
  184 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  ****I am 3D modeler&Architect& product designer!!! I have experience to design and model house buildings by 3DS MAX, Sketchup, Autodesk Revit, Archicad, AutoCad, Chief Architect X9 and Lumion. I am using Solidworks, Creo, 3Ds max and Maya too to model some modeling. I have experience to design IC engines, Gas...
  ****I am 3D modeler&Architect& product designer!!! I have experience to design and model house buildings by 3DS MAX, Sketchup, Autodesk Revit, Archicad, AutoCad, Chief Architect X9 and Lumion. I am using Solidworks, Creo, 3Ds max and Maya too to model some modeling. I have experience to design IC engines, Gas Turbine engines and various type jewelry ring using Solidworks , 3Ds max and maya, CATIA and Autocad. ****I am mechanical engineer(CFD/FEA)!!!! And I have experience to simulate CFD and strength analysis of IC Engine and Gas turbine engine using Ansys, Star CCM, and comsol. Especially, IC Engine modeling and combustion simulation and dynamical simulation and structure strength calculation. *** I am program developer. I have experience to develop many programs using matlab and c++. Especially, marine propeller optimal design program, boundary detection program of diatom, image autocrop program, etc. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την zhangguimin0604
  6.8
  20 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  Thank you for visit my profile. I have been working as a software developer for 8 years. Mobile apps and backend, web development is all suitable for me. I have experience for them and have ability to do all of them. I use suitable languages for development, and create a high skilled structure. Especially data...
  Thank you for visit my profile. I have been working as a software developer for 8 years. Mobile apps and backend, web development is all suitable for me. I have experience for them and have ability to do all of them. I use suitable languages for development, and create a high skilled structure. Especially data structuring and management, 3rd party service integration are my best skills. Firebase, Paypal, Stripe and all other types of 3rd party services has no problem to integrate for me. I can communicate any time you want to do. Please contact with me. Guimin λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες