Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

  • sammieferraz
    Κάτοχος Διαγωνισμού
    • Πριν από 7 χρόνια

    Hi, can you remove the cassette from this and show me it alone straight on rather than leaning back?

    • Πριν από 7 χρόνια